Doorstroomtoets en centrale aanmelding vo laten nog even op zich wachten

02.07.21
De Tweede Kamer debatteerde gisteren over het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po. Dat dit dient om de eerste stappen te zetten in de richting van meer kansengelijkheid, daarover waren de partijen het grotendeels eens. Maar deze wet is onvoldoende om de complexe problematiek van kansenongelijkh...
Deel bericht

[EduAd] Voorkom de zomerleesdip met Blink Zomerlezen

28.06.21
Manon Sikkel, Tosca Menten en Maren Stoffels schreven ieder een spannend zomerverhaal, dat zich afspeelt op jouw school. Elke vakantieweek komt er een nieuw hoofdstuk online. Zo blijven je leerlingen lezen.
Deel bericht

Inzichten in kansrijke interventies leervertraging

25.06.21
Professionals in het onderwijs werken hard aan het inlopen van de leervertragingen door corona. Ook na de vakantie blijft dat spelen. De inzet bestaat uit diverse vormen van tutoring, activeren van ouderbetrokkenheid, en inzet van zomerprogramma’s en andere vormen van onderwijstijdverlenging.
Deel bericht

Leerdoelen formuleren (poster)

24.06.21
Op steeds meer scholen wordt gewerkt vanuit leerdoelen. Leerdoelen verscherpen het lesontwerp en zorgen daardoor vaak voor krachtiger leren. Toch blijkt het vaak best een opgave om leerdoelen effectief toe te passen in de praktijk. Dat begint met het juist formuleren er van, want hoe doe je dat? In dit artikel enkele handvatten én een poster.
Deel bericht

Slob: ‘Zorgelijk als school geen enkel advies wil bijstellen’

21.06.21
Demissionair onderwijsminister Arie Slob vindt het zorgelijk dat er basisscholen zijn die bij voorbaat zeggen geen enkel schooladvies te zullen bijstellen op basis van de resultaten van de eindtoets in groep 8.
Deel bericht

Opinie | Geen middenschool, maar betere leraren. Dát kunnen we leren van Finland

16.06.21
Kansenongelijkheid bestrijd je met radicale kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs, stellen Anna Bosman en Sezgin Cihangir. Zo bestrijd je ook het lerarentekort: kijk maar naar Finland.
Deel bericht

[EduAd] Aandacht voor versterken onderwijs jonge kind

14.06.21
Versterk het onderwijs voor het jonge kind door de inzet van het Nationaal Programma Onderwijs. Aan de hand van de resultaten van de schoolscan, kijken wij samen met jou naar de beste aanpak om invulling te geven aan de opties op de menukaart.
Deel bericht

Leerachterstand op basisschool: ‘Te makkelijk gedacht dat ze het wel inhalen’

04.06.21
Dat basisscholen tijdens de coronapandemie vier maanden dicht zijn geweest, heeft zijn sporen achtergelaten. Kinderen kregen nog wel les van de juf of meester. Maar thuis onderwijs volgen via een schermpje op een computer is verre van ideaal. Welke leervertraging liepen de leerlingen op? En is die schadelijk, of valt dat wel mee?
Deel bericht

Onderzoek | Basiskwaliteit rekenen op orde

02.06.21
Er zijn veel zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, vooral over de basisvaardigheden van leerlingen. Wat betreft rekenvaardigheden is de basis op orde. Maar de lat kan hoger.
Deel bericht

Onderzoeken: Leervertragingen deels ingelopen. Maar cijfers schetsen geen volledig beeld

01.06.21
De leervertraging die leerlingen tijdens de scholensluitingen opliepen, hebben zij deels weer ingelopen. Dat constateren onderzoekers van zowel Stichting Cito als het NCO vandaag. Dat ‘inlopen’ geldt vooral voor Rekenen en Spelling. De resultaten zijn een groot compliment aan het o...
Deel bericht

Cito: Achterstanden basisonderwijs deels ingehaald, onderlinge verschillen gegroeid

