Digitale eindtoets afnemen? Zo maak je in 2019 de juiste keuze

07.12.18
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen ...
Deel bericht
(advertentie)

Nieuw achterstandenbeleid financiële strop voor asielzoekersscholen

21.02.19
De definitieve herverdeling van achterstandsmiddelen komt met name bij asielzoekersscholen hard aan. Diverse besturen zien hun budget met tientallen procenten verminderen en gaan er tot ruim vier ton op achteruit. Dat betekent veel gedwongen ontslagen, minder ondersteuning voor de leerlingen en grotere groepen. Dit terwijl de problematiek van de kinderen nog altijd even groot is.
Deel bericht

Eerste Kamer stemt in met register onderwijsdeelnemers

21.02.19
Na een kort debat stemde de Eerste Kamer dinsdag 19 februari in met het wetsvoorstel Register onderwijsdeelnemers waarmee de verschillende registers van onderwijsdeelnemers binnen hetzelfde wettelijke kader gaan vallen. Hierdoor zou duidelijker moeten worden welke gegevens waarvoor gebruikt mogen worden.
Deel bericht

Verandering van onderwijs pure noodzaak [Opinie]

21.02.19
De leerlingen van nu moeten straks antwoorden gaan geven op vragen die we nog niet kennen. Om hen daarop goed voor te bereiden is een revolutie in het onderwijs nodig. Volpompen met kennis, en degene die alles het beste kan reproduceren, wordt beloond met het hoogste cijfer. Maar de nieuwe samenleving vraagt andere vaardigheden, andere antwoorden.
Deel bericht

Nederlandse juf dringt door tot finale beste docent ter wereld

21.02.19
Juf Daisy Mertens (basisschool De Vuurvogel in Helmond) is nog in de race om de beste docent ter wereld te worden. Zij hoort bij de tien finalisten van de Wereld Lerarenprijs. De prijs is bedoeld voor een uitzonderlijke leraar die een opvallende bijdrage heeft geleverd aan het vak. Mertens en de andere negen kanshebbers werden uit meer dan 10.000 nominaties uit 179 landen gekozen.
Deel bericht

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

21.02.19
Vanaf maandag 4 maart t/m donderdag 18 april kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit het po, vo en mbo Ondersteuningsaanbod aanvragen.
Deel bericht

Tweede Kamer tegen vierdaagse schoolweek

21.02.19
De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen de invoering van een vierdaagse schoolweek op basisscholen. Een motie van die strekking werd aangenomen. Daarin staat dat het lerarentekort scholen ertoe dwingt over te gaan op een (tijdelijke) vierdaagse schoolweek, maar dat dit gelijke kansen voor kinderen ondermijnt, en bovendien de werkdruk voor leraren niet verlaagt.
Deel bericht

De Boekenzoeker van Zuidwolde (Drenthe) maakt kinderen leesgek

21.02.19
Stella Leenders is de eerste en enige boekenzoeker van de wereld. Ze probeert basisschoolleerlingen aan het lezen te krijgen. In het Drentse Zuidwolde is dat gelukt.Elke week haalt de boekenzoeker kinderen in groepjes uit de klas naar de schoolbibliotheek, waar ze boeken mogen uitzoeken en weer mogen meenemen naar hun groep.
Deel bericht

8th grade: overtuigende coming-of-age film

20.02.19
Kayla Day (13) zit in de brugklas en staat op het punt naar de middelbare school te gaan. Tijdens een slotbijeenkomst op haar school worden de prijswinnaars van de school bekendgemaakt. Kayla is fysiek geen schoonheid, ze heeft nogal wat babyvet en acne. Nadat onder andere het knapste meisje en de ...
Deel bericht

Maak werk van recht op inclusief onderwijs

20.02.19
Defence for Children roept onderwijsminister Slob op om werk te maken van echt inclusief onderwijs.De organisatie vindt dat het huidige onderwijssysteem niet strookt met het recht op inclusief onderwijs, afgeleid uit het Europees sociaal Handvest.
Deel bericht

PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en intern toezicht

20.02.19
Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs.
Deel bericht

Vader van twee dochters in actie tegen het lerarentekort

20.02.19
Jeroen de Glas, vader van twee dochters die vier dagen les krijgen, komt in actie tegen het lerarentekort. Hij roept andere ouders op naar het Malieveld te komen en een handhavingsverzoek te doen bij de leerplicht in hun gemeente. Vorige week lanceerde De Glas de website geenvierdaagse.nl waarin hij alle actie-tips deelt met ouders.
Deel bericht

