Leraren- en schoolleiderstekort wordt opnieuw in kaart gebracht

04.10.22
In 2021 is een nieuwe methodiek ontwikkeld om het tekort aan leraren en schoolleiders te registreren. Hierbij zijn voor het eerst ook de verborgen tekorten in kaart gebracht. Ruim de helft van alle scholen heeft vorig jaar deelgenomen. Ook dit jaar ontvangen alle scholen een uitnodiging.
Deel bericht
(advertentie)

Scholen krijgen extra week voor toets in verband met carnaval

26.09.23
Scholen in het primair onderwijs krijgen voortaan drie in plaats van twee weken de tijd om de doorstroomtoets af te nemen. Door de extra week kunnen leerlingen meedoen aan "belangrijke culturele tradities" als carnaval.
Deel bericht

Eerste deel gegevens kijkglas 3 voor vangnetbepaling gepubliceerd

26.09.23
DUO heeft het eerste deel van de overzichten gepubliceerd waarmee kan worden bepaald of er sprake is van een meer dan evenredige groei in leerlingenaantallen in de periode februari t/m mei in vergelijking met de vijf maanden daarvoor. De overzichten gaan zowel over deze vergelijkingsperiodes in 2021-2022 als 2022-2023.
Deel bericht

De magie van voorlezen bij De Nationale Voorleeswedstrijd

26.09.23
De start van een nieuw schooljaar, betekent ook een start van een nieuwe editie van De Nationale Voorleeswedstrijd. Stichting Lezen organiseert deze leesbevorderingscampagne dit jaar voor de 31e keer voor de groepen 7 en 8 van de basisschool en werkt daarbij samen met de Bibliotheken.
Deel bericht

Zij-instromers om lerarentekort te verhelpen: "Ik kwam binnen en dacht, dit is wat ik wil doen"

26.09.23
Het schooljaar is al in volle gang. Veel Amsterdamse schoolbesturen hebben geprobeerd om alle klassen van leraren te voorzien, maar merken dat het lerarentekort gelijk is aan afgelopen schooljaar. Daarom wil de gemeente het onderwijs aantrekkelijker maken voor onder andere zij-instromers. Desirée van den Anker is zij-instromer. In Amsterdam Informeert lopen we met haar mee en vertelt zij hoe het is om voor de klas te staan.
Deel bericht

Onderwijsinspectie: meer toezicht, sancties geen doel op zich

26.09.23
De Onderwijsinspectie is aan het uitbreiden en wil in 2024 vaker een bezoek brengen aan scholen. Sancties opleggen is “niet waar het om te doen is” schrijft inspecteur-generaal Alida Oppers in het jaarplan van de inspectie.
Deel bericht

Expertisepunt digitale geletterdheid in het najaar gelanceerd

25.09.23
In het najaar van 2023 wordt het Expertisepunt digitale geletterdheid gelanceerd. Het Expertisepunt brengt vraag en aanbod bij elkaar rondom digitale geletterdheid voor het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en voor (leraren)opleidingen. Het ministerie van OCW heeft Kennisnet en SLO gevraagd om het Expertisepunt op te zetten.
Deel bericht

Hoe kunnen leerkrachten leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs leren om correcte zinnen te formuleren in schrijfopdrachten?

24.09.23
Wanneer de leerkracht expliciete instructie geeft in zinsbouw, leren leerlingen beter om correcte zinnen te formuleren in schrijfopdrachten. Daarnaast is het zinvol om aspecten van grammaticaonderwijs te integreren in het schrijfonderwijs. Leerlingen die dit geïntegreerde onderwijs hebben gevolgd, boeken meer vooruitgang in zinnen formuleren tijdens schrijven van teksten dan leerlingen [...]
Deel bericht

Blog | Over signaalwoorden, leesgekibbel en vroedvrouwen

23.09.23
Ondanks veel mooie initiatieven om kinderen te motiveren tot lezen blijft Begrijpend Lezen een struikelblok in Vlaanderen en Nederland. In PIRLS (internationaal vergelijkend onderzoek naar leesvaardigheid in het lager onderwijs) presteren onze leerlingen ondermaats.
Deel bericht

Te weinig BSO-plekken voor kinderen met een ondersteuningsvraag

23.09.23
Er zijn te weinig plekken op de Buitenschoolse Opvang (BSO) voor kinderen die wat extra of andere ondersteuning nodig hebben. Dit vertelde Joli Luijckx van Balans op 18 september ’23 in het jeugdjournaal en de NOS-journaals.
Deel bericht

Van de hele dag zitten naar meer bewegen op de basisschool

23.09.23
Kinderen die elke schooldag minimaal een uur bewegen door een slimme afwisseling van zittend leren en bewegen. Dat is de Dynamische Schooldag, waarmee we in 2022 met 6 basisscholen in Nieuw-West een proef begonnen. Nu de resultaten positief zijn, willen we deze aanpak samen met de basisscholen uitbreiden naar 80 scholen.
Deel bericht

