Gespecialiseerd Onderwijs

VVN Minecraft Verkeerseducatie wint twee NOT Innovatie Awards bij de Nationale Onderwijs Tentoonstelling

25.01.23
VVN Minecraft Verkeerseducatie heeft zowel de NOT Innovatie Award voor beste innovatie in het primair onderwijs en het speciaal onderwijs gewonnen. Deze Award wordt namens de vakjury uitgereikt tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht.
Deel bericht
(advertentie)

Webinar Overgang v(s)o – mbo

23.03.23
Wat betekent de wetswijziging verbetering rechtsbescherming mbo-studenten voor mbo- en v(s)o-scholen?
Deel bericht

Groenten zijn duur, dus: ‘Laat scholieren leren hoe je voedsel in een eigen tuintje verbouwt’

23.03.23
Steeds meer mensen hebben door de inflatie moeite om rond te komen. De prijzen voor groenten rijzen inmiddels de pan uit, zo ziet ook IVN Natuureducatie. De organisatie ziet in schooltuintjes een oplossing. Veel meer mensen zouden wat IVN betreft een eigen moestuin moeten hebben. Daarom moeten scholieren al leren hoe je groenten in een eigen tuintje verbouwt.
Deel bericht

Wiersma mikt op inclusief onderwijs in 2035

20.03.23
Het is de ambitie om in 2035 inclusief onderwijs in te voeren. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma. Voorwaarde is wel dat de leraren weer aanhaken bij het gesprek over inclusief onderwijs.
Deel bericht

Kansengelijkheid, ook voor leerlingen vso

17.03.23
Wiskundeleraar Henk Vegter van het Aurum College in Lelystad is een petitie begonnen voor kansengelijkheid voor examenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.
Deel bericht

Educatieve game maakt leren leren leuk voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking

17.03.23
Robins Wereld is een online educatieve game voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De game stimuleert kinderen om te leren leren en maakt leren leuk. Dat is belangrijk. Zeker bij kinderen met een verstandelijke beperking. De game traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen.
Deel bericht

Dashboard schoolverlaters vso en pro

16.03.23
Dashboard over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro).
Deel bericht

Veel verschil in gebruik speciaal onderwijs

16.03.23
Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn de verschillen tussen regio's eerder groter dan kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het Onderwijsblad naar het gebruik van het speciaal onderwijs.
Deel bericht

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis lopen achterstanden tóch gedeeltelijk in

15.03.23
Anders dan wordt aangenomen, lopen kinderen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) achterstanden in hun taalontwikkeling soms wel degelijk gedeeltelijk in. Dat zagen onderzoeker en logopedist Gerda Bruinsma, hoogleraar Logopediewetenschap Ellen Gerrits en hoogleraar Psycholinguïstiek Frank Wijnen in hun onderzoek aan het Institute for Language Sciences.
Deel bericht

Onderwijs niet opgewassen tegen drugscriminelen. Gaat extra geld helpen?

13.03.23
“Nee, ik wil niet met die mensen mee. Ik wil niet dood.” Chaera (16) klinkt paniekerig en maakt afwerende bewegingen terwijl ze door een grote witte bril kijkt. Ze neemt deel aan een virtuele simulatie waarin drugsronselaars jongeren bedreigen om cocaïne uit zeecontainers te halen. De VR-bril is het nieuwste wapen in de strijd tegen de drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven, speciaal gericht op scholieren.
Deel bericht

Nieuw kennisaanbod rekenen

09.03.23
Het kennisaanbod op Onderwijskennis.nl is uitgebreid met nieuwe themapagina’s over rekenen. Bekijk onze bundeling van tips, praktijkvoorbeelden en bronnen op basis van kennis uit onderzoek, samengebracht voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en primair onderwijs.
Deel bericht

Monitor leskwaliteit wijst uit: veel kansen om lessen te verbeteren

09.03.23
De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de Universiteit Twente een instrument ontwikkeld dat meet in hoeverre kenmerken van effectieve lessen terugkomen in het Nederlands onderwijs. In dit nieuwsbericht leest u over de 5 kenmerken waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan een effect...
Deel bericht

De kracht van storm

08.03.23
STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn.
Deel bericht

Erasmus MC: 'Scholensluiting tijdens coronacrisis in 2020 was achteraf gezien onnodig'

08.03.23
De scholen hadden tijdens de eerste golf van de coronapandemie niet dicht gehoeven. Dat zeggen onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus MC. Ze hebben een computermodel ontwikkeld voor als in de toekomst een soortgelijk virus om zich heen grijpt. Het model voorspelt welke effecten bepaalde maatregelen kunnen hebben.
Deel bericht

In Merels gezin heeft iedereen autisme: ‘Had mijn kinderen liever een ander leven gegeven’

06.03.23
Merel (53) heeft een zorgintensief gezin. Zij, haar man Hans (63) en hun vier kinderen (24, 23, 15 en 13) hebben allemaal autisme, en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. „Ik had ze liever bespaard wat ik ze mee heb gegeven. Met goede verwachtingen stap je in het moederschap: je denkt dat je de issues wel oplost met hard werken, maar dat is niet zo.”
Deel bericht

Termijn leerlingentelling gespecialiseerd onderwijs verlengd

04.03.23
De termijn voor het bepalen van het aantal leerlingen op gespecialiseerde scholen voor de leerlingentelling van 1 februari 2023 wordt dit jaar verlengd tot en met 12 april 2023. Voor reguliere basisscholen blijft de zogenaamde prikdatum van 1 maart van kracht.
Deel bericht

Opinie | Passend onderwijs? Het is een utopie

03.03.23
Met grote regelmaat verschijnen in de media artikelen over de in 2014 ingevoerde Wet passend onderwijs en hoe die uitwerkt. Als oud-teamleider in het voortgezet onderwijs is dit een onderwerp dat ik nog steeds met veel interesse volg, hoewel ik al bij de invoering sceptisch was en dat ook nog steeds ben.
Deel bericht

Dreigend tekort aan logopedisten terwijl de vraag groter is dan ooit

02.03.23
Opleidingen en de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF) trekken aan de bel: er is een dreigend tekort aan logopedisten. De vraag naar logopedisten is groter dan ooit, maar het aantal jongeren dat zich aanmeldt voor een opleiding blijft flink achter. Daarom is deze week een campagne gestart om meer jongeren te enthousiasmeren.
Deel bericht

Rapporteren over resultaten banenafspraak is verplicht

02.03.23
Onze schoolorganisaties zijn verplicht om vanaf verslagjaar 2022 te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister van Binnenlandse Zaken over de resultaten van de banenafspraak in de publieke sectoren.
Deel bericht

Kabinet weigert publieke long covid-regeling onderwijs

02.03.23
Het is aan de sociale partners en niet aan het kabinet om met een regeling te komen voor mensen uit het onderwijs met long covid. Dat benadrukken de onderwijsministers.
Deel bericht

Jean-Paul als herboren na longcovidbehandeling in speciale zuurstofcabine

28.02.23
Lang dacht Jean-Paul van der Heijden (44) uit Oosterhout dat hij nooit meer van zijn longcovidklachten af zou komen. Totdat hij afgelopen november startte met een speciale methode in Waalwijk, waar hij acht weken lang in een speciale cabine werd behandeld. "Ik heb mijn leven weer terug."
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)