• Halve scholen geen oplossing voor krimp
 • Het staat nog niet vast dat scholen in Friese dorpen worden gesplitst in onderbouw- en bovenbouwscholen om de krimp op te vangen. Het bestuur van het openbaar primair onderwijs Gearhing in Littenserad...

  Bron: xVOS/ABB

  Lees verder
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 mei 2012 08:00
 • Advertentie
 • Basisonderwijs
 • Warm in memoriam voor overleden docent
  Het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch denkt in een in memoriam met warme gevoelens terug aan wiskundedocent Erik Oltmans.

  Bron: VOS/ABB
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  20 januari 2017 09:33
 • Musicalmasterclasses
  Het musicalseizoen is weer begonnen, een bijzondere tijd voor achtstegroepers en hun leerkrachten. Welk verhaal gaat de klas spelen, wie krijgt welke rol en vooral: hoe haal je als regisseur het beste...

  Bron: Benny Vreden
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  19 januari 2017 16:32
 • Disney lanceert gadget om internetgebruik kinderen te sturen
  Een nieuwe gadget die in samenwerking met Disney is gemaakt, stelt ouders in staat om het internetgedrag van kinderen in de gaten te houden en waar nodig te sturen. Circle with Disney is vanaf woensda...

  Bron: Telegraaf
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  19 januari 2017 13:11
 • In gesprek met OCW tijdens de Gelijke Kansen Week
  Van 23 tot en met 27 januari vindt de Gelijke Kansen Week plaats, die volledig in het teken staat van gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekke...

  Bron: AVS
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  19 januari 2017 13:04
 • AOb begint meldpunt invallen in primair onderwijs
  Hoe gaat het op jouw basisschool met vervanging sinds 1 januari 2017? Zijn er klassen samengevoegd? Of zijn andere medewerkers dan leraren voor de klas gezet als invaller? De AOb wil het graag weten e...

  Bron: AOb
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 17:22
 • 'SION verbetert informatie-uitwisseling tussen onderwijs en overheid'
  Het uitwisselen van digitale informatie binnen het onderwijs is geen vanzelfsprekendheid. Niet alleen binnen scholen wordt informatie gedeeld, maar ook tussen scholen, tussen scholen en marktpartijen ...

  Bron: Kennisnet
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 14:22
 • Speciale aandacht voor leerkrachten bij nieuwjaarsreceptie koningspaar
  Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak zijn waardering voor de betrokkenheid en gedrevenheid van leerkrachten in het po en vo uitgesproken. Leerkrachten waren d...

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 13:22
 • Educatie bij De Stijl
  De Stijl 100 jaar. Naast heel veel informatie over De Stijl en haar kunstenaars zijn er nu ruim 20 educatieve activiteiten te raadplegen. lessen PO en VO, video 's en eventueel daarbij behorende ...

  Bron: CKplus
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 09:25
 • Effect maatregelen passend onderwijs onduidelijk
  Het effect van maatregelen die als doel hebben dat leerlingen met extra zorg in het regulier onderwijs blijven, is onduidelijk.

  Bron: Dagblad van het Noorden
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 09:17
 • School lokt leerling met vliegreisje
  De lokroep van Rotterdamse middelbare scholen klink luider en luider. Om een groep 8'er voor je te laten kiezen, is een flyer niet meer genoeg.

  Bron: AD
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 08:30
 • Ouders klagen over te laag schooladvies
  De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft sinds augustus 2014 acht klachten over het schooladvies in groep 8 behandeld. In veel gevallen vonden ouders dat het gegeven advies te laag was.

  Bron: VOS/ABB
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 08:22
 • Eén op tien basisscholen wil The Daily Mile
  Bijna één op de tien basisschooldirecteuren overweegt om The Daily Mile op zijn of haar school in te voeren. Dit betekent dat in Nederland bijna 600 basisscholen bereid zijn mee te doen aan het beweeg...

  Bron: Mulier Instituut
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 08:10
 • Staatssecretaris Dekker: Kies voor een carrière in het onderwijs
  „Als je zoekt naar een baan met relevantie en impact waarin je het verschil kunt maken in het leven van jonge mensen, dan staat onderwijs met stip bovenaan.”

  Bron: Reformatorisch Dagblad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  17 januari 2017 18:53
 • Kinderboekenschrijvers bezoeken azc´s
  Vluchtelingenkinderen verlangen naar boeken in hun eigen taal, ontdekt illustrator Marit Törnqvist. Dankzij werden bekende Nederlandse verhalen en gedichten in het Arabische vertaald. Deze maand komt ...

  Bron: Leesplein
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  17 januari 2017 13:22
 • Veel basisscholen worstelen met invulling vak wereldoriëntatie
  Afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar de vakken taal en rekenen. Het vak wereldoriëntatie heeft hier in veel gevallen onder geleden. Door de maatschappelijke discussie over het onderwijs ...

  Bron: www.malmberg.nl
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  17 januari 2017 12:12
 • VOO wil dat MR sluiting van school kan tegenhouden
  Ouders en docenten in de medezeggenschapsraad moeten de mogelijkheid krijgen om niet in te stemmen met een eventuele sluiting van hun school. Daarvoor pleit de Vereniging Openbaar Onderwijs.

  Bron: VOS/ABB
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  17 januari 2017 10:22
 • Aanmelden traject Excellente Scholen tot 24 februari
  Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen zich tot vrijdag 24 februari 12.00 uur aanmelden voor deelname aan het traject Excellente Scholen.

  Bron: LECSO
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  17 januari 2017 09:22
 • 'Leerkrachten moeten alleen bijhouden wat echt belangrijk is'
  Leerkrachten in het basisonderwijs klagen steen en been over alle administratie die ze moeten bijhouden over hun leerlingen. In Bovensmilde hebben ze mogelijk een oplossing.

  Bron: RTV Drenthe
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  17 januari 2017 08:34
 • [EduAd] Vernieuwde methode Kleuterplein VVE erkend
  De vernieuwde methode Kleuterplein van Malmberg is officieel erkend als integraal VVE-programma (Voor- en vroegschoolse educatie). En dat geldt ook voor de voorloper Peuterplein.

  Bron: EducationAd
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  17 januari 2017 08:30
 • 200 jaar Onderwijsverslag: scrollen door de tijd
  Deze week is het dus precies 200 jaar geleden dat de eerste ‘Staat van het Onderwijs’ verscheen, of, zoals het toen heette: Verslag van Den staat der Hooge, Middelbare en Lagere Scholen, in het jaar 1...

  Bron: Onderwijsinspectie
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  16 januari 2017 19:22
 • Zoeken
 • Aangepast zoeken