LOF voor de leraar: voor 22 januari subsidie aanvragen voor je ontwikkeling op school!

20.12.18

Leraren van het primair en voortgezet onderwijs kunnen hun ideeën voor beter onderwijs kracht bijzetten met een aanvraag bij het LOF (Lerarenontwikkelfonds). Als zij dat voor 22 januari doen, kunnen zij vanaf april op de school en tijdens schooltijd daarmee aan de slag. Leraren halen veel energie uit het zelf aan het stuur zitten van hun idee.

Tijdens schooltijd
Leraren kunnen een aanvraag doen voor initiatief dat vernieuwend is voor hun school. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan krijgt de leraar of het schoolteam ruimte om tijdens schooltijd te werken aan de ontwikkeling van de innovatie. Dat gebeurt met een subsidie van maximaal 75.000 euro om uren op school ‘vrij te kopen’. De leraren doen ook mee aan drie leerbijeenkomsten met alle deelnemers om van elkaar te leren. Ervaren leraren bieden daarnaast coaching in groepjes aan.

Op www.lerarenontwikkelfonds.nl staat alle informatie over het indienen van een aanvraag, en er is persoonlijke ondersteuning. Leraren kunnen bij lerarencoaches terecht voor tips voor het opstellen van een goede aanvraag. Er is ook een werkboek die daar stapsgewijs bij helpt. Een jury van leraren beoordeelt de aanvragen.

Eigen ontwikkeling voorop
LOF richt zich op beter onderwijs door ruimte te creëren voor de ontwikkeling van leraren en schoolteams. Leraren die eerder meededen, ervaren meer werkplezier en energie om het beroep uit te blijven oefenen. Daarmee is LOF ook een goed instrument voor scholen en besturen om hen te behouden voor het onderwijs.

Eerdere ideeën
Voorbeelden van eerdere initiatieven gaan onder andere over doorlopende leerlijnen tussen po en vo of vakoverstijgend werken met behulp van robotica. In het speciaal onderwijs werkt een leraar bijvoorbeeld aan lesmethodes met zo min mogelijk geschreven taal. Via mbo-pioniers ging een deelnemer aan de slag met stapsgewijs leren van ICT-vaardigheden voor laagniveau leerlingen.

Hierna nog één kans
Na 22 januari, is er nog één kans om via LOF tijd en ruimte te krijgen om een initiatief voor beter onderwijs uit te werken. Die aanvraagperiode sluit april.

LOF is een project van, voor en door leraren dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het project wordt in 2019 ondersteund door het CAOP.
Deel bericht
(advertentie)

Geld voor minder werkdruk basisschool werkt

19.03.19
Extra budget dat is ingezet voor het verlagen van de werkdruk in het basisonderwijs heeft effect. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna zeshonderd leerkrachten in het basisonderwijs, zo meldt onderzoeksbureau Duo.
Deel bericht

Basisscholen werven herintreders in strijd tegen lerarentekort

18.03.19
Zeeuwse basisscholen proberen gediplomeerde leerkrachten die een ander vak gekozen hebben, opnieuw warm te maken voor het onderwijs.Het Transfercentrum Onderwijs Zeeland, waarin bijna alle Zeeuwse basisschoolbesturen verenigd zijn, biedt geïnteresseerden een stage aan op een basisschool. Het centrum ontwerpt momenteel voor hen ook een instroomtoets
Deel bericht

Minder werkdruk in unit met 70 leerlingen

17.03.19
Unitonderwijs kan de werkdruk in het onderwijs verlagen. Openbare basisschool Woutertje van Leyden in Leiden werkt ermee. In een unit zitten circa 70 leerlingen. De school heeft alle leerlingen ingedeeld in twee units: één voor de kleuters en één voor de overige leerlingen. Kinderen van 6 tot en met 12 worden met elkaar gemengd.
Deel bericht

Nieuwste noodoplossing: groep 8 opgeheven omdat er geen leraar is

17.03.19
Een nieuwe noodoplossing voor het lerarentekort op basisscholen: de Joppenszschool in Leiden heeft haar groep 8 moeten opheffen omdat er geen leraar te vinden was. De vijftien leerlingen gaan naar andere basisscholen of vervroegd naar de middelbare school. ‘Het is heel verdrietig, maar we kunnen niet anders.’
Deel bericht

Schoolleiders willen ‘loon naar werk’

16.03.19
Terwijl 40.000 stakers op het Malieveld in Den Haag betoogden voor meer geld en minder werkdruk, waren honderden schoolleiders in Nieuwegein op het congres van hun vakbond AVS. Deze vakbond steunde de staking en het protest in Den Haag niet. Bij een peiling gehouden over de vraag wat schoolleiders nodig hebben om hun werk goed te doen, gaven de meesten aan: loon naar werk.
Deel bericht

Onduidelijkheid over geld werkdrukakkoord

13.03.19
Er is onduidelijkheid over het geld dat schoolbesturen de komende jaren kunnen verwachten in het kader van het werkdrukakkoord. De PO-Raad gaat hierover in gesprek met de minister. In de brief aan de Tweede Kamer spreekt de minister over ‘extra geld’, maar uit de media blijkt het te gaan om een kasschuif: ander geld voor het onderwijs wordt verminderd of komt later beschikbaar.
Deel bericht

