Scholen doen schoolreisjes in de ban: gemeente Den Haag legt geld bij

24.05.23
Steeds meer scholen stoppen met het organiseren van schoolreisjes of buitenschoolse activiteiten, zoals het kerstontbijt. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Den Haag, de schoolbesturen en de Stichting Leergeld.
Deel bericht
(advertentie)

Heterogene groepen en later selecteren met 10-18 onderwijs

22.05.24
n Heerenveen werd in oktober 2023 feestelijk een nieuwe school geopend: KiiM. Een school voor jongeren van 10 tot 18 jaar. De school werkt met heterogene groepen waarin alle onderwijsrichtingen en -jaren samenkomen. Uiteindelijk kiezen leerlingen rond hun 14e voor een onderwijsrichting. Moniek Bergsma, directeur van KiiM, vertelt over hun onderwijsconcept, hoe later selecteren werkt en hoe dit bijdraagt aan het vergroten van kansengelijkheid.
Deel bericht

Blog | Vierdaagse schoolweek? Liever niet!

22.05.24
Kan de vierdaagse schoolweek het lerarentekort terugdringen zonder de prestaties te schaden, zoals Fadie Hanna en Marjolein Zee betogen in het aprilnummer van Didactief? Volgens onderwijseconoom Nienke Ruijs (Universiteit Maastricht) ligt het genuanceerder. Ze pleit voor een andere oplossing.
Deel bericht

Onderwijsraad informeert Tweede Kamer over advies schoolbesturen

22.05.24
De Onderwijsraad heeft in een brief aan de Tweede Kamer het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen nader toegelicht. In het advies uit 2023 zet de raad uiteen wat nodig is om schoolbesturen hun verantwoordelijkheden waar te laten maken. Zowel de overheid als schoolbesturen staan het nodige te doen om die verhoudingen te herstellen. Een bestelwijziging is daarvoor volgens de Onderwijsraad niet nodig.
Deel bericht

Meer zeggenschap schoolleiders

22.05.24
Afgelopen week hebben de PVV, BBB, NSC en VVD ingestemd met hetdoor hun fractievoorzitters bereikte akkoord ‘Hoop, lef en trots’. Het nieuwe kabinet gaat op basis van het hoofdlijnenakkoord werken aan 10 hoofdpunten waaronder: ‘Toega [...]
Deel bericht

Fins onderwijs is een van de beste ter wereld

22.05.24
Gratis onderwijs tot en met de universiteit. Voor iedere leerling een warme lunch. Amper huiswerk en zittenblijven is een zeldzaamheid. Het Finse onderwijssysteem scoort al jaren hoog in de internationale lijstjes. Hoe doen ze dat en wat kunnen wij van de Finnen leren? We gingen op bezoek bij een basisschool in Helsinki.
Deel bericht

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

22.05.24
Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun sch...
Deel bericht

Van 6 leerlingen naar school met staatssteun: BBS De Verwondering slaat nieuwe weg in

22.05.24
Van 6 naar 40 en als het goed is binnenkort zelfs naar 200 leerlingen. Brede basisschool De Verwondering in het Noord-Drentse Alteveer krijgt vanaf het schooljaar 2025-2026 steun vanuit de overheid, waardoor straks ook kinderen van ouders met een smalle beurs naar de school kunnen komen.
Deel bericht

‘Nieuwe coalitie zet lijn demissionaire kabinet door’

21.05.24
Emeritus hoogleraar Onderwijsrecht Paul Zoontjens zegt dat het beoogde rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB met het hoofdlijnenakkoord slechts de lijn van het demissionaire kabinet doorzet.
Deel bericht

De avondvierdaagse met kinderen wandelen, dít staat je te wachten

21.05.24
In de maanden mei en juni is het weer tijd voor de avondvierdaagse in veel plaatsen. Vaak lopen kinderen mee met hun basisschool of sportvereniging en ouders zijn ook altijd welkom. Meestal maakt iedereen er een feestje van, maar het is natuurlijk ook een flinke work-out.
Deel bericht

