Jacobine Geel en Hans de Jong nieuwe leden Raad van Toezicht Stichting Petje af Nederland

07.06.18

Met groot genoegen maakt Stichting Petje af bekend dat met ingang van 1 juni Jacobine Geel en Hans de Jong zijn toegetreden als leden van de Raad van Toezicht.

Jacobine Geel (1963) is voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland en presentatrice van het televisieprogramma Jacobine op zondag (KRO-NCRV). Hans de Jong (1957) is president van Philips Nederland en onder andere bestuurslid van VNO-NCW en FME. Beiden zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Petje af Nederland

Over Petje af
In Nederland zijn gelijke kansen voor ieder kind nog niet vanzelfsprekend. Stichting Petje af is er al jaren van overtuigd dat de plek waar de wieg heeft gestaan, nooit de kansen in de toekomst mag bepalen. Daarom organiseert zij weekendscholen voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar uit sociale achterstandssituaties. Middels een praktijkgerichte onderwijsmethode ontdekken kinderen de wereld en komen zij in aanraking met verschillende rolmodellen, kunst en cultuur. De kinderen worden zich bewust van hun talenten, ontwikkelen een positief zelfbeeld en perspectief voor de toekomst.

Bijvoorbeeld Yassine; hij is elf jaar en zit al bijna drie jaar op Petje af. Het themablok Ondernemen vond hij het meest inspirerend. “Ik word later psychiater en dan begin ik mijn eigen psychiatriepraktijk zodat ik kinderen kan helpen die ADHD hebben.”

Jacobine Geel en Hans de Jong willen er graag aan bijdragen om meer kinderen een kans op een betere toekomst te bieden.

“Vanuit mijn functie bij GGZ Nederland weet ik hoe moeilijk het is om binnen de gezinnen waar deze kwetsbare jongeren opgroeien, mogelijkheden te blijven zien. Het is heel mooi dat Petje af hen helpt om hierin stappen te zetten. Ik zet mij er graag voor in om kinderen een kans te geven. Kinderen én hun ouders, want dat vind ik een van de sterkste kanten van de aanpak van Petje af; dat ook de ouders bij het proces betrokken worden”, aldus Jacobine Geel.

Via de kinderen bouwt Petje af aan een krachtige en betrokken samenleving. Hans de Jong: “Door ons in te zetten voor deze nieuwe generatie krijgen wij er als bedrijven uiteindelijk jonge, enthousiaste medewerkers voor terug. Het is een win-win situatie, voor de kinderen en voor het land in zijn geheel.”

Groei
Directeur-bestuurder Brecht van Schendel van Petje af Nederland is verheugd dat, na het toetreden van Bernard Wientjes per 1 februari, ook Jacobine Geel en Hans de Jong zitting nemen in de Raad van Toezicht. Petje af is gegroeid naar een landelijke organisatie en start het nieuwe schooljaar met 17 weekendscholen door het hele land. “Ik ben heel blij dat deze Raad van Toezicht zijn expertise en kennis wil inzetten om nog meer Petje af-locaties op te richten en meer kinderen in Nederland te helpen”, aldus Brecht van Schendel.

Petje af organiseert al 11 jaar weekendscholen. Dit doet zij in samenwerking met haar founding partners: het Oranje Fonds, Stichting Kinderpostzegels en ondernemersnetwerk De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Om de landelijke groei te bewerkstelligen is naamsbekendheid, steun en draagvlak bij de gouden driehoek van onderwijs, overheid en het bedrijfsleven van groot belang.

Meer informatie over Petje af? Kijk dan op www.petjeaf.nl.
Deel bericht
(advertentie)

Amstelveen: Scholen krijgen extra budget voor steun kinderen uit arme gezinnen

16.01.19
Schoolbesturen ontvangen een extra bedrag van 50.000 euro dat ze mogen gebruiken voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het college vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan schoolactiviteiten. De scholen kunnen met dit budget een positieve bijdrage leveren aan de schoolloopbaan van kinderen op hun basisschool.
Deel bericht

Hoe scoren de middelbare scholen bij jou in de buurt?

