Inzichten in kansrijke interventies leervertraging

25.06.21

Professionals in het onderwijs werken hard aan het inlopen van de leervertragingen door corona. Ook na de vakantie blijft dat spelen. De inzet bestaat uit diverse vormen van tutoring, activeren van ouderbetrokkenheid, en inzet van zomerprogramma’s en andere vormen van onderwijstijdverlenging.

De coronacrisis heeft in het onderwijs geleid tot diverse opgaven voor onderwijsprofessionals. Zo is door de (gedeeltelijke) schoolsluiting de leergroei bij leerlingen vertraagd. Daar is dit schooljaar al veel tegen gedaan en dat is komend schooljaar niet veel anders. Met kennis uit onderzoek behalen de gekozen interventies de grootste effectiviteit.

Kansrijke interventies leervertraging
Onderwijskennis.nl biedt inzicht in interventies die ingezet kunnen worden bij het tegengaan van leerachterstanden door corona in het primair en voortgezet onderwijs. Deze kennis kan onderwijsprofessionals ondersteunen. Leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals zijn deskundig op het vlak van goed onderwijs en weten het beste wat past bij de eigen school, het onderwijs en de leerlingen. Zij hebben dus zelf het roer in handen. De inzichten kunnen helpen bij het vormgeven van een aanpak.

Thematisch kennisoverzicht
Onderwijskennis.nl brengt kennis uit onderzoek thematisch samen en biedt deze inzichten op een toegankelijke manier aan. Het in beeld brengen van kennis uit onderwijsonderzoek helpt professionals in hun dagelijkse praktijk.
Deel bericht
(advertentie)

Week Tegen Pesten komt geen dag te laat 

25.09.21
De landelijke?Week Tegen Pesten?start maandag 27 september.?In de week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Na het afgelopen turbulente jaar, wat een grote impact had op de groepsdynamiek, is dit extra belangrijk.?Initiatiefnemer Stichting Sch...
Deel bericht

[EduAd] Sommenmaker.nl, als de rekenmethode te weinig oefenstof biedt

22.09.21
Met Sommenmaker.nl kun je als leerkracht of remedial teacher rekenwerkbladen en online oefeningen voor je leerlingen genereren om bepaalde onderdelen extra te laten oefenen als de rekenmethode hier onvoldoende in voorziet. Naar aanleiding van feedback door gebruikers worden de mogelijkheden steeds verder uitgebreid.
Deel bericht

Voorkennis activeren

21.09.21
Leerlingen of studenten hebben niet allemaal dezelfde voorkennis. Met welk onderwerp je ook aan de slag gaat: de een weet er meer van dan de ander. Deze voorkennis bepaalt echter voor een groot deel hoe de nieuwe leerstof wordt ontvangen en verwerkt, dus is het belangrijk om hier als docent wat mee te doen. Wat is dat nu precies, voorkennis? En op welke manieren kun je het in je lessen activeren?
Deel bericht

Verplicht naar de klas, of mag digitaal lesgeven ook? Daar ruziën Interteach en Onderwijsinspectie over

14.09.21
Moeten leerlingen in het basisonderwijs verplicht hun lessen in een klaslokaal volgen of kunnen ze die (grotendeels) digitaal voorgeschoteld krijgen? Dat is de kern van een principiële zaak die particuliere onderwijsinstelling Interteach uit Oisterwijk en de Onderwijsinspectie voor de rechter uitvechten.
Deel bericht

7 tips voor hoge verwachtingen in de les

07.09.21
Hoge verwachtingen creëeren hogere prestaties, lage verwachtingen creëeren lagere prestaties. De verwachtingen die wij als docent hebben van onze leerlingen en studenten heeft invloed op hun leren. Op welke manier kun je lesgeven vanuit hoge verwachtingen? In dit artikel daarover uitleg en een poster met enkele concrete tips.
Deel bericht

[EduAd] Probeer Kwink, de online methode voor sociaal-emotioneel leren, gratis uit tot de herfstvakantie

31.08.21
Een sociale en veilige groep? Waarin je verstorend gedrag kunt voorkomen? Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren uit. Gratis tot de herfstvakantie! Je krijgt direct praktische adviezen voor in je klas tijdens de Gouden Weken. Meer dan 1000 scholen gebruiken Kwink.
Deel bericht

Verplichte methodes, voor betere prestaties?

