Rechter ondermijnt autonomie school in zaak schoolfoto's (opinie)

14.07.17
Dat iemand een school aanklaagt voor een schoolfoto is tot daaraantoe. Want ach, je hebt van die mensen die een ander voor hun gelijk graag op kosten jagen. Maar dat kantonrechter mr. A. Emmens meegaat in de waan dat kinderen immateriële schade lijden omdat zij niet op de schoolfoto staan, schept een precedent ....
Deel bericht

Bio-ethiek voor kinderen

21.07.17
“Wanneer kinderen in aanraking worden gebracht met wetenschap dan komt het vaak neer op het doen van natuurkundige proefjes, dat vind ik te beperkt.” Onderzoeker Grégroire Lagger laat kinderen nadenken over grote bio-ethische vraagstukken.
Deel bericht

Deventer scholen willen bankpersoneel omscholen tot leerkracht

21.07.17
Deventer basisscholen werken samen met de Rabobank om bankmensen om te scholen tot leerkracht. Over drie jaar zijn er in deze regio zo'n 200 basisschoolonderwijzers tekort. Dat wil de schoolstichting Quo Vadis voor zijn. Bij de Rabobank verdwijnen juist banen. Dus zoekt Quo Vadis samenwerking.
Deel bericht

Kabinet zet onderwijs op digitale achterstand 

20.07.17
Het demissionaire kabinet onderschrijft het belang van ICT voor het onderwijs, maar toont zich amper bereid hiervoor zelf actie te ondernemen, zo blijkt uit een Kamerbrief. En dat terwijl de Onderwijsraad er onlangs op wees dat de overheid een belangrijke rol heeft bij onder meer het regelen van goe...
Deel bericht

Quotumwet werkt averechts voor banenafspraak

20.07.17
De invoering van een wettelijk quotum voor de banenafspraak leidt juist niet tot extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid vraagt aan een nieuw kabinet om een aantal knelpunten weg te nemen, zodat de banenafspraak beter realiseerbaar is.
Deel bericht

Scheidende ouders: 6 uitdagingen voor de school

20.07.17
Kinderen met gedrags- of leerproblemen. Ouders die elkaar mijden als de pest. De meeste leerkrachten hebben inmiddels kennisgemaakt met de (indirecte) gevolgen van een scheiding. Hoe ga je als school om met dit soort situaties? Een artikel van Tessa Medemo.
Deel bericht

Leerkracht baken voor het emotioneel gekneusde kind (column)

17.07.17
De leerkrachten in het basisonderwijs zijn in staking vanwege de lage salarissen en de overbelasting. De stress is zelfs verontrustend vaak de oorzaak van een burn-out.
Deel bericht

Scholen stappen af van traditionele groepen met juf of meester

17.07.17
Zeker 100 basisscholen in het hele land hebben het traditionele schoolsysteem overboord gegooid. Ze laten het lesgeven in vaste groepen los en zijn overgestapt op zogenoemde units, waar kinderen van verschillende leeftijden op één niveau uitleg krijgen.
Deel bericht

'Maak gamen vak op basisschool'

17.07.17
Voor ouders die denken dat hun kinderen nu al te veel en te vaak gamen: straks wordt het een vak op school!
Deel bericht

Computational thinking aanleren door robot in de klas

15.07.17
Computational thinking, ook wel nadenken over het oplossen van een probleem met een computer, is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. De leraren van de St Wulfram basisschool in Hoogwoud hebben voor het aanleren van deze vaardigheden een heel bijzondere assistent in de klas: robot Tobor.
Deel bericht

Hoe gaan we om met het smartphonegebruik van kinderen thuis en in de klas?

14.07.17
Er verschijnen steeds meer onderzoeken en artikelen over de invloed die (te veel) sociale media op mensen en vooral op kinderen hebben. Te veel bezig zijn met je telefoon/tablet blijkt slecht te zijn voor de kwaliteit van denken en werken, maar hoe doseer je het smartphonegebruik in de klas en thuis...
Deel bericht

Missen schoolfoto: ‘Ouders proberen met dreigementen druk te leggen op scholen’

14.07.17
Ruim 100 basisschooldirecteuren hebben geen begrip voor de Haagse moeder die naar de rechter is gestapt, omdat haar kinderen de schoolfoto misten door het Offerfeest. Ze vinden dat het respect voor scholen en leraren naar een dieptepunt is gedaald en hebben het gevoel zich continu juridisch te moeten indekken.
Deel bericht

Wat verandert er op 1 augustus voor het primair onderwijs?

14.07.17
Een nieuwe vorm van inspectietoezicht, een aangescherpte Code Goed Bestuur, nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel en een aflopend akkoord over de personele gevolgen van passend onderwijs. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen die 1 augustus 2017 ingaan voor u op een rij.
Deel bericht

Leraren basisonderwijs komen na vakantie met meer acties

13.07.17
Leraren in het basisonderwijs zijn hardere acties aan het voorbereiden voor na de zomervakantie. Zij willen hiermee protesteren tegen de werkdruk en de lage lonen, zeker in vergelijking met hun collega's in het middelbaar onderwijs.
Deel bericht

81 kandidaat Excellente scholen 2017

13.07.17
De zomervakantie staat voor de deur en we zijn ongeveer halverwege de procedure Excellente Scholen 2017. De inspectieonderzoeken naar de waardering ‘Goed’ zijn inmiddels afgerond en het definitief aantal kandidaat Excellente scholen 2017 is bekend: 81! Deze scholen worden in september, oktober e...
Deel bericht

Advocaat wil school helpen na boete voor klassenfoto tijdens Offerfeest

13.07.17
Advocaat Ulysse Ellian heeft via Twitter zijn hulp aan de Maria Montessorischool aangeboden bij een eventueel hoger beroep. De rechter besloot maandag dat de school in Den Haag aan de ouders van twee islamitische leerlingen een schadevergoeding van vijfhonderd euro moet betalen.
Deel bericht

Nieuwe afleveringen Sesamstraat

13.07.17
Vanaf donderdag 13 juli zijn op NPO Zappelin splinternieuwe afleveringen te zien van Sesamstraat. Tommie, Ieniemienie, Pino, Elmo en Purk beleven weer de leukste avonturen, zingen de mooiste liedjes en lezen de grappigste verhalen voor!
Deel bericht

Hoofd Cheider-school en zoons gehoord

13.07.17
In de geruchtmakende misbruikzaak rond een pedofiele leraar op de orthodox-joodse Cheider-school is nu ook aangifte gedaan tegen twee zoons van de schooldirecteur. Het tweetal zou een jurist hebben geïntimideerd die ouders van de slachtoffertjes bijstaat.
Deel bericht

Eerste Kamer neemt Wet vereenvoudiging samenwerkingsschool aan

13.07.17
Het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, wordt eenvoudiger. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat dit regelt, werd op dinsdag 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer. 
Deel bericht

Onderwijslonen primair onderwijs fors lager in vergelijking met marktsector

12.07.17
et gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt 14 procent onder dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Ook schoolleiders in het primair onderwijs verdienen minder (12 procent) dan vergelijkbare werknemers in de marktsector.
Deel bericht

Onderhandelaarsakkoord over eenvoudiger ABP pensioenregeling en pensioenrekenleeftijd naar 68

11.07.17
Donderdag 6 juli hebben de vakbonden en de werkgevers in de overheids-en onderwijssector een onderhandelaarsakkoord bereikt over een eenvoudiger pensioenregeling en een verhoging van de pensioenrekenleeftijd naar 68.
Deel bericht