10.01.19
180.000 leerlingen van groep 8 maken dit jaar de grote stap naar de middelbare school. De tijd is aangebroken van de open dagen. Elk jaar verzamelt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.
Deel bericht

Voorzitster oudervereniging basisschool gaat er met de kas vandoor: ‘Dit is stelen van kinderen’

07.01.19
Dat is stelen van kinderen. Dat geloof je toch niet?, zegt René van Berlo namens de oudervereniging van basisschool De Klinkert in Oudenbosch. Het ongelofelijke gebeurde toch: de bankrekening van de Oudenbossche oudervereniging is geplunderd voor meer dan 15.000 euro.De oudervereniging is onafhankelijk en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Deel bericht

Is overhoren nuttig?

06.01.19
Vaak denken we dat het voor kinderen en pubers nodig is om hen te overhoren voor een toets.Dit is echter maar zeer de vraag en hangt natuurlijk helemaal af van de leerstijl en de behoefte van het kind.
Deel bericht

PvdA Den Haag: hoge ouderbijdrage onacceptabel

05.01.19
De PvdA is geschrokken van de hoge bijdrage (gemiddeld 100 euro) die ouders op Haagse basisscholen gevraagd worden te betalen en pleit ervoor dat de gemeente grip houdt op deze vrijwillige bijdragen.Doordat scholen zo’n hoge ouderbijdrage vragen, vindt er eigenlijk al een selectie aan de poort plaats. In de praktijk worden ouders en kinderen geweerd van bepaalde scholen
Deel bericht

Ik heb spijt dat ik mijn zoon naar het speciaal basisonderwijs heb gestuurd

05.01.19
We hebben spijt dat we zijn overgestapt op het speciaal basisonderwijs, helemaal omdat we nu niet meer terug kunnen naar het reguliere onderwijs. De overeenkomst die je aangaat met speciaal basisonderwijs is namelijk voor minimaal twee jaar. Het is nu dus de tijd uitzitten op deze school, tussen de kinderen met gedragsproblemen.
Deel bericht

‘Go’ voor digitale inschrijving in scholen (B)

28.12.18
De kogel is door de kerk: er wordt dit jaar in de Grimbergse basisscholen ingeschreven via een digitaal aanmeldingsregister. Na de wantoestanden met kamperende ouders de voorbije jaren werd hiervan nu toch werk gemaakt. Een principieel akkoord van alle scholen en gemeente was er al langer, maar pas nu kreeg het dossier bij de Vlaamse overheid ook een officiële ‘go’.
Deel bericht

Onderwijsminister wijst nieuwe school in Nederweert af

21.12.18
Minister Slob heeft de aanvraag voor een nieuw Kindercentrum Meegroeischool in Nederweert afgewezen. Vanuit de behoefte van onze kinderen zijn wij bezig met het opstarten van een nieuwe bijzondere basisschool in Nederweert. Het moest een school worden waar kinderen op een natuurlijke manier gaan leren vanuit intrinsieke motivatie en op eigen tempo.
Deel bericht

Ouders trekken alles uit de kast voor het kerstdiner op school

19.12.18
Leg de lat niet te hoog, is het advies ook van Meester Mark, bekend van zijn boeken over de basisschool. ,,Ga los als je het leuk vindt, maar laat je niet gek maken", zegt Mark van der Werf. Sommige ouders, vooral moeders, gaan helemaal los en vinden het geweldig als hun kind kan shinen met iets dat er mooi uitziet. Maar als het niet je ding is, koop dan gewoon de limonade.
Deel bericht

Minder faalangst en meer motivatie met de training Ik leer leren

19.12.18
Op de Borgmanschool in Groningen geven leraren de training ‘Ik leer leren’. Met deze training ontdekken leerlingen hun eigen manier van leren, zoals het overwinnen van faalangst.
Deel bericht

Bosbessenschool Drunen geeft veel buiten les: ‘De kennis ligt er voor het oprapen’

14.12.18
De Bosbessenschool in Drunen heeft dertien kinderen. Stichting Scala koestert de innovatieve aanpak van passend onderwijs. Buiten leren is essentieel.Nadat Scala en de Inspectie van het Onderwijs groen licht hadden gegeven, is de Bosbessenschool in januari 2016 van start gegaan, intern bij Wereldwijs.
Deel bericht

