Kinderen geweerd van Instagram, maar is dat wel nodig?

11.05.18
Ben jij wel 16 jaar? Die vraag wordt kinderen de laatste weken regelmatig gesteld. Niet fysiek, maar op de apps die zij gebruiken. Instagram vraagt bijvoorbeeld naar een geboortedatum en Outlook stelt het zelfs verplicht om via een kopie van een identiteitsbewijs of een overboeking met een creditcard te checken of de ouders van de gebruiker wel akkoord zijn met het gebruik van de dienst.
Deel bericht
(advertentie)

Gesprek met Ouders & Onderwijs over vrijwillige ouderbijdrage

13.10.18
Enkele leden van de PO-Raad gaan binnenkort in gesprek met Ouders & Onderwijs over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze schoolbesturen hebben aangegeven met dit thema aan de slag te willen. Het doel is om tot richtlijnen voor scholen en schoolbesturen te komen en wenselijke uitgangspunten te formuleren over de ouderbijdrage in het primair onderwijs
Deel bericht

Schooladvies vaker bijgesteld bij lagere inkomens

12.10.18
Bijna 8 procent van de leerlingen in groep acht in 2016/’17 kreeg na de eindtoets een hoger schooladvies dan het eerste schooladvies van de leerkracht. Kinderen van ouders met een hoog huishoudensinkomen kregen minder vaak een bijstelling, maar zij hadden ook vaker vwo (het hoogste niveau) als eerste schooladvies. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Deel bericht

15 minuten om je bammetjes op te eten: 'Je kunt buikpijn krijgen'

11.10.18
Geen tijd om je boterhammen op te eten omdat de pauze te kort is. Daar klagen veel kinderen over op scholen waar het continurooster is ingevoerd. Voedingsdeskundigen maken zich zorgen over de korte pauzes. De leerlingen eten dan in 15 minuten op school hun brood op en hebben dan nog een kwartier om buiten te spelen. Voedingscentrum: eten in 10 of 15 minuten is niet gezond.
Deel bericht

Onderwijs en zorg hebben elkaar nodig

10.10.18
‘Ga met kinderen in gesprek over wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en win advies in bij de ouders. Zij kennen het kind het beste.’ Met dat advies opende spreker Joy van der Stel de tweedaagse passend onderwijs. Gezeten in een hypermoderne rolstoel hield zij een betoog over het betrekken van ouders en kinderen bij zorg en onderwijs.
Deel bericht

'Krom' speelgoed laat kinderen wennen aan groente die er anders uitziet

10.10.18
Als kinderen op jonge leeftijd wennen aan tomaten met een afwijkende vorm en kromme komkommers, dan staan ze later minder afwijzend tegenover groente en fruit die er anders uitzien. Daarom wil Kromkommer speelgoed op de markt brengen dat er anders uitziet.
Deel bericht

Leren opkomen voor jezelf met behulp van animaties

09.10.18
Zaterdag lanceerde de Stichting Omgaan met Pesten de nieuwe serie animaties die aansluit bij de nieuwe Sta Sterk Map. Deze animaties, worden samen met de map ingezet bij trainingen, zoals de Sta-Sterk-training en bij antipestprogramma’s op school. 'Fantastisch dat ouders straks samen met hun kind thuis nog eens de animaties ter herhaling kunnen terugkijken'.
Deel bericht

Vijftien ongevallen met Stints bekend bij Inspectie SZW

06.10.18
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de afgelopen vier jaar vijftien meldingen gekregen over ongevallen met Stints. ,,De regels schrijven in sommige gevallen voor dat een ongeval bij ons gemeld moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij blijvend letsel. Maar niet alle ongevallen hoeven bij ons gemeld te worden."
Deel bericht

Donald Duck presenteert 'Ducklexie' voor kinderen die moeilijk lezen

05.10.18
Het populaire tijdschrift de Donald Duck komt deze week met een bijzondere uitgave: de Ducklexie Duck. Het tijdschrift is aangepast voor kinderen met dyslexie, maar ook voor kinderen met lees- en spellingproblemen.
Deel bericht

Gedeputeerde Kramer: ‘Onderwijs te belangrijk om het aan specialisten over te laten’

05.10.18
Als provincie gaan we niet over onderwijs, wel over een leefbare ‘mienskip’ en de school speelt daarin een rol. We hebben nu de kans om het anders te doen. En daarom zeg ik dat onderwijs te belangrijk is om het alleen aan onderwijsspecialisten over te laten. Op basisscholen zijn het geregeld ouders die aan de bel trekken: zij durven soms verder te denken dan menig schoolbestuurder
Deel bericht

