• Leerlingen speciaal onderwijs naar theater
 • Alle vijfhonderd leerlingen van het speciaal basisonderwijs SAM in Doetinchem zijn woensdag 25 april te gast in de grote zaal van de Doetinchemse schouwburg. Daar worden ze getrakteerd op een voorstel...

  Bron: De Gelderlander

  Lees verder
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  06 april 2012 13:00
 • Advertentie
 • Speciaal Onderwijs
 • Onderzoek: ADHD-medicatie onschadelijk op lange termijn
  Medicijnen tegen ADHD leiden op de lange termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Dat concludeert ...

  Bron: Trouw
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  05 december 2016 11:56
 • Pleysier College wil vijf ton terug van het rijk
  Het Pleysier College in Den Haag hoopt via de rechter bijna vijf ton terug te krijgen van het ministerie van Onderwijs. De school voor speciaal onderwijs werd in het schooljaar 2012/2013 voor een bedr...

  Bron: AD
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  30 november 2016 14:18
 • 'Het begint bij de individuele leerlingen'
  De individueel begeleider zet op basis van een handelingsplan gezamenlijke ontwikkelingsplannen uit per leerjaar/ leerroute. Eén keer per acht weken is er een leerroutebespreking waarin we alles evalu...

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  29 november 2016 09:22
 • 'Geld voor leerlingen met problemen komt onvoldoende bij de kinderen zelf terecht'
  Geld voor basisschoolleerlingen die extra aandacht nodig hebben, komt onvoldoende bij de kinderen zelf terecht. Dat vinden twee medewerkers van de vijfde Montessorischool in Oost.

  Bron: AT5
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  25 november 2016 07:42
 • Leraar brandt af op passend onderwijs
  Het klonk destijds zo mooi: ‘Allen met speciale onderwijsbehoeften moeten toegang hebben tot reguliere scholen’ (Unesco-verdrag, Salamanca 1994). Maar in de praktijk knelt passend onderwijs. Niet in d...

  Bron: AOb
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  21 november 2016 19:21
 • Juf Thea (opinie)
  Juf Thea krijgt geen loon naar geduld. Er volgt ook geen bonus als ze erin geslaagd is een agressieve leerling tot bedaren te brengen. Het vergt oneindig veel bezieling en liefde om les te geven aan e...

  Bron: JOOP
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  20 november 2016 19:16
 • Een rustige plek voor Tom met autisme en mcdd
  De 12-jarige Tom is een goedaardige jongen met een autisme spectrum stoornis, type Mcdd: Multiple complex developmental disorder. Naarmate hij ouder wordt, spelen angsten hem steeds meer parten. Ook h...

  Bron: Klik.org
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  15 november 2016 11:41
 • Onderwijs, kinderopvang en ouders samen in actie tegen kindermishandeling
  Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling.

  Bron: PO Raad
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  14 november 2016 19:00
 • Nederlandse tieners roekelozer op internet dan leeftijdsgenoten elders
  Nederlandse kinderen komen in vergelijking met Europese leeftijdsgenoten online het vaakst in aanraking met porno of filmpjes met extreem gedrag.

  Bron: Trouw
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  14 november 2016 17:38
 • Meisje (15) nog vast voor steekpartij op school speciaal onderwijs
  Het 15-jarige meisje dat woensdag is opgepakt voor een steekincident op scholengemeenschap Mariëndael aan de Middachtensingel in Arnhem, zit nog vast.

  Bron: De Gelderlander
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  10 november 2016 18:10
 • De sociale veiligheid in het S.O.
  Een moeilijk onderwerp, seksualiteit en sociale veiligheid in het onderwijs. Zeker in het speciaal onderwijs speelt dit wel een rol. Hellen doet een oproep om het onderwerp bespreekbaar te maken. 

  Bron: Weblog Juf Maike
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  31 oktober 2016 17:22
 • ‘Verplicht les sociale vaardigheden tegen pesten’
  Kinderen moeten hun hele basisschoolcarrière les krijgen in sociaal-emotionele vaardigheden om pestgedrag tegen te gaan. De huidige anti-pestmethodes werken alleen voor de korte termijn en zijn gerich...

  Bron: Metronieuws.nl
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  31 oktober 2016 10:45
 • SAM Doetinchem en De Onderwijsspecialisten fuseren
  Arnhem/Doetinchem - De besturen van het Speciaal Basisonderwijs SAM (hierna: SBO SAM) in Doetinchem en De Onderwijsspecialisten uit Arnhem hebben de intentie uitgesproken met elkaar te willen fuseren.

  Bron: Arnhemse Koerier
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  29 oktober 2016 08:00
 • Kofi (9) voor 't eerst naar school
  Kofi is al 9, maar had pas deze week zijn eerste schooldag. Achttien kinderen met een beperking volgen hun eerste les.

  Bron: AD
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  28 oktober 2016 14:56
 • 'Geen medische handelingen door leraar'
  'Het is absoluut niet de bedoeling dat leraren structureel medische handelingen gaan verrichten bij leerlingen, zoals het geven van een insulinespuit aan kinderen met diabetes', zegt Wouter ...

  Bron: CNVO
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  27 oktober 2016 08:57
 • Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot terugdringen thuiszitters
  In bijna de helft van de gevallen neemt het samenwerkingsverband het zoeken naar een passende oplossing voor een kind niet over als de school geen passend onderwijs-zorgarrangement kan bieden. Dat bli...

  Bron: AVS
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  13 oktober 2016 12:36
 • Autisme wordt vaak verkeerd begrepen
  In films en op tv worden mensen met autisme vaak voorgesteld als zonderlinge genieën. Maar zijn zij wel echt gevoelloos en hoogbegaafd? Drie mythes onder de loep

  Bron: EOS Wetenschap
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  10 oktober 2016 11:59
 • Elke middag zat Sonja's zoon thuis: ik zag hem veranderen
  "Ik zag dat de vrolijkheid verdween. Hij werd vlakker." Dat zegt Sonja Toet over haar 15-jarige autistische zoon Rick, die tot voor kort behoorde tot de zogeheten 'thuiszitters'

  Bron: NOS
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  04 oktober 2016 11:59
 • Duizenden kinderen zitten 'volstrekt onnodig' thuis
  Duizenden kinderen zitten 'volstrekt onnodig' thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit zegt voormalig Kinderomb...

  Bron: Volkskrant
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  03 oktober 2016 07:38
 • Rapport passend onderwijs voor kinderen met autisme
  De Noordwijkerhoutse wethouder Bert Gotink en zijn Leidse collega Paul Dirkse hebben het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ ontvangen van het autismecafé Leiden.

  Bron: Nu.nl
 • Twitter
  Delicious
  YURLS
  29 september 2016 19:19
 • Zoeken
 • Aangepast zoeken