Gespecialiseerd Onderwijs

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

22.05.24

Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun sch...

Deel bericht
(advertentie)

Honderden kinderen maanden zonder leerlingenvervoer

13.06.24
Paniek bij ouders van meer dan 600 kinderen die in vijf Utrechtse gemeentes gebruikmaken van het leerlingenvervoer: zij moeten met spoed op zoek naar een manier om hun kinderen de laatste maanden van het jaar naar school te krijgen.
Deel bericht

Oud-Kamerlid ChristenUnie voor NSC minister van Onderwijs

12.06.24
Eppo Bruins, tot 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, wordt namens NSC minister van Onderwijs in het kabinet-Schoof. Dat bevestigen Haagse bronnen. Hij is de eerste nieuwe bewindspersoon die bekend wordt, die van een andere partij lid is dan de coalitiepartijen.
Deel bericht

Zelf je kleuteronderwijs opbouwen met Stapel op

11.06.24
Zelf kiezen uit allerlei activiteiten voor je kleuters, al je leerdoelen halen én snel een goede planning maken? Dat doe je eenvoudig met de nieuwe online tool Stapel op, de digitale blokkendoos vol kleuteractiviteiten!
Deel bericht

Apple Hardware zomerdeals

10.06.24
[EduAd] Vernieuw je hardware-oplossingen voor het einde van het schooljaar met aantrekkelijke prijzen tijdens de Hardware zomerdeals. Laat je onderwijs stralen met onze zomerse Apple bundels en accessoires tegen aantrekkelijke prijzen.
Deel bericht

Jaarverslag Onderwijsinspectie 2023: meer bezoeken aan scholen en opleidingen door versterking toezicht

10.06.24
De Inspectie van het Onderwijs streeft naar meer en beter zicht op de kwaliteit van het onderwijs op scholen en opleidingen. Waar nodig onderneemt de inspectie sneller actie. Dat leidde in 2023 tot aanzienlijk meer bezoeken aan scholen en opleidingen. Dit is een verschuiving in de balans van de drie...
Deel bericht

Video | Van speciaal onderwijs naar Universiteit: Ivar deed het!

04.06.24
Er lopen in Rotterdam allemaal helden rond en in 'The Block' krijgen zij een speciale shout-out! Ivar is zo iemand. Want van het speciaal onderwijs naar twee universitaire bachelors halen. Weinig mensen halen dit, maar Ivar deed dat wel!
Deel bericht

Themanummer HEVO | Inclusief onderwijs in optima forma

03.06.24
Het nieuwe gebouw van Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal, geopend in oktober 2023, biedt inclusief onderwijs aan voor kinderen met en zonder beperkingen. Deze ontwikkeling, aangestuurd door HEVO, reflecteert de langdurige visie op diversiteit van directeur-bestuurder Teun Dekker en zijn team. Het centrum staat bekend als een toonaangevend voorbeeld van echt inclusief onderwijs.
Deel bericht

Minister kan zorgen rond passend onderwijs niet wegnemen

31.05.24
De Tweede Kamer maakt zich zorgen over passend onderwijs. Kamerleden zien de ondersteuning van leerlingen ondanks een uitgebreide verbeteraanpak niet verbeteren. Specifieke zorgen zijn er over de toename van het aantal doorverwijzingen naar het gespecialiseerd onderwijs en het stijgende aantal thuiszitters.
Deel bericht

‘Inclusief onderwijs in 2035 niet haalbaar’

31.05.24
Inclusief onderwijs in 2035 is niet haalbaar, zegt Tweede Kamerlid Aant-Jelle Soepboer van NSC. Volgens hem is passend onderwijs mislukt en is het daardoor onmogelijk om door te pakken naar inclusief onderwijs.
Deel bericht

Prokkelweek

30.05.24
De Prokkelweek heeft als doel ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Door samen iets te doen, leer je elkaar beter kennen. In 2024 is de Prokkelweek van maandag 10 tot en met zaterdag 15 juni.
Deel bericht

