Gespecialiseerd Onderwijs

Basisschooljuf gaat stiekem met klas naar de Efteling en wordt ontslagen

15.09.23
Een basisschooljuf die met haar klas een dagje naar de Efteling ging, is daar terecht voor ontslagen. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De docent vocht het ontslag aan omdat het uitje volgens haar goed bedoeld was. Het leek haar leuk om de kinderen, 'veelal uit kansarme gezinnen', te verrassen met het dagje pretpark.
Deel bericht
(advertentie)

Praat mee over de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid (cluster 4 so/vso)

24.05.24
Tijdens de regiobijeenkomsten worden de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid toegelicht.
Deel bericht

Voedselwijs in het (v)so

22.05.24
Voedseleducatie helpt kinderen bij gezond opgroeien, maar voor leerlingen met speciale behoeften is lesmateriaal nog schaars. Het Louis Bolk Instituut heeft samen met diverse partners voedseleducatielessen aangepast en uitgetest voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Deel bericht

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

22.05.24
Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun sch...
Deel bericht

Geopend: aanbesteding voor indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v)so

17.05.24
Interventieaanbieders kunnen tot 24 juni 2024 kansrijke interventies indienen voor taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap in het po, vo en (v)so. Doel van deze prijsvraag is om veelbelovende interventies te selecteren die het onderwijs in de genoemde vier basisvaardigheden verbeteren.
Deel bericht

ADHD: hoe pak je het aan in de klas?

17.05.24
Naar schatting 5% van de leerlingen krijgt het label ADHD. Hoe ga je als leraar aan de slag met die leerlingen? En wanneer is druk té druk? Klasse vroeg het aan experten Dieter Baeyens en Saskia Van Der Oord (KU Leuven).
Deel bericht

MediaMasters 2024 ook voor groep 5/6

17.05.24
Als netwerkorganisatie organiseren we elk jaar de serious game MediaMasters. MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en risico’s van (digitale) media, speciaal voor leerlingen tussen de 10 en 12 jaar (po, so en sbo). Aankomend schooljaar is MediaMasters ook beschikbaar voor groep 5/6! Deze versie is minder talig en daardoor ook geschikter voor het s(b)o.
Deel bericht

Onderbrengen vso bij vo

16.05.24
Nadat de afgelopen jaren weinig leek te gebeuren met de kabinetsambitie om het vso zo snel mogelijk onder te brengen in het stelsel van het vo (en dan niet meer po) wordt dit nu toch weer opgepakt en nu via de route van inclusief onderwijs. Lees de bijlage voor de inzet van OCW. Bekijk hier [….]
Deel bericht

Deel huisartsen zwicht voor druk ouders en scholen bij voorschrijven ADHD-medicatie

15.05.24
Negen op de tien huisartsen voelt geregeld druk van ouders en school om kinderen door te verwijzen voor een ADHD-diagnose, terwijl de huisartsen dat zelf niet nodig vinden. Ook zwicht 34 procent wel eens voor de druk van ouders en 17 procent voor de druk vanuit scholen om medicijnen voor te schrijven. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen en jeugdzorginstelling Accare.
Deel bericht

Stijging in aantal thuiszitters: gemeenten en onderwijs willen minister voor Jeugd en Onderwijs

13.05.24
Het aantal leerlingen dat thuis zit in plaats van op school is ook dit jaar gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Ministerie van Onderwijs, die vandaag gepubliceerd zijn. In alle categorieën van de leerplichtteling in schooljaar 2022-2023 is een stijging van de verzuimcijfers te zien ten opzichte van een het jaar ervoor. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Netwerk van Leidinggevenden Passend Onderwijs pleiten voor [...]
Deel bericht

Blog | Wat kun je doen als je kind de diagnose autisme heeft?

