Het schooladvies | 3LAB Documentaire

07.03.23
In groep 8 krijgen leerlingen het schooladvies waarin staat welk onderwijsniveau het beste bij hen past. Maar wat als je verkeerd wordt ingeschat door je leerkracht en je op een niveau terechtkomt dat eigenlijk te laag voor je is? De impact van onderadvisering kan serieuze gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind, zo ook bij Stefano. In de documentaire Het schooladvies wordt het verhaal van de 18-jarige Stefano vertelt [...]
Deel bericht
(advertentie)

Wiersma gaat regels ouderbijdrage verduidelijken

20.03.23
Het moet duidelijker worden waar scholen wel of geen geld voor mogen vragen, benadrukt minister Wiersma.
Deel bericht

Week van de Lentekriebels lesmateriaal

20.03.23
[EduAd] Kwink voor sociaal-emotioneel leren biedt materiaal aan voor de Week van de Lentekriebels. Het thema dat besproken wordt is seksuele en genderidentiteit. Een moeilijk onderwerp voor kinderen in je klas. Met gratis lessen en handvatten.
Deel bericht

Wiersma mikt op inclusief onderwijs in 2035

20.03.23
Het is de ambitie om in 2035 inclusief onderwijs in te voeren. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma. Voorwaarde is wel dat de leraren weer aanhaken bij het gesprek over inclusief onderwijs.
Deel bericht

Scholen én ouders hebben te weinig oog voor online kinderlokken

20.03.23
Al sinds jaar en dag waarschuwen ouders hun kinderen om bij het buitenspelen niet met vreemde mensen mee te gaan. Veel ouders zijn zich er niet van bewust dat online hetzelfde risico bestaat. En scholen besteden daar lang niet altijd aandacht aan.
Deel bericht

Het Nationaal Onderwijs Congres op 4 en 5 oktober 2023

20.03.23
[EduAd] Leer, ontmoet en geniet op 4 en 5 oktober tijdens het Nationaal Onderwijs Congres 2023. Ontdek praktische tools en waardevolle informatie van gerenommeerde sprekers die je direct in de klas kunt toepassen. Bekijk het programma!
Deel bericht

Deze directeur schrapte 'hoog' en 'laag' op zijn middelbare school, en startte met succes een brede brugklas

19.03.23
Zodra een kind 12 jaar oud is, wordt het in Nederland op een niveau ingedeeld voor de middelbare school. Veel te vroeg, vinden sommige critici. Het zou de kansenongelijkheid in stand houden en zelfs vergroten. In Leeuwarden wordt daarom geëxperimenteerd met gemengde brugklassen waarin kinderen zelfs binnen het schooljaar meerdere keren van niveau kunnen wisselen.
Deel bericht

Pauze meetellen als onderwijstijd

17.03.23
Scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad bepalen of de pauze meetelt als onderwijstijd. Dat meldt minister Wiersma in reactie op een opiniestuk van docent Voeding en Diëtetiek Floor Scheffers.
Deel bericht

Educatieve game maakt leren leren leuk voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking

17.03.23
Robins Wereld is een online educatieve game voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De game stimuleert kinderen om te leren leren en maakt leren leuk. Dat is belangrijk. Zeker bij kinderen met een verstandelijke beperking. De game traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen.
Deel bericht

Meeste kinderen ontstijgen armoederisico

17.03.23
De meeste kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, zijn het armoederisico van hun ouders ontstegen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.
Deel bericht

Veel verschil in gebruik speciaal onderwijs

16.03.23
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn de verschillen tussen regio's eerder groter dan kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het Onderwijsblad naar het gebruik van het speciaal onderwijs.
Deel bericht

Tweede kamer wil proef met onderwijs en sportclubs om meer kinderen aan het sporten te krijgen

15.03.23
Er komen pilots (proefprojecten) om te onderzoeken hoe scholen en sportclubs beter kunnen samenwerken om daarmee te bereiken dat meer kinderen kennismaken met sport en het verenigingsleven. Een motie daarover van D66 en de VVD wordt gesteund door een meerderheid van de Tweede kamer. Het kabinet wordt opgeroepen om geld uit de preventiemiddelen vrij te maken om de pilots te financieren in overleg met geïnteresseerde sportbonden.
Deel bericht