Drie juffen basisschool de Ster in Westerhoven moeten vertrekken bij basisschool, ouders zijn bezorgd

21.05.24
Ze werkten al jaren naar tevredenheid van ouders en leerlingen op basisschool de Ster in Westerhoven, maar de juffen uit groep 5, groep 6 en groep 8 moeten toch op zoek naar werk op een andere school. Volgens het stichtingsbestuur is er een 'fors verschil in opvattingen over de gewenste cultuur en de pedagogische aanpak van het onderwijs binnen de school.'
Deel bericht

Handreiking omgaan met antisemitische incidenten

20.05.24
Het ministerie van OCW heeft een handreiking online gezet over hoe scholen kunnen omgaan met antisemitische incidenten.
Deel bericht

AOb wint rechtszaak over geheime brieven loonruimte

18.05.24
De overheid moet de geheime brieven uit de jaren 2011-2021 waarin staat wat de loonruimte is, openbaar maken. De AOb heeft daarin vorige week gelijk gekregen van de rechter. Op dit moment ontvangen alleen de onderwijswerkgevers deze zogenoemde ‘ruimtebrieven’.
Deel bericht

Geopend: aanbesteding voor indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v)so

17.05.24
Interventieaanbieders kunnen tot 24 juni 2024 kansrijke interventies indienen voor taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap in het po, vo en (v)so. Doel van deze prijsvraag is om veelbelovende interventies te selecteren die het onderwijs in de genoemde vier basisvaardigheden verbeteren.
Deel bericht

Coronamaatregelen hadden positief effect op onderwijs

17.05.24
De coronamaatregelen voor het onderwijs, zoals financiële steun voor online leren en toegang tot internet, hebben een positief effect gehad op met name kwetsbare leerlingen. Dat blijkt uit Europees onderzoek.
Deel bericht

ADHD: hoe pak je het aan in de klas?

17.05.24
Naar schatting 5% van de leerlingen krijgt het label ADHD. Hoe ga je als leraar aan de slag met die leerlingen? En wanneer is druk té druk? Klasse vroeg het aan experten Dieter Baeyens en Saskia Van Der Oord (KU Leuven).
Deel bericht

Blog | Differentiatie

17.05.24
Als we het hebben over differentiatie in onderwijs/onderwijs, moeten we differentiëren tussen divergente en convergente differentiatie. Beide zijn gebaseerd op het individualiseringsprincipe, dat inhoudt dat elke leerling/leerling in hun eigen tempo leert, hun eigen specifieke leeraanleg heeft en dat met deze verschillen rekening moet worden gehouden bij het lesgeven en beoordelen.
Deel bericht

MediaMasters 2024 ook voor groep 5/6

17.05.24
Als netwerkorganisatie organiseren we elk jaar de serious game MediaMasters. MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en risico’s van (digitale) media, speciaal voor leerlingen tussen de 10 en 12 jaar (po, so en sbo). Aankomend schooljaar is MediaMasters ook beschikbaar voor groep 5/6! Deze versie is minder talig en daardoor ook geschikter voor het s(b)o.
Deel bericht

Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar in Vianen

16.05.24
De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Vianen. Dat heeft de NTR vanmiddag bekendgemaakt.
Deel bericht

PO Raad: Coalitieakkoord biedt ruimte voor structurele financiering, zorgen over bezuinigingen op kansengelijkheid

16.05.24
De PO-Raad vindt het positief dat PVV, VVD, NSC en BBB werk maken van duurzame onderwijsbekostiging en een einde willen maken aan de subsidieconfetti. "Onderwijskwaliteit is een zaak van de lange adem en met deze door ons zo dikwijls bepleite stap zet de nieuwe coalitie het onderwijs op het juiste spoor.
Deel bericht

Rechts kabinet houdt vast aan artikel 23

16.05.24
In het hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet van PVV, BBB, VVD en NSC staat dat artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs ongewijzigd blijft. Wel zouden er stappen moeten worden gezet om 'onwenselijke en excessieve elementen als antidemocratisch en antirechtstatelijk onderwijs v...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)