Je kind met een onderneming. Kan dat?

12.11.17
Dit is een gastblog van Marije die schrijft over gewone dagelijkse zaken die juridisch niet altijd duidelijk zijn en waar veel verschillende meningen over kunnen bestaan. Je hoort steeds meer over jongeren die een eigen onderneming hebben.
Deel bericht
(advertentie)

Ouders Zuukerschool Epe mikken op nieuwe leerlingen met buitenschools 'Bijbel-uurtje'

19.10.18
De openbare Zuukerschool in het buitengebied van Epe heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. Ouders komen nu met een initiatief om meer kinderen te verwelkomen: christelijke vorming als buitenschoolse activiteit.Het idee is om als buitenschoolse activiteit met de kinderen bij elkaar te komen. In een uurtje lezen ze uit de Bijbel, zingen ze liedjes en bidden ze.
Deel bericht

Opleiding kiezen? 15 tips tegen studiekeuzestress

19.10.18
Voor scholieren én ouders. Het is nogal wat: een vervolgstudie kiezen terwijl je in het (pre)examenjaar van de middelbare school zit. Talentencoaches, mentoren, studiekeuzeadviseurs én ouders kunnen je helpen bij het voorkomen van studiekeuzestress. Maar het belangrijkste: wat kun je zelf doen?
Deel bericht

De vrijwillige ouderbijdrage blijft voor onduidelijkheid zorgen

18.10.18
Scholen slagen er maar niet in om afspraken te maken over de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het nieuwe schooljaar hadden alle scholen in het PO en VO eensluidende richtlijnen voor ouders en leerlingen moeten hebben.Daarin zouden ouders onder meer de verzekering moeten krijgen dat hun zoon of dochter niet wordt buitengesloten als de bijdrage niet is overgemaakt.
Deel bericht

Nieuwe vestigingen voor School voor Persoonlijk Onderwijs

17.10.18
De School voor Persoonlijk Onderwijs start nieuwe vestigingen in Deventer, Hengelo en Hoorn. Vanaf volgend jaar kunnen scholieren er in klassen van gemiddeld nog geen zestien leerlingen voortgezet onderwijs volgen. Curriculum, rooster en lesmethoden zijn op alle scholen gelijk. De scholen zijn gewoon bekostigd door de overheid, maar bieden onderwijs alsof je op een dure privé school zit.
Deel bericht

Van elke 400 kinderen gaat er één naar particuliere school

17.10.18
Het aantal particuliere scholen die geen rijksbekostiging krijgen groeit weliswaar, maar het aantal is nog altijd zeer beperkt. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert met zijn brief op SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint die aan de bel had getrokken over de groei van het aantal particuliere scholen.
Deel bericht

Invalmeester stapt op, groep 7 naar huis

17.10.18
Leerlingen van groep 7 van basisschool De Boeier in Lelystad krijgen deze hele week geen les. De invalmeester die voor de klas stond heeft ontslag genomen en de school kan geen vervanger vinden. Daarom zit de groep van zo'n 25 kinderen de hele week thuis. De directeur van de school hoopt dat de kinderen na de herfstvakantie weer wel gewoon les kunnen krijgen.
Deel bericht

Ouders hebben moeite met kindermarketing

16.10.18
Veel ouders hebben moeite met kindermarketing, dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum. Vooral kindermarketing die plaatsvindt op scholen, tijdens sportevenementen voor kinderen en op social media, vinden ouders niet normaal. De meerderheid is voor maatregelen tegen kindermarketing van ongezonde producten, zoals koek, snoep en frisdrank.
Deel bericht

Kleuters op Instagram: mag je geld aan je kind verdienen?

15.10.18
Het gebruik van kinderen in vlogs of op Instagram om geld te verdienen: volgens de wet kan het waarschijnlijk nog net, maar het is niet helemaal duidelijk. Justine Pardoen legt uit. Het bericht Kleuters op Instagram: mag je geld aan je kind verdienen? verscheen eerst op Mediawijzer.net.
Deel bericht

Gesprek met Ouders & Onderwijs over vrijwillige ouderbijdrage

13.10.18
Enkele leden van de PO-Raad gaan binnenkort in gesprek met Ouders & Onderwijs over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze schoolbesturen hebben aangegeven met dit thema aan de slag te willen. Het doel is om tot richtlijnen voor scholen en schoolbesturen te komen en wenselijke uitgangspunten te formuleren over de ouderbijdrage in het primair onderwijs
Deel bericht

Schooladvies vaker bijgesteld bij lagere inkomens

12.10.18
Bijna 8 procent van de leerlingen in groep acht in 2016/’17 kreeg na de eindtoets een hoger schooladvies dan het eerste schooladvies van de leerkracht. Kinderen van ouders met een hoog huishoudensinkomen kregen minder vaak een bijstelling, maar zij hadden ook vaker vwo (het hoogste niveau) als eerste schooladvies. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Deel bericht

