• Voortijdig einde dreigt voor prestatiebeloning
 • Een politieke meerderheid heeft een dikke streep gezet door de bezuinigingen op passend onderwijs. Het moet raar lopen, wil het evenzeer omstreden onderzoeksprogramma rond prestatiebeloning niet ook e...

  Bron: AOb

  Lees verder
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  09 mei 2012 11:30
 • Advertentie
 • Schoolleider PO
 • Pensioenpremie, vragen en antwoorden
  Het ABP-bestuur besloot onlangs de pensioenpremie te verhogen en het kabinet kondigde vervolgens aan de gevolgen van deze stijging voor het onderwijs te compenseren. De berichten hierover roepen veel ...

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 13:22
 • Bestuurlijke visitatie: Leren van de frisse blik van buiten
  Een schoolbestuur dat zijn organisatie goed op orde heeft, kan veel leren van de frisse blik van collega-bestuurders. Bestuurlijke visitatie is gericht op de verdere professionalisering van het bestuu...

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 09:22
 • Kamer moet nu afspraken maken over basiszorg passend onderwijs
  De Algemene Onderwijsbond hoopt dat het vandaag verschenen rapport van de Onderwijsraad over passend onderwijs de politiek onmiddellijk tot actie dwingt. Basiszorg vastleggen in de wet waarmee op lan...

  Bron: AOb
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 08:10
 • Onderwijsraad: scholen bieden nog geen goede zorg
  Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, is nog niet in elke regio een school te vinden die zich heeft gespecialiseerd in die benodigde begeleiding.

  Bron: AD
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 07:07
 • Helft basisscholen vindt dat meldsysteem kindermishandeling onvoldoende werkt
  Nederlandse basisscholen hebben weinig vertrouwen in het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. De helft vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. En slechts 1 op 5 (21 procent) ziet duidel...

  Bron: De Monitor
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  04 december 2016 14:41
 • Meer grip op de klas met behulp van de online cursus leerlijnen
  Steeds meer scholen kiezen ervoor om leerlijnen toe te passen binnen het onderwijs. En dit biedt voordelen voor zowel de leerling als de leerkracht.

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  03 december 2016 09:22
 • Minder onderwijstijd of grotere klassen: praat mee!
  Toekomstbestendig onderwijs is een grote uitdaging. Flexibiliteit, leren met ICT, gepersonaliseerd leren en onderwijsteams zijn onderwerpen van nu. Maar hoe kan daarvoor tijd vrijgemaakt worden voor d...

  Bron: Regioplan
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  02 december 2016 15:34
 • Jaarverslag Onderwijscoöperatie 2015
  Registerleraren werken aan hun eigen professionalisering en laten zien bevoegd en bekwaam te zijn. Door het wetsvoorstel, maar ook door intensivering van de campagne voor registerleraar.nl en toenemen...
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  02 december 2016 12:54
 • Impuls Muziekonderwijs. Vraag subsidie aan!
  Wil je meer en beter muziekonderwijs verzorgen op jouw basisschool? Vraag subsidie aan! Scholen kunnen nu nog aanvragen om in schooljaar 2017/2018 van start te gaan met de Impuls muziekonderwijs.

  Bron: Cultuurparticipatie
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 15:51
 • The Daily Mile en SmartBreaks: lekker bewegen op school
  Elke dag 1,6 kilometer, oftewel één Engelse mijl, (hard)lopen. Een school in Schotland begon er vier jaar geleden mee en inmiddels doen ook Nederlandse scholen mee aan dit dagelijkse sportmoment voor ...

  Bron: Sport.nl
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 12:52
 • Geldkraan voor technieklessen gaat dicht
  Basisscholen krijgen fors minder geld om de doelen te bereiken die het kabinet eerder heeft vastgelegd in het Techniekpact. Alle scholen moeten uiterlijk in 2020 techniekles geven.

  Bron: AD
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 08:58
 • PvdA: Meer salaris en status voor leraren
  De PvdA wil de status en het salaris van docenten flink opvijzelen. Door ze een veertiende maand salaris te geven, krijgen leerkrachten een loonsverhoging van circa tien procent.

  Bron: Trouw
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  01 december 2016 07:54
 • ‘Structurele investeringen nodig voor onderwijs’
  Er zijn forse investeringen nodig om leraren een beter salaris te bieden en om de werkdruk te verlagen. Want het aantal onvervulde vacatures neemt toe. Om te beginnen zou de overheid 1,5 miljard euro ...

  Bron: AOb
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  30 november 2016 11:44
 • Eindhoven voert druk op scholen op; Raad: 'Delen gebouwen moet'
  De Eindhovense raad heeft onderwijswethouder Jannie Visscher op de valreep nog een stevige stok achter de deur gegeven om ervoor te zorgen dat schoolbesturen echt samenwerken. Ook als dat offers vraag...

  Bron: Eindhovens Dagblad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  30 november 2016 07:44
 • Tichelaar pakt tekort invallers onderwijs aan
  De Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar moet inventariseren waarom vooral bijzondere scholen moeilijk invalkrachten kunnen vinden.

  Bron: Dagblad van het Noorden
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  30 november 2016 06:42
 • Peiling bevestigt: onderwijs in problemen door Wet werk en zekerheid
  De Wet werk en zekerheid (Wwz) brengt het primair onderwijs in grote problemen. Scholen hebben door de wet meer moeite zieke leraren te vervangen en zijn soms zelfs genoodzaakt klassen naar huis te st...

  Bron: PO-Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  29 november 2016 11:03
 • Kennisrotonde ook in 2017 beschikbaar voor alle onderwijsprofessionals
  De Kennisrotonde, het online loket voor de beantwoording van kennisvragen uit en over het onderwijs, gaat ook volgend jaar verder. Na een succesvolle evaluatie van de pilot heeft het Ministerie van OC...

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  29 november 2016 10:59
 • Basisschoolleerling minder goed in de exacte vakken (TIMSS-2015)
  Nederlandse leerlingen in groep 6 hebben minder goed gepresteerd op een internationale reken- en natuuronderwijstoets dan in de jaren daarvoor. Dit blijkt uit Trends in International Mathematics and S...
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  29 november 2016 10:40
 • 'Het begint bij de individuele leerlingen'
  De individueel begeleider zet op basis van een handelingsplan gezamenlijke ontwikkelingsplannen uit per leerjaar/ leerroute. Eén keer per acht weken is er een leerroutebespreking waarin we alles evalu...

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  29 november 2016 09:22
 • Meer autonomie leerkracht maakt beter onderwijs
  Het welbevinden van leerkrachten en de prestaties van scholen hebben baat bij een goed ingebed Human Resource beleid, laat onderzoek van de Erasmus Universiteit zien. Daarin moet plek zijn voor activi...

  Bron: Science Guide
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  28 november 2016 19:21
 • Zoeken
 • Aangepast zoeken