Onderwijsverslag Inspectie: daling leerlingen in SO, stijging in het VSO, kwaliteit wordt steeds beter

17.04.15
De inspectie voor het onderwijs heeft weer haar jaarlijkse onderwijsverslag gepresenteerd. In het Onderwijsverslag over het schooljaar 2013/2014 bundelt de Inspectie van het Onderwijs informatie en cijfers, schetst positieve en negatieve ontwikkelingen en doet aanbevelingen om het onderwijs te verbeteren.
Deel bericht

Nationale SEN Conferentie

13.04.15
Passend Onderwijs probeert zoveel mogelijk recht te doen aan de diversiteit aan onderwijsbehoeften. Maatwerk voor leerlingen is een van de belangrijkste uitgangspunten. Hoe ga je in de klas om met verschillen? Hoe ga je om met gedragsproblemen, leerstoornissen en fysieke beperkingen? Wat zijn de extra ondersteuningsbehoeften van het kind?
Deel bericht

Stoornis ontwikkeling taal slecht herkend

29.03.15
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) worden vaak niet of te laat gesignaleerd. De stoornis komt relatief vaak voor en heeft grote gevolgen voor de rest van hun leven. Toch denken artsen soms onterecht dat de ernstige spraak- en taalproblemen bij deze kinderen vanzelf overgaan.
Deel bericht

Passend onderwijs, hoe gaat het nu? AOb wil het weten!

25.03.15
Passend onderwijs is al meer dan een halfjaar ingevoerd. Hoe gaat het nu? Tegen welke problemen loopt u aan? Zijn er meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en weet u waar u met vragen terecht kan over passend onderwijs? De AOb wil het weten!
Deel bericht

Kabinet investeert ruim €50