Motorrijders steken gepest jongetje hart onder de riem met escorte naar school

08.08.17
De eerste schooldag is altijd spannend, maar de 11-jarige Amerikaanse Phil Mick had écht geen zin om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Hij werd vorig jaar zo gepest door zijn klasgenoten dat de moed hem in de schoenen was gezonken. Maar dat was buiten vijftig motorrijders gerekend, die besloten om Phil op indrukwekkende wijze af te zetten bij de school.
Deel bericht
(advertentie)

7 op de 10 kinderen roddelen weleens

19.07.18
7 op de 10 kinderen praten weleens stiekem over iemand terwijl die persoon het niet hoort. Roddelen heet dat. Wij waren benieuwd hoe vaak en waarom jullie dat doen, dus deden we een onderzoek. De meeste van jullie zeggen dat praten over een ander je populair kan maken. Maar het zorgt ook vaak voor gedoe. 75% van de kinderen in het onderzoek zegt dat er ruzie door komt.
Deel bericht

Noodmaatregelen scholen tegen lerarentekort

19.07.18
Schoolbesturen in het basisonderwijs gaan parttime leraren vragen meer te werken, extra onderwijsassistenten aantrekken en leraren in opleiding inzetten. Dat zijn enkele maatregelen die ze nemen om het tekort aan leraren na de zomervakantie op te vangen, blijkt uit een peiling van de PO-Raad.
Deel bericht

Het einde van de Onderwijscoöperatie

19.07.18
Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Het Lerarencongres (dat op de internationale Dag van de Leraar 5 oktober 2018 gepland stond) kan geen doorgang vinden.
Deel bericht

Deze elf Friese basisscholen sluiten deze week

19.07.18
Het aantal sluitingen van dit jaar is in lijn met 2013 (acht) en 2014 (twaalf). De kans dat het aantal scholen dat gaat sluiten volgend jaar weer afneemt is klein vanwege de bevolkingsontwikkeling en op handen zijnde fusies. De impact van de sluitingen is in een aantal dorpen groot
Deel bericht

Seksuele moraal in het klaslokaal

19.07.18
Veel leerkrachten vinden het sowieso lastig om op school over seksuele moraal te praten. Je wilt als leerkracht niet je eigen moraal opdringen aan je leerlingen. Maar hoeveel weet de gemiddelde leerkracht eigenlijk over de seksuele moraal van de ouders met een migratieachtergrond? Daarom ter illustratie een kleine greep uit de islamitische geboden van de sjiieten.
Deel bericht

School van de Toekomst

19.07.18
Vanaf 1 augustus is de ‘School van de Toekomst’ te zien in het Nat. Onderwijsmuseum. Deze presentatie toont kunstwerken die de toekomst van het onderwijs symboliseren. Studenten van kunstacademies lieten zich inspireren door ideeën die er leven over de toekomst van het onderwijs en maakten de installaties en projecten t.g.v. het 100-jarig jubileum van het ministerie van OCW.
Deel bericht

Succesvol Drents-Duits taalproject moet vervolg krijgen

19.07.18
De Stenden HS en het Huus van de Taol begonnen in 2015 het project 'Bevordering Drents en Duits in het onderwijs'. Bij een aantal Drentse basisscholen is uitgebreid aandacht besteed aan de Drentse en Duitse taal. Ook zijn diverse basisscholen gekoppeld aan Duitse Grundschulen, zijn er bezoeken over en weer en zijn websites ontwikkeld waar Drents en Duits lesmateriaal te vinden is.
Deel bericht

Ook basisschooldirecteuren willen meer salaris, en gaan actievoeren

19.07.18
Basisschooldirecteuren gaan na de zomer voor zichzelf actievoeren. Ze zijn ontevreden met de uitkomst van de salarisonderhandelingen voor leraren. Zo verdienen in de nieuwe cao de bestbetaalde leraren meer dan de meeste adjunct-directeuren.
Deel bericht

Utrechtse basisschool verzet zich tegen komst islamitische school in pand

18.07.18
De sfeer tussen de gemeente en de school is inmiddels grimmig geworden, zegt RTV Utrecht. Zo weigerde De Klimroos vorige week ambtenaren van de gemeente die het gebouw wilden komen bekijken. Ook heeft de school juridische stappen genomen om de komst van Al Arqam te voorkomen. De gemeente op haar beurt houdt vast aan het besluit.
Deel bericht

Stichting Omgaan met Pesten kijkt terug op geslaagde opnames videoclip ‘Proud to be me’

