Gespecialiseerd Onderwijs

Onderzoek voortijdig schoolverlaters mbo-vso

14.09.23
Jaarlijks beginnen ruim 6.000 jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een opleiding in het mbo. In vergelijking met studenten uit het regulier voortgezet verlaten deze studenten vaker voortijdig de opleiding zonder diploma.
Deel bericht
(advertentie)

‘Blijf investeren in mediawijsheid bij toegankelijk maken van digitale producten’

20.09.23
Het toegangkelijker willen maken van digitale producten en diensten voor mensen met een (verstandelijke) beperking, zoals minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) graag wil, is toe te juichen. Maar hier kleven ook risico’s aan. Vooral bij mensen bij wie er een sterk verschil is tussen kunnen, en aankunnen.
Deel bericht

Waarom er nergens meer kinderen in het buitengewoon onderwijs zitten dan in Vlaanderen

20.09.23
Achter de moeilijkheden om voor elk kind in het bijzonder onderwijs een busrit te garanderen schuilt een veel dieper probleem: het aantal leerlingen in dat onderwijs neemt met rasse schreden toe.
Deel bericht

Vier uur per dag onderweg om je kind naar school te brengen, problemen bij leerlingenvervoer nog niet opgelost

20.09.23
Nu de eerste weken van het nieuwe schooljaar begonnen zijn, nemen ook de klachten over het leerlingenvervoer weer toe. Belangenorganisatie Ouders & Onderwijs zegt 'signalen te krijgen dat het nog steeds om te huilen is'. Ook bij LBVSO (Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs) kwamen honderden klachten binnen. Dat zijn verhalen over chauffeurs die te laat of niet op komen dagen en veel te lange ritten maken.
Deel bericht

Publicatie beleidsindicatoren uit de OCW begroting 2024

20.09.23
Op Prinsjesdag zijn beleidsindicatoren gepubliceerd op ocwincijfers.nl. Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven deze beleidsindicatoren inzicht in de voortgang op de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW, op basis van het Regeerakkoord.
Deel bericht

Kom 10 oktober 2023 naar het Landelijke Congres ‘Actualisatie Kerndoelen’ van SLO

18.09.23
Na bijna 20 jaar komen er nieuwe kerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde. SLO biedt deze conceptkerndoelen op 28 september 2023 aan het ministerie van OCW aan. De andere leergebieden volgen later. Kom naar het Landelijk Congres ‘Actualisatie Kerndoelen’ van SLO op 10 oktober in De Woonindustrie in Nieuwegein.
Deel bericht

Juf die stiekem met klas naar Efteling ging, vecht ontslag aan: 'Topuitje‘

16.09.23
De docente die in maart dit jaar twee busjes met verstandelijk beperkte leerlingen stiekem meenam naar de Efteling, gaat in hoger beroep tegen haar school. De juf is namelijk op staande voet ontslagen, nadat uitkwam dat ze geheime 'Efteldingen' had gedaan. En dat vindt ze niet terecht.
Deel bericht

Basisschooljuf gaat stiekem met klas naar de Efteling en wordt ontslagen

15.09.23
Een basisschooljuf die met haar klas een dagje naar de Efteling ging, is daar terecht voor ontslagen. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De docent vocht het ontslag aan omdat het uitje volgens haar goed bedoeld was. Het leek haar leuk om de kinderen, 'veelal uit kansarme gezinnen', te verrassen met het dagje pretpark.
Deel bericht

'Kinderen worden vergeten of zijn urenlang onderweg', chaos in leerlingenvervoer houdt aan

14.09.23
Urenlang onderweg van en naar school. Als de bus tenminste komt, want het gebeurt regelmatig dat leerlingen niet worden opgehaald of bij een verkeerde school worden afgeleverd. Het leerlingenvervoer in de Bollenstreek en Haagse regio in het speciaal onderwijs laat zich volgens veel ouders het best omschrijven als 'dramatisch, een ramp'. En dat duurt nu al jaren.
Deel bericht

Akkoord over 10 procent meer loon leraren, staking van de baan

13.09.23
Onderwijsmedewerkers op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen een loonsverhoging van 10 procent tegemoetzien. Nu ze een cao-akkoord hebben bereikt, is een eerder aangekondigde onderwijsstaking van de baan.
Deel bericht

Vervoer speciaal onderwijs nog niet verbeterd: 'Ongelooflijk dat dit gebeurt'

04.09.23
Kinderen die te laat worden opgehaald, lange routes moeten uitzitten of zelfs helemaal worden vergeten. De problemen in het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs zijn ook dit jaar nog niet opgelost. "Ongelooflijk dat we dit laten gebeuren."
Deel bericht

Wat betekent de uitbreiding monitoring sociale veiligheid voor uw school?

