Gespecialiseerd Onderwijs

Column | Een vwo-afdeling in het speciaal onderwijs mag toch geen luxe zijn?

24.11.21
'Ik ben best tevreden, maar ik heb ook een klacht. Ik vind het niet eerlijk dat wij geen scheikundelokaal hebben en andere leerlingen wel.” Deze leerling heeft eigenlijk wel een punt. Ik ben op werkbezoek bij Aurum in Lelystad. Eén van de zeldzame scholen binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) waar je, naast een havo-diploma, ook een volwaardig vwo-diploma kunt halen.
Deel bericht
(advertentie)

'Wie dit heeft bedacht, is lang niet meer op een basisschool geweest'

27.11.21
De basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs blijven ook onder de nieuwe strengere maatregelen open. "Het is heel belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk les op school blijven krijgen. Niet alleen omdat ze daar beter leren, maar ook voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling", zegt minister Arie Slob van onderwijs.
Deel bericht

Dit zijn de regels in het (basis)onderwijs: mondkapjes, looproutes en zelftesten

26.11.21
Hoewel het demissionaire kabinet vrijdag een reeks maatregelen aanscherpte, blijft het onderwijs open. Er komen wel enkele maatregelen voor groepen (jonge) leerlingen. Dit is de nieuwe situatie in het (basis)onderwijs.
Deel bericht

Onderwijs hoopt dat kabinet OMT-advies volgt en scholen openhoudt

25.11.21
De onderwijssector hoopt dat het kabinet zal beslissen de scholen open te houden, zoals het Outbreak Management Team (OMT) volgens ingewijden adviseert. De PO-Raad, die namens het basisonderwijs spreekt, roept het kabinet op het advies te volgen.
Deel bericht

OMT adviseert: onderwijs open, horeca en niet-essentiële winkels 17.00 uur dicht

25.11.21
Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd het hele onderwijs open te houden. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Het OMT vindt verder dat restaurants en cafés, niet-essentiële winkels en 'doorstroomlocaties' om 17.00 uur dicht moeten.
Deel bericht

Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben baat bij nieuwe aanpak Plein3

25.11.21
Jongeren met ernstige gedragsproblemen hebben baat bij de aanpak van onderwijspilot Plein3. Het onderwijsveld en 17 gemeenten in West-Brabant steken bijna 600.000 euro in het project waar 50 jongeren uit West-Brabant terechtkunnen.
Deel bericht

Wat kunnen scholen nog doen om besmettingen in te dammen?

25.11.21
Scholen lijken nu besmettingshaard nummer één, zozeer dat een sluiting weer onderwerp van discussie is. Maar ook als de scholen open blijven zijn er nog mogelijkheden tot verbetering.
Deel bericht

Onderwijsorganisaties vragen extra aandacht voor de bescherming van het onderwijspersoneel

24.11.21
PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, CNV Onderwijs, FvOv hebben de ministers Ingrid van Engelshoven, Arie Slob en Hugo de Jonge in een brief laten weten dat zij het goed vinden dat het openhouden van scholen en onderwijsinstellingen prioriteit heeft. Wel willen zij aandacht...
Deel bericht

Extra aanscherping maatregelen

23.11.21
Het kabinet heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer (advies en kabinetsreactie). Het kabinet benadrukt daarin het belang van de naleving van basismaatregelen, ook in het onderwijs. Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, vraagt het kabinet de volwassenen hier een extra stap te zetten en hun verantwoordelijkheid te nemen.
Deel bericht

Nieuwe Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar

22.11.21
Op 1 januari 2022 start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen...
Deel bericht

Nationale Onderwijs Ten­toon­stel­ling (NOT) 2021 afgelast

22.11.21
De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), die van 30 november tot en met 4 december 2021 zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, is afgelast. Ook al voldoet de beurs aan de voorwaarden voor een zogenaamd ‘doorstroomevenement ‘, toch is in afstemming met de onderwijssector, exposanten en de onderwijsvakbonden besloten om het evenement niet door te laten gaan.
Deel bericht

Aanscherping quarantainemaatregel gaat vandaag in 

19.11.21
Het ministerie van OCW heeft laten weten dat de nieuwe quarantaineregels per vandaag in gaan. Dat betekent dat bij een coronabesmetting van een huisgenoot alle huisgenoten in quarantaine gaan, ook huisgenoten die gevaccineerd of immuun zijn door een eerdere besmetting met het coronavirus. Deze re...
Deel bericht

Het wordt weer koud in de klas met ramen en deuren open, maar corona houd je ermee niet weg

19.11.21
Buiten wordt het kouder, binnen staan de ramen en deuren van klaslokalen inmiddels vertrouwd open voor de noodzakelijke coronaventilatie. Dat neemt niet weg dat in hoog tempo de besmettingen op scholen in de regio toenemen. Zowel onder leerlingen als onder docenten. ,,We doen er alles aan om de lessen door te laten gaan.”
Deel bericht

Onderwijs wil voorrang bij uitdelen van boosterprik

18.11.21
Leraren moeten, net als zorgpersoneel, voorrang krijgen bij het uitdelen van de boosterprik. Met die suggestie komt de Algemene Vereniging Schoolleiders.
Deel bericht

Opinie | Meer leerlingen, minder personeel, steeds zwaardere zorg: het speciaal onderwijs staat onder druk.

17.11.21
Terwijl de Tweede Kamer vandaag vergadert over de nieuwe Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pleit Nadja Siersema-Orsel in een alternatieve troonrede voor structureel meer geld voor het speciaal onderwijs.
Deel bericht

Preventieve verzuimaanpak op school

17.11.21
Een preventieve aanpak van verzuim op school start bij aandacht en waardering voor aanwezigheid. Op Aanwezigopschool.nl vind je zes bouwstenen om samen met alle betrokken partijen de beste voorwaarden op school te creëren. Zodat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig kunnen en willen zijn.
Deel bericht

Leukeronline.nl is live: Een unieke online gids voor en door professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg

15.11.21
Netwerk Mediawijsheid lanceert vandaag, aansluitend op de Week van de Mediawijsheid, Leukeronline.nl. De online gids voor professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg Veel zorgbegeleiders van mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben behoefte aan handvatten om hun cliënten goed ...
Deel bericht

Inspectie stopt verzending waarschuwing

12.11.21
Met ingang van dit schooljaar verstuurt de Inspectie van het Onderwijs geen waarschuwingen of attenderingen meer aan schoolbesturen.
Deel bericht

Studenten met beperking krijgen volgend jaar overal evenveel toelage

11.11.21
Studenten met een medische beperking krijgen vanaf 1 april 2022 overal dezelfde studietoelage. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een wetswijziging, voorgesteld door GroenLinks. Demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken is het er ook mee eens.
Deel bericht

Online veiligheid: een gezamenlijke opdracht

10.11.21
Hoe ervaren kinderen en jongeren zelf hun online veiligheid? Maken ouders zich zorgen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor die online veiligheid? Marijke van der Zalm (Stichting School & Veiligheid) geeft duiding bij recent onderzoek naar deze vragen.
Deel bericht

Aantal positieve testen stijgt met 45 procent, 10-14-jarigen scoren hoogst

09.11.21
De afgelopen week zijn er bijna 77.000 positieve testen bij het RIVM gemeld, een stijging van 45 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Het aantal afgenomen testen steeg in een vergelijkbaar tempo, naar 418.000 in een week tijd.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)