'Schoolschaken' steeds populairder, kinderen spelen on- en offline

13.01.18
Schaken mag sommigen dan wat stoffig en saai in de oren klinken, de sport is steeds populairder onder basisschoolleerlingen. Jongens en meisjes vinden het spel leuk en spelen het zowel online als offline. "Schaken heeft een vlucht genomen", zegt Marleen van Amerongen van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).
Deel bericht
(advertentie)

'Kinderen met lichte klachten krijgen te snel jeugdzorg'

21.10.18
Het aantal kinderen en pubers dat professionele hulp zoekt, groeit. Maar onduidelijk is waarom steeds meer kinderen om hulp vragen. Gemeenten die deze jeugdhulp betalen, raken hierdoor steeds dieper in de rode cijfers. Een kleine 90 gemeenten hebben al een beroep gedaan op de zogeheten 'stroppenpot', een noodvoorziening.
Deel bericht

Onzekerheid arbeidsvoorwaarden leraren gvo/hvo

20.10.18
Het is inderdaad denkbaar dat de keuze voor bekostiging meer onzekerheid voor gvo/hvo- onderwijs) met zich meebrengt dan het verstrekken van een instellingssubsidie.’ Minister Slob geeft zijn reactie op vragen en opmerkingen uit beide Kamers op het ontwerpbesluit voor de bekostiging van godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen.
Deel bericht

Onbevoegde leraar vult de gaten in het onderwijs. ‘Dit wil niemand’

20.10.18
Om het gebrek aan docenten op te vangen moeten scholen vaker noodgrepen uitvoeren. Hierdoor staan er meer onbevoegde leraren voor de klas. Na de herfstvakantie komt minister Slob met een handreiking voor scholen met onderbezetting. Volgens de Aob lijken de problemen het grootst in het speciaal onderwijs en bij andere scholen met een ‘meer uitdagende leerlingpopulatie’.
Deel bericht

Kinderen in Guatemala hebben eigen moestuin bij school

20.10.18
Kinderen in het Zuid-Amerikaanse land Guatemala hebben sinds kort een eigen moestuin bij hun school. Het is een project van de overheid om te zorgen dat kinderen gezonder eten. Nu krijgen niet alle kinderen in het land thuis genoeg en gezond eten. Door op steeds meer scholen een moestuin te maken, hoopt de regering in Guatemala dat te veranderen.
Deel bericht

Kinderen kiezen zelf hun herfstvakantie

20.10.18
Scholen mogen zelf weten wanneer ze voorjaars- en herfstvakantie geven. Steeds meer scholen gaan daar flexibel mee om. Op een middelbare school in Arnhem is een nieuwe proef gestart. Daar mogen de kinderen kiezen wanneer ze herfstvakantie nemen: deze week of volgende week.
Deel bericht

Ouderorganisaties: ‘Dure schoolreisjes zorgen voor tweedeling’

20.10.18
Scholen voeren vaak het argument aan dat ze kinderen kennis willen maken met andere culturen, of juist willen laten zien dat welvaart niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Maar volgens Casper Hulshof, onderwijskundige aan de Universiteit Utrecht, is een schoolreisje alleen nuttig als dat gepaard gaat met veel leeractiviteiten. Vaak is daarvan nauwelijks sprake.
Deel bericht

Zestien gereedschapskisten voor 'coole kids'

19.10.18
Op het Griendencollege werden dinsdag zestien gereedschapskisten uitgedeeld aan basisscholen uit de regio. Een initiatief van het VO, ondersteund door diverse gemeentes, om techniek en techniekonderwijs te promoten. Het initiatief werd gelanceerd onder de naam Regionale Techniekspelen. De bedoeling is dat op de basisscholen een boot ontwikkeld wordt.
Deel bericht

Vervangingspools verkopen vaker nee

19.10.18
Vervangingspools stellen vaker scholen teleur vanwege het lerarentekort. Vooral bij kortdurende vervangingen is het lastig om invallers te vinden. Invallers stromen door naar de vaste formatie van aangesloten schoolbesturen. De instroom in de pools blijft achter. De vervangingspools Cella en Poolwest kijken nu of ze zij-instromers kunnen trekken om hun pool aan te vullen.
Deel bericht

Vlaamse leraren zien goede arbeidsvoorwaarden Nederland

19.10.18
Het aantal Vlaamse leraren dat in Nederland gaat werken, neemt toe. Ze zijn blij met de in hun ogen goede arbeidsvoorwaarden in het Nederlandse onderwijs, meldt De Standaard. De Vlaamse krant meldt onder de kop ‘Het gras is groener in Nederland’ dat een groeiend aantal Vlaamse leerkrachten in Nederland lesgeeft. In 2013 ging het om 31 leerkrachten, in 2017 waren het er 68.
Deel bericht