01.09.23
Door de voorgestelde wetswijziging voor de Monitoring Sociale Veiligheid zijn scholen binnenkort verplicht jaarlijks alle leerlingen én medewerkers te bevragen over meer veiligheidsthema's. Voor deze wet zijn nu twee afzonderlijke consultatierondes die je als individu, organisatie of anoniem in kunt vullen.
Deel bericht

Connexxion geeft problemen leerlingenvervoer toe: 'Maar het gaat al beter'

01.09.23
Vervoersbedrijf Connexxion geeft toe dat er een potje is gemaakt van het leerlingenvervoer in de regio Breda. Sinds maandag moesten veel kinderen in het speciaal onderwijs uren wachten op de taxibusjes die ze naar school zouden brengen.
Deel bericht

Vervoer speciaal onderwijs in Breda is een puinhoop, taxi's komen veel te laat

31.08.23
De eerste schoolweek heeft in Breda bij een aantal scholen in het speciaal onderwijs gezorgd voor huilende kinderen en boze ouders. Vanaf maandag werden niet alle leerlingen op tijd opgehaald of weer tijdig thuisgebracht en dat leidt tot problemen. "Mijn kind stond helemaal alleen op het schoolplein", zegt de nog altijd verontwaardigde moeder Wendy.
Deel bericht

Wat verandert er in het schooljaar 2023-2024?

28.08.23
Ook dit schooljaar veranderen weer verschillende wetten en regels voor het primair en gespecialiseerd onderwijs. Zo wordt de eindtoets dit jaar de doorstoomtoets en zijn er nieuwe stroomschema’s voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij.
Deel bericht

'Nu weet ik dat er niets mis is met me': Isabelle (33) is blij met diagnose autisme

28.08.23
"Al die jaren heb ik gedacht dat ik raar was en dat er misschien zelfs wat mis met me was." Isabelle la Poutré (33) legt uit waarom ze zo blij was toen ze vorig jaar hoorde dat ze autisme heeft. Ze maakte een documentaire over haar zoektocht naar die diagnose, Inside Aut, waarmee ze dit jaar de Overijsselse Cultuurprijs won. Lachend: "Misschien ben ik nog steeds wel raar, maar niet op een negatieve manier."
Deel bericht

Hoe kunnen leraren in gespecialiseerd onderwijs bijdragen aan inclusief onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

24.08.23
Het onderwijs wordt inclusiever als leraren op gespecialiseerde en reguliere scholen meer samenwerken, bijvoorbeeld door samen les te geven in de klas en kennis, materialen en ruimtes te delen. Ook samen lessen, handelingsplannen en materialen ontwikkelen draagt bij aan inclusiever onderwijs.
Deel bericht

Nieuwe website veiligheid op school

18.08.23
‘Jouw Veilige School’ is sinds 1 juni de nieuwe website van OCW. Deze website wil een wegwijzer zijn voor professionals, leerlingen én ouders/verzorgers die zich op school niet veilig voelen en daar wat mee willen. Voel je je onveilig op school, of maak je je zorgen om iemand anders?  Hoe ...
Deel bericht

Hoe kan een kleinschalig verblijf samenwerken met het onderwijs?

17.08.23
Voor kinderen en jongeren die in een kleinschalig verblijf wonen is het belangrijk dat hun woonvoorziening samenwerkt met het onderwijs. Wanneer hun woonsituatie verandert, kan de school hen ondersteunen, en andersom. Een overgang van woonomgeving of school vraagt veel van kinderen. Het kost hen tijd en ruimte om zich de nieuwe plek eigen te maken en zich vertrouwd te voelen. In deze verkenning lees je hoe een kleinschalige voorziening kan [...]
Deel bericht

Schoolgidsen met informatie over docenten zonder toestemming online

16.08.23
De namen, adresgegevens en 06-nummers van duizenden docenten zwerven rond op het internet. Daarvoor waarschuwt Privacy op School in het NOS Radio 1 Journaal. De organisatie, die scholen helpt om de privacy van medewerkers en leerlingen te waarborgen, kwam er na onderzoek achter dat schoolgidsen van zeker 5000 scholen zonder toestemming worden aangeboden door internetondernemers.
Deel bericht

Primeur Radboudumc: algoritme herkent zeldzame stoornissen bij kinderen

10.08.23
Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen hebben een computermodel ontwikkeld dat bij kinderen zeldzame stoornissen en syndromen herkent. Daarbij kijkt het computermodel onder andere naar het gezicht van het kind.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)