LOF voor de leraar: voor 22 januari subsidie aanvragen voor je ontwikkeling op school!

20.12.18

Leraren van het primair en voortgezet onderwijs kunnen hun ideeën voor beter onderwijs kracht bijzetten met een aanvraag bij het LOF (Lerarenontwikkelfonds). Als zij dat voor 22 januari doen, kunnen zij vanaf april op de school en tijdens schooltijd daarmee aan de slag. Leraren halen veel energie uit het zelf aan het stuur zitten van hun idee.

Tijdens schooltijd
Leraren kunnen een aanvraag doen voor initiatief dat vernieuwend is voor hun school. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan krijgt de leraar of het schoolteam ruimte om tijdens schooltijd te werken aan de ontwikkeling van de innovatie. Dat gebeurt met een subsidie van maximaal 75.000 euro om uren op school ‘vrij te kopen’. De leraren doen ook mee aan drie leerbijeenkomsten met alle deelnemers om van elkaar te leren. Ervaren leraren bieden daarnaast coaching in groepjes aan.

Op www.lerarenontwikkelfonds.nl staat alle informatie over het indienen van een aanvraag, en er is persoonlijke ondersteuning. Leraren kunnen bij lerarencoaches terecht voor tips voor het opstellen van een goede aanvraag. Er is ook een werkboek die daar stapsgewijs bij helpt. Een jury van leraren beoordeelt de aanvragen.

Eigen ontwikkeling voorop
LOF richt zich op beter onderwijs door ruimte te creëren voor de ontwikkeling van leraren en schoolteams. Leraren die eerder meededen, ervaren meer werkplezier en energie om het beroep uit te blijven oefenen. Daarmee is LOF ook een goed instrument voor scholen en besturen om hen te behouden voor het onderwijs.

Eerdere ideeën
Voorbeelden van eerdere initiatieven gaan onder andere over doorlopende leerlijnen tussen po en vo of vakoverstijgend werken met behulp van robotica. In het speciaal onderwijs werkt een leraar bijvoorbeeld aan lesmethodes met zo min mogelijk geschreven taal. Via mbo-pioniers ging een deelnemer aan de slag met stapsgewijs leren van ICT-vaardigheden voor laagniveau leerlingen.

Hierna nog één kans
Na 22 januari, is er nog één kans om via LOF tijd en ruimte te krijgen om een initiatief voor beter onderwijs uit te werken. Die aanvraagperiode sluit april.

LOF is een project van, voor en door leraren dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het project wordt in 2019 ondersteund door het CAOP.
Deel bericht
(advertentie)

Essay ‘Schaal in beschouwing’ pleidooi voor referentiepunten schaalvergroting in het funderend onderwijs

15.01.19
Referentiepunten voor fusievoornemens voor bestuurders, toezichthouders en stakeholders dragen bij aan het zicht houden op schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs. Dat is belangrijk omdat die ontwikkeling veel zegt over het onderwijs in onze samenleving. Met referentiepunten geef je schoolbesturen bakens en kun je met elkaar zien wat er gebeurt.
Deel bericht

Werken aan onderwijskwaliteit, zet de volgende stap!

12.01.19
Weet u aan welke touwtjes u moet trekken om het onderwijs op uw scholen nog beter te maken? Hoe u kunt bijsturen als het even minder goed gaat? Of hoe u het gesprek over onderwijskwaliteit effectief kunt voeren met ouders, leraren en anderen in en om de school?
Deel bericht

'Scholen moeten toe naar een meertalige aanpak'

11.01.19
De manier waarop scholen omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond, verschilt enorm binnen Europa. De universiteiten van Helsinki, Gent en Utrecht pleitten tijdens een congres in Rotterdam voor een meertalig perspectief waarbij docenten meer gebruikmaken van de taaldiversiteit in de klas.
Deel bericht

Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs

11.01.19
Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een bundel gepubliceerd: Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs.
Deel bericht

Het hele onderwijs gaat staken: ‘Te veel staken werkt averechts’

10.01.19
In heel Nederland legt onderwijspersoneel op 15 maart het werk neer. Eerdere stakingen kregen steun en leverden geld op, maar te veel staken kan de publieke opinie keren.
Deel bericht

CNV onderwijs voert actie maar de boel 15 maart platleggen….nee!

10.01.19
CNV Onderwijs – met ruim 50 duizend leden de op één na grootste onderwijsbond – doet niet mee met de staking. ‘Ik vind dit geen goed moment’, zegt voorzitter Loek Schueler. ‘Momenteel zit ik middenin de cao-onderhandelingen om meer geld te krijgen voor schoolleiders, leraren en ondersteuners in het primair onderwijs. Daarvan wil ik de uitslag graag even afwachten.’
Deel bericht

Oorzaak lerarentekort? Slecht imago door werkdruk en laag salaris

10.01.19
Het onderwijs is overspannen en de ernst van het lerarentekort neemt toe. Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken, is in totaal structureel 4 miljard euro extra nodig, volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) en FNV Onderwijs en Onderzoek. Waar gaat het precies mis?
Deel bericht

Wat verandert er voor het primair onderwijs in 2019?

