Gespecialiseerd Onderwijs

Advies aan kabinet: ook bij wonen, onderwijs en arbeid focus op gezondheid

30.01.24
De zorg in Nederland moet een totaal andere insteek krijgen, vindt de Sociaal-Economische Raad. In een brief aan het nieuwe kabinet pleit het adviesorgaan voor voorzorg in plaats van nazorg: er moet meer worden gedaan om gezondheidsproblemen te voorkomen.
Deel bericht
(advertentie)

Aangenomen motie vergroot kansen leerlingen om een entreeopleiding binnen het praktijkonderwijs te kunnen volgen

16.02.24
Op veel plaatsen in het land werken het praktijkonderwijs en mbo al goed samen om leerlingen – voor wie dat beter is – een entreeopleiding geheel of gedeeltelijk binnen het pro te laten volgen en afronden [...]
Deel bericht

Gewoon Speciaal ICT

13.02.24
Op 27 maart houdt Gewoon Speciaal ICT in samen werking met Prowise een dag voor het Gespecialiseerd onderwijs.
Deel bericht

RIVM: sluiten scholen hielp het minst tegen verspreiding coronavirus

10.02.24
Van alle maatregelen die de overheid heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft het sluiten van scholen het kleinste effect gehad. Het sluiten van niet-essentiële winkels en het verbieden van bijeenkomsten hielpen aanzienlijk meer. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Deel bericht

Steeds meer kinderen thuis, wachtend op passend onderwijs

09.02.24
Het aantal kinderen en jongeren dat langere tijd niet naar school gaat omdat ze geen passend onderwijs kunnen vinden, blijft maar toenemen. Kinderombudsvrouw Rotterdam-Rijnmond Stans Goudsmit gaat er in haar regio onderzoek naar doen en heeft een meldpunt geopend. Ook Jay-Jay, de zoon van Joost Nieuwenburg, zat maandenlang thuis. "'Ik wil dood', zei hij op een gegeven moment."
Deel bericht

Versterken kwaliteitszorg in het gespecialiseerd onderwijs

25.01.24
Zoals jullie weten willen we vanuit de Sectorraad GO de komende jaren inzetten op het versterken van de bestuurlijke kwaliteitszorg in het gespecialiseerd onderwijs. Wij vinden het van groot belang om gezamenlijk te werken aan een goede (structuur van) kwaliteitszorg.
Deel bericht

Gehandicapte jongen sterft door heet bad, verzorger krijgt beroepsverbod

25.01.24
Zairo was 14 jaar oud en zwaar gehandicapt. Een verzorger aan huis zette hem in een te heet bad. De man lette niet op en de jongen liep zulke zware brandwonden op dat hij kort daarna overleed. De rechtbank vindt dat de man nalatig was en legde een taakstraf op van 180 uur en de man mag vijf jaar lang niet meer in de zorg werken [...]
Deel bericht

Conferentie Naar inclusiever onderwijs 2024

25.01.24
Op woensdag 12 juni houdt het platform Naar Inclusiever Onderwijs haar jaarlijke conferentie.
Deel bericht

GGD over afnemend gebruik van pil en condooms: 'Taak voor ouders, scholen en GGD om jongeren goed te informeren'

23.01.24
Het pilgebruik onder jongeren is in twintig jaar afgenomen van 76 naar 46 procent. Een jonge vrouw bij het Drenthe College in Assen geeft aan dat ze wel de pil gebruikt, maar dat eigenlijk niet te willen. "Omdat ik heb gehoord dat hormonen niet goed zijn voor je lichaam."
Deel bericht

Leerlingen van praktijkscholen kunnen toch eerder gratis reizen met ov

18.01.24
De scholieren op het praktijkonderwijs hebben een gratis ov-kaart nodig, omdat veel leerlingen moeten reizen om bij hun stageadres te kunnen komen. Donderdag steunde een Kamermeerderheid een snelle invoering.
Deel bericht