11.08.21
In Nederland doen we er niet aan, in de Verenigde Staten steeds vaker: scholen verplichten om evidence-based lesmethodes te hanteren. Zo legt een groeiend aantal Amerikaanse staten inmiddels wettelijk vast hoe je kinderen moet leren lezen. Te dwingend, of hebben we iets te leren van zo’n top-down aanpak? Hans van Luit (rekenonderwijs), Berend Kamphuis (VERUS) en Kees Vernooy (leesonderwijs) reageren.
Deel bericht

Doorstroomtoets en centrale aanmelding vo laten nog even op zich wachten

02.07.21
De Tweede Kamer debatteerde gisteren over het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po. Dat dit dient om de eerste stappen te zetten in de richting van meer kansengelijkheid, daarover waren de partijen het grotendeels eens. Maar deze wet is onvoldoende om de complexe problematiek van kansenongelijkh...
Deel bericht

Leerdoelen formuleren (poster)

24.06.21
Op steeds meer scholen wordt gewerkt vanuit leerdoelen. Leerdoelen verscherpen het lesontwerp en zorgen daardoor vaak voor krachtiger leren. Toch blijkt het vaak best een opgave om leerdoelen effectief toe te passen in de praktijk. Dat begint met het juist formuleren er van, want hoe doe je dat? In dit artikel enkele handvatten én een poster.
Deel bericht

Slob: ‘Zorgelijk als school geen enkel advies wil bijstellen’

21.06.21
Demissionair onderwijsminister Arie Slob vindt het zorgelijk dat er basisscholen zijn die bij voorbaat zeggen geen enkel schooladvies te zullen bijstellen op basis van de resultaten van de eindtoets in groep 8.
Deel bericht

Opinie | Geen middenschool, maar betere leraren. Dát kunnen we leren van Finland

16.06.21
Kansenongelijkheid bestrijd je met radicale kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs, stellen Anna Bosman en Sezgin Cihangir. Zo bestrijd je ook het lerarentekort: kijk maar naar Finland.
Deel bericht

Leerachterstand op basisschool: ‘Te makkelijk gedacht dat ze het wel inhalen’

04.06.21
Dat basisscholen tijdens de coronapandemie vier maanden dicht zijn geweest, heeft zijn sporen achtergelaten. Kinderen kregen nog wel les van de juf of meester. Maar thuis onderwijs volgen via een schermpje op een computer is verre van ideaal. Welke leervertraging liepen de leerlingen op? En is die schadelijk, of valt dat wel mee?
Deel bericht

Onderzoek | Basiskwaliteit rekenen op orde

02.06.21
Er zijn veel zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, vooral over de basisvaardigheden van leerlingen. Wat betreft rekenvaardigheden is de basis op orde. Maar de lat kan hoger.
Deel bericht

Onderzoeken: Leervertragingen deels ingelopen. Maar cijfers schetsen geen volledig beeld

01.06.21
De leervertraging die leerlingen tijdens de scholensluitingen opliepen, hebben zij deels weer ingelopen. Dat constateren onderzoekers van zowel Stichting Cito als het NCO vandaag. Dat ‘inlopen’ geldt vooral voor Rekenen en Spelling. De resultaten zijn een groot compliment aan het o...
Deel bericht

Cito: Achterstanden basisonderwijs deels ingehaald, onderlinge verschillen gegroeid

01.06.21
De achterstanden in het basisonderwijs op het gebied van begrijpend lezen en rekenen zijn na de tweede lockdown deels ingehaald, meldt examen- en toetsenmaker Cito na onderzoek. Cito keek naar de niveaus van kinderen uit groep 4 tot en met 7. Bij lezen zijn de verschillen tussen kinderen groter geworden.
Deel bericht

Een op drie scholen geeft bij twijfel hoger advies

27.05.21
Een derde past schooladvies niet aan De gemiddelde standaardscore van leerlingen uit groep 8 die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, bedraagt dit jaar 535,0.
Deel bericht

Onderzoek: Basisschool kan nog toegankelijker voor leerling met rugzakje

27.05.21
Het leeuwendeel van de basisscholen laat leerlingen met een rugzakje tegenwoordig gewoon in de klas zitten bij ‘gewone’ kinderen, vaak met extra ondersteuning. Dit heet passend onderwijs. Toch moet er nog het nodige gebeuren om scholen toegankelijker te maken voor leerlingen die meer hulp nodig hebben, blijkt uit nieuw onderzoek.
Deel bericht

Heroverwegen schooladvies na hoger toetsadvies van groot belang voor groep-8-leerlingen

26.05.21
Eind mei ontvangen de basisscholen de resultaten van de eindtoetsen die hun groep-8-leerlingen hebben gemaakt. Als het eindtoetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies dat een leerling begin dit jaar van de school heeft ontvangen, moet de school het advies heroverwegen en eventueel naar boven bijs...
Deel bericht

Leerlingresultaten Centrale Eindtoets beschikbaar

25.05.21
Vanaf vandaag zijn de resultaten beschikbaar van de ruim 83.000 achtstegroepers op 2877 scholen die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens in 2021 hebben gemaakt. De Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen voor leerlingen in groep 8 waar scholen uit kunnen kiezen.
Deel bericht

Schoolleiders positiever over miljardensteun tegen leerachterstanden

22.05.21
Schoolleiders zijn voorzichtig positief over het plan Onderwijs na Corona. Het kabinet heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om de komende tweeëneenhalf jaar de leerachterstanden aan te pakken. In maart was er vanuit de hoek van de schoolleiding nog veel weerstand tegen het plan, inmiddels is er meer duidelijk over welke voorwaarden er aan het steunbedrag vastzitten.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)