'Raadpleeg het Bewaartermijnenoverzicht als je twijfelt over een bewaartermijn’

29.05.24
Voor het bewaren van gegevens gelden bewaartermijnen. Die termijnen variëren per type informatie en zijn vaak vastgelegd in verschillende wetten. Met het nieuwe Bewaartermijnenoverzicht op de Aanpak IBP vind je alle relevante bewaartermijnen voor jouw school snel terug. Een uitkomst voor scholen, vindt Homme Zwiep van het Dollard College: “Je hoeft niet meer zelf de wetboeken in te duiken.”
Deel bericht

Topambtenaar Dick Schoof (ex-AIVD, ex-NCTV) kandidaat-premier

28.05.24
Dick Schoof is de kandidaat-premier van de nieuwe coalitie. Vanmiddag is hij langs geweest bij de leiders van de vier formerende partijen en formateur Richard van Zwol.
Deel bericht

Kabinet: toekomstbestendig passend onderwijs voor elk kind

28.05.24
Voor ieder kind moet nu én in de toekomst plek zijn in het onderwijs, ook als extra ondersteuning nodig is. Dat schrijven minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Met onder andere meer maatwerk voor leerlingen, hulp voor ouders en het wettelijk vastleggen van deze ondersteuning worden belangrijke stappen gezet.
Deel bericht

Praat mee over de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid (cluster 4 so/vso)

24.05.24
Tijdens de regiobijeenkomsten worden de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid toegelicht.
Deel bericht

Voedselwijs in het (v)so

22.05.24
Voedseleducatie helpt kinderen bij gezond opgroeien, maar voor leerlingen met speciale behoeften is lesmateriaal nog schaars. Het Louis Bolk Instituut heeft samen met diverse partners voedseleducatielessen aangepast en uitgetest voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Deel bericht

Geopend: aanbesteding voor indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en (v)so

17.05.24
Interventieaanbieders kunnen tot 24 juni 2024 kansrijke interventies indienen voor taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap in het po, vo en (v)so. Doel van deze prijsvraag is om veelbelovende interventies te selecteren die het onderwijs in de genoemde vier basisvaardigheden verbeteren.
Deel bericht

ADHD: hoe pak je het aan in de klas?

17.05.24
Naar schatting 5% van de leerlingen krijgt het label ADHD. Hoe ga je als leraar aan de slag met die leerlingen? En wanneer is druk té druk? Klasse vroeg het aan experten Dieter Baeyens en Saskia Van Der Oord (KU Leuven).
Deel bericht

MediaMasters 2024 ook voor groep 5/6

17.05.24
Als netwerkorganisatie organiseren we elk jaar de serious game MediaMasters. MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en risico’s van (digitale) media, speciaal voor leerlingen tussen de 10 en 12 jaar (po, so en sbo). Aankomend schooljaar is MediaMasters ook beschikbaar voor groep 5/6! Deze versie is minder talig en daardoor ook geschikter voor het s(b)o.
Deel bericht

Onderbrengen vso bij vo

16.05.24
Nadat de afgelopen jaren weinig leek te gebeuren met de kabinetsambitie om het vso zo snel mogelijk onder te brengen in het stelsel van het vo (en dan niet meer po) wordt dit nu toch weer opgepakt en nu via de route van inclusief onderwijs. Lees de bijlage voor de inzet van OCW. Bekijk hier [….]
Deel bericht

Deel huisartsen zwicht voor druk ouders en scholen bij voorschrijven ADHD-medicatie

15.05.24
Negen op de tien huisartsen voelt geregeld druk van ouders en school om kinderen door te verwijzen voor een ADHD-diagnose, terwijl de huisartsen dat zelf niet nodig vinden. Ook zwicht 34 procent wel eens voor de druk van ouders en 17 procent voor de druk vanuit scholen om medicijnen voor te schrijven. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen en jeugdzorginstelling Accare.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)