Gespecialiseerd Onderwijs

'Kinderen worden vergeten of zijn urenlang onderweg', chaos in leerlingenvervoer houdt aan

14.09.23
Urenlang onderweg van en naar school. Als de bus tenminste komt, want het gebeurt regelmatig dat leerlingen niet worden opgehaald of bij een verkeerde school worden afgeleverd. Het leerlingenvervoer in de Bollenstreek en Haagse regio in het speciaal onderwijs laat zich volgens veel ouders het best omschrijven als 'dramatisch, een ramp'. En dat duurt nu al jaren.
Deel bericht
(advertentie)

Platform Naar Inclusiever Onderwijs gaat nieuwe fase in

20.06.24
Het platform Naar Inclusiever Onderwijs (NIO), dat gevormd wordt door Verus, VOS/ABB en NCOJ, en de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO, gaan per 1 augustus 2024 intensief samenwerken. Dat maakten de organisaties bekend tijdens de vierde editie van het congres Naar inclusiever onderwijs [...]
Deel bericht

Keuze voor regulier of speciaal onderwijs kan effect hebben op onderwijsuitkomsten

19.06.24
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs terecht kunnen, krijgen waarschijnlijk meer onderwijskansen in het reguliere onderwijs. Dit blijkt uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 'Naar gespecialiseerd onderwijs of niet?'
Deel bericht

De kwaliteit van de extra ondersteuning moet beter

17.06.24
De kwaliteit van de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben is op veel scholen onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie op 200 scholen in het primair onderwijs, 80 in het (voortgezet) speciaal onderwijs en 111 afdelingen in het voortgezet onderwijs en van praktijkschol...
Deel bericht

Honderden kinderen maanden zonder leerlingenvervoer

13.06.24
Paniek bij ouders van meer dan 600 kinderen die in vijf Utrechtse gemeentes gebruikmaken van het leerlingenvervoer: zij moeten met spoed op zoek naar een manier om hun kinderen de laatste maanden van het jaar naar school te krijgen.
Deel bericht

Oud-Kamerlid ChristenUnie voor NSC minister van Onderwijs

12.06.24
Eppo Bruins, tot 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, wordt namens NSC minister van Onderwijs in het kabinet-Schoof. Dat bevestigen Haagse bronnen. Hij is de eerste nieuwe bewindspersoon die bekend wordt, die van een andere partij lid is dan de coalitiepartijen.
Deel bericht

Zelf je kleuteronderwijs opbouwen met Stapel op

11.06.24
Zelf kiezen uit allerlei activiteiten voor je kleuters, al je leerdoelen halen én snel een goede planning maken? Dat doe je eenvoudig met de nieuwe online tool Stapel op, de digitale blokkendoos vol kleuteractiviteiten!
Deel bericht

Apple Hardware zomerdeals

10.06.24
[EduAd] Vernieuw je hardware-oplossingen voor het einde van het schooljaar met aantrekkelijke prijzen tijdens de Hardware zomerdeals. Laat je onderwijs stralen met onze zomerse Apple bundels en accessoires tegen aantrekkelijke prijzen.
Deel bericht

Jaarverslag Onderwijsinspectie 2023: meer bezoeken aan scholen en opleidingen door versterking toezicht

10.06.24
De Inspectie van het Onderwijs streeft naar meer en beter zicht op de kwaliteit van het onderwijs op scholen en opleidingen. Waar nodig onderneemt de inspectie sneller actie. Dat leidde in 2023 tot aanzienlijk meer bezoeken aan scholen en opleidingen. Dit is een verschuiving in de balans van de drie...
Deel bericht

Video | Van speciaal onderwijs naar Universiteit: Ivar deed het!

04.06.24
Er lopen in Rotterdam allemaal helden rond en in 'The Block' krijgen zij een speciale shout-out! Ivar is zo iemand. Want van het speciaal onderwijs naar twee universitaire bachelors halen. Weinig mensen halen dit, maar Ivar deed dat wel!
Deel bericht

Themanummer HEVO | Inclusief onderwijs in optima forma

03.06.24
Het nieuwe gebouw van Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal, geopend in oktober 2023, biedt inclusief onderwijs aan voor kinderen met en zonder beperkingen. Deze ontwikkeling, aangestuurd door HEVO, reflecteert de langdurige visie op diversiteit van directeur-bestuurder Teun Dekker en zijn team. Het centrum staat bekend als een toonaangevend voorbeeld van echt inclusief onderwijs.
Deel bericht

Minister kan zorgen rond passend onderwijs niet wegnemen

31.05.24
De Tweede Kamer maakt zich zorgen over passend onderwijs. Kamerleden zien de ondersteuning van leerlingen ondanks een uitgebreide verbeteraanpak niet verbeteren. Specifieke zorgen zijn er over de toename van het aantal doorverwijzingen naar het gespecialiseerd onderwijs en het stijgende aantal thuiszitters.
Deel bericht

‘Inclusief onderwijs in 2035 niet haalbaar’

31.05.24
Inclusief onderwijs in 2035 is niet haalbaar, zegt Tweede Kamerlid Aant-Jelle Soepboer van NSC. Volgens hem is passend onderwijs mislukt en is het daardoor onmogelijk om door te pakken naar inclusief onderwijs.
Deel bericht

Prokkelweek

30.05.24
De Prokkelweek heeft als doel ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Door samen iets te doen, leer je elkaar beter kennen. In 2024 is de Prokkelweek van maandag 10 tot en met zaterdag 15 juni.
Deel bericht

'Raadpleeg het Bewaartermijnenoverzicht als je twijfelt over een bewaartermijn’

29.05.24
Voor het bewaren van gegevens gelden bewaartermijnen. Die termijnen variëren per type informatie en zijn vaak vastgelegd in verschillende wetten. Met het nieuwe Bewaartermijnenoverzicht op de Aanpak IBP vind je alle relevante bewaartermijnen voor jouw school snel terug. Een uitkomst voor scholen, vindt Homme Zwiep van het Dollard College: “Je hoeft niet meer zelf de wetboeken in te duiken.”
Deel bericht

Topambtenaar Dick Schoof (ex-AIVD, ex-NCTV) kandidaat-premier

28.05.24
Dick Schoof is de kandidaat-premier van de nieuwe coalitie. Vanmiddag is hij langs geweest bij de leiders van de vier formerende partijen en formateur Richard van Zwol.
Deel bericht

Kabinet: toekomstbestendig passend onderwijs voor elk kind

28.05.24
Voor ieder kind moet nu én in de toekomst plek zijn in het onderwijs, ook als extra ondersteuning nodig is. Dat schrijven minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Met onder andere meer maatwerk voor leerlingen, hulp voor ouders en het wettelijk vastleggen van deze ondersteuning worden belangrijke stappen gezet.
Deel bericht

Praat mee over de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid (cluster 4 so/vso)

24.05.24
Tijdens de regiobijeenkomsten worden de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid toegelicht.
Deel bericht

Voedselwijs in het (v)so

22.05.24
Voedseleducatie helpt kinderen bij gezond opgroeien, maar voor leerlingen met speciale behoeften is lesmateriaal nog schaars. Het Louis Bolk Instituut heeft samen met diverse partners voedseleducatielessen aangepast en uitgetest voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Deel bericht

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

22.05.24
Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun sch...
Deel bericht

Geopend: aanbesteding voor indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v)so

17.05.24
Interventieaanbieders kunnen tot 24 juni 2024 kansrijke interventies indienen voor taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap in het po, vo en (v)so. Doel van deze prijsvraag is om veelbelovende interventies te selecteren die het onderwijs in de genoemde vier basisvaardigheden verbeteren.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)