Gespecialiseerd Onderwijs

Sectorplan Corona

04.07.22
In een plan (van van OCW en veldpartijen) ‘hoe om te gaan met het Corona virus in onze sector’ zijn maatregelenpakketten opgenomen. Aan de hand hiervan kunnen kinderopvangorganisaties, onderwijsbestuurders, scholen en instellingen zich voorbereiden op mogelijke oplevingen van het virus. ...
Deel bericht
(advertentie)

10-jarige Arianny kan niet naar school, behalve als ze zo'n 10.000 euro betaalt

04.08.22
De 10-jarige Arianny wil graag naar school op Bonaire, maar dat kan alleen als haar ouders elk jaar zo’n 10.000 euro gaan betalen. In deze bijzondere gemeente van Nederland krijgt Arianny geen hulp, terwijl ze gewoon leerplicht heeft.
Deel bericht

Tekort aan hulp zorgt ervoor dat leerlingen vaker aankloppen bij het speciaal onderwijs

01.08.22
Leerlingen stromen vaker uit het reguliere onderwijs omdat daar onvoldoende hulp en ondersteuning is, zien professionals uit het veld. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een milde gedragsstoornis, problemen thuis of hoogbegaafdheid. Ze kloppen met een opeenstapeling van problemen steeds vaker aan bij het speciaal onderwijs.
Deel bericht

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20

29.07.22
Maatwerktabellen over verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) uit schooljaar 2019/'20. Bepaald is hoeveel van hen doorstroomden naar ander onderwijs en hoeveel van hen uitstroomden uit het onderwijs.
Deel bericht

Tristan deed speciaal onderwijs en krijgt daarom nu pas zijn diploma

24.07.22
Na maanden ploeteren, hebben de examenleerlingen van het Aventurijncollege in Bergen op Zoom eindelijk hun diploma gekregen. De scholieren van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) moesten langer wachten dan gewone middelbare scholieren. Dat komt omdat ze ook mondelinge examens moesten doen.
Deel bericht

Oók mensen met een verstandelijke beperking willen zich ontwikkelen. Deze academie helpt hen daarbij

24.07.22
Wie klaar is met speciaal onderwijs, wil ook doorstuderen. De Academie voor Zelfstandigheid heeft een enorm scholingsaanbod, en Spraakmakers-verslaggever Mariëlle Beers liep mee in een restaurant, bij de groenvoorziening én met een cursus daten.
Deel bericht

Meldpunt Sociale Onveiligheid

21.07.22
Komend schooljaar wordt een onafhankelijk meldpunt Sociale Onveiligheid ingericht.
Deel bericht

GO op bezoek De Lans

18.07.22
Een levendige, lerende, uitnodigende school waar ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gegeven. Het bericht GO op bezoek De Lans verscheen eerst op Gespecialiseerdonderwijs.
Deel bericht

Extra aanpak om aantal thuiszitters te verminderen

16.07.22
Word je in de les gemist, trekt de leraar meteen aan de bel; lukt het even echt niet om naar de les te komen, dan komt deze via een digitale school naar jou; en heb je op school extra ondersteuning nodig, dan praat je daar zelf over mee. Dit staat in het plan van minister Wiersma voor Primair en Voo...
Deel bericht

GO op bezoek bij IHUB

15.07.22
Bij iHUB geven ze jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz vorm onder één dak.
Deel bericht

Tandartsenorganisatie geen voorstander terugkeer schooltandarts

14.07.22
De beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen KNMT is "in principe geen voorstander" van de inzet van schooltandartsen. Dat zegt KNMT in een reactie op de plannen van minister Carola Schouten (Armoedebeleid) om weer tandartsen naar de scholen te sturen, omdat lang niet alle kinderen nu regelmatig mondzorg krijgen, hoewel die voor minderjarigen in het basispakket zit.
Deel bericht

Minister Schouten wil terugkeer schooltandarts

13.07.22
Minister Schouten pleit voor de terugkeer van de schooltandarts zodat de gebitten van alle kinderen geregeld worden gecontroleerd. Zij denkt daarbij aan de tandartsbus, die vroeger ook langs scholen ging.
Deel bericht

Inspectie: informeer ouders helder dat ouderbijdrage vrijwillig is

07.07.22
De wet vrijwillige ouderbijdrage is afgelopen augustus aangescherpt: alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het is belangrijk dat ouders en verzorgers weten dat de ouderbijdrage inderdaad vrijwillig is.
Deel bericht

Druk op leraren groeit, toch kiezen deze studenten voor het vak

07.07.22
In heel Noord-Holland groeit de druk op het speciaal onderwijs door een lerarentekort. Ook in het basisonderwijs is de situatie nijpend. Aannmeldingen voor de opleiding PABO blijven uit en veel studenten stoppen tussentijds. Maar wie zijn de studenten die wél kiezen voor het lerarenvak in deze tijden, en waarom?
Deel bericht

Speciaal onderwijs wil meer aandacht tijdens lerarenopleiding

06.07.22
Pabo-studenten komen vaak te weinig in aanraking met het speciaal onderwijs, zeggen verschillende onderwijsorganisaties. Meer aandacht kan helpen het lerarentekort in het speciaal onderwijs tegen te gaan.
Deel bericht

‘Er zit zóveel kennis achter Gezonde School’

05.07.22
Gezondheidswetenschapper Vivian Kruitwagen is al geruime tijd betrokken bij de Gezonde School-aanpak. Deze is ontwikkeld op basis van recente wetenschappelijke inzichten én praktijkervaring van scholen in het binnen- en buitenland. Vivian legt uit waarom de Gezonde School-aanpak zo succesvol is.
Deel bericht

De Special Media Awards: voor een mediawijze en inclusieve samenleving

05.07.22
De vierde landelijke editie van de Special Media Awards vindt plaats op donderdag 10 november 2022 bij Beeld & Geluid in Hilversum, in de Week van de Mediawijsheid. Deze uitreiking is er voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken.
Deel bericht

Grote frustratie bij scholen en leerlingen radeloos: wet passend onderwijs werkt niet

04.07.22
De Wet passend onderwijs heeft acht jaar na invoering nog steeds niet het gewenste effect in Gelderland. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Het aantal leerlingen dat in onze provincie naar voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaat, daalt maar niet. Terwijl dit door de wet juist wel zou moeten.
Deel bericht

Leerlingen speciaal voortgezet onderwijs doen oproep aan boeren: “Blokkeer niet onze busjes”

04.07.22
Leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs doen een nadrukkelijk verzoek aan de boeren om de busjes waarmee zij naar school reizen niet tegen te houden. Voorzitter Elijah Delsink van LBVSO vertelt dat maandag de eindexamens beginnen.
Deel bericht

Landelijke sturing en geen taboes bij bestrijding lerarentekort

02.07.22
Hoe vervelend is het als je steeds vaker naar huis wordt gestuurd omdat er geen leraar is, waardoor je minder tijd kunt besteden aan lezen, rekenen en schrijven. Als er extra werk op je bord komt, omdat je geen collega hebt waar je de taak samen mee kunt oppakken. Of wanneer je vlak voor de zomer be...
Deel bericht

GO op bezoek bij Talryk

01.07.22
VSO Talryk biedt echt ontwikkelingsgericht en praktijkgericht onderwijs. Samen werken aan jouw toekomst! is hun motto. Voorbereiden op de toekomst, kleur geven aan het naschoolse leven. Daar is hun onderwijs in een prachtig gebouw met vele mogelijkheden en faciliteiten op gericht.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)