• Begrijpend lezen Fries
 • De nieuwe toetsen Begripend lęzen Frysk ontwikkelde Cito voor scholen in Friesland die willen weten wat leerlingen in groep 8 beheersen aan leesvaardigheid in het Fries. De toetsen zijn een onderdeel ...

  Bron: xCito

  Lees verder
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  24 maart 2012 08:30
 • Advertentie
 • Basisonderwijs
 • € 500 mln voor duurzame scholen in Rotterdam
  De gemeente Rotterdam gaat de komende tien jaar € 500 mln uitgeven aan het renoveren en verduurzamen van 150 schoolgebouwen.

  Bron: Duurzaam Bedrijfsleven
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 15:05
 • Plek van de school bepaalt de kleur van Piet
  Gekleurde pieten, roetveegpieten, of traditionele zwarte pieten: in welke kleur en rol schoolkinderen Zwarte Piet gaan zien, verschilt niet alleen per gemeente of scholenkoepel, maar ook van school to...

  Bron: NOS
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 14:07
 • Pensioenpremie, vragen en antwoorden
  Het ABP-bestuur besloot onlangs de pensioenpremie te verhogen en het kabinet kondigde vervolgens aan de gevolgen van deze stijging voor het onderwijs te compenseren. De berichten hierover roepen veel ...

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 13:22
 • Onderzoek: ADHD-medicatie onschadelijk op lange termijn
  Medicijnen tegen ADHD leiden op de lange termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Dat concludeert ...

  Bron: Trouw
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 11:56
 • Kamer moet nu afspraken maken over basiszorg passend onderwijs
  De Algemene Onderwijsbond hoopt dat het vandaag verschenen rapport van de Onderwijsraad over passend onderwijs de politiek onmiddellijk tot actie dwingt. Basiszorg vastleggen in de wet waarmee op lan...

  Bron: AOb
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 08:10
 • Onderwijsraad: scholen bieden nog geen goede zorg
  Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, is nog niet in elke regio een school te vinden die zich heeft gespecialiseerd in die benodigde begeleiding.

  Bron: AD
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 07:07
 • Helft basisscholen vindt dat meldsysteem kindermishandeling onvoldoende werkt
  Nederlandse basisscholen hebben weinig vertrouwen in het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. De helft vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. En slechts 1 op 5 (21 procent) ziet duidel...

  Bron: De Monitor
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  04 december 2016 14:41
 • Meer grip op de klas met behulp van de online cursus leerlijnen
  Steeds meer scholen kiezen ervoor om leerlijnen toe te passen binnen het onderwijs. En dit biedt voordelen voor zowel de leerling als de leerkracht.

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  03 december 2016 09:22
 • Invallen in basisonderwijs is gekkenwerk (opinie)
  Van 2008 tot 2012 heb ik gewerkt als invaller in het basisonderwijs. Dat was nog voordat de wet in werking trad die bepaalt dat invallers na drie keer invallen op dezelfde school een vaste baan aangeb...
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  03 december 2016 08:54
 • Minder onderwijstijd of grotere klassen: praat mee!
  Toekomstbestendig onderwijs is een grote uitdaging. Flexibiliteit, leren met ICT, gepersonaliseerd leren en onderwijsteams zijn onderwerpen van nu. Maar hoe kan daarvoor tijd vrijgemaakt worden voor d...

  Bron: Regioplan
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  02 december 2016 15:34
 • Jaarverslag Onderwijscoöperatie 2015
  Registerleraren werken aan hun eigen professionalisering en laten zien bevoegd en bekwaam te zijn. Door het wetsvoorstel, maar ook door intensivering van de campagne voor registerleraar.nl en toenemen...
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  02 december 2016 12:54
 • Kleuters 'lezen' liever op papier
  Kleuters verkiezen echte boekjes boven de tablet-versies. Want hoewel 79 procent van de twee- tot zesjarigen een tablet mag gebruiken, gebruikt slechts 29 procent het apparaat om een digitaal boek te ...

  Bron: De Morgen
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  02 december 2016 11:42
 • Sint-Nikolaas (en zijn gebeente)
  Op 6 december van een onbekend jaar in de vierde eeuw overleed in Myra de leider van de plaatselijke christelijke gemeenschap: bisschop Nikolaas. Nu er een einde was gekomen aan het aardse bestaan van...

  Bron: Historiek
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  02 december 2016 11:36
 • Leerkracht Brussel minder bezorgd om blanke leerling
  Brusselse leerkrachten voelen een grotere drang om in te grijpen bij vermoedens van mishandeling van Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse kinderen dan van West- of Oost-Europese kinderen. ‘In die cultuur...

  Bron: De Standaard
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  02 december 2016 09:44
 • Gemeenten komen geld tekort voor jeugdhulp
  Een ruime meerderheid van de gemeenten in Nederland vreest dit jaar en ook volgend jaar niet uit te komen met hun budget voor de jeugdzorg.

  Bron: Trouw
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 16:22
 • Impuls Muziekonderwijs. Vraag subsidie aan!
  Wil je meer en beter muziekonderwijs verzorgen op jouw basisschool? Vraag subsidie aan! Scholen kunnen nu nog aanvragen om in schooljaar 2017/2018 van start te gaan met de Impuls muziekonderwijs.

  Bron: Cultuurparticipatie
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 15:51
 • Op zoek naar de beste historische website of app
  De Geschiedenis Online Prijs bekroont de beste historische website en app. Aanmelden van uw website of app kan t/m 23 december. Stemmen vanaf 9 januari. De uitreiking vindt plaats op donderdag 16 febr...

  Bron: Geschiedenisonlineprijs.nl
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 14:35
 • The Daily Mile en SmartBreaks: lekker bewegen op school
  Elke dag 1,6 kilometer, oftewel één Engelse mijl, (hard)lopen. Een school in Schotland begon er vier jaar geleden mee en inmiddels doen ook Nederlandse scholen mee aan dit dagelijkse sportmoment voor ...

  Bron: Sport.nl
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 12:52
 • Een op vijf vmbo'ers gaat naar het hbo
  Vmbo'ers uit rijke gezinnen maken vaker de overstap maken naar het hoger beroepsonderwijs dan leerlingen uit arme gezinnen. Van elke vijf vmbo'ers komt vijf jaar na het eindexamen er één ter...

  Bron: Trouw
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 12:16
 • Minder kansen voor kinderen laagopgeleide ouders
  Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen minder kansen in het voortgezet onderwijs, vindt bijna de helft van de schoolleiders in die onderwijssector. In het basisonderwijs denkt 30 procent van de dir...

  Bron: Aob
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 09:19
 • Zoeken
 • Aangepast zoeken