11.05.24
“Je kind is gediagnosticeerd met autisme (ASS) en wil niet meer naar school. Wat kun je doen?. Dat was de opvoedvraag van de NRC van deze week. Suzanne Rouwhorst en ik reageerden. Annemiek Leclaire tekende het op.
Deel bericht

Kabinet: toekomstbestendig passend onderwijs voor elk kind

11.05.24
Voor ieder kind moet nu én in de toekomst plek zijn in het onderwijs, ook als extra ondersteuning nodig is. Dat schrijven minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Met onder and...
Deel bericht

Meer jongeren met jeugdhulp, vooral meer tienermeiden

30.04.24
In 2023 kregen 474 duizend jongeren jeugdzorg. Dit zijn er 10 duizend meer dan in 2021, een toename van 2,2 procent. De stijging komt doordat meer jongeren jeugdhulp zonder verblijf krijgen. En het zijn vooral meer meiden van 12 tot 18 jaar die deze vorm van hulp krijgen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Deel bericht

De inschrijving voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2024 geopend

27.04.24
Begin oktober wordt weer de titel Leraar van het Jaar uitgereikt aan vier bijzondere leraren uit het po, vo, so en mbo. De inschrijving voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2024 is nu geopend. Tot en met 10 mei a.s. kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing.
Deel bericht

Alle systemen plat! Het SPON-bestuur oefende een cybercrisis

25.04.24
Een volgeschreven whiteboard, lege koffiebekers en een heleboel post-its in allerlei kleuren: dat was de tastbare opbrengst van de cybercrisisoefening op het Papendrechtse bestuurskantoor van SPON (Specialisten in Passend Onderwijs). “Je hoopt dat er een soort lichte paniek ontstaat, zodat je kunt zien of iedereen ook dan zijn rol goed vervult.”
Deel bericht

Veel minder aanmeldingen voor het praktijkonderwijs, 'Gevolg van nieuwe toets'

24.04.24
Het aantal aanmeldingen voor praktijkonderwijs in Almere is sterk gedaald. Landelijk keldert het aantal aanmeldingen met 15 procent, maar Almere zou te maken hebben met een aanmeldingsdaling tot wel 70 procent.
Deel bericht

Belang van pedagogiek op school stijgt

23.04.24
Helpen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling geeft leraren net iets meer voldoening dan het overdragen van kennis en vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad. Passend onderwijs, mentaal welbevinden en een veranderende samenleving spelen een rol.
Deel bericht

Cyberpesten gaat altijd en overal door

21.04.24
Cyberpesten kan altijd door blijven gaan en eeuwige sporen achterlaten op het internet. Net als bij offline pesten kunnen de gevolgen voor het slachtoffer verstrekkend zijn.
Deel bericht

Pro- en vso-leerlingen kunnen nu een HACCP-certificaat behalen

18.04.24
Op 10 april ondertekenden SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) en PROVSO.WORKS een samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding is de ontwikkeling van HACCP-lesstof in de WerkVerkenner, het online les- en leerplatform van PROVSO.WORKS. Hiermee is het behalen van een HACCP-certificaat binnen handbereik voor leerlingen in het pro- en vso-onderwijs.
Deel bericht

Jesse (16) hoeft niet naar school omdat hij autisme en tics heeft

13.04.24
Steeds meer kinderen in Nederland gaan niet naar school omdat er geen passend onderwijs kan worden gevonden. Zo ook de zestienjarige Jesse de Jong. Hij heeft een vrijstelling, omdat hij autisme en Gilles de la Tourette heeft. Dat betekent dat hij een jaar niet naar school hoeft.
Deel bericht

PO-Raad en Sectorraad GO: groei gespecialiseerd onderwijs dwingt volgend kabinet tot scherpe keuzes

11.04.24
De groei van het gespecialiseerd onderwijs stelt de sector voor grote uitdagingen. Om toch meer leerlingen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden, roepen de PO-Raad en Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs in een brief aan de formatietafel op tot een bekostigingssystematiek [...]
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)