Gespecialiseerd Onderwijs

Oók mensen met een verstandelijke beperking willen zich ontwikkelen. Deze academie helpt hen daarbij

24.07.22
Wie klaar is met speciaal onderwijs, wil ook doorstuderen. De Academie voor Zelfstandigheid heeft een enorm scholingsaanbod, en Spraakmakers-verslaggever Mariëlle Beers liep mee in een restaurant, bij de groenvoorziening én met een cursus daten.
Deel bericht
(advertentie)

Staatsexamen & ouders webinar

05.06.23
Hoe is het staatsexamen ontstaan en hoe werkt het nu. Welke vragen leven er bij ouders/verzorgers.
Deel bericht

Rekenen-wiskunde in sbo en (v)so

05.06.23
Hoe kun je rekenzwakke leerlingen in het sbo, so en vso het meest effectief ondersteunen?
Deel bericht

Berenschot onderzoekt kinderopvang, onderwijs en zorg

05.06.23
De ministeries VWS, OCW en SZW zijn een onderzoek gestart naar de druk op de keten van kinderopvang, basisonderwijs en zorg. Adviesbureau Berenschot ondersteunt het onderzoek. Vanuit de keten zijn de afgelopen jaren verschillende alarmerende signalen naar buiten gekomen, die erop wijzen erop dat de druk is toegenomen.
Deel bericht

Dag van het Praktijkonderwijs

03.06.23
De Dag van het Praktijkonderwijs: 25 jaar leerlingen die opbloeien in de praktijk  Maandag 12 juni 2023 is de Dag van het Praktijkonderwijs. Op deze dag draait het om de bijna dertig duizend leerlingen die opgeleid worden voor beroepen waar in Nederland een schreeuwend tekort aan is, zoals hove...
Deel bericht

‘De praktijkschool ligt onder op de stapels van de ministeries’

02.06.23
Al tijden voelt het praktijkonderwijs zich het lelijke eendje van de sector. Achterliggende oorzaak lijkt een gebrek aan waardering in de maatschappij. Terwijl: „Een praktische opleiding is net zo waardevol als een theoretische.”
Deel bericht

Digitale hulpmiddelen verbinden zieke leerlingen met de klas

30.05.23
Ook zieke kinderen hebben recht op onderwijs. Daarom zijn scholen verplicht onderwijs te regelen voor langdurig zieke leerlingen. Met behulp van digitale middelen kunnen ze bij hun klas betrokken blijven. KlasseContact en AV1 zijn voorbeelden van tools die zorgen voor verbondenheid tussen de zieke leerling en zijn klas.
Deel bericht

Nathalie heeft een beperking maar kan haar droom najagen

29.05.23
Nathalie droomde jaren van een baan in de horeca, maar dat kon niet. Net als duizenden andere mensen met een beperking past zij niet in het schoolsysteem. Alternatieven om een vak te leren, bestonden niet. Tot nu, want dagbestedingsorganisatie Samen Top in Dongen is een van de eerste plekken waar Nathalie op haar eigen tempo een erkend diploma kan halen.
Deel bericht

Woedeaanvallen leren beteugelen is hard werken

27.05.23
Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs belooft beterschap. Hij geeft toe last te hebben van woedeaanvallen en krijgt van zijn eigen partij nog één kans zijn leven te beteren. De belofte komt nadat meerdere klachten van medewerkers en oud- medewerkers naar buiten kwamen. Maar hoe verander je zo’n patroon van woede-uitbarstingen?
Deel bericht

Ouders willen verbod op behandeling om 'autistisch gedrag' af te leren

25.05.23
Ouders van kinderen met autisme pleiten voor een verbod op een behandeling voor 'autistisch gedrag', zoals ongecontroleerd bewegen of het vermijden van oogcontact.
Deel bericht

Alle kinderen samen naar school?