15 minuten om je bammetjes op te eten: 'Je kunt buikpijn krijgen'

11.10.18
Geen tijd om je boterhammen op te eten omdat de pauze te kort is. Daar klagen veel kinderen over op scholen waar het continurooster is ingevoerd. Voedingsdeskundigen maken zich zorgen over de korte pauzes. De leerlingen eten dan in 15 minuten op school hun brood op en hebben dan nog een kwartier om buiten te spelen. Voedingscentrum: eten in 10 of 15 minuten is niet gezond.
Deel bericht

Onderwijs en zorg hebben elkaar nodig

10.10.18
‘Ga met kinderen in gesprek over wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en win advies in bij de ouders. Zij kennen het kind het beste.’ Met dat advies opende spreker Joy van der Stel de tweedaagse passend onderwijs. Gezeten in een hypermoderne rolstoel hield zij een betoog over het betrekken van ouders en kinderen bij zorg en onderwijs.
Deel bericht

'Krom' speelgoed laat kinderen wennen aan groente die er anders uitziet

10.10.18
Als kinderen op jonge leeftijd wennen aan tomaten met een afwijkende vorm en kromme komkommers, dan staan ze later minder afwijzend tegenover groente en fruit die er anders uitzien. Daarom wil Kromkommer speelgoed op de markt brengen dat er anders uitziet.
Deel bericht

Leren opkomen voor jezelf met behulp van animaties

09.10.18
Zaterdag lanceerde de Stichting Omgaan met Pesten de nieuwe serie animaties die aansluit bij de nieuwe Sta Sterk Map. Deze animaties, worden samen met de map ingezet bij trainingen, zoals de Sta-Sterk-training en bij antipestprogramma’s op school. 'Fantastisch dat ouders straks samen met hun kind thuis nog eens de animaties ter herhaling kunnen terugkijken'.
Deel bericht

Vijftien ongevallen met Stints bekend bij Inspectie SZW

06.10.18
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de afgelopen vier jaar vijftien meldingen gekregen over ongevallen met Stints. ,,De regels schrijven in sommige gevallen voor dat een ongeval bij ons gemeld moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij blijvend letsel. Maar niet alle ongevallen hoeven bij ons gemeld te worden."
Deel bericht

Donald Duck presenteert 'Ducklexie' voor kinderen die moeilijk lezen

05.10.18
Het populaire tijdschrift de Donald Duck komt deze week met een bijzondere uitgave: de Ducklexie Duck. Het tijdschrift is aangepast voor kinderen met dyslexie, maar ook voor kinderen met lees- en spellingproblemen.
Deel bericht

Gedeputeerde Kramer: ‘Onderwijs te belangrijk om het aan specialisten over te laten’

05.10.18
Als provincie gaan we niet over onderwijs, wel over een leefbare ‘mienskip’ en de school speelt daarin een rol. We hebben nu de kans om het anders te doen. En daarom zeg ik dat onderwijs te belangrijk is om het alleen aan onderwijsspecialisten over te laten. Op basisscholen zijn het geregeld ouders die aan de bel trekken: zij durven soms verder te denken dan menig schoolbestuurder
Deel bericht

Steeds meer ouders kiezen voor dure privéschool: 'Ik heb het geld er voor over'

05.10.18
Ouders hebben het er voor over, want er zitten veel voordelen aan deze scholen. Moeder Wendy Meijer: "Kinderen werken hier in kleine groepen. Zo heeft groep 8 elf kinderen en twee leraren.Ze hebben daardoor veel meer persoonlijke aandacht." Ook wordt er volgens de moeder veel meer gekeken naar de talenten van het kind. De school geeft haar veel meer zelfvertrouwen.
Deel bericht

Minder aanmeldingen voorscholen: ‘Kinderen kunnen soms nog niet eens praten’

04.10.18
Het aantal kinderen dat naar voorscholen gaat krimpt. Sinds deze voorziening voor kinderen met een taal- en leerachterstand niet meer gratis is halen steeds meer ouders hun kind er vanaf. Dat heeft grote gevolgen, zeker op de lange termijn. De voorschool is een leertraject voor de basisschool, speciaal voor kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben.
Deel bericht

Schoolkinderen thuis om 'sexy barbies' van de juf

04.10.18
Op een basisschool in Rotterdam is een rel uitgebroken rondom de hobby van een leerkracht. Ouders houden hun kinderen thuis omdat ze de door de juf gemaakte kunst – sexy barbies - aanstootgevend vinden. Om de situatie het hoofd te bieden, heeft de directeur inmiddels hulp ingeschakeld van de Onderwijsinspectie en de gemeente.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)