400 euro boete voor moeder die kinderen dag voor kerstvakantie ziek meldde

14.12.18
Een moeder die haar kinderen een dag voor de kerstvakantie ziek meldde om op vakantie te gaan, moet daar 400 euro boete voor betalen. Ze wilde met het gezin op familiebezoek naar Noorwegen.Als ouders zelf bepalen wanneer hun kind naar school komt, is de leerplicht niet te handhaven", zei de officier van justitie.
Deel bericht

Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

11.12.18
In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen.
Deel bericht

Steeds meer peuters op Zeeuws-Vlaamse scholen langs de grens

07.12.18
De Zeeuws-Vlaamse scholen aan de grens krijgen steeds meer peuters in de klas. De invoering van startgroepen in het basisonderwijs lijkt een succes. Peuters mogen daar vanaf hun tweede jaar al naar school, in plaats vanaf hun vierde. Ouders krijgen bovendien een fikse korting.
Deel bericht

Gameverslaving op de basisschool? 'Je moet er op tijd bij zijn'

06.12.18
Verslavingsinstellingen zetten steeds meer in op het voorkomen van gameverslaving bij kinderen. Op jonge leeftijd wordt aan kinderen voorlichting gegeven en ook ouders worden tijdens speciale avonden geïnformeerd.Toch gaat het niet om het aantal uren. Je moet kijken wat er rondom het kind gebeurt. Maakt hij of zij zijn huiswerk nog? Wordt er nog met vriendjes gespeeld?
Deel bericht

Ryan (7) is de best verdienende YouTuber van de wereld

05.12.18
Hij is pas 7 jaar, maar nu al is Ryan de best verdienende YouTuber van de wereld. Op zijn kanaal Ryan ToysReviewtest hij speelgoed en daarmee verdient hij heel veel geld. Het afgelopen jaar namelijk bijna 20 miljoen euro!
Deel bericht

Omdat er zo veel kan, kun je teleurgesteld raken in wat je niet bereikt

05.12.18
De kleuter Cito-toetsen zijn de eerste testen in een leven vol examens, diploma’s en certificaten. En vol ouders die hun kinderen aanmoedigen goede cijfers te halen, want ze willen toch het beste voor hun kind. Hoe beter hij scoort, hoe meer keuzes hij heeft. De wereld ligt dan aan zijn voeten, hij kan worden wat hij wil: dokter, journalist, kunstenaar of uitvinder. Bijna alles kan.
Deel bericht

OPROEP: Meld by Omrop Fryslân lesuitval op middelbare scholen

05.12.18
Moet het middelbaar onderwijs in Fryslân steeds vaker leerlingen naar huis sturen, omdat er geen leraren beschikbaar zijn? Dan gaat het niet alleen om ziekte van een docent, maar ook om dat de school onvoldoende leerkrachten heeft om alle gaten in het lesrooster te vullen.
Deel bericht

Haagse school in hoger beroep in gelijk gesteld in zaak gemiste klassenfoto

05.12.18
Een basisschool uit Den Haag kan volgens het gerechtshof geen discriminatie verweten worden nadat twee zusjes uit een islamitisch gezin het maken van de schoolfoto's miste vanwege het Offerfeest. Hiermee hoeft de school geen boete te betalen aan de moeder. Volgens het hof heeft de school voldoende rekening gehouden met de leerlingen door compenserende maatregelingen te nemen
Deel bericht

Onderzoek Windesheim Zwolle: ‘Meeste pubers gebruiken media ongezond’

04.12.18
Appen of bellen op de fiets, het geluid te hard en een verkeerde houding. De meeste kinderen tussen de 10 en 18 jaar maken zich schuldig aan ongezond mediagebruik. 89% van de 1.741 ondervraagde kinderen zit in een verkeerde houding, 82% neemt geen pauze tijdens langdurig mediagebruik, 74% gebruikt een telefoon tijdens het fietsen, 74% heeft het volume te hard staan ...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)