Grappige prullenbakken in strijd tegen opwarming aarde

19.10.18
Met de première van een animatiefilmpje over ‘Groene Daken’ rondde Waterschap Vallei en Veluwe gistermorgen de eerste samenwerking met hun Raad van Kinderen af. ,,We zijn heel enthousiast over de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de kinderen’’, vertelt Dijkgraaf Tanja Klip-Martin
Deel bericht

Ouders Zuukerschool Epe mikken op nieuwe leerlingen met buitenschools 'Bijbel-uurtje'

19.10.18
De openbare Zuukerschool in het buitengebied van Epe heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. Ouders komen nu met een initiatief om meer kinderen te verwelkomen: christelijke vorming als buitenschoolse activiteit.Het idee is om als buitenschoolse activiteit met de kinderen bij elkaar te komen. In een uurtje lezen ze uit de Bijbel, zingen ze liedjes en bidden ze.
Deel bericht

Als zzp’er voor de klas: Genieten van verschillende scholen

19.10.18
De zzp’er doet, langzaam, zijn intrede in het basisonderwijs. Wat zijn de voor- en nadelen? En is het een oplossing voor het lerarentekort? Ik doe hetzelfde werk, maar het voelt anders.Een freelance leerkracht doet eigenlijk hetzelfde als een invalleerkracht. Het verschil is dat een flexleerkracht zzp’er en dus zelfstandig ondernemer is. Die combinatie maakt het invallen veel leuker.
Deel bericht

Meer landelijke regie in aanpak lerarentekort OCW

18.10.18
Mede op basis van input van de VO-raad en andere partijen is op een aantal belangrijke punten vooruitgang geboekt in de uitwerking van een aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort. De aanpak heeft een sterk regionaal karakter, maar daarnaast wordt ook ingezet op landelijke regie voor de aanpak van regio-overstijgende knelpunten.
Deel bericht

Wandelende (en verdwenen) eilanden centraal in Waddenatlas

18.10.18
De Waddenatlas, die vandaag gepresenteerd wordt in het Afsluitdijk Wadden Center, is de nieuwste in een reeks thema-atlassen die Noordhoff uitgeeft, na bijvoorbeeld edities over voetbal, Amsterdam en veiligheid. "Elke Nederlander heeft wel een beeld van de Waddeneilanden, vaak gekleurd door toerisme. In dit boek zie je de gigantische geschiedenis erachter."
Deel bericht

RSG Wolfsbos leert leerlingen de magie van technologie ontdekken

18.10.18
Uniek is dit schooljaar de workshop ‘programmeren met micro:bits’. De Micro:bit is een computertje dat werkt op batterijen, met programmeerbare knopjes, lampjes, een kompas en Bluetooth. Ook kunnen er allerlei andere apparaten aan gekoppeld worden, zoals lichtsensoren of motortjes. Leerlingen sturen een zelfgeschreven code draadloos naar het computertje en kunnen meteen testen
Deel bericht

Maak leerlingen bewuster van het belang van privacy

18.10.18
Op school doe je er alles aan om informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te regelen zodat je school voldoet aan de privacywetgeving. Maar in hoeverre zijn leerlingen zich bewust van hun privacy? Het is belangrijk om met leerlingen het gesprek aan te gaan over privacy.
Deel bericht

Kampen aast op tonnen subsidie voor aardgasvrije school in Wilsum

18.10.18
De gemeente Kampen wil basisschool De Regenboog in Wilsum aardgasvrij maken. De school is aangemeld voor een proef van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is kans op 350.000 euro subsidie.De school in het dorp aan de IJssel wordt volgend jaar gerenoveerd. Volgens Kampen een 'mooie gelegenheid' het gebouw aardgasvrij te maken.
Deel bericht

Website van uw school nog steeds zonder https?

18.10.18
De veelgebruikte browser Google Chrome geeft voortaan een waarschuwing bij websites zonder beveiligde https-verbinding. Een virtuele rondgang leert dat daartoe websites behoren van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en ook websites van onderwijsstichtingen. Websites zonder https krijgen voortaan via Google Chrome een rood waarschuwingsscherm,
Deel bericht

De vrijwillige ouderbijdrage blijft voor onduidelijkheid zorgen

18.10.18
Scholen slagen er maar niet in om afspraken te maken over de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het nieuwe schooljaar hadden alle scholen in het PO en VO eensluidende richtlijnen voor ouders en leerlingen moeten hebben.Daarin zouden ouders onder meer de verzekering moeten krijgen dat hun zoon of dochter niet wordt buitengesloten als de bijdrage niet is overgemaakt.
Deel bericht

INOS gaat lerarentekort te lijf met extra school

18.10.18
Ook de invalpool van het Bredase INOS merkt deze problemen. Om dat tekort op te vangen heeft INOS sinds dit jaar iets nieuws: Phoenix, een eigen netwerk van invalleerkrachten die samen een team vormen. De helft is bij een full-time aanstelling één dag in de week bezig met andere werkzaamheden. Er is een startersgroep die werkt aan hun persoonlijke ontwikkeling door bijscholing te volgen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)