01.06.21
De achterstanden in het basisonderwijs op het gebied van begrijpend lezen en rekenen zijn na de tweede lockdown deels ingehaald, meldt examen- en toetsenmaker Cito na onderzoek. Cito keek naar de niveaus van kinderen uit groep 4 tot en met 7. Bij lezen zijn de verschillen tussen kinderen groter geworden.
Deel bericht

Een op drie scholen geeft bij twijfel hoger advies

27.05.21
Een derde past schooladvies niet aan De gemiddelde standaardscore van leerlingen uit groep 8 die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, bedraagt dit jaar 535,0.
Deel bericht

Onderzoek: Basisschool kan nog toegankelijker voor leerling met rugzakje

27.05.21
Het leeuwendeel van de basisscholen laat leerlingen met een rugzakje tegenwoordig gewoon in de klas zitten bij ‘gewone’ kinderen, vaak met extra ondersteuning. Dit heet passend onderwijs. Toch moet er nog het nodige gebeuren om scholen toegankelijker te maken voor leerlingen die meer hulp nodig hebben, blijkt uit nieuw onderzoek.
Deel bericht

Heroverwegen schooladvies na hoger toetsadvies van groot belang voor groep-8-leerlingen

26.05.21
Eind mei ontvangen de basisscholen de resultaten van de eindtoetsen die hun groep-8-leerlingen hebben gemaakt. Als het eindtoetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies dat een leerling begin dit jaar van de school heeft ontvangen, moet de school het advies heroverwegen en eventueel naar boven bijs...
Deel bericht

[EduAd] Kies voor een goed onderbouwde systematiek met de onderbouwscan

26.05.21
Wil jij weten of jouw onderbouw over de juiste materialen beschikt passend bij de ontwikkelingsgebieden en kerndoelen? Kies voor een goed onderbouwde systematiek met de onderbouwscan van de Rolf groep!
Deel bericht

Leerlingresultaten Centrale Eindtoets beschikbaar

25.05.21
Vanaf vandaag zijn de resultaten beschikbaar van de ruim 83.000 achtstegroepers op 2877 scholen die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens in 2021 hebben gemaakt. De Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen voor leerlingen in groep 8 waar scholen uit kunnen kiezen.
Deel bericht

Schoolleiders positiever over miljardensteun tegen leerachterstanden

22.05.21
Schoolleiders zijn voorzichtig positief over het plan Onderwijs na Corona. Het kabinet heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om de komende tweeëneenhalf jaar de leerachterstanden aan te pakken. In maart was er vanuit de hoek van de schoolleiding nog veel weerstand tegen het plan, inmiddels is er meer duidelijk over welke voorwaarden er aan het steunbedrag vastzitten.
Deel bericht

Normering eindtoets basisonderwijs aangepast vanwege leerachterstand door corona

22.05.21
Omdat basisschoolleerlingen een kleine, maar aantoonbare leervertraging hebben opgelopen vanwege de coronacrisis, is de landelijke normering van de Centrale Eindtoets iets aangepast. Vanaf dinsdag kunnen de leerlingen de uitslag van hun eindtoets krijgen. Dat is iets later dan gepland, omdat de extra berekeningen langer duren dan gedacht.
Deel bericht

Passend onderwijs | Leraren hebben vooral behoefte aan ondersteuning binnen de school

20.05.21
Veel leraren zijn gecharmeerd van het idee dat leerlingen dankzij passend onderwijs vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Maar leraren voelen zich wel zwaarder belast door passend onderwijs. Ze hebben vooral behoefte aan extra handen in de klas.
Deel bericht

''Onderzoeksmatig werken is a way of life''

18.05.21
Steeds meer scholen werken 'evidence-informed' aan schoolontwikkeling. Om scholen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad en het NRO recentelijk de Leeromgeving Onderzoekscultuur gelanceerd. Deze gratis leeromgeving is te vinden op de website van het Platform Samen Onderzoeken. Op dit platform k...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)