Inschrijving Congres De Staat van het Onderwijs geopend

18.01.24
De Inspectie van het Onderwijs presenteert op woensdag 17 april 2024 het rapport De Staat van het Onderwijs 2024 tijdens het gelijknamige congres. Op deze dag ontvangen de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het rapport. De inschrijving voor het congres is vanaf vandaag geopend.
Deel bericht

Leerlingenvervoer in ‘stroomversnelling’ door tekort

18.01.24
Al in 2008 pleitte Carolien Aalders, expert op het gebied van leerlingenvervoer, in Binnenlands Bestuur voor een minder prominent gebruik van het taxibusje voor kinderen in het speciaal onderwijs. Een transitie die naar veel aandringen mondjesmaat is ingezet, maar nu door personeelstekorten noodgedwongen in een stroomversnelling komt.
Deel bericht

VR-bril laat kinderen ervaren wat pesten is

17.01.24
In Stip it: de pestbril van NPO Zapp gaat EO-presentator Anne-Mar Zwart het gesprek aan over pesten. In een VR-experience maken kinderen een pestervaring mee door de ogen van het gepeste kind.
Deel bericht

Eerste parlementslid met down geïnstalleerd in Spanje: “Mensen denken al snel dat je het niet kunt”

16.01.24
De Spaanse Mar Galcerán (45) schrijft geschiedenis als eerste parlementslid in Spanje, en waarschijnlijk in heel Europa, met het downsyndroom. Ze doorliep het gewone schoolsysteem, volgde een beroepsopleiding en sloot zich op haar 18de aan bij de Spaanse Volkspartij (Partido Popular).
Deel bericht

Wachtlijsten voor Speciaal Onderwijs

13.01.24
Het afgelopen jaar heeft het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoek gedaan naar de toenemende wachtlijsten voor scholen in het speciaal onderwijs. In dit nieuwsbericht lees je meer over de uitkomst van dit onderzoek.
Deel bericht

Inclusief onderwijs? Het gespecialiseerd onderwijs begint alvast!

12.01.24
Al sinds de invoering van passend onderwijs (en feitelijk al decennia) wordt gesproken over het realiseren van inclusief onderwijs in Nederland. Met de ondertekening van het VN-verdrag Handicap in 2016 heeft Nederland zich formeel verboden aan de realisatie daarvan.
Deel bericht

MDT in het vso

12.01.24
Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) heeft impact op zowel de samenleving als op jongeren. Op dit moment nemen jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) nog maar beperkt deel aan MDT.
Deel bericht

Uitvoering vangnetbepaling GO scholen

01.01.24
DUO heeft twee bestanden gepubliceerd die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van de vangnetbepaling go-scholen.
Deel bericht

Actieprogramma digitale school naar Tweede Kamer

22.12.23
Op 19 december 2023 stuurde demissionair minister Paul het 'Actieprogramma digitale school' naar de Tweede Kamer. Dit actieprogramma past binnen de ambitie uit het laatste Regeerakkoord om het aantal onnodige thuiszitters terug te brengen. Het programma wil ervoor zorgen dat de kansen die digitalisering biedt ten volle worden benut voor leerlingen die door hun gezondheidssituatie niet of niet volledig naar school kunnen.
Deel bericht

Duimregeling vervalt staatsexamen

20.12.23
Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die staatsexamens doen mogen in 2024 geen resultaat meer wegstrepen voor het bepalen van de uitslag.
Deel bericht

Landelijk tekort aan schoolleiders loopt op naar 1.300 FTE

20.12.23
Uit de Kamerbrief Lerarentekort van december 2023 blijkt dat het schoolleiderstekort wederom is toegenomen: van 13,1 procent in 2022 naar 15,1 procent in 2023. Karin Straus: ‘Deze uitkomsten verrassen mij niet. Hoe zorgelijk deze uitkomsten ook zijn.‘ Een jaar geleden sloeg het ministeri...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)