24.05.23
Wat doe je als school voor leerlingen die niet zonder meer aan het regulier onderwijs kunnen meedoen? Magazine Naar School sprak met twee scholen die op verschillende manieren passend onderwijs bieden. The post Alle kinderen samen naar school? – PO/VO appeared first on VOS/ABB.
Deel bericht

BAM voert nieuwbouw speciaal (basis)onderwijs Drachten uit

24.05.23
Samen Kansrijk is een bestuurlijke samenwerking van RENN4 (De Saffier), SO Fryslân (Kleurryk) en Adenium (It Heechhôf, Sjalom). De Skelp trekt ook in het nieuwe gebouw maar blijft onder het bestuur van Kentalis. De scholen werken met elkaar toe naar één gespecialiseerde onderwijsvoorziening voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs Drachten.
Deel bericht

Nieuw pensioenstelsel jaar later, zegt minister op aandringen senaat

23.05.23
Minister Schouten wil dat pensioenfondsen tot 1 januari 2028 de tijd krijgen om de omslag te maken naar een nieuw pensioenstelsel. Dat is een jaar langer dan nu nog het plan is.
Deel bericht

De 5 voorwaarden voor digitale inclusie in het onderwijs

18.05.23
Ieder kind en iedere jongere heeft recht op goed onderwijs. Inclusief onderwijs wil zeggen dat elke leerling en student mee kan doen en erbij hoort. Dus ook leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, zoals bij een beperking, mentale problemen, ziekte, een moeilijke thuissituatie of een achtergrond als nieuwkomer. In dit artikel beschrijven we aan welke vijf voorwaarden uw school moet voldoen om te komen tot digitale inclusie.
Deel bericht

Moeders richten vervolgonderwijs op voor hun kinderen met Downsyndroom

16.05.23
Doorleren na de middelbare school is niet voor iedereen vanzelfsprekend, vooral niet voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daar moet volgens Minka Verheul en Bertina Slager verandering in komen. Voor hun twee zoons, die beiden het syndroom van Down hebben, zijn zij druk bezig met het opzetten van een ontwikkelingsgerichte dagbesteding. En wat deze dagbesteding precies inhoudt, vertellen ze in De Nieuws BV.
Deel bericht

Ministers Dijkgraaf en Wiersma over Staat van het Onderwijs 2023: signalen herkenbaar

10.05.23
De Inspectie van het Onderwijs heeft vandaag de Staat van het Onderwijs 2023 gepresenteerd. Dit jaarlijkse rapport geeft een overzicht van trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Het laat zien wat goed gaat, maar ook wat beter kan én moet. Dit jaar gaat de Inspectie nader in op de belangr...
Deel bericht

OplossingenLab 6 juni

09.05.23
Ben je werkzaam in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een zeer intensieve zorgvraag en/of met een ernstige meervoudige in het onderwijs? Meld je dan aan  OplossingenLab op 6 juni  in Utrecht Wederom op locatie! Vanuit de ambitie ‘Iedereen doet mee’ kijken w...
Deel bericht

In onderwijs veel psychische vermoeidheid

09.05.23
In het onderwijs geeft 24% van de werknemers aan dat zij enkele keren per maand of vaker psychisch vermoeid zijn. Dat meldt het CBS.
Deel bericht

Zet de deur open voor afstandsonderwijs

08.05.23
Inmiddels volgen de meeste leerlingen de lessen weer fysiek op school. Toch is er een groep leerlingen die aangewezen blijft op afstandsonderwijs. Bijvoorbeeld kinderen met een kwetsbare gezondheid, waaronder long covid, maar ook kinderen die om een andere reden niet fysiek naar school kunnen of dreigen thuis te komen zitten.
Deel bericht

Schooldiploma pro en vso in Mijn diploma’s

04.05.23
Vanaf juni 2023 worden schooldiploma’s die behaald zijn in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs opgenomen in Mijn diploma’s.
Deel bericht

Een schoolgebouw voor inclusief onderwijs

02.05.23
Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal krijgt deze zomer een gloednieuw gebouw. Het gebouw is wat je noemt inclusief. Elk kind is hier welkom. Ook kinderen met zichtbare of onzichtbare beperkingen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)