Voorkennis activeren

21.09.21
Leerlingen of studenten hebben niet allemaal dezelfde voorkennis. Met welk onderwerp je ook aan de slag gaat: de een weet er meer van dan de ander. Deze voorkennis bepaalt echter voor een groot deel hoe de nieuwe leerstof wordt ontvangen en verwerkt, dus is het belangrijk om hier als docent wat mee te doen. Wat is dat nu precies, voorkennis? En op welke manieren kun je het in je lessen activeren?
Deel bericht
(advertentie)

De 10-14 school bestaat niet

07.10.21
Het is alweer bijna tien jaar geleden dat in 2012 het eerste 10-14 initiatief van start ging, maar nog steeds kunnen we niet spreken van een 10-14 school. Oberon maakt de balans op in de eindrapportage van de pilot 10-14.
Deel bericht

[EduAd] Een sociale en veilige groep?

05.10.21
Een sociale en veilige groep? Waarin je verstorend gedrag kunt voorkomen? Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren uit. Start na de herfstvakantie met een kosteloos proefabonnement tot de kerst! Inclusief lesmateriaal voor de Week van de Mediawijsheid.
Deel bericht

Blog | ‘Talen die de scholen in komen’

05.10.21
Lidy Peters verdient bewondering voor haar boek Talen die de scholen inkomen. Zij is intern begeleider en geeft les in het primair onderwijs. Haar aanbevelingen, suggesties en do’s en dont’s aan haar collega’s, waarvan de meesten te maken hebben met oorspronkelijk anderstalige lee...
Deel bericht

Gebruik kennis academische leerkracht voor oplossen leesprobleem

01.10.21
Academisch geschoolde leerkrachten in het basisonderwijs stromen uit omdat ze hun academische vaardigheden daar te weinig kunnen inzetten. Gebruik de kennis en kunde van deze leerkrachten om de leesproblemen van kinderen tegen te gaan, stelt CDA-Kamerlid René Peters voor.
Deel bericht

Opinie | ‘Een vmbo-advies kan ook kansrijk zijn’

01.10.21
Aan het begin van een nieuw schooljaar worden alle nieuwe brugklasleerlingen besproken met de desbetreffende vakdocenten. De zogenaamde ‘warme overdracht’ vanuit de basisschool is voor de zomervakantie afgerond en omdat iedereen recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen, is dit een waardevol moment.
Deel bericht

Van toets naar toets

30.09.21
Met regels en verplichte toetsen probeert het ministerie van Onderwijs de kwaliteit van scholen te bewaken. Goed onderwijs, zo lijkt de Haagse redenering, kun je niet overlaten aan de professional. Maar dit heeft een averechts effect.
Deel bericht

Onderwijsinspectie maakt zich zorgen over nieuwe onderwijsvorm voor 10- tot 14-jarigen

28.09.21
Het merendeel van de scholen die de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs wil bevorderen door tien- tot veertienjarigen apart les te geven, bewaakt de kwaliteit van hun onderwijs onvoldoende.
Deel bericht

Week Tegen Pesten komt geen dag te laat 

25.09.21
De landelijke?Week Tegen Pesten?start maandag 27 september.?In de week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Na het afgelopen turbulente jaar, wat een grote impact had op de groepsdynamiek, is dit extra belangrijk.?Initiatiefnemer Stichting Sch...
Deel bericht

[EduAd] Sommenmaker.nl, als de rekenmethode te weinig oefenstof biedt

22.09.21
Met Sommenmaker.nl kun je als leerkracht of remedial teacher rekenwerkbladen en online oefeningen voor je leerlingen genereren om bepaalde onderdelen extra te laten oefenen als de rekenmethode hier onvoldoende in voorziet. Naar aanleiding van feedback door gebruikers worden de mogelijkheden steeds verder uitgebreid.
Deel bericht

Verplicht naar de klas, of mag digitaal lesgeven ook? Daar ruziën Interteach en Onderwijsinspectie over

14.09.21
Moeten leerlingen in het basisonderwijs verplicht hun lessen in een klaslokaal volgen of kunnen ze die (grotendeels) digitaal voorgeschoteld krijgen? Dat is de kern van een principiële zaak die particuliere onderwijsinstelling Interteach uit Oisterwijk en de Onderwijsinspectie voor de rechter uitvechten.
Deel bericht