Actie #wijschoolleiders

12.03.19
Schoolleiders in het primair onderwijs hebben een hoge werkdruk door de 32 beleidsthema’s waar zij verantwoordelijk voor zijn. De AVS en CNV Schoolleiders roepen alle (adjunct-)directeuren in het primair onderwijs daarom op actie te voeren door van 11 maart tot 11 juni te laten zien welke oneigenlijke of wellicht overbodige taken zij uitvoeren.
Deel bericht

Betere onderwijskansen met doorstroomprogramma po-vo

10.03.19
Basisscholen en scholen voor VO kunnen samen een doorstroomprogramma po-vo ontwikkelen om kinderen betere schoolloopbaankansen te bieden. Tot 31 mei kan het bevoegd gezag van een van de deelnemende scholen hiervoor subsidie aanvragen.Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien.
Deel bericht

Kleuters mogen weer kleuter zijn

08.03.19
Kleuters mogen vanaf 2021 geen ‘schoolse’ toetsen meer maken. En een jaar langer kleuteren geldt niet meer als zittenblijven. Deze politieke beloften zijn een doorbraak in een jarenlange discussie over het jonge kind.
Deel bericht

[EduAd] Hét afscheidscadeau voor groep 8

08.03.19
Een prachtig aandenken met gebeurtenissen uit hun basisschooltijd: (wereld)nieuws, hypes, sport en nog veel meer. Voor- en achter in het boek is ruimte voor eigen foto's en herinneringen! Uiteenlopende onderwerpen voorzien van kleurenfoto's. Nu € 1,20 korting per boek.
Deel bericht

Werkdrukgeld gebruikt voor opvang klassen

07.03.19
Door het lerarentekort vangen medewerkers die met de werkdrukgelden zijn aangesteld steeds vaker klassen op in het PO. Sinds begin dit jaar zie je dat deze medewerkers flink vaak voor de klas worden ingezet, zegt Eddy Erkelens, leerkracht en beheerder van Lerarentekortisnu.nl. Sinds eind februari kunnen medewerkers van VO-scholen doorgeven of ze die dag van een noodoplossing gebruikmaken.
Deel bericht

Scholen krijgen eerder extra geld voor aanpak werkdruk

07.03.19
Basisscholen krijgen vanaf volgend schooljaar al extra geld om de hoge werkdruk aan te pakken. In totaal is er dan 333 miljoen euro beschikbaar, heeft minister Slob bekendgemaakt. Scholen kunnen er vakdocenten (voor gymnastiek of handvaardigheid), onderwijsassistenten of conciërges mee aannemen.
Deel bericht

PO-Raad: Overtollige reserves in het onderwijs moeten worden uitgegeven

06.03.19
Een op de zes basisschoolbesturen heeft meer reserves dan nodig, maar 13 procent heeft juist een te kleine buffer. Dat stelt de PO-Raad, die vindt dat overtollige reserves uitgegeven moeten worden aan onderwijs.
Deel bericht

Primair onderwijs begroot voorzichtig vanwege risico’s

06.03.19
Schoolbestuurders en schoolleiders begroten erg voorzichtig. Dat komt doordat ze een sterke focus hebben op risico’s. Dit is volgens de PO-Raad onder andere het gevolg van afnemende leerlingenaantallen, de invoering van passend onderwijs en de ondoorzichtigheid van de bekostiging.
Deel bericht

Eerste landelijke Kindermuziekweek van 5-14 april

05.03.19
Vanaf 5 tot en met 14 april 2019 vindt de eerste landelijke Kindermuziekweek plaats. Na tien succesvolle edities in Rotterdam slaan twaalf grote landelijke partners de handen ineen om ieder kind in Nederland te laten genieten van live muziek.
Deel bericht

Aan de slag met onderwijskwaliteit, zo kan het

05.03.19
De PO-Raad start deze week officieel met een belronde langs schoolbestuurders in het primair onderwijs om inzicht te krijgen hoe hun kwaliteitszorg ervoor staat. U kunt dus een telefoontje van ons verwachten. Wilt u daar als bestuurder niet op wachten nu alvast een volgende stap zetten in de kwaliteitszorg?
Deel bericht

Een op de zes schoolbesturen pot te veel geld op

05.03.19
Een op de zes Nederlandse basisschoolbesturen heeft te veel geld op de plank liggen. Dat blijkt uit een berekening van de PO-Raad. De sectororganisatie heeft de huishoudboekjes van schoolbesturen naast elkaar gelegd.
Deel bericht

Kansengelijkheid met doorstroomprogramma’s po-vo? Vraag subsidie aan

01.03.19
Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat niveau ook zo veel mogelijk vasthouden, kunnen basisscholen en middelbare scholen gezamenlijk een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo.
Deel bericht

Schoolbesturen negeren wettelijke plicht

28.02.19
Op grond van artikel 167a van de Wet op het primair onderwijs hebben burgemeesters en wethouders, tezamen met de bevoegde gezagsorganen van scholen en kinderopvang, de plicht segregatie actief te bestrijden en tegelijk integratie te bevorderen.Diversiteit ontbreekt nagenoeg geheel in management en raden van toezicht.
Deel bericht

VU zoekt leerkrachten 7/8 voor onderzoek

27.02.19
De Vrije Universiteit Amsterdam zoekt schoolleiders en leerkrachten van groep 7/8 die willen meewerken aan The Wonderful Education Project. Dit is een driejarig onderzoeksproject over het belang van verwondering in het onderwijs.De onderzoekers willen weten of kinderen beter leren door zich te verwonderen over de wereld.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)