• Je weet wat je krijgt
 • Vertellen dat je op een Zmok-school zit is helemaal niet leuk. Als je dan ook nog moeilijk leert ben je helemaal de klos. Want daar zit geen werkgever op te wachten. Toch? Tijdens de beroepenmarkt die...

  Bron: Noord-Hollands Dagblad

  Lees verder
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  16 februari 2012 12:00
 • Advertentie
 • Speciaal Onderwijs
 • In gesprek met OCW tijdens de Gelijke Kansen Week
  Van 23 tot en met 27 januari vindt de Gelijke Kansen Week plaats, die volledig in het teken staat van gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekke...

  Bron: AVS
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  19 januari 2017 13:04
 • Monitoring tevredenheid en sociale veiligheid in het zml onderwijs
  Eerder berichtten wij u al over de Kwaliteitsvragenlijst (v)so+. Deze geeft inzicht in de tevredenheid van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 9 jaar. Vanuit het implementatieplan soci...

  Bron: LECSO
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 13:22
 • Effect maatregelen passend onderwijs onduidelijk
  Het effect van maatregelen die als doel hebben dat leerlingen met extra zorg in het regulier onderwijs blijven, is onduidelijk.

  Bron: Dagblad van het Noorden
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 januari 2017 09:17
 • Aanmelden traject Excellente Scholen tot 24 februari
  Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen zich tot vrijdag 24 februari 12.00 uur aanmelden voor deelname aan het traject Excellente Scholen.

  Bron: LECSO
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  17 januari 2017 09:22
 • Wat doen scholen tegen pesten?
  Sinds 2015 is er veel gebeurd om pesten op scholen te bestrijden. Scholen zijn wettelijk verplicht om pestgedrag actief aan te pakken. Hoe doen ze dat en in hoeverre werkt het?

  Bron: NOS
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  13 januari 2017 08:10
 • Praten over zelfmoord is te leren
  De school van een jongen die suïcide pleegde, krijgt het verwijt dat ze te weinig deed tegen online pesten. 'Cyberpesten is meestal een voortzetting van wat er in de klas gebeurt.'

  Bron: Trouw
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  12 januari 2017 12:02
 • Thuis meedoen met de klas
  Vanuit huis meedoen met de les, je vinger opsteken, met de camera inzoomen zodat je alles op het digibord kunt lezen. Via programma’s als Klasse­Contact blijven zieke kinderen betrokken bij alles wat ...

  Bron: Reformatorisch Dagblad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 januari 2017 14:50
 • Pleysiercollege moet half miljoen teruggeven
  Minister Bussemaker van Onderwijs eist terecht 480.000 euro terug van het Pleysier College in Den Haag. Dit oordeelde gisteren de Raad van State waar de school voor speciaal onderwijs in hoger beroep ...

  Bron: AD
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  31 december 2016 08:55
 • 'Regio Twente moddert te lang aan met doorverwijzing kind naar speciaal onderwijs'
  Het regulier onderwijs in Twente slaat door met de opvang van zorgleerlingen, menen bestuurders uit het speciaal onderwijs. „Op gewone scholen wordt te lang aangemodderd met kinderen met gedragsproble...

  Bron: TCTubantia
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  28 december 2016 08:09
 • Waar zit de overlap tussen ADHD en autisme?
  ADHD en autisme gaan opvallend vaak samen. Waar komt de overlap vandaan? Aandachtsproblemen zijn de kern, denken onderzoekers. Dat inzicht kan misschien helpen bij de behandeling.

  Bron: Volkskrant
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  18 december 2016 18:52
 • Gehandicapte kinderen slachtoffer van passend onderwijs
  De Sint Maartenschool in Ubbergen zit in zwaar weer. De school die passend onderwijs aanbiedt aan kinderen met een beperking heeft een begrotingstekort van anderhalf miljoen. Een derde van het persone...

  Bron: Hart van Nederland
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  17 december 2016 09:57
 • Voorwaarden voor vrijstelling leerplicht verzwaard
  Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio.

  Bron: Rijksoverheid
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  15 december 2016 07:48
 • Erkenning voor bijzondere aanpak van basisschool Korenaer in Eindhoven
  Basisschool De Korenaer in Eindhoven is door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind uitgeroepen tot voorbeeld voor andere scholen op gebied van passend onderwijs.

  Bron: Eindhovens Dagblad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  13 december 2016 07:53
 • Wachtlijst voor speciaal onderwijs in regio Rotterdam
  Tientallen kinderen uit de regio die last hebben van stoornissen of ernstige gedragsproblemen, kunnen niet naar school. Speciale onderwijsinstellingen hebben plekken noch geld om hen te plaatsen.

  Bron: AD
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  12 december 2016 11:00
 • Onderzoek: ADHD-medicatie onschadelijk op lange termijn
  Medicijnen tegen ADHD leiden op de lange termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Dat concludeert ...

  Bron: Trouw
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 11:56
 • Pleysier College wil vijf ton terug van het rijk
  Het Pleysier College in Den Haag hoopt via de rechter bijna vijf ton terug te krijgen van het ministerie van Onderwijs. De school voor speciaal onderwijs werd in het schooljaar 2012/2013 voor een bedr...

  Bron: AD
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  30 november 2016 14:18
 • 'Het begint bij de individuele leerlingen'
  De individueel begeleider zet op basis van een handelingsplan gezamenlijke ontwikkelingsplannen uit per leerjaar/ leerroute. Eén keer per acht weken is er een leerroutebespreking waarin we alles evalu...

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  29 november 2016 09:22
 • 'Geld voor leerlingen met problemen komt onvoldoende bij de kinderen zelf terecht'
  Geld voor basisschoolleerlingen die extra aandacht nodig hebben, komt onvoldoende bij de kinderen zelf terecht. Dat vinden twee medewerkers van de vijfde Montessorischool in Oost.

  Bron: AT5
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  25 november 2016 07:42
 • Leraar brandt af op passend onderwijs
  Het klonk destijds zo mooi: ‘Allen met speciale onderwijsbehoeften moeten toegang hebben tot reguliere scholen’ (Unesco-verdrag, Salamanca 1994). Maar in de praktijk knelt passend onderwijs. Niet in d...

  Bron: AOb
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  21 november 2016 19:21
 • Juf Thea (opinie)
  Juf Thea krijgt geen loon naar geduld. Er volgt ook geen bonus als ze erin geslaagd is een agressieve leerling tot bedaren te brengen. Het vergt oneindig veel bezieling en liefde om les te geven aan e...

  Bron: JOOP
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  20 november 2016 19:16
 • Zoeken
 • Aangepast zoeken