Geschillencommissie passend onderwijs voor 4 jaar herbenoemd

20.08.18
Minister Slob heeft de leden van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) voor vier jaar herbenoemd. Deze leden worden benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van de ouderorganisatie (Ouders & Onderwijs), de landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties (Ieder(in) en Balans) en de sectororganisaties (PO-Raad en VO-raad). De benoeming geldt tot 1 augustus 2022.
Deel bericht
(advertentie)

Onderzoek naar bestrijding hitte op scholen Brunssum

16.02.19
De Movarestichting onderzoekt wat nodig is om bij hitte verantwoord onderwijs te kunnen geven op basisscholen in Brunssum.Op basis daarvan moet een zogenoemde Hitteplan worden opgesteld. Dit geldt dan voor alle basisscholen. GGD en RIVM hebben tijdens de hittegolf van 2018 nadrukkelijk gewezen op het grotere gezondheidsrisico dat kinderen lopen.
Deel bericht

Nog geen locatie voor islamitische school

16.02.19
Het is nog onbekend waar de nieuwe islamitische basisschool zich in de gemeente Roosendaal gaat vestigen. De Stg Islamitisch Primair Onderwijs heeft enige tijd geleden goedkeuring ontvangen om dit jaar te mogen starten met de school. SIPO heeft naar aanleiding daarvan een verkenning gedaan naar de belangstelling voor de komende vijf jaar. Op basis daarvan wordt gekeken naar de locatie.
Deel bericht

Lelystad: Brede steun voor Klusklasidee van D66

16.02.19
In toenemende mate voelen kinderen die handig of creatief zijn of zich uitleven in ICT zich niet op hun kwaliteiten gewaardeerd en bieden we hen onvoldoende ontplooiingsmogelijkheden binnen hun schoolcarrière op de basisschool en aansluiting met het voortgezet onderwijs daarna, aldus D66.
Deel bericht

Klusklas voor leerling die niet zo goed leert rukt op

16.02.19
De klusklas is in opkomst in Gelderland. Steeds meer basisscholen experimenteren met praktijklessen voor kinderen die niet zo goed leren, maar wel handig zijn. Donderdag beginnen vijf scholen in Rheden met een proef en volgende maand start De Elstar in Elst met een groep. In Doetinchem draait al een klas van basisschool Dichterbij.
Deel bericht

Salaris leraar op Nederlandse scholen te laag?

16.02.19
Afgelopen najaar was er veel te doen over het salaris van leraren op de basisschool. Zij vinden dat zij in vergelijking met hun collega’s in het VO te weinig verdienen, terwijl zij hun werk net zo belangrijk vinden. Hieronder vergelijken we het start- en maximumsalaris van basisschoolleerkrachten in Nederland met 11 vergelijkbare landen in Europa. De cijfers zijn uit 2017.
Deel bericht

Aantal leerplichtigen dat langdurig thuis zit opnieuw gestegen

16.02.19
Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, is opnieuw gestegen. Vorig schooljaar waren het er bijna 4500, een jaar eerder nog iets meer dan 4200. Deze zog. thuiszitters hebben uiteenlopende problemen. Ze zijn bijvoorbeeld gepest, hebben fysieke of psychische problemen, zijn net in Nederland komen wonen of zijn met justitie in aanraking gekomen.
Deel bericht

Kleuters een uurtje Engelse les? Stop er maar mee

16.02.19
Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt namelijk dat dit nauwelijks effect heeft. De positieve effecten van een uurtje Engels zijn minimaal, maar het kost wel geld en energie. Ik denk dat je dus of meer uren moet maken, of gewoon in groep 7 moet beginnen. Maar hoeveel uur les kleuters moeten krijgen om wel een positief effect te zien, is niet helemaal duidelijk.
Deel bericht

Kinderen Oost-Souburg willen behalve spelen in de natuur er ook van leren

15.02.19
De leerlingen willen een speelbos, omdat het schoolplein van hun school, net als de omgeving, in hun ogen te kaal is. Jedithja was een van de vier leerlingen die het plan presenteerde aan de wethouder. Het is de tweede dag op rij dat ze in de belangstelling staat: gisteren is zij benoemd door kinderdirecteur van de provincie. In die rol maakt zij zich sterk voor het vergroenen van schoolpleinen.
Deel bericht

Het ‘gewone onderwijs’ moet specialer worden

15.02.19
Past het in 2014 ingevoerde ‘passend onderwijs’ op reguliere scholen, die kinderen met leer- en gedragsproblemen zouden moeten helpen, dan niet? Veel leerkrachten zeggen te worden overvraagd, ze kunnen of willen niet aan de pedagogische taak voldoen. Maar scholen huiveren om leerlingen naar het speciaal onderwijs door te sturen, omdat ze de meerkosten daarvan zelf moeten betalen.
Deel bericht