Zij-instromer succesvol bij onderwijsvacatures

15.03.23
Het vasthouden van zij-instromers in het basisonderwijs is voor Almere de meest succesvolle manier om het lerarentekort tegen te gaan. Dat zegt onderwijs-wethouder Roelie Bosch (foto) in een artikel in het ledenblad van PvdA-Almere.
Deel bericht

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis lopen achterstanden tóch gedeeltelijk in

15.03.23
Anders dan wordt aangenomen, lopen kinderen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) achterstanden in hun taalontwikkeling soms wel degelijk gedeeltelijk in. Dat zagen onderzoeker en logopedist Gerda Bruinsma, hoogleraar Logopediewetenschap Ellen Gerrits en hoogleraar Psycholinguïstiek Frank Wijnen in hun onderzoek aan het Institute for Language Sciences.
Deel bericht

Amersfoort krijgt internationale school

15.03.23
Amersfoort krijgt met ingang van schooljaar 2023/2024 een internationale school voor basisonderwijs, de Amersfoort International School (AIS). De school, die in augustus van dit jaar de deuren opent, biedt Engelstalig internationaal basisonderwijs aan kinderen uit de internationale gemeenschap van 4 tot en met 12 jaar.
Deel bericht

Iets meer studenten kiezen dit jaar voor pabo

15.03.23
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het aantal eerstejaars aan de hogescholen gedaald, blijkt uit de definitieve tellingen die vandaag bekend zijn gemaakt. De opleiding verpleegkunde krijgt de hardste klappen. Zij zagen geen 7.400 studenten aan de start verschijnen, maar slechts 6.100. Wel kozen iets meer studenten voor een pabo-studie.
Deel bericht

Subsidies in het primair onderwijs: vloek of zegen?

14.03.23
Niet eerder ging er in zo’n korte tijd zoveel geld naar het primair onderwijs. Maar hoe mooi dit ook klinkt, de praktijk toont een weerbarstiger beeld. Een woud aan bestedingsvoorschriften en regels maakt een goede inzet van deze, veelal incidentele, middelen onnodig complex. Reden te meer om te komen tot effectievere vormen van financiering.
Deel bericht

Schoolbestuurder Christel Wieman: “Leesonderwijs is niet alleen voor nu, maar voor altijd”

14.03.23
Het onderwijs in begrijpend lezen naar een hoger niveau tillen, dat is het doel van de kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen. Hoe kunnen scholen optimaal gebruikmaken van de kwaliteitswaaier, en hoe is deze tot stand gekomen? Aan het woord Mirjam Snel, voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs en Cristel Wieman, schoolbestuurder en lid van de Kennistafel.
Deel bericht

Onderwijs niet opgewassen tegen drugscriminelen. Gaat extra geld helpen?

13.03.23
“Nee, ik wil niet met die mensen mee. Ik wil niet dood.” Chaera (16) klinkt paniekerig en maakt afwerende bewegingen terwijl ze door een grote witte bril kijkt. Ze neemt deel aan een virtuele simulatie waarin drugsronselaars jongeren bedreigen om cocaïne uit zeecontainers te halen. De VR-bril is het nieuwste wapen in de strijd tegen de drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven, speciaal gericht op scholieren.
Deel bericht

Basisschool Wissenkerke dag dicht omdat gebouw beklad en vernield is

13.03.23
Basisschool De Vliete in Wissenkerke blijft vandaag dicht omdat het gebouw beklad is en er vernielingen zijn aangericht. Dat schrijft de gemeente Noord-Beveland op haar website. De politie doet onderzoek naar het vandalisme.
Deel bericht

Inspectie van het Onderwijs ondertekent Direct Duidelijk Deal

13.03.23
Hoofd Klantcontact & Communicatie Aly Oldersma heeft de landelijke Direct Duidelijk Deal namens de Inspectie van het Onderwijs getekend. Hiermee geeft zij het startsein om werk te maken van heldere communicatie die voor iedereen te begrijpen is.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)