'EU moet iets doen tegen urenlang scrollende jongeren en verslavende apps'

23.09.23
De EU zou tech-bedrijven moeten dwingen om apps als Instagram, Facebook en Snapchat minder verslavend te maken, vindt GroenLinks in het Europees Parlement. Sommige jongeren scrollen urenlang in oneindige tijdlijnen, en daar wil de partij een einde aan maken. "Het idee van zelfdiscipline werkt niet."
Deel bericht

Vooraankondiging: 28 september a.s. publicatie advies over schoolbesturen

22.09.23
Op 28 september a.s. publiceert de Onderwijsraad een advies over de positie van schoolbesturen. Besturen hebben een cruciale rol in het Nederlandse onderwijsbestel. Het is dan ook van groot belang dat hun verantwoordelijkheden helder zijn en dat zij hun rol kunnen vervullen.
Deel bericht

Laat leerlingen hun digitale wereld zelf creëren

22.09.23
Zelf een app maken of een filmpje inkorten, zou iedereen moeten kunnen, zodat je de macht over je eigen leven behoudt. Dat stelt Felienne Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bedenker van onder meer een toegankelijk programmeersoftwarepakket: Hedy.
Deel bericht

Ouders kritisch op schrijvers kinderboeken: 'Hevigheid neemt toe'

22.09.23
Is de stripversie van het dagboek van Anne Frank te seksueel getint voor kinderen? Ouders in de Amerikaanse staat Texas vinden van wel. Een lerares is daar ontslagen omdat ze scholieren het stripboek liet lezen. Ook in Nederland willen ouders steeds meer zeggenschap over wat hun kinderen voorgeschoteld krijgen. "Schrijvers durven zich minder te uiten door de kritiek."
Deel bericht

Tentoonstelling Sabi Suriname in Tropenmuseum Junior met een schooljaar verlengd

21.09.23
Tropenmuseum Junior verlengt tentoonstelling Sabi Suriname in het Surinamedepot van Tropenmuseum Junior t/m 1 juli 2024. Sabi Suriname is een oproep om meer te weten te komen over Suriname, de band die Suriname met Nederland heeft en hoe Suriname met de wereld is verbonden. Via gerichte onderwijsprogramma's voor PO en VO.
Deel bericht

Scholen aan de slag met leerlingparticipatie

21.09.23
Op basisschool DaVinci Eemland in Amersfoort ging op 20 september het leer-werktraject leerlingparticipatie basisscholen officieel van start. Gedurende dit schooljaar gaan tien scholen samen onderzoeken, leren en ervaren hoe je leerlingparticipatie binnen de school kunt versterken. Wil je als school ook daar meer werk van maken? Volg dan de ontwikkelingen in het online magazine 'Aan de slag met leerlingparticipatie'.
Deel bericht

Zwijsen, uitgever van ‘Veilig leren lezen’, lanceert de opvolger van deze leesmethode door één specifieke leerkracht in het zonnetje te zetten

21.09.23
Ter gelegenheid van de Dag van de Leerkracht op 5 oktober en de lancering van de opvolger van Veilig leren lezen heeft uitgever Zwijsen in samenwerking met reclamebureau LifeHunters een video geproduceerd waarin Juf Lieneke, die tot nu toe al bijna 500 kinderen heeft leren lezen, in het zonnetje wordt gezet. Zij wordt verrast door onderwijsinfluencer meester Jesper, 100 aanwezige (oud-)leerlingen en collega’s.
Deel bericht

Publicatie beleidsindicatoren uit de OCW begroting 2024

20.09.23
Op Prinsjesdag zijn beleidsindicatoren gepubliceerd op ocwincijfers.nl. Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven deze beleidsindicatoren inzicht in de voortgang op de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW, op basis van het Regeerakkoord.
Deel bericht

Overleden meisje (3) op kinderdagverblijf blijkt te zijn gestikt

20.09.23
Het 3-jarige meisje dat maandag om het leven kwam bij een kinderdagverblijf aan de Empelseweg in Den Bosch blijkt te zijn gestikt door een lint dat ze om haar nek had hangen. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk.
Deel bericht

Gratis schoolmaaltijd voor leerlingen erg belangrijk, zien ze op deze school: 'Ook werkende ouders trekken het niet meer'

20.09.23
Van de 250 kinderen, 100 kinderen die met een lege maag op school zitten. Dat wás de situatie op de Oranje Nassau-school in Amsterdam. Tot dat er werd gezorgd voor een gratis schoolmaaltijd. Ook volgend jaar kan dat doorgaan.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)