In onderwijs heeft ruim 70 procent vast contract

15.02.19
Van de mensen die in het onderwijs werken, heeft bijna 71 procent een vast contract. Dat is ruim 10 procent boven het gemiddelde van alle sectoren. Uit de Flexbarometer van onder andere het CBS blijkt ook dat ruim 17 procent van de mensen in het onderwijs een flexibel contract heeft. Het gemiddelde van alle sectoren is wat dit betreft bijna 23 procent.
Deel bericht

Kinderen onderzoeken 'De Wauw! factor' op Erasmus Universiteit

15.02.19
Honderden kinderen maken de komende maanden kennis met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Woensdag zaten de eerste honderd leerlingen uit het Bao en VO in de collegebanken. Ze kregen op de campus Woudestein het college 'De Wauw! factor’ van mediaprofessor Jeroen Jansz, over wat tv-series, gaming en social media zo leuk maakt.
Deel bericht

Schooladvies na eindtoets groep 8 „niet werkbaar” volgens middelbare scholen

15.02.19
Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar ook concentratie en de manier van huiswerk maken.
Deel bericht

Minister vindt niets over doorbetalen stakers

15.02.19
Onderwijsminister Slob hanteert wat betreft het doorbetalen van stakende leraren op de staking op 15 maart vooralsnog dezelfde lijn als tijdens de onderwijsstakingen van vorig jaar. Toen zei Slob dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van salaris aan stakende werknemers goedkeurde.
Deel bericht

EU-Schoolfruit opnieuw erkend als goed onderbouwde interventie

14.02.19
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, dat het eten van fruit en groente op de basisschool bevordert, heeft wederom de erkenning 'goed onderbouwd' ontvangen van van het RIVM Centrum Gezond Leven. e Erkenningscommissie vindt het programma een mooie, doordachte en goed onderbouwde interventie en het programma substantieel is doorontwikkeld
Deel bericht

Utrecht komt met actieplan tegen lerarentekort

14.02.19
Utrecht komt met een pakket aan maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om nieuwe docenten binnen een school op te leiden en wil de gemeente leraren voorrang geven op de woningmarkt. Het aantal onvervulbare vacatures op basisscholen zal binnen vijf jaar verdriedubbeld zijn naar 113 fulltime banen; in het VO naar 71.
Deel bericht

Pionieren op de eerste tienerschool in Gorinchem: steeds meer belangstelling voor 10-14 onderwijs

14.02.19
Kinderen van groep 7 en 8 zitten samen in een klas en leerlingen van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs in een andere lokaal. Beide groepen hebben een vaste leergroepbegeleider die de hele dag aanwezig is en de kinderen de meeste lessen geeft. Kinderen van 13 en 14 jaar krijgen daarnaast vakspecialisten die onderwijs geven in bijv. Natuurkunde of Duits.
Deel bericht

De eerste Zeeuwse kinderdirecteuren groene schoolpleinen gaan aan de slag

14.02.19
Obis, Tijn, Jedithja en Anne zijn de eerste kinderdirecteuren groene schoolpleinen van Zeeland. Zij tekenden op het provinciehuis een contract voor een jaar. Ze gaan één dag per maand langs bij scholen om daar te spreken met leerkrachten en politici om te kijken hoe schoolpleinen zo leuk mogelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen. De kinderdirecteuren houden ook vlogs bij.
Deel bericht

Haarlemse juffen mogen leerlingen van hun eigen school voorlopig betaald blijven bijspijkeren

14.02.19
Een Haarlemse basisschool heeft een conflict bijgelegd met drie leerkrachten die tegen betaling bijles geven aan leerlingen van de school. De bijles gaat vooralsnog gewoon door. Minister Slob laat desgevraagd weten dat hij het onwenselijk vindt dat leraren betaald bijles geven aan leerlingen van de school waar zij werken. Ik zal werkgevers die dit wel toestaan daarop aanspreken.
Deel bericht

Twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, minister zit ermee in zijn maag

14.02.19
Er komen twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. Het Nederlandse kabinet zit ermee in zijn maag. Er is geen zicht op wat er op die scholen gebeurt, maar het is niet mogelijk om ze te verbieden. Wel komt er een onafhankelijk onderzoek naar alle scholen die door andere landen worden gefinancierd.Ze kunnen de integratie kan belemmeren.
Deel bericht

Veel schoolbesturen houden loon in tijdens stakingsdag

14.02.19
Veel schoolbesturen zullen hun onderwijspersoneel niet doorbetalen als ze op 15 maart het werk neerleggen. Dat blijkt uit een oproep van de AOb via sociale media waarop meer dan vijfhonderd reacties binnenkwamen. “We staan sympathiek tegenover het doel van de staking, maar we steunen het middel niet”
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)