Scoort uw school onder de norm? Maak gebruik van ons ondersteuningsaanbod

15.05.18
Op de scholen zijn de uitkomsten van de eindtoets groep 8 binnen. Voor kinderen een spannende tijd, maar ook voor de scholen zelf: is onze gemiddelde score boven de norm? Heeft uw school voor de tweede keer op rij onvoldoende eindopbrengsten of maakt u zich zorgen over de kwaliteit? Maak dan gebruik van ons ondersteuningsaanbod voor risicoscholen.
Deel bericht
(advertentie)

Rotterdam zet in op kansengelijkheid

17.01.19
De gemeente Rotterdam trekt de komende jaren bijna een half miljard euro uit voor kansengelijkheid. ‘De ambitie is om alle Rotterdamse kinderen de beste onderwijskansen te geven. Daarom is gelijke kansen voor elk talent voor mij de kapstok van het Rotterdamse onderwijsbeleid’, zegt onderwijswethouder Said Kasmi (D66).
Deel bericht

Omscholing tot basisschoolleraar kost Vincent 16.000 euro: 'Belachelijk veel geld'

17.01.19
Ondernemer Vincent (50) wil zich laten omscholen tot basisschoolleraar. Maar die opleiding kost hem 8000 euro per studiejaar. De SP noemt zijn situatie 'volkomen idioot'. InHolland in Haarlem bevestigt dat Vincent inderdaad zoveel geld moet betalen. Als je al een bacheloropleiding op zak hebt, dan moet je in plaats van het wettelijke collegegeld instellingsgeld betalen.
Deel bericht

Scholen Zaan Primair en Agora vragen subsidie voor bestrijden lerarentekort

17.01.19
Deze schoolbesturen en de gemeente Zaanstad hebben subsidie aangevraagd om maatregelen te nemen tegen het lerarentekort.Voor het opleiden van zij-instromers kunnen regio’s 250.000 euro krijgen. Van de subsidie willen de schoolbesturen meer doen dan alleen extra leerkrachten werven. Ze willen ook investeren in voorschoolse educatie en iets doen om werkdruk te verminderen.
Deel bericht

Zo vind je de beste middelbare school voor je achtstegroeper

17.01.19
Het keuzecircus is weer begonnen: dringen tijdens open dagen en dan maar hopen op een gunstige loting. Hoe vind je met je achtstegroeper de beste middelbare school? Experts geven raad.
Deel bericht

Kabinet: De lerarentekorten blijven oplopen

17.01.19
De ministers Van Engelshoven en Slob schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zorgen houden over de vraag of er in de nabije toekomst voldoende leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.Vooral in het primair onderwijs is de situatie nijpend. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal vacatures dat na drie maanden niet was vervuld naar 20 procent.
Deel bericht

Amstelveen: Scholen krijgen extra budget voor steun kinderen uit arme gezinnen

16.01.19
Schoolbesturen ontvangen een extra bedrag van 50.000 euro dat ze mogen gebruiken voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het college vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan schoolactiviteiten. De scholen kunnen met dit budget een positieve bijdrage leveren aan de schoolloopbaan van kinderen op hun basisschool.
Deel bericht

Ingewikkelde rekensommen maken met een pooltafel

16.01.19
Hoe kun je ingewikkelde rekensommen wat begrijpelijker én leuker maken? Nou, met een pooltafel! De wiskundeleraar op het Elzendaalcollege in Boxtel kwam op het idee om wiskunde met poolen te combineren. De leermethode wordt Smartpool genoemd. Inmiddels gebruiken twintig scholen zo'n pooltafel.
Deel bericht

Primair onderwijs bundelt krachten: gratis boek voor leraren

16.01.19
Hoe zorg je dat je het werkgeheugen van leerlingen niet overbelast? En hoe laat je nieuwe kennis goed landen? Het boek ‘Op de schouders van reuzen’ geeft leraren uit het PO inzichten uit de cognitieve psychologie. Dankzij financiële steun vanuit tien schoolbesturen, de Pabo Hogeschool Arnhem en Nijmegen, vakblad Didactief en de PO-Raad is dit boek gratis digitaal beschikbaar.
Deel bericht

Hack-les voor scholieren: 'Ze helpen ouders met goed wachtwoord'

16.01.19
De Nederlandse stichting Hack in the Class is in het leven geroepen om hack-les te geven aan scholieren. Want: zij moeten zich veel bewuster worden van hun eigen online veiligheid. Na onze les helpen ze hun ouders om een goed wachtwoord te maken, vertelt de 28-jarige hacker Stephanie.Want als je weet hoe je wordt gehackt, kun je jezelf er ook beter tegen beschermen.
Deel bericht