Steeds meer ouders kiezen voor dure privéschool: 'Ik heb het geld er voor over'

05.10.18
Ouders hebben het er voor over, want er zitten veel voordelen aan deze scholen. Moeder Wendy Meijer: "Kinderen werken hier in kleine groepen. Zo heeft groep 8 elf kinderen en twee leraren.Ze hebben daardoor veel meer persoonlijke aandacht." Ook wordt er volgens de moeder veel meer gekeken naar de talenten van het kind. De school geeft haar veel meer zelfvertrouwen.
Deel bericht

Minder aanmeldingen voorscholen: ‘Kinderen kunnen soms nog niet eens praten’

04.10.18
Het aantal kinderen dat naar voorscholen gaat krimpt. Sinds deze voorziening voor kinderen met een taal- en leerachterstand niet meer gratis is halen steeds meer ouders hun kind er vanaf. Dat heeft grote gevolgen, zeker op de lange termijn. De voorschool is een leertraject voor de basisschool, speciaal voor kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben.
Deel bericht

Schoolkinderen thuis om 'sexy barbies' van de juf

04.10.18
Op een basisschool in Rotterdam is een rel uitgebroken rondom de hobby van een leerkracht. Ouders houden hun kinderen thuis omdat ze de door de juf gemaakte kunst – sexy barbies - aanstootgevend vinden. Om de situatie het hoofd te bieden, heeft de directeur inmiddels hulp ingeschakeld van de Onderwijsinspectie en de gemeente.
Deel bericht

Wie betaalt de verplichte tablet of laptop?

04.10.18
Steeds meer middelbare scholen stellen laptops of tablets verplicht. Tot schrik van veel ouders, die plots een fikse rekening op de deurmat zien. Middelbare scholen mogen ouders niet verplichten om digitale leermiddelen te betalen. Ze kunnen enkel om een vrijwillige bijdrage vragen. Het probleem is dat veel ouders dit niet weten en dus denken dat ze de laptops en tablets móeten betalen.
Deel bericht

Ouders bang dat zij opdraaien voor kosten Stint-verbod

03.10.18
Belangenvereniging Boink van ouders in de kinderopvang is bang dat de prijzen voor kinderopvang omhooggaan, als de Stint niet terugkeert op de weg. Sinds middernacht is een Stint-verbod van kracht, omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vastgesteld dat de elektrische bakfietsen mogelijk niet veilig zijn. Kinderopvangorganisaties moeten daardoor in allerijl busjes inhuren of ...
Deel bericht

Geschorst van school? Naar spreekuur Halt 'om erger te voorkomen'

02.10.18
Zes middelbare scholen in Nederland doen mee aan een proef met een Halt-spreekuur. Daar kunnen kinderen terecht die bijvoorbeeld vaak de klas uitgestuurd worden, iets hebben vernield of iemand hebben bedreigd.
Deel bericht

Stints mogen vanaf middernacht niet meer op de openbare weg

02.10.18
Minister Van Nieuwenhuizen heeft de Stints, elektrische bakfietsen voor kindervervoer, voorlopig verboden op de openbare weg. De eerste voorlopige resultaten van de Inspectie Leefomgeving en Transport wijzen op potentiële veiligheidsrisico's. Ook zijn er technische wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp van de Stints zonder dat deze zijn goedgekeurd .
Deel bericht

Mondeling taalvaardige kleuter ligt beter in de groep

30.09.18
Het niveau van mondelinge taalvaardigheid speelt een belangrijke rol in de mate waarin kleuter meedoen in de groep. Voor kleuters met een matige taalvaardigheid dreigt sociale afwijzing. Mondeling taalvaardige kleuters liggen juist beter in de groep.
Deel bericht

Kinderen kregen brandmerk tijdens scoutingkamp: 'Ze schreeuwden het uit'

27.09.18
Een jeugdleider (24) van een scoutinggroep in Goes wordt verdacht van het brandmerken van drie kinderen. De kinderen kregen tijdens een zomerkamp, op een kampeerterrein in België, een brandijzer tegen hun rug gedrukt.
Deel bericht

Studie start steeds later

27.09.18
Jongeren in ons land twijfelen na de middelbare schoolexamens steeds langer en vaker bij het kiezen van een studie. Het ’tussenjaar’ is bij grote groepen uitgegroeid tot tussenjaren.
Deel bericht

Kinderpostzegelactie begint

25.09.18
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)