Prof. van der Leij onderschrijft niet alle conclusies van Prof.Bosman rond dyslexie. Een reactie

13.02.17
In zijn reactie op het verslag van de presentatie van Prof.Anna Bosman in Komenskypost tijdens ResearchEd onderschrijft emeritus hoogleraar orthopedagogiek Aryan van der Leij de meeste conclusies van Anna Bosman. Maar er is meer.
Deel bericht

Kennisinstituut: dyslexie komt niet door slecht onderwijs

09.02.17
Dat slecht onderwijs de oorzaak zou zijn van de problemen die dyslectische kinderen hebben met lezen, spellen en schrijven, is flauwekul. Dat zegt het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), dat de diagnostiek en behandeling van dyslexie bewaakt.
Deel bericht

Nieuw! Basisonderwijsforum.nl

09.02.17
Het 'basisonderwijsforum' is een forum specifiek bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs en een initiatief van het 'POLS Netwerk', c.q. Sipke Kloosterman en Frank de Witte.
Deel bericht

Deze tachtiger ontwikkelde een leesmethode die helpt tegen dyslexie

09.02.17
Het ligt niet aan kinderen dat er bij steeds meer kinderen ernstige lees- en rekenproblemen worden vastgesteld, stellen drie hoogleraren vandaag in het AD. Balt van Raamsdonk (82) is zelf dyslectisch en ontwikkelde een leesmethode waarbij jonge lezers letters kunnen voelen. Dat helpt enorm.
Deel bericht

[EduAd] Lijn 3 voor aanvankelijk lezen in groep 3

06.02.17
Lijn 3 is dé Malmberg methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. Bijzonder aan Lijn 3 is dat de letter centraal staat en niet een kapstokwoord. En dat werkt! De leesresultaten van scholen die met Lijn 3 werken, liggen boven het landelijk gemiddelde.
Deel bericht

Een school die zwakke leerlingen opneemt, wordt voor straf een 'zwakke school'

04.02.17
Kinderen die vroeger naar het speciaal onderwijs gingen, worden nu vaak verwelkomd op reguliere basisscholen. Maar daardoor dalen de eindresultaten en dat levert onvoldoendes op van de Onderwijsinspectie.
Deel bericht

Waarom het aantal ‘dyslectici’ schrikbarend toeneemt

02.02.17
Was in Nederland in 2007 nog 1,6% van de leerlingen officieel dyslectisch in 2015 was dit aantal gegroeid tot 10,5%. Anna Bosman (hoogleraar ‘Dynamiek van leren en ontwikkeling’) hield een glashelder, nuchter verhaal over dyslexie tijdens researchEd. Hier kwamen praktijk en onderzoek voorbeeldig samen.
Deel bericht

Eén op de vier leerlingen maakt IEP Eindtoets in 2017

01.02.17
Culemborg – 31 januari 2017 – In drie jaar tijd groeit de IEP Eindtoets van 7.000 leerlingen (270 scholen) naar 45.000 leerlingen (1.750 scholen).
Deel bericht

Niveau schooladvies varieert per eindtoets

31.01.17
Route 8 adviseert gemiddeld een lager niveau dan de andere twee toetsen. De IEP Eindtoets komt juist tot iets hogere adviezen.
Deel bericht

'Houd kind tot 14 jaar op basisschool'

31.01.17
Kinderen op hun twaalfde indelen op niveau en naar een vervolgopleiding sturen, is veel te vroeg, zegt Marie-Christine Opdenakker, onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Deel bericht

[EduAd] Vernieuwde methode Kleuterplein VVE erkend

30.01.17
De vernieuwde methode Kleuterplein van Malmberg is officieel erkend als integraal VVE-programma (Voor- en vroegschoolse educatie). En dat geldt ook voor de voorloper Peuterplein.
Deel bericht

Basisscholen doen Cito-toets in de ban

28.01.17
De ene na de andere basisschool in de regio Rotterdam doet de Cito-toets in de ban. Al 14 scholen die bij de Rotterdamse onderwijsstichting BOOR zijn aangesloten kiezen voor een alternatieve test om het middelbareschoolniveau van een leerling te bepalen.
Deel bericht

Groningers lanceren nieuwe rekenmethode met Virtual Reality

27.01.17
Noordhoff Uitgevers uit Groningen heeft een nieuwe rekenmethode voor het basisonderwijs ontwikkeld. Creatief communicatiebureau RTRN in Groningen bedacht de promotiecampagne rondom het product. Onderdeel van de campagne is Virtual Reality game De Rekenruimte, een virtuele escape room waarin je je een weg naar buiten rekent.
Deel bericht

Werkdruk verminderen? Pak je volgsysteem aan!

25.01.17
De wet- en regelgeving van 2014 (Wet Eindtoetsing PO en Toetsbesluit PO) biedt scholen naast de verplichting tot het hanteren van een leerling- en onderwijsvolgsysteem anderzijds heel veel ruimte voor een eigen invulling, die veel soberder kan zijn dan op dit moment vaak gebruikelijk ...
Deel bericht

'Dyslexie is te voorkomen'

24.01.17
Als prille lezers letters kunnen betasten, beklijft het letterbeeld beter in het brein. Woorden krijgen een gezicht dankzij de leesmethode die Balt van Raamsdonk (82) heeft ontwikkeld. Dat helpt enorm tegen dyslexie.
Deel bericht

'Leerkrachten moeten alleen bijhouden wat echt belangrijk is'

17.01.17
Leerkrachten in het basisonderwijs klagen steen en been over alle administratie die ze moeten bijhouden over hun leerlingen. In Bovensmilde hebben ze mogelijk een oplossing.
Deel bericht

[EduAd] Taalverhaal.nu Nu nog beter en leuker!

16.01.17
Leer woorden in de context van een verhaal. Kies uit diverse belevingsgerichte werkvormen. Krijg per leerling een uniek plan op maat. Filosofeer en ontdek de wereld met Bas Haring. Nog niet overtuigd? Probeer Taalverhaal.nu gratis!
Deel bericht

Leerkrachten niet altijd voldoende toegerust om pesten aan te pakken

12.01.17
Beau Oldenburg onderzocht welke rol leerkrachten spelen bij het tegengaan van pesten. Hieruit blijkt dat de leerkracht niet altijd voldoende toegerust is om pesten aan te pakken.
Deel bericht

[EduAd] Lijn 3 voor aanvankelijk lezen

10.01.17
Lijn 3 is dé Malmberg methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. Bijzonder aan Lijn 3 is dat de letter centraal staat en niet een kapstokwoord.
Deel bericht

Open Dag bij Novilo Talentonderwijs

09.01.17
Het is echt geen grapje: op 1 april 2017 organiseren wij een Open Dag! Kom kennismaken met Novilo, ons team en de opleidingen Talentbegeleider die wij verzorgen. Volg ook een interessante lezing om alvast feeling te krijgen met Novilo. We hebben meerdere onderwerpen voor je ingepland: inleiding hoogbegaafdheid, faalangst & perfectionisme en onderpresteren.
Deel bericht