Man schiet kinderen en leraren dood op school in Rusland, motief onbekend

26.09.22
In de Russische stad Izjevsk heeft een man zeker dertien kinderen en volwassen doodgeschoten op een school. De dader schoot volgens de politie daarna zichzelf dood. Wat zijn motief was, is niet duidelijk.
Deel bericht
(advertentie)

Meeste vakbondsleden onder werknemers openbaar bestuur en onderwijs

29.11.23
Het percentage vakbondsleden onder werknemers van 15 tot 75 jaar was in 2022 het hoogst in de bedrijfstakken openbaar bestuur (29) en onderwijs (27). Het gemiddelde onder alle werknemers was 16 procent. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.
Deel bericht

Interactieve simulatie Basisschooladvies

29.11.23
Met de interactieve simulatie Basisschooladvies kunt u zelf ontdekken wat u - bewust én onbewust - meeweegt bij de advisering in groep 8. In hoeverre weegt ú als leraar van groep 8 de leerresultaten mee? En de werkhouding en motivatie, de opleiding van de ouders, of de ondersteuning van thuis?
Deel bericht

Video | Mag er nog getrakteerd worden op de basisschool?

29.11.23
Op basisschool De Wegwijzer in Heerlen is een nieuw beleid ingevoerd: verjaardagen worden niet meer gevierd met trakteren om de welvaartsverschillen minder zichtbaar te maken. Moeten meer scholen dit voorbeeld volgen?
Deel bericht

Vooral op middelbare scholen zijn nog achterstanden door corona

29.11.23
Leerlingen hebben de achterstanden die ze hebben opgelopen tijdens de coronaperiode nog steeds niet helemaal ingehaald, met name op middelbare scholen. Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul ziet zelfs dat de onderwijsprestaties in de onderbouw nog wat verder zijn gedaald in het vorige schooljaar. In het basisonderwijs is wel duidelijk verbetering te zien, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
Deel bericht

Nederlandse leerlingen scoren net voldoende voor digitale geletterdheid

29.11.23
Leerlingen in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs scoren net voldoende voor digitale geletterdheid, zo blijkt uit de Monitor basisvaardigheden funderend onderwijs 2023 (pdf). De basisvaardigheden bestaan uit taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De overheid wil deze vaardigheden de komende jaren verbeteren.
Deel bericht

Wat is de invloed van digitale onderwijstechnologie op de directe relatie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling?

28.11.23
Remco Pijpers komt veel op scholen, vooral basisonderwijs, en ziet hoe die worstelen met digitale technologie. Het ‘meest dierbare’ voor hem in zijn werk is de pedagogische dimensie van digitalisering van onderwijs: ‘Dat wat er in de directe relatie tussen leraar en leerling gebeurt onder invloed van technologie. [...]
Deel bericht

Bijklussen na pensionering? Pas op voor fiscale domper

28.11.23
Ik ben net 60 geworden en wil na dit schooljaar met pensioen. Wel ben ik van plan om daarna af en toe in te vallen op de basisschool waar ik nu werk. Ik weet hoe hard dat nodig is. Is dat een goed idee, ook fiscaal gezien?
Deel bericht

Minder bestuursgericht toezicht

28.11.23
De Inspectie van het Onderwijs zal in 2024 in haar toezicht minder focussen op de schoolbesturen. Dat heeft te maken met een personeelstekort bij de inspectie.
Deel bericht

Vier dagen les; scholen Almere proberen lerarentekort op te lossen

28.11.23
Almeerse schoolbesturen overwegen een vierdaagse schoolweek in te voeren als noodmiddel voor het lerarentekort. De besturen van van Stichting Almere Speciaal, Prisma, ASG, Taalcentrum Almere, Eduvier en SKO willen samen een oplossing vinden.
Deel bericht

Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld

28.11.23
Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al toegenomen. Die stijging heeft nu dus verder doorgezet. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.
Deel bericht