7 tips voor hoge verwachtingen in de les

07.09.21
Hoge verwachtingen creëeren hogere prestaties, lage verwachtingen creëeren lagere prestaties. De verwachtingen die wij als docent hebben van onze leerlingen en studenten heeft invloed op hun leren. Op welke manier kun je lesgeven vanuit hoge verwachtingen? In dit artikel daarover uitleg en een poster met enkele concrete tips.
Deel bericht

[EduAd] Probeer Kwink, de online methode voor sociaal-emotioneel leren, gratis uit tot de herfstvakantie

31.08.21
Een sociale en veilige groep? Waarin je verstorend gedrag kunt voorkomen? Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren uit. Gratis tot de herfstvakantie! Je krijgt direct praktische adviezen voor in je klas tijdens de Gouden Weken. Meer dan 1000 scholen gebruiken Kwink.
Deel bericht

Verplichte methodes, voor betere prestaties?

11.08.21
In Nederland doen we er niet aan, in de Verenigde Staten steeds vaker: scholen verplichten om evidence-based lesmethodes te hanteren. Zo legt een groeiend aantal Amerikaanse staten inmiddels wettelijk vast hoe je kinderen moet leren lezen. Te dwingend, of hebben we iets te leren van zo’n top-down aanpak? Hans van Luit (rekenonderwijs), Berend Kamphuis (VERUS) en Kees Vernooy (leesonderwijs) reageren.
Deel bericht

Doorstroomtoets en centrale aanmelding vo laten nog even op zich wachten

02.07.21
De Tweede Kamer debatteerde gisteren over het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po. Dat dit dient om de eerste stappen te zetten in de richting van meer kansengelijkheid, daarover waren de partijen het grotendeels eens. Maar deze wet is onvoldoende om de complexe problematiek van kansenongelijkh...
Deel bericht

Inzichten in kansrijke interventies leervertraging

25.06.21
Professionals in het onderwijs werken hard aan het inlopen van de leervertragingen door corona. Ook na de vakantie blijft dat spelen. De inzet bestaat uit diverse vormen van tutoring, activeren van ouderbetrokkenheid, en inzet van zomerprogramma’s en andere vormen van onderwijstijdverlenging.
Deel bericht

Leerdoelen formuleren (poster)

24.06.21
Op steeds meer scholen wordt gewerkt vanuit leerdoelen. Leerdoelen verscherpen het lesontwerp en zorgen daardoor vaak voor krachtiger leren. Toch blijkt het vaak best een opgave om leerdoelen effectief toe te passen in de praktijk. Dat begint met het juist formuleren er van, want hoe doe je dat? In dit artikel enkele handvatten én een poster.
Deel bericht

Slob: ‘Zorgelijk als school geen enkel advies wil bijstellen’

21.06.21
Demissionair onderwijsminister Arie Slob vindt het zorgelijk dat er basisscholen zijn die bij voorbaat zeggen geen enkel schooladvies te zullen bijstellen op basis van de resultaten van de eindtoets in groep 8.
Deel bericht

Opinie | Geen middenschool, maar betere leraren. Dát kunnen we leren van Finland

16.06.21
Kansenongelijkheid bestrijd je met radicale kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs, stellen Anna Bosman en Sezgin Cihangir. Zo bestrijd je ook het lerarentekort: kijk maar naar Finland.
Deel bericht

Leerachterstand op basisschool: ‘Te makkelijk gedacht dat ze het wel inhalen’

04.06.21
Dat basisscholen tijdens de coronapandemie vier maanden dicht zijn geweest, heeft zijn sporen achtergelaten. Kinderen kregen nog wel les van de juf of meester. Maar thuis onderwijs volgen via een schermpje op een computer is verre van ideaal. Welke leervertraging liepen de leerlingen op? En is die schadelijk, of valt dat wel mee?
Deel bericht

Onderzoek | Basiskwaliteit rekenen op orde

02.06.21
Er zijn veel zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, vooral over de basisvaardigheden van leerlingen. Wat betreft rekenvaardigheden is de basis op orde. Maar de lat kan hoger.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)