09.01.19
Andere verlofrechten voor partners na de komst van een baby, een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling, nieuwe loonschalen en diverse subsidieregelingen. De PO-Raad zet de belangrijkste veranderingen per januari 2019 voor u op een rijtje.
Deel bericht

Nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, bonden eisen miljarden

09.01.19
De onderwijsvakbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en middelbaar als het hoger onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele onderwijs staakt.
Deel bericht

Wisselend onderwijsbeleid werkt cynisme in de hand

08.01.19
Regelmatig nieuw en wisselend beleid kan resulteren in onverschilligheid of cynisme. Sociologe en bedrijfskundige Nadine van Engen onderzocht hoe schoolleiders en leraren aankijken tegen regelmatig nieuw en wisselend beleid. ‘Beleidsmoeheid’ kan leiden tot ‘algemene beleidsbevreemding’. Dat kan negatieve invloed hebben op de wijze waarop nieuw beleid in de praktijk wordt gebracht.
Deel bericht

Wijzigingen per januari voor onderwijs en cultuur

02.01.19
In januari 2019 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen, zoals Subsidie regionale aanpak lerarentekort; Subsidie onderwijsassistenten primair onderwijs en Subsidie hoogbegaafdheid.
Deel bericht

Nationale Rekencoördinator Dag 2019

01.01.19
In 2018 werden bouwstenen voor rekenen/wiskunde bedacht door Curriculum.nu en deze zullen wij in maart 2019 met elkaar bespreken tijdens de NRCD, want hier liggen allerlei kansen voor leerkrachten, rekencoördinatoren en schoolleiders om het reken/wiskunde onderwijs te voorzien van verse impulsen. Vrijdag 8 maart 2019, Utrecht.
Deel bericht

Top 10 onderwijs-influencers in 2018

31.12.18
Ooit domineerden de vakbonden de meningsvorming bij de belangrijkste groep in het onderwijs: de onderwijzers, de leraren. De progressieve onderwijzers zaten bij de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP) en de wat behoudende leraren bij het Nederlands Genootschap voor leraren (NGL).
Deel bericht

Samenvatting website Curriculum

31.12.18
Met het nieuwe curriculum krijgt iedereen te maken. De website curriculum.nl is zeer uitgebreid. Andre Gilara maakte er met Yurls een samenvatting van.
Deel bericht

Met passie werken aan het onderwijs van morgen

24.12.18
De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders die samen werken aan bouwstenen voor nieuwe kerndoelen, gaan de laatste fase in. In 2019 zit hun werk erop en is het aan de Tweede Kamer om nieuwe kerndoelen vast te stellen. De kunst is om scholen handvatten te geven, zonder te veel in te vullen wat ze moeten doen. (reactie minister op advies Onderwijsraad in kader)
Deel bericht

Schoolbestuurder Huub Hovens over doordecentralisatie: ‘Bedenk goed hoever je wilt gaan’

21.12.18
Steeds vaker kiezen schoolbesturen en gemeenten voor doordecentralisatie van onderwijshuisvesting: meer zeggenschap voor schoolbesturen over de ‘eigen’ gebouwen. Deze week sluit de gemeente Venlo een overeenkomst met de po-schoolbesturen. Vijf vragen hierover aan schoolbestuurder Huub Hovens van stichting Kerobei.
Deel bericht

Oproep Mark Rutte om meer uren te gaan werken

21.12.18
Premier Mark Rutte heeft in de talkshow van Jeroen Pauw gezegd dat het goed zou zijn als er in het onderwijs minder parttime wordt gewerkt. Op die manier kunnen volgens hem de leraren zelf het lerarentekort tegengaan. De oproep van Rutte is niet nieuw. Ook minister Slob schreef eerder al dat een verhoging van de deeltijdfactor een manier kan zijn om het lerarentekort tegen te gaan.
Deel bericht

Basisscholen steeds duurder door stijgende ouderbijdrage

20.12.18
Het bedrag dat basisscholen aan ouderbijdrage vragen is in vijf jaar tijd met meer dan 20 procent gestegen, aldus de Onderwijsinspectie. Scholen in Nederland vragen inmiddels gemiddeld 50 euro per jaar aan ouders. Er zijn ook vaker excessen: basisscholen die 1000 euro of meer vragen.
Deel bericht

Leerlingen kiezen zelf nieuwe directeur

18.12.18
Op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk zoeken ze een nieuwe directeur. Na de kerstvakantie komen er daarom mensen solliciteren. Bijzonder: leerlingen van de school mogen zelf hun nieuwe directeur kiezen. De kinderen krijgen les in het voeren van een sollicitatiegesprek. Ook namen ze een video op waarin ze mensen oproepen om te solliciteren.
Deel bericht

Directeuren en conciërges verdienen ook meer waardering

16.12.18
De totale onderwijssector heeft het zwaar, maar de sector is helaas niet samen aan het strijden voor minder werkdruk en beter salaris. Daarom hebben de dertien directeuren van de Filios Scholengroep in de regio van Oss een brandbrief naar de vakbonden gestuurd.De belangen van het onderwijsondersteunend personeel en directeuren worden niet goed behartigd door de bonden
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)