18.07.18
Stichting Omgaan met Pesten lanceert in september de nieuwe campagne ‘Proud to be me’ en verspreidt samen met de videoclip een gratis lespakket voor scholen, dat ingezet kan worden in de week tegen pesten van 17 t/m 21 september! De stichting wil scholen inspireren om samen met de kinderen aan de slag te gaan en te werken aan een veilige omgeving.
Deel bericht

Taart voor 40 genomineerde leraren

18.07.18
Afgelopen donderdag werden 40 genomineerde leraren voor de verkiezing Leraar van het jaar 2018 op school verrast met een feestelijke taart. Uit bijna 800 aanmeldingen heeft de beroepsjury 40 leraren geselecteerd: 10 leraren uit elke sector (po, so, vo en mbo) De verkiezing Leraar van het Jaar is een activiteit van de Onderwijscoöperatie en deze organisatie wordt per 1 januari 2019 opgeheven.
Deel bericht

Kinderen geluk bijbrengen via mindfulness

18.07.18
De media staan er vol van tegenwoordig: jongeren met stress, depressie- en burn-out-klachten. Niet alleen studenten, maar ook kinderen in het basisonderwijs ervaren druk. Er wordt gepiekerd en gepeinsd. Stress slaat toe. Om hier verandering in te brengen organiseert All Happy Schools in het najaar een zogenoemde Mindfulness Challenge op basisscholen in Nederland.
Deel bericht

Historicus: 'Nederlanders zijn altijd bot en lomp geweest'

18.07.18
Historicus Piet de Rooij is de grondlegger van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Hij wordt niet vrolijk van de discussie over zeehelden of de bemoeienis van de politiek met geschiedenis op scholen. 'We oordelen zonder te begrijpen'.
Deel bericht

Conferentie 'Begaafdheid & Talentontwikkeling'

18.07.18
Op 14 en 15 november 2018 organiseert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein. Het thema van de conferentie is 'Flow creëren in leren'. We besteden aandacht aan het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei en benaderen dit vanuit een levensloopperspectief.
Deel bericht

Basisscholen missen 1300 leraren, na de zomer dreigt lesuitval

17.07.18
Het basisonderwijs dreigt het nieuwe schooljaar in te gaan met een tekort van bijna 1300 onderwijzers. Waar scholen de afgelopen jaren vacatures over het algemeen nog op het laatste moment wisten in te vullen, vallen er nu blijvende gaten. Bijna een kwart (22,4 procent) van de schoolbesturen bereidt zich voor op die situatie.
Deel bericht

Informatie Passend onderwijs naar rijksoverheid.nl

17.07.18
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. De praktijkvoorbeelden en veelgestelde vragen zijn dan op de website steunpuntpassendonderwijs-povo.nl van de PO- en VO-raad te vinden. De overige informatie over Passend onderwijs is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
Deel bericht

Amsterdam: Komend schooljaar twintig keer meer zij-instromers voor de klas

17.07.18
Het aantal zij-instromers in het onderwijs neemt komend schooljaar explosief toe. Vergeleken met vorig jaar is de instroom dit jaar met tweeduizend procent gestegen, van vijf naar honderd. Dat blijkt uit een brief van onderwijswethouder Moorman (PvdA), waarin ze toelicht welke maatregelen er tot nu toe zijn doorgevoerd en hoe het lerarentekort in de stad zich als gevolg daarvan ontwikkelt.
Deel bericht

Denktank en taskforce moeten lerarentekort aanpakken

17.07.18
De gemeente A'dam neemt weer extra maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Wethouder onderwijs Marjolein Moorman (PvdA) wil een denktank en taskforce in het leven roepen om het tekort van zeker 300 juffen en meesters en 70 docenten op de middelbare scholen in de stad aan te pakken.
Deel bericht

Scholen en leveranciers: samenwerken aan nog betere leerlingvolgsystemen

16.07.18
Hoe kom je tot een leerlingvolgsysteem dat het maatwerk in de klas nog beter ondersteunt? En hoe organiseer je dat als school(bestuur) samen met je productleverancier? Om dit te verkennen, onderzochten de PO-Raad, Kennisnet en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vier gebruikersgroepen van verschillende leerlingvolgsystemen.
Deel bericht

Meer dan 100 Afghaanse scholen gesloten na dreigementen taliban

16.07.18
De leerlingen van 103 scholen in de centraal gelegen Afghaanse provincie Logar moesten zaterdag noodgedwongen thuisblijven. Hun scholen bleven gesloten omdat hun leerkrachten bedreigingen kregen van de taliban.In heel Afghanistan kunnen minstens 3,7 miljoen kinderen van 7 tot 17 jaar niet naar school gaan,aldus Unicef.
Deel bericht