Migrantenkind krijgt zelden diagnose dyslexie

16.06.17
Kinderen met een migratieachtergrond in Amsterdam krijgen zelden de diagnose dyslexie, Nederlandse kinderen juist opvallend veel.
Deel bericht

Slob roept scholen op: Trek aan bel als passend onderwijs niet lukt

14.11.17
Scholen en samenwerkingsverbanden moeten direct aan de bel trekken als het lastig blijkt om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Die oproep deed minister Arie Slob (CU) van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vandaag na Kamervragen van VVD-Kamerlid Bente Becker.
Deel bericht

Nationale Dyslexie Conferentie

14.11.17
Meer dan 30 prominente sprekers delen op woensdag 21 maart 2018 graag nieuwe wetenschappelijke inzichten, inhoudelijke adviezen en praktische handvatten met u.
Deel bericht

Ministerie: scholen administreren veel te veel

13.11.17
Alle basisscholen in Nederland krijgen een brochure van de overheid waarin precies staat welke administratie moet worden bijgehouden. De richtlijnen moeten helpen om de werkdruk bij leraren in het basisonderwijs te verminderen.
Deel bericht

Psycholoog: adhd is als problematisch ervaren gedrag. Geen ziekte dus, maar gedrag

13.11.17
Psycholoog Laura Batstra (44) betwist de visie van hersenwetenschappers dat adhd een ziekte is die altijd bestreden moet worden met medicijnen. 'Druk en dwars gedrag is lastig, maar ook knetternormaal.'
Deel bericht

Weer meer leerlingen op speciale scholen

13.11.17
Voor het eerst in jaren is het speciaal onderwijs met honderden leerlingen gegroeid. Veel kinderen met ernstige gedragsproblemen hebben te lang zonder juiste begeleiding in gewone klassen gezeten. Nu de boel daar escaleert, worden ze alsnog zwaar beschadigd naar speciale scholen doorgestuurd.
Deel bericht

Rotterdamse eliteschool weert zorgleerlingen

13.11.17
Basisschool de Rotterdamse Schoolvereniging handelt in strijd met de Wet passend onderwijs met haar strenge toelatingsbeleid. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn sterk ondervertegenwoordigd op school en het is onduidelijk op welke gronden leerlingen worden afgewezen. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor, vanavond om 22:35 uur, NPO2.
Deel bericht

[EduAd] 'Ik wil meer uren!' Vraag het Taalverhaal Verhalenboekje aan

12.11.17
Taalverhaal.nu luistert naar de verhalen uit de klas en neemt de wensen van leerkrachten zeer serieus. Onze taal- en spellingmethode ontlast de leerkracht maximaal en stimuleert het plezier van kinderen in taal, en dus ook de opbrengst. In ons verhalenboekje leest u verhalen van vier leerkrachten.
Deel bericht

Meer meiden op school, betere leesprestaties jongens

11.11.17
De leesprestaties van jongens zijn beter op een school waar meer meiden zitten. Dat schrijft Margriet van Hek, sociologe aan de Universiteit Utrecht, in het tijdschrift School Effectiveness and School Improvement.
Deel bericht

Nieuwe website: TOS in beeld

08.11.17
De website TOS in Beeld kent verschillende ingangen: het kind, de leraarcompetenties en de school. Vanuit ieder perspectief voorziet de website in informatie, videobeelden, concrete materialen en suggesties voor (bij)scholing en verdere verdieping.
Deel bericht

Vijf richtlijnen voor gepersonaliseerd onderwijs

07.11.17
In het artikel 'Vijf richtlijnen voor gepersonaliseerd onderwijs' beschrijft Menno van Hasselt voor scholen die het onderwijs personaliseren een werkwijze om grip te houden op de opbrengsten.
Deel bericht

Leerling met autisme heeft brutale leerkracht nodig

06.11.17
Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben nog steeds grote moeite kinderen met autisme goed te begeleiden.
Deel bericht

Gezonde leefstijl in schema's

05.11.17
Voor een leerplan gezonde leefstijl op maat, afgestemd op uw eigen school, zijn handige overzichten gemaakt: op thema's en op doelgroepen.
Deel bericht

Letters in de kleuterklas

04.11.17
Het volgen van de leerlingen, wachten tot ze er zelf mee komen, kindvolgend onderwijs is in het SO (en het PO) niet voldoende om het optimale uit een kind te halen. Er moeten echt “zaadjes” geplant worden tijdens een kringactiviteit, zodat die later, in spel of tijdens hoekenwerk, tot bloei kunnen komen.
Deel bericht

Programma voor bewegen en leren wint prijs

04.11.17
Bewegen en leren gaan goed samen. Sterker nog, bewegen helpt leerlingen de lesstof beter in zich op te nemen, stellen de Rijksuniversiteit Groningen en het ziekenhuis UMCG.
Deel bericht

Sommen stampen terug van weggeweest

04.11.17
Er woedt een guerrillaoorlog in rekenland. Voorstanders van het traditionele sommen maken winnen terrein.
Deel bericht

Amerikaanse kleuters presteren beduidend beter op Montessorischolen

01.11.17
Onderzoek in de VS laat zien dat kleuters op allerlei vlakken beter presteren op Montessorischolen. Opvallend is daarnaast dat er op die scholen geen verschil in prestaties is tussen leerlingen van arme en rijke ouders.
Deel bericht

Steeds meer kinderen slaan klas over: 'Niet altijd de beste oplossing'

31.10.17
Steeds meer kinderen slaan een klas over en komen daardoor op jonge leeftijd in de brugklas. Ook al lijkt het soms de beste optie, is het dat niet altijd. En dat maakt het vaak een lastige beslissing voor ouders.
Deel bericht

Wat is nou precies het verschil tussen een taalstoornis en een taalachterstand?

28.10.17
Het kortste antwoord is dan het meest logische antwoord. Een taalachterstand kan nog ingehaald worden door middel van extra woordenschattraining of intensief taalonderwijs. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een blijvende stoornis in taalverwerking en/of taalproductie die niet meer weg gaat maar waar wel, met intensief taalonderwijs, aan gewerkt kan worden.
Deel bericht

[EduAd] Spelend leren spellen met Taalblobs

26.10.17
Taalblobs is een adaptief leerprogramma dat het niveau van de aangeboden lesstof automatisch aanpast aan de leerling. Door middel van het ingebouwde adaptieve algoritme selecteert het programma volledig automatisch precies de juiste leertaken voor een leerling.
Deel bericht

Intern begeleider hoort niet in laagste salarisschaal

25.10.17
Veel intern begeleiders hebben een functie als leerkracht, maar in de praktijk geven zij zelden les. Een aparte functie als ib’er biedt uitzicht op een betere beloning, maar ook minder zekerheid.
Deel bericht