‘Ouders die kunnen kiezen, kiezen categoraal’

11.02.18
Stimuleer de vorming van brede brugklassen door de keuzevrijheid van ouders in te perken. Dat zegt Eddie Denessen, hoogleraar sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan de Universiteit Leiden.
Deel bericht
(advertentie)

Choking-challenge: Ik wist dat het gevaarlijk was, maar deed het toch

24.05.18
Zijn zulke uitdagingen eigenlijk populair onder jongeren in Nederland? In een poll van NOS Kort zegt 88 procent van de bijna 10.000 respondenten nooit een gevaarlijke uitdaging te hebben gedaan, 12 procent dus wel.Het is eigenlijk hetzelfde als vroeger. Wij deden ook rare dingen, dan staken we bijvoorbeeld een spoor over, kort voordat de metro eraan kwam, aldus orthopedagoge Beckers.
Deel bericht

Scholen Aalburg gaan van start met ouderkamers

24.05.18
Opvoeding, onderwijs en gezondheid zijn enkele thema's die aan de orde komen in de ouderkamers waar twee scholen in de gemeente Aalburg mee starten. Scholen ruimen vanaf 24 mei wekelijks anderhalf uur in om met ouders over onderwerpen te praten die met hun kinderen te maken hebben.
Deel bericht

Helpt Nederlands-Friese bagage bij het leren van Engels?

20.05.18
Kinderen die van jongs af aan opgroeien met Nederlands en Fries, hebben niet per se voordeel van hun tweetaligheid bij het leren van het Engels. Dat blijkt uit onderzoek van Mirjam Günther-van der Meij.
Deel bericht

Gemeenten moeten alle kinderen met dyslexie helpen

18.05.18
Gemeenten moeten de zorg betalen voor alle kinderen met dyslexie en niet – zoals ze nu doen – alleen voor kinderen met ernstige dyslexie. Dat kan de consequentie zijn van een uitspraak van de Rechtbank Overijssel.Deze stelt nu dat dyslexie een psychisch probleem is en wijst erop dat de Jeugdwet voorschrijft dat gemeenten kinderen met psychische problemen moeten helpen.
Deel bericht

Podcast: Het kind de baas

18.05.18
Ouders van tegenwoordig willen dat hun kind gelukkig is. Dat streven blijkt lastig als je ook wilt opvoeden.
Deel bericht

40% van de kinderen doet vrijwillig klusjes voor anderen

17.05.18
Er wordt veel onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk. Maar hoe graag doen kinderen eigenlijk vrijwillig iets voor een ander zonder daarvoor betaald te krijgen? Kindertijdschrift Samsam vroeg het 787 kinderen van 7 tot 12 jaar. En wat blijkt: 40% doet wel eens vrijwillig een klusje voor een ander. Van de kinderen die dat nog niet doen, zou 75% dat wel willen.
Deel bericht

Kinderen geweerd van Instagram, maar is dat wel nodig?

11.05.18
Ben jij wel 16 jaar? Die vraag wordt kinderen de laatste weken regelmatig gesteld. Niet fysiek, maar op de apps die zij gebruiken. Instagram vraagt bijvoorbeeld naar een geboortedatum en Outlook stelt het zelfs verplicht om via een kopie van een identiteitsbewijs of een overboeking met een creditcard te checken of de ouders van de gebruiker wel akkoord zijn met het gebruik van de dienst.
Deel bericht

Website moet kinderen en scholen waarschuwen voor gevaarlijke challenges

11.05.18
Onder groepsdruk voeren kinderen bizarre uitdagingen uit. Tim (16) overleed een jaar geleden toen hij meedeed aan het wurgspel maar de riem om zijn nek niet meer los kreeg. Tim's ouders willen een website starten die waarschuwt voor deze uitdagingen zodat kinderen, ouders, scholen en leerkrachten meer inzicht krijgen in deze gevaarlijke activiteiten.
Deel bericht

Ouder goede voorspeller van ontwikkeling kind

10.05.18
De oordelen van ouders en vrienden over de persoonlijkheid van 12- en 17-jarige adolescenten hebben voorspellende waarde voor belangrijke kenmerken op 29-jarige leeftijd, zoals het bereikte onderwijsniveau. Dit geldt met name voor duidelijk zichtbare en wenselijke persoonlijkheidstrekken als nauwkeurigheid, aangenaamheid en openheid voor nieuwe ervaringen. (promotieonderzoek Ziyan Luan -UU).
Deel bericht

Cowboy- en indianenfeest mag gewoon, zegt Openbaar Ministerie

04.05.18
TivoliVredenburg heeft zich niet schuldig gemaakt aan belediging bij de organisatie van een kinderfeest, vorig jaar juni. Dat meldt het Openbaar Ministerie.
Deel bericht