Lelystad telt meeste leerlingen die al maanden thuis zitten

20.02.19
In Lelystad gingen vorig schooljaar vijf op de duizend leerlingen al langer dan drie maanden niet naar school, in totaal 64 leerlingen. Daarmee telt deze gemeente relatief gezien de meeste ‘thuiszitters‘ van Nederland. Den Haag telt 4,6 thuiszitters op duizend leerlingen en Rotterdam 2,3. Dat blijkt uit gegevens van het Ministerie van Onderwijs.
Deel bericht

Breuken moeilijk? Welnee, elk kind kan het [Opinie]

20.02.19
Tot op heden wordt er te weinig gerept over het feit dat het probleem in het rekenonderwijs een voortvloeisel is van het feit dat kinderen onvoldoende rekenvaardigheid bezitten als zij de basisschool verlaten. Het afschaffen van breuken of kinderen aan nog meer toetsen onderwerpen zal hen niet helpen verder te komen. Kinderen wordt van begin af aan niet goed aangeleerd hoe zij moeten rekenen.
Deel bericht

Cito-scores zeggen weinig over schoolkwaliteit

20.02.19
De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Volgens het CPB moet de verklaring van de verschillen voor een groot deel gezocht worden in verschillen in achtergrond van de leerlingpopulatie, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en de kenmerken en prestaties van medeleerlingen,
Deel bericht

Project waar we heel erg trots op zijn

19.02.19
Het is een uniek project in Nederland want er is niets vergelijkbaars. Nu werken groepsleerkrachten en docenten HVO en GVO samen bij de lessen Hallo Wereld. Hierin worden godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs, burgerschap, sociaal emotionele vorming en geestelijke stromingen worden aangeboden.
Deel bericht

Verplicht samenwerkingsverband passend onderwijs geboren uit wantrouwen

19.02.19
Wat gebeurt er als de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs niet langer wettelijk verplicht worden? Als scholen zelf mogen uitzoeken in welke samenwerkingsvorm ze passend onderwijs realiseren? Minister Slob zegt geen nee. Maar hij vindt het absoluut nog te vroeg om ja te zeggen. Wacht eerst maar de evaluatie af.
Deel bericht

Vóór 20 maart aanmelden voor Lang Leve de Muziek Wedstrijd

19.02.19
De Lang Leve de Muziek Wedstrijd is een muzikale wedstrijd voor groepen 6 en 7 waarbij de klas een originele muzikale act bedenkt van anderhalve minuut. Klassen strijden daarbij om een plekje in de grootste schoolband van Nederland die mag optreden tijdens het Kerst Muziek Gala 2019 voor Koningin Maxima.
Deel bericht

Stop met sorteren van leerlingen

19.02.19
Onderwijswetenschapper Louise Elffers pleit er voor te stoppen met het vroege sorteren van kinderen over verschillende niveaus voortgezet onderwijs. Het schooladvies moet volgens haar minder gewicht krijgen en er moeten meer overstapmomenten komen. Volgens haar leidt dat schooladvies altijd tot ongelijke kansen voor leerlingen met hetzelfde prestatieniveau.
Deel bericht

De Citotoets hoort in het rijtje van de videorecorder en walkman: ooit nuttig, nu niet meer [Opinie]

19.02.19
Aan de hand van drie argumenten zal ik aantonen dat de eindtoets geen rol mag spelen in het advies voor een groep 8-leerling. Op de eerste plaats heeft een leerkracht van groep 8 de eindtoets helemaal niet nodig. De voortgang van elke leerling is in kaart gebracht door toetsen uit de taal- en rekenmethode. Daarnaast hanteert een goede basisschool een methode-onafhankelijk LVS.
Deel bericht

Eten op school: eigen eten mee of lunch van school?

19.02.19
De meeste kinderen eten op school hun eigen boterhammen. Op een paar plekken gaat dat nu anders: daar krijgen de kinderen een gezonde lunch van de school. Op die scholen zijn onderzoekers bezig met een proef. Zij merken dat kinderen zelf vaak ongezond eten meenemen, zoals wit brood en drankjes met veel suiker. De onderzoekers willen daar iets aan veranderen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)