Meeste ouders steunen stakende leraren

16.01.19
Acht op de tien ouders staan achter de eisen van leraren voor meer salaris en minder werkdruk willen, meldt Ouders & Onderwijs.Uit een peiling blijkt dat de helft van de ouders achter de oproep staat van de Algemene Onderwijsbond aan de mensen in het onderwijs om op 15 maart te gaan staken. Drie op de tien vragen zich af of een staking het juiste middel is.
Deel bericht

Onthulling predicaten Excellente School op maandag 21 januari

16.01.19
Op maandag 21 januari wordt bekend welke scholen de komende drie jaar het predicaat Excellente School 2018 mogen dragen. De predicaten worden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten zal op feestelijke wijze plaatsvinden op de scholen zelf.
Deel bericht

Essay ‘Schaal in beschouwing’ pleidooi voor referentiepunten schaalvergroting in het funderend onderwijs

15.01.19
Referentiepunten voor fusievoornemens voor bestuurders, toezichthouders en stakeholders dragen bij aan het zicht houden op schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs. Dat is belangrijk omdat die ontwikkeling veel zegt over het onderwijs in onze samenleving. Met referentiepunten geef je schoolbesturen bakens en kun je met elkaar zien wat er gebeurt.
Deel bericht

Teams curriculumontwikkeling vragen om input

15.01.19
Meepraten over wat leerlingen in de nabije toekomst moeten leren? Bekijk dan de tussenproducten die teams van leraren en schoolleiders hiervoor hebben ontwikkeld en geef uw feedback! Reageren kan nog tot en met 27 janu ari.Onder de noemer curriculum.nu werken negen ontwikkelteams momenteel aan de uitwerking van zogenoemde bouwstenen voor negen leergebieden.
Deel bericht

Afscheidsmusicals: Musical op School vernieuwd

15.01.19
Musical op School helpt leerkrachten bij het vinden van een afscheidsmusical groep 8 en andere musicals, al sinds 2002. Keus uit bijna 150 afscheidsmusicals. Alle belangrijke producenten van afscheidsmusicals zijn vertegenwoordigd. Musical op School is nu geheel vernieuwd.
Deel bericht

Filosoof verklaart onderwijs failliet

15.01.19
De Nijmeegse filosoof Jan Bransen stelt in zijn nieuwe boek Gevormd of Vervormd? dat het huidige onderwijssysteem failliet is. Hij pleit voor een vorm van onderwijs waarin leerlingen een grotere rol hebben en hun eigen stem, perspectief en positie leren ontwikkelen. In het primair onderwijs zou het vooral moeten gaan om het ontwikkelen van zelfvertrouwen ....
Deel bericht

Biggekerke is (bijna) klaar voor de toekomst

15.01.19
In Biggekerke wordt volgende week het eerste toekomstgerichte gebouw van Zeeland in gebruik genomen. Het pand is zo geconstrueerd dat het makkelijk kan worden omgebouwd en in de toekomst voor andere functies kan worden gebruikt.Omdat Biggekerke een relatief kleine kern is, wordt verwacht dat de basisschool over een jaar of vijftien zal moeten sluiten.
Deel bericht

Project duurzaamheid Gelderse basisscholen start vrijdag in Wijchen

15.01.19
Leerlingen van basisschool KBS de Viersprong in Wijchen geven 18 januari het officiële startsein voor het Gelderse project “Mijn ideale school”. Dat gebeurt in de vorm van een kookles, waarbij gedeputeerde Josan Meijers meehelpt.Het project Mijn ideale school is mede bedoeld om een plan te maken om de winkels zover te krijgen dat ze minder plastic gebruiken
Deel bericht

Slob gaat niet over positie onderwijsondersteuners

15.01.19
De sociale partners (PO-Raad en vakbonden) gaan over de positie van onderwijsondersteuners en niet de minister. Dat benadrukt Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Die had onderwijsminister Slob om een reactie gevraagd naar aanleiding van een brief die was binnengekomen over de positie van onderwijsondersteuners in met name het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Deel bericht

Actie: Gratis groentezaad voor basisscholen en BSO's uit Zwolle

14.01.19
Basisscholen en BSO's uit Zwolle kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het schoolplein hun eigen groente kweken. Leuk, lekker en leerzaam! Aanmelden kan tot 8 februari.
Deel bericht

Tekort aan vervangers tijdens griepgolf

14.01.19
Afgelopen week heeft het personeelscluster Oost-Nederland, tientallen keren nee moeten verkopen aan scholen die een vervanger nodig hebben. Van de 600 aanvragen die PON afgelopen week heeft gehad, zijn er 560 vervangingen geregeld. De oorzaak? Het lerarentekort, we hebben gewoon veel te weinig leraren. En dan moet de piek van de griepgolf nog komen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)