Veel ouders vinden levensbeschouwing en burgerschapsvorming belangrijk

02.05.18
VOO concludeert dat veel ouders in Nederland zeer bewust blijken te kiezen voor een school met een open benadering van verschillende godsdiensten en levensovertuigingen. Zij verwachten van de school dat het hun kind begeleidt om zich te ontwikkelen als actief, kritisch en empathisch burger met een eigen identiteit
Deel bericht

Leren via het scherm

29.04.18
De markt voor apps die jonge kinderen op een telefoon of tablet kunnen gebruiken, is volgens onderzoeker Francette Broekman aanzienlijk. Over het gebruik van die apps was nog weinig bekend. De begeleiding van ouders van kinderen van die leeftijd is van groot belang. Ouders selecteren de apps en bepalen meestal hoe vaak en hoe lang hun kind op het scherm bezig mag zijn.
Deel bericht

Stijgende ouderbijdrage leidt tot grote betaalproblemen

29.04.18
Vele tienduizenden ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn niet in staat de stijgende ouderbijdrage te betalen. Voor duizenden zijn de kosten van het schoolreisje - die daar vaak nog bovenop komen - helemaal niet meer op te brengen. Het gevolg is dat veel kinderen niet mee mogen op schoolreis en schoolwerk moeten maken, terwijl hun klasgenoten op reis gaan.
Deel bericht

Basisonderwijs experimenteert met flexibele vakanties (maar niet in het Noorden)

25.04.18
Als ouder zelf de vrije dagen en vakanties van je kind bepalen. Het klinkt voor sommige ouders misschien als een droom, maar op verschillende scholen in Nederland is het mogelijk. Deze basisscholen deden mee aan een proef van de overheid om de onderwijstijd flexibel te verdelen over het schooljaar.
Deel bericht

Gevaarlijke verkeersdrukte bij scholen ligt vooral aan de ouders

25.04.18
Veilig Verkeer Nederland start binnenkort met het project 'Veilig Oversteken'. In dat project is aandacht voor de mentaliteit van ouders die ook als ze naar school kunnen lopen of fietsen, toch de auto pakken om hun kind weg te brengen. Dat zorgt, vooral op dagen met slecht weer, voor gevaarlijke verkeerssituaties bij scholen.
Deel bericht

'Tienerschool’ in Horst gaat van start

25.04.18
Zo’n 24 kinderen tussen de 10 en 14 jaar kunnen vanaf augustus starten op een gloednieuwe ‘tienerschool’ in Horst. SOOOOL 10-14 heet het en is vooral bedoeld voor leerlingen die graag ontdekkend willen leren, het fijn vinden om zelfstandig te werken onder begeleiding van een coach én hun keuze voor het VO nog even willen uitstellen.
Deel bericht

Ouderbijdrage steeds hoger: ongelijkheid tussen leerlingen groeit

24.04.18
Op middelbare scholen zijn de afgelopen jaren de vrijwillige ouderbijdragen gemiddeld 27 procent gestegen. Op de basisscholen zijn de ouders zelfs 37 procent meer kwijt.De verschillen tussen scholen zijn groot. Sommige besturen krijgen tonnen binnen aan ouderbijdragen, terwijl er bij andere geen euro extra binnenkomt.
Deel bericht

Wethouder geeft les over de gemeente aan kinderen Plustijd

21.04.18
Kinderen van 15 basisscholen die Plustijd volgen, hebben in het stadhuis van Lelystad een gastles gehad van wethouder Janneke Sparreboom. Plustijd is een project waarbij op niet-schoolse wijze door leerkrachten met leerlingen in kleine groepen wordt gewerkt aan taal, rekenen, begrijpend lezen en bovenal samenwerken.
Deel bericht

Rechter wijst extra verlof in meivakantie af

21.04.18
Een vader die komende week met zijn twee zonen op vakantie wilde naar Londen heeft de huur van een appartement in de Britse hoofdstad moeten afblazen omdat het Vechtdal College in Hardenberg dan nog geen vakantie heeft en geen extra verlof verleent. De vader had vooraf ook kunnen nagaan wanneer de scholen van zijn zonen de meivakantie hadden gepland, stelt de rechter
Deel bericht

Kinderen bewegen steeds minder goed tijdens gymles: bal vangen lukt vaak al niet

20.04.18
Basisschoolleerlingen presteren steeds minder tijdens de gymles. Ze kunnen minder goed touwzwaaien, mikken op een basket en gooien met een bal. Ook het aantal te dikke kinderen is toegenomen.
Deel bericht