Gespecialiseerd Onderwijs

Nancy was marketingmanager en wordt nu juf in het speciaal onderwijs

22.11.22
"Zij-instromer gezocht voor een baan als docent in het speciaal onderwijs." Het is een oproep die je nog niet zo vaak hoort, maar in Rotterdam gaat dat veranderen. Het personeelstekort in deze sector is nog veel groter dan in het regulier onderwijs. De stad gaat op zoek naar zij-instromers: die kunnen via een tweejarige opleiding als leraar aan de slag in het speciaal onderwijs.
Deel bericht
(advertentie)

Schoolmaaltijden 2024

24.11.23
Meldt je school aan voor het programma Schoolmaaltijden 2024 Omdat het programma Schoolmaaltijden wordt verlengd, kunnen scholen die in de doelgroep vallen zich in 2023 en in 2024 aanmelden om aan het programma mee te doen. Alle scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet ...
Deel bericht

“Zeven procent van de kinderen in de leeftijd van 5 jaar heeft een taalontwikkelingsstoornis”

21.11.23
Op 22 september is het WereldTOSdag externe link om aandacht te vragen voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Ze hebben moeite met praten, het maken van zinnen en het leren van woorden.
Deel bericht

Subsidie voor projecten inclusiever onderwijs

20.11.23
Stichting het Gehandicapte Kind stelt in samenwerking met het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs subsidie beschikbaar voor inspirerende projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen.
Deel bericht

Sinterklaaspret met Bobo

18.11.23
[EduAd] Wie kan alle wortels tellen, of een mijter tekenen? En pietje Bobo mooi inkleuren? Print alle werkbladen en ga lekker aan de slag in de klas. Pauze? Bekijk dan de vrolijke Sintvlog of zing mee met de Sinterklaasliedjes van Bobo en Tjerk op Spotify. Of download de aftelkalender!
Deel bericht

Onderwijsbond wil dat mobieltjes blijven in speciaal onderwijs

18.11.23
De Algemene Onderwijsbond staat positief tegenover het verbod op mobieltjes in de klas, maar zou wel graag zien dat er uitzonderingen worden gemaakt. Voor het speciaal onderwijs is dat zelfs cruciaal, laat een woordvoerder desgevraagd weten.
Deel bericht

Staat van Inclusief Onderwijs 2023: universiteiten en hogescholen worstelen met VN-verdrag

16.11.23
Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) publiceert op 16 november 2023 de Staat van Inclusief Onderwijs 2023. Hieruit blijkt dat op dit moment 35 van de 54 bekostigde hogescholen en universiteiten een intentieverklaring hebben ondertekend om hun onderwijs toegankelijk te maken voor studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag.
Deel bericht

Voorbereidingen op nieuwe ABP-pensioenregeling in volle gang

15.11.23
Sociale partners in overheids- en onderwijssectoren en ABP streven naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. Dit lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen van de overgang het nieuwe pensioenstelsel zijn al geruime tijd bezig.
Deel bericht

Verscherpt toezicht voor Onderwijs Wijzer uit Zoetermeer

15.11.23
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Onderwijs Wijzer onder verscherpt toezicht gesteld. Onderwijs Wijzer biedt hulp aan jongeren van 4 tot 18 jaar die zijn vastgelopen in het onderwijs. Die jeugdhulp vertoont tekortkomingen. Binnen 7 maanden moet Onderwijs Wijzer de tekortkomingen wegnemen.
Deel bericht

Onderwijsondersteuning vo-vso: informatiebijeenkomst in Utrecht

14.11.23
Overweeg je een aanvraag in te dienen voor de call Onderwijsondersteuning vo-vso? Meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst op maandag 20 november in Utrecht!
Deel bericht

14 duizend vacatures in het onderwijs

14.11.23
In het derde kwartaal van 2023 is de spanning op de arbeidsmarkt iets afgenomen, maar in het onderwijs kwamen er 2 duizend vacatures bij en stonden er 14 duizend vacatures open.
Deel bericht

