De Spreekhoorn gekort

08.03.12
Op de De Spreekhoorn zitten 300 leerlingen.De school heeft ook een dependance in Tilburg met 150 leerlingen.In totaal zijn er 165 personeelsleden, onder wie leerkrachten, logepedisten, fysiotherapeuten, speltherapeuten, technische dienst etc.De Spreekhoorn kreeg tot nu 7 miljoen euro van het rijk. Volgend jaar wordt de school bijna 850.000 euro gekort. In 2014 nog eens 1, 5 miljoen.
Deel bericht

Peperdure hersenstudie ADHD levert niks op (opinie)

19.02.17
Radboudumc stelt dat ADHD gewoon een hersenziekte is, maar de bewijzen zijn boterzacht. Trouw en andere media hadden de misleidende conclusies niet zo kritiekloos mogen presenteren, vindt Laura Batstra.
Deel bericht

Ouders krijgen instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP

16.02.17
De eerste kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.
Deel bericht

Staatssecretaris Dekker toch naar Sint Maartenschool

16.02.17
Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) is woensdag toch, geheel onverwacht, op de Sint Maartenschool geweest. Eind januari liet Dekker weten niet naar de school te komen 'om geen valse hoop te wekken', aldus zijn woordvoerster toen.
Deel bericht

‘ADHD is gewoon een hersenziekte’

16.02.17
ADHD’ers hebben kleinere hersenen. Volgens het Radboudumc moeten we daarom spreken van een hersenziekte.
Deel bericht

Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs

15.02.17
Ieder kind op de juiste onderwijsplek. Op vrijdag 24 februari a.s. vindt er een groot verkiezingsdebat plaats in Tilburg over passend onderwijs. Hoe realiseren we dat in Nederland? Welke standpunten hebben de politieke partijen hierover?
Deel bericht

Pilot 'Leren leren voor leerlingen van groep 5 tot en met 8'

12.02.17
Samen met leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs, ontwikkelt Cito momenteel het pakket Leren leren voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 in het sbo en so cluster 4.
Deel bericht

Burgerschapsonderwijs vraagt verbetering

07.02.17
Bijna alle scholen in Nederland besteden in hun onderwijs aandacht aan burgerschap. Daarmee doen ze wat de wet hun voorschrijft. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar het burgerschapsonderwijs en de maatschappelijke stage.
Deel bericht

Tweede bootcamp voor Lansbrekers

06.02.17
De tweede bootcamp 'Passend onderwijs zonder thuiszitter' wordt gehouden op 16 maart 2017. Vorig jaar ging op de Dag van de Leerplicht de beweging van de Lansbrekers van start met de eerste bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters?
Deel bericht

Inclusie in Schotland

06.02.17
Van 31 januari tm 2 februari organiseerde het NCOJ in opdracht van LECSO een korte studiereis naar Schotland om daar kennis te nemen van de ontwikkelingen rond inclusief onderwijs. Een twintigtal deelnemers (voorzitters van de raden en LECSO, bestuurders en directeuren (v)s(b)o en regulier, vertegen...
Deel bericht

Een school die zwakke leerlingen opneemt, wordt voor straf een 'zwakke school'

04.02.17
Kinderen die vroeger naar het speciaal onderwijs gingen, worden nu vaak verwelkomd op reguliere basisscholen. Maar daardoor dalen de eindresultaten en dat levert onvoldoendes op van de Onderwijsinspectie.
Deel bericht

Website OnderwijsNieuwsDienst.nl vernieuwd

27.01.17
OnderwijsNieuwsDienst verzamelt en ordent onderwijsnieuws, nu op een vernieuwde website.
Deel bericht

Mishandeling door een klasgenootje in passend onderwijs

26.01.17
Maud werd gepest en geschopt door een jongetje dat niet op een gewone school thuishoorde. Pas toen hij een ander kind een gat in het hoofd sloeg, greep de school in.
Deel bericht

'Beste Sander, wat jammer dat je onze school niet wilt bezoeken'

26.01.17
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs komt niet naar de Sint Maartenschool in Ubbergen. Op 16 februari stuurt hij wel een ambtenaar om te luisteren naar de zorgen van medewerkers van de school voor speciaal basisonderwijs en de ouders van de 250 leerlingen.
Deel bericht

Doorontwikkelen passend onderwijs: intensieve samenwerking bo-sbo-so

25.01.17
Op 20 januari vond er een bijeenkomst plaats voor leidinggevenden en bestuurders van scholen voor sbo en so cluster 3 en 4, die actief zijn in een samenwerkingsverband po of voornemens hebben tot integratie.
Deel bericht

Voor veel scholen kost wedstrijd om excellent-predikaat te veel tijd en werk

25.01.17
Scholen dingen weer naar gunsten van ouders en kinderen. Het predikaat ‘excellent’ kan extra leerlingen trekken. Maar veel scholen doen niet mee aan de tijdrovende wedstrijd. Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel was gisteren de enige nieuwkomer in deze regio.
Deel bericht

Laag salaris en hoge werkdruk jagen onderwijspersoneel weg

24.01.17
Eén op de acht werknemers uit het onderwijs is op zoek naar een baan in een andere sector. Het vaakst geven zij ‘de schuld’ aan het lage salaris en de hoge werkdruk. Het onderwijspersoneel vindt het verlagen van de werkdruk en een beter salaris topprioriteit bij nieuwe cao-onderhandelingen.
Deel bericht

Recordaantal excellente scholen in Nederland

23.01.17
Vanaf vandaag telt Nederland een recordaantal excellente scholen. 54 Nieuwe scholen krijgen te horen dat ze voortaan het predicaat excellent mogen dragen. Daarmee komt het totaal aantal excellente scholen op maar liefst 184.
Deel bericht

In gesprek met OCW tijdens de Gelijke Kansen Week

19.01.17
Van 23 tot en met 27 januari vindt de Gelijke Kansen Week plaats, die volledig in het teken staat van gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs trekken samen met ambassadeurs van de Gelijke Kansen Alliantie door het land ...
Deel bericht

Monitoring tevredenheid en sociale veiligheid in het zml onderwijs

18.01.17
Eerder berichtten wij u al over de Kwaliteitsvragenlijst (v)so+. Deze geeft inzicht in de tevredenheid van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 9 jaar. Vanuit het implementatieplan sociale veiligheid wordt de digitalisering van dit instrument gefaciliteerd. Om uiteindelijk tot een betrouwbaar instrument te komen is nog aanvullend onderzoek nodig.
Deel bericht

Effect maatregelen passend onderwijs onduidelijk

18.01.17
Het effect van maatregelen die als doel hebben dat leerlingen met extra zorg in het regulier onderwijs blijven, is onduidelijk.
Deel bericht