Onderwijsraad roept nieuw kabinet op te zorgen voor samenhangende lange termijnaanpak en niet te bezuinigen

28.11.23
Het onderwijs is niet gebaat bij een nieuw coalitieakkoord met tijdelijke investeringen en losstaande voornemens. In plaats daarvan zijn focus, structurele bekostiging en lange-termijnambities die kabinetsperioden overstijgen nodig, ook om de hardnekkige problemen in het onderwijs aan te kunnen pakken.
Deel bericht

Online pesten? Bij Westlandse basisschool weten ze wel hoe ze daar mee om moeten gaan

28.11.23
Instagram, TikTok, Snapchat; social media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Maar vooral niet uit dat van de jeugd. Dat begint al op de basisschool. Om zo verstandig mogelijk om te gaan met zaken als privacy en online pesten, werd er een wedstrijd in het leven geroepen waarbij 8400 basisscholen om de titel streden. Groep 8 van de Bernadetteschool in Naaldwijk blijkt de 'meest mediawijze klas van Nederland'.
Deel bericht

Klein vinkje in het leerlingadministratiesysteem gemist? Dat kan grote gevolgen hebben

28.11.23
Een vergissing is zo gemaakt, ook bij het registreren van leerlinggegevens. Maar een klein foutje in het leerlingadministratiesysteem (LAS) heeft soms grote consequenties. Wordt een veld niet of verkeerd gevuld, dan kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat een school minder bekostiging krijgt. LAS-expert Scherry Snel deed meerdere alarmerende ontdekkingen.
Deel bericht

Leraren terughoudend over artificial intelligence

27.11.23
Ruim de helft van de leraren vindt dat digitale innovaties het onderwijs beter maken, maar slechts één op de vijf noemt artificial intelligence (zoals ChatGPT) een aanwinst. Dat blijkt uit Smart Education Monitor 2023.
Deel bericht

Tientallen Belgische scholen gesloten na bommelding

27.11.23
Tientallen scholen in Brussel en Waals-Brabant blijven maandagochtend gesloten na een bommelding op zondagavond. De maatregel is uit voorzorg genomen.
Deel bericht

PVV en NSC voor behoud artikel 23

25.11.23
De grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen - de PVV van Geert Wilders en NSC van Pieter Omtzigt - willen artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs houden zoals het is.
Deel bericht

Nieuwe expertisepunten voor rekenen-wiskunde en voor digitale geletterheid

24.11.23
Demissionair minister Paul heeft het startsein gegeven voor het online Expertisepunt Rekenen-Wiskunde. Ze deed dit op 17 november 2023 in Utrecht. Het expertisepunt moet de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs bevorderen. Op 22 november volgde het Expertisepunt digitale geletterdheid.
Deel bericht

Schoolmaaltijden 2024

24.11.23
Meldt je school aan voor het programma Schoolmaaltijden 2024 Omdat het programma Schoolmaaltijden wordt verlengd, kunnen scholen die in de doelgroep vallen zich in 2023 en in 2024 aanmelden om aan het programma mee te doen. Alle scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet ...
Deel bericht

Groep 8A uit Naaldwijk is de meest mediawijze klas van Nederland

24.11.23
Groep 8A (Berna8a) van de Bernadetteschool uit Naaldwijk mag zich vanaf vandaag de meest mediawijze klas van Nederland noemen. De klas streed samen met meer dan 8400 klassen om de felbegeerde titel tijdens de dertiende editie van MediaMasters. De spannende serious game, over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor leerlingen tussen de 10 en 12 jaar (po, so en sbo), is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid.
Deel bericht

WHO wil informatie over uitbraak luchtweginfecties onder Chinese kinderen

23.11.23
Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil opheldering van China over een luchtwegaandoening die opvallend veel Chinese kinderen teistert. Sinds half oktober heerst er een uitbraak, waardoor Chinese ziekenhuizen vol liggen met zieke kinderen met longontstekingen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)