Aanvullende bekostiging aanvragen leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB)

13.11.23
Het bestuur van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3) kan aanvullende bekostiging aanvragen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. 
Deel bericht

Het lespakket De InternetHelden Basis is een nieuwe basiscursus mediawijsheid voor het VSO

10.11.23
Enkele jaren geleden heeft Bureau Jeugd en Media De InternetHelden ontwikkeld. Gratis lessen mediawijsheid voor onderbouw vo. Er is nu een hele nieuwe reeks speciaal voor vso - de groep die net zoveel (sociale) media gebruikt als kinderen in het reguliere onderwijs, maar een net wat andere aanpak nodig heeft. Geen account nodig voor de docenten. Iedereen kan erbij.
Deel bericht

Nieuwe Didactief special: inspiratie bij het werken aan welbevinden

10.11.23
In de nieuwe special ‘Werken aan welbevinden’ van Didactief vinden onderwijsprofessionals bevindingen uit onderzoek, duiding door experts en voorbeelden uit de schoolpraktijk, die handvatten en inspiratie bieden. Zodat ze goed onderbouwde keuzes kunnen maken bij het werken aan welbevinden van leerlingen en lerarenteams en hier op eigen wijze verder mee aan de slag kunnen gaan.
Deel bericht

Dit zijn de tien winnaars van de Special Media Awards 2023

10.11.23
Woensdag 8 november kwamen 30 genomineerden uit het hele land naar Beeld & Geluid in Hilversum voor de leukste award uitreiking van Nederland: de Special Media Awards. De Special Media Awards zijn de landelijke prijzen voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken.
Deel bericht

Mobieltjes ook geweerd in klassen op basisscholen en in speciaal onderwijs

07.11.23
Het kabinet wil dat er ook geen mobieltjes meer worden toegestaan in klassen op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Er komt geen wettelijk verbod, maar onderwijsminister Paul heeft wel vergaande afspraken gemaakt met de sector, meldt zij aan de Tweede Kamer.
Deel bericht

Leerlingenvervoer Breda nog steeds een zooitje, flinke boete voor vervoersbedrijf

03.11.23
De gemeente Breda gaat chauffeurs die normaal alleen ouderen rondrijden inzetten om kinderen van het speciaal onderwijs naar school te brengen. Op die manier moeten de problemen in het leerlingenvervoer worden opgelost. Ondertussen gaat de gemeente op zoek naar een andere vervoerder, die bij kan springen als ook dat niet helpt.
Deel bericht

Hulphond in de klas

02.11.23
Ze zorgt voor rust in de groep, bemiddelt bij ruzies, troost leerlingen die verdrietig zijn en helpt zelfs bij lezen en rekenen. Bij de openbare sbo-school Het Pontem in Enschede kunnen ze niet meer zonder hulphond Biscuit.
Deel bericht

Audio | Autistische leerlingen de dupe van het onderwijssysteem

30.10.23
Minstens een derde van de leerlingen die niet naar school gaan heeft autisme, omdat het onderwijs niet toegesneden is op leerlingen zoals zij. Zo werd Niels, een leerling met autisme, de dupe van het huidige systeem en slaagde hij niet voor zijn examen.
Deel bericht

OCW stemt niet in met gevraagde verdeling arbeidsmarkttoelage voor gespecialiseerd onderwijs

27.10.23
Het ministerie van OCW is voornemens om een verzoek van sociale partners tot gelijke verdeling van de arbeidsmarkttoelage voor gespecialiseerd onderwijs niet te honoreren. Het gaat over de herverdeling van het geld voor de arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel achterstandsleerlingen in het gespecialiseerd onderwijs voor 2024.
Deel bericht

Kabinet had tijdens coronacrisis geen oog voor onderwijs

26.10.23
Het kabinet bleef zich tijdens de coronacrisis blindstaren op de gevolgen voor de gezondheidszorg en heeft daarmee andere sectoren, zoals het onderwijs, over het hoofd gezien. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)