Het grote TOS mysterie - Taalontwikkelingsstoornis uitgelegd in een strip

16.01.22

Persbericht - Het grote TOS mysterie is geschreven voor kinderen met en zonder TOS vanaf ongeveer 10 jaar. Het doel is om meer bekendheid te creëren voor TOS en kinderen te enthousiasmeren voor taalwetenschap. Het stripverhaal is geschreven en getekend door Wouter Goudswaard en gebaseerd op het promotieonderzoek van Imme Lammertink. Zij onderzocht waarom het leren van taal niet voor ieder kind vanzelfsprekend is.

Dit boek wil er graag zijn om TOS bekender te maken in de omgeving van een kind met TOS, waardoor deze met meer begrip kan reageren op de problematiek. TOS is een nog relatief onbekende ontwikkelingsstoornis, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ADHD of dyslexie, maar in elke schoolklas zit ook gemiddeld een of twee leerlingen met TOS. Het komt dus vaker voor dan je denkt.

Korte inhoud van Het grote TOS mysterie
Jeroen geeft een harde trap tegen de voetbal. Die vliegt het kantoor van Professor Roos binnen. Als Jeroen, Amir en Noami de bal willen ophalen, komen ze erachter dat Professor Roos wel een heel bijzonder kantoor heeft … Samen met Professor Roos, aliens en een robotaap leren Jeroen, Amir en Noami vervolgens alles over de taalontwikkelingsstoornis (TOS) van Jeroen en de manier waarop kinderen taal leren.
Deel bericht
(advertentie)

Balans na twee jaar COVID-19-crisis: nog steeds vertraging in de leergroei, maar nadeel kwetsbare leerlingen verkleind

17.05.22
De leervertraging die in het basisonderwijs is opgelopen tijdens de COVID-19-crisis is ingehaald voor begrijpend lezen. Voor spelling en rekenen-wiskunde is de leergroei lager dan vóór de crisis. Met name kinderen van laag- en gemiddeld opgeleide ouders laten meer vertraging in leergroei zien. Dit blijkt uit onderzoek door wetenschappers van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).
Deel bericht

LBRT: Remedial teacher dient fundamentele rol te krijgen in Masterplan Wiersma

16.05.22
In april jl. trok de Onderwijsinspectie aan de bel: het niveau van taal en rekenen bij basisschoolleerlingen moet binnen twee jaar verbeterd zijn. Minister Wiersma presenteerde onlangs zijn Masterplan voor o.a. de basisvaardigheden taal en rekenen inhoudelijk. Met als opmerkelijke aanbeveling: basisteams met onderwijsexperts dienen scholen te gaan helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden van hun leerlingen.
Deel bericht

Was het onderwijs vroeger echt beter?

14.05.22
Er komt opnieuw een masterplan voor het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Minister Wiersma wil dat onderwijsexperts leerlingen en docenten gaan helpen basisvaardigheden als rekenen en lezen te verbeteren. Deze vaardigheden gaan namelijk steeds verder achteruit. Was het onderwijs vroeger veel beter?
Deel bericht

'Extra handen' op scholen kunnen helpen, maar waar moeten ze vandaan komen?

13.05.22
Schoolleiders en onderwijskundigen vinden het goed dat er plannen zijn om de basisvaardigheden van leerlingen op te schroeven, door daarop te focussen. Maar ze zetten ook veel vraagtekens bij de plannen van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) om daarvoor 'hulpteams' op scholen te laten helpen.
Deel bericht

Minister kiest voor meer regie in aanpak basisvaardigheden leerlingen

12.05.22
Het moet het nieuwe toverwoord worden in het opschroeven van de onderwijskwaliteit: het masterplan van minister Wiersma. Vandaag gaf hij een voorzet van wat dat gaat inhouden.
Deel bericht

Veerkracht na trauma

12.05.22
Steeds vaker komen kinderen uit oorlogsgebieden zoals Oekraïne in onze klassen terecht. Hoe geef je ze een veilig en welkom gevoel, en met welke aanpak vergroot je hun veerkracht? Trainer en ambulant begeleider Ilse Vlietstra geeft tips.
Deel bericht

Ongelijke start voor jonge kinderen: actief leven buiten school leidt tot betere cijfers

11.05.22
Basisschoolkinderen die ook buiten school activiteiten ondernemen, zoals sporten, naar het theater of op muziekles, doen het veel beter op school dan kinderen die geen toegang hebben tot zulke ‘hulpbronnen’.
Deel bericht

Blog | Wie is er bang voor meertaligheid in de klas?

10.05.22
Vrijdag 13 mei a.s. vindt aan de Radbouduniversiteit het Drongofestival voor taaldiversiteit en meertaligheid plaats. Drongo is een Afrikaanse tropische vogel die de geluiden van andere vogels feilloos kan imiteren. Dat maak hem onder zijn gevleugelde vrienden zeer gekend. Schoolklassen krijgen...
Deel bericht

[EduAd] Het Nationaal Onderwijs Congres

03.05.22
Het Nationaal Onderwijs Congres 2022 biedt op woensdag 5 oktober, donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2022 een inspirerend en interactief congrestival voor alle onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs.
Deel bericht

'De eindtoets doet geen recht aan de ontwikkeling van kinderen'

21.04.22
Het is een spannende periode voor groep-8-leerlingen in Nederland. Tussen 15 april en 15 mei is elke basisschool in Nederland verplicht om een eindtoets bij de oudste klas af te nemen. Maar hoe werkbaar is zo’n eindtoets anno 2022 nog? Toets-expert Karen Heij, gepromoveerd aan de universiteit van Tilburg, schuift aan bij Vroeg! om meer te vertellen over het Nederlandse toetssysteem.
Deel bericht

Nieuwe website lezeninhetpo.nl online

21.04.22
De nieuwe website lezeninhetpo.nl van Stichting Lezen en SLO biedt leraren in het basisonderwijs alle informatie die ze nodig hebben om goed leesonderwijs te geven.
Deel bericht

‘Bundel kennis over leesonderwijs op één vindplaats’

15.04.22
Er bestaat al een groot en divers aanbod aan initiatieven op het vlak van effectief leesonderwijs, maar dit aanbod is nog erg versnipperd te vinden en vindt mede daarom lang nog niet altijd zijn weg naar het klaslokaal. Dit concludeert het Expertisecentrum Nederlands, dat in opdracht van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs bestaande initiatieven op het vlak van leesonderwijs in kaart bracht.
Deel bericht

Neergaande trend taal en rekenen kan in twee jaar gekeerd worden

13.04.22
De jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden moet eindelijk een halt toegeroepen worden. Dat is niet alleen broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij, stelt de Inspectie van het Onderwijs, maar het is ook haalbaar. De inspectie wijst ...
Deel bericht

Ouders hekelen ’brugklas 2.0’: ’Kinderen moeten wel uitgedaagd worden’

13.04.22
De brugklas en de middelbare school moeten helemaal anders, vinden onderwijsorganisaties en de politiek. Maar ouders van schoolgaande kinderen zitten daar vaak niet op te wachten, blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Ouders & Onderwijs onder bijna duizend ouders.
Deel bericht

Opinie | ‘Bevorderen leesplezier gaat laaggeletterdheid tegen’

12.04.22
De overheid heeft jarenlange bezuinigd op cultuur, waaronder de bibliotheken. Terwijl die juist een grote rol kunnen spelen in het tegengaan van de laaggeletterdheid, zegt Merlijn van Leerzem, leerling van het Stedelijk Gymnasium Breda. Lezen verruimt ons denken, het biedt ons kennis, onderling begrip en vernieuwende perspectieven. Scholen en bibliotheken moeten nauwer samenwerken.
Deel bericht

Zorgen over bijlesbureaus: ‘In lade van leerling vonden we alle antwoorden van toets’

11.04.22
Het is al het derde jaar op rij dat de basisschool-directeur in Amsterdam Zuidoost meemaakt dat leerlingen op zijn school opeens een Cito-toets zó goed maken dat het ongeloofwaardig is.
Deel bericht

Basisvaardigheden: denk niet zwart-wit

07.04.22
Het is belangrijk dat alle leerlingen goed leren lezen, schrijven en rekenen. Daarom is het goed dat in het regeerakkoord een masterplan is opgenomen. Het debat over basisvaardigheden heeft echter te lijden onder gebrekkige analyses en zwart-witdenken. En die staan echte oplossingen in de weg, volgens SLO.
Deel bericht

D66 en CDA eisen focus op basisvaardigheden

07.04.22
In het debat over de herziening van het curriculum benadrukten coalitiepartijen D66 en CDA dat ze focus willen op het updaten van taal en rekenen. Een ‘integrale aanpak’ van de curriculumvernieuwing is de afgelopen jaren immers mislukt. Ook de AOb wil focus en een grote betrokkenheid van leraren. Onderwijsminister Wiersma zegde toe dat hij op dit punt terugkomt in een nieuwe brief aan de kamer.
Deel bericht

Minister Wiersma wil met een nieuw curriculum dringende achterstanden bij leerlingen wegwerken

06.04.22
Minister Wiersma oogst lof met zijn aanpak van de zich voortslepende discussie over een nieuw onderwijscurriculum. “Curriculum.nu is nu echt voltooid verleden tijd”, schrijft minister Dennis Wiersma van primair en voortgezet onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.
Deel bericht

[EduAd] Hybride rekenonderwijs met Gynzy

04.04.22
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw van de methode 'De wereld in getallen 5' vind je sinds februari bij Gynzy! Zo kun je naast onze digitale leeromgeving ook gebruikmaken van werkboekjes en handleidingen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)