Gespecialiseerd Onderwijs

Aanvragen ESF+ VSO/Pro

09.05.22
In de nieuwe ESF-subsidieperiode (2021-2027) wordt weer subsidie beschikbaar gesteld voor de integrale begeleiding van leerlingen in het VSO en het Pro voor de uitstroom arbeidsmarkt. Een nevendoelstelling is hierbij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijk...
Deel bericht
(advertentie)

De krappe jas van het speciaal onderwijs

12.05.22
Naast een reflectie op de absolute leerlingenaantallen komen enkele bestuurders van (V)SO-scholen en stichtingen aan het woord om te duiden wat er gebeurt en met name ook wat zij daar in de dagelijkse praktijk van ondervinden.
Deel bericht

Utrecht krijgt nieuw onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen

11.05.22
Het Kromme Rijn College in de Utrecht wijk Overvecht krijgt een afdeling voor kinderen die kampen met depressies, angst of teruggetrokken gedrag.
Deel bericht

Waarom het vervoer van kwetsbare leerlingen een geldkwestie is

10.05.22
Hoe krijg je leerlingen in het speciaal onderwijs zo goedkoop mogelijk van A naar B? Dat is waar het in het leerlingenvervoer volgens velen om draait. Tot grote frustratie van ouders en de taxibranche.
Deel bericht

Vooraankondiging Voorloperstraject Rijke Schooldag

30.04.22
Het kabinet wil investeren in een 'Rijke Schooldag'. Op veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland worden naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aangeboden, zoals sport, cultuur of huiswerkbegeleiding. Om van deze initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden, start de Gelijke Kansen Alliantie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een Voorloperstraject.
Deel bericht

Passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs

22.04.22
Deze pagina biedt cijfermatig inzicht in het passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basis onderwijs (sbo) en regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)).
Deel bericht

Gebarentaal heeft nu ook gebaar voor 'tot slaaf gemaakte'

21.04.22
In de Nederlandse taal worden slaven steeds vaker 'tot slaaf gemaakten' genoemd. Reden om die term ook te introduceren in de Nederlandse gebarentaal (NGT), dacht een dove museumdocente van het Tropenmuseum. Het nieuwe gebaar wordt uitgebeeld in een video die te zien is tijdens de expositie Things that Matter.
Deel bericht

Extra investering Groeifonds voor innovatie in het onderwijs

15.04.22
Het Nationaal Groeifonds investeert de komende jaren in de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelenen de kennisinfrastructuur in het onderwijs. De adviescommissie gaf een positieve beoordeling aan drie projecten.
Deel bericht

Kabinet presenteert plan om scholen open te houden

15.04.22
Een kortere zomervakantie en een langere kerstvakantie, soepelere overgangen tussen schoolsoorten en meer flexibiliteit in het hele onderwijsstelsel. Dat moet naast maatregelen -zoals goede ventilatie- helpen om scholen zoveel mogelijk open te houden als het coronavirus weer oplaait.
Deel bericht

Staat van het SBO

13.04.22
De inspectie informeert je (o.a.) over de hoofdlijnen van de staat van het speciaal basis onderwijs. Het bericht Staat van het SBO verscheen eerst op Gespecialiseerdonderwijs.
Deel bericht

Staat van het (V)SO

13.04.22
De inspectie informeert je over de hoofdlijnen van de staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Deel bericht

Zestig procent van onderwijspersoneel met long covid raakte besmet op werk

07.04.22
Ruim 60 procent van de melders bij het meldpunt long covid van de AOb raakte besmet op het werk. Nog eens 20 procent vermoedt het. Dat staat in het Zwartboek dat de AOb vandaag presenteert.
Deel bericht

Kinderen met autisme hadden positieve schoolervaring tijdens pandemie

05.04.22
Geen enkel kind met autisme is hetzelfde en dus reageerden ook deze kinderen ieder op hun eigen manier op de coronapandemie. Als er naar de groep als geheel wordt gekeken, namen de problemen die deze groep kinderen voor corona liet zien af tijdens de pandemie. Zo werd online onderwijs als prettig ervaren. Ook ondervonden veel kinderen met autisme minder druk van lange schooldagen. Hun ouders bemerkten tevens een positieve ontwikkeling ...
Deel bericht

Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

01.04.22
Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan...
Deel bericht

Aanvragen lerarenbeurs kan tot half mei

01.04.22
Docenten die een lerarenbeurs willen aanvragen hebben 1 april vast al omcirkeld staan in hun agenda. Vanaf 1 april om 18.00 uur is het mogelijk om een beurs aan te vragen die kosten zoals collegegeld en studiemiddelen vergoeden voor studiejaar 2022-2023. Aanvragen kan tot en met 15 mei.
Deel bericht

Onderwijsinspectie bereidt zich voor op DG-onderwijs

01.04.22
Zodra digitale geletterdheid (DG) wettelijk verankerd is in de nieuwe kerndoelen, gaat de Inspectie van het Onderwijs hier ook toezicht op houden. Vooruitlopend daarop brengt de inspectie nu al in beeld hoe het DG-onderwijs ervoor staat en welke competenties leerlingen aan het einde van het basisond...
Deel bericht

Significant meer stress ervaren door mensen (ouders van) met autisme

30.03.22
Grenzen bewaken en grenzen verleggen is voor iederéén lastig. Maar voor mensen met autisme is het nog ingewikkelder. Zij hebben immers een andere informatieverwerking, waardoor ze eerder overprikkeld raken. Hun naasten kunnen ook overbelast raken, omdat ze hier voortdurend rekening mee moeten houden en ondersteuning moeten bieden.
Deel bericht

Wiersma zet in op nieuwe koers aanpak verzuim

30.03.22
Onderwijsminister Dennis Wiersma slaat een andere koers in om verzuim in het onderwijs aan te pakken. Door onder meer de verzuimregistratie makkelijker te maken, hoorrecht voor leerlingen te regelen en een uitbreiding van het afstandsonderwijs, hoopt hij dat er minder leerlingen uitvallen.
Deel bericht

Onderzoek: Leerlingenvervoer put kwetsbare kinderen uit

28.03.22
Het leerlingenvervoer kan veel beter. Nu zijn ritten vaak veel te lang, wisselen chauffeurs te vaak en is de situatie in de bus soms zelfs onveilig. Met als gevolg dat de toch al kwetsbare leerlingen uitgeput op school aankomen. Het zijn verontrustende conclusies uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder meer dan 500 ouders van kinderen die er dagelijks mee te maken hebben.
Deel bericht

10 stappen mondelinge Staatsexamens

25.03.22
De tien stappen 'hoe het werkt bij de mondelinge Staatsexamens'.
Deel bericht

SO de Hertog verkozen tot Sportiefste SO-school en CBS Het Lichtpunt tot Sportiefste Basisschool

24.03.22
Op woensdag 23 maart 2022 vond in Groningen de uitreiking voor de ‘Sportiefste Speciaal Onderwijs school van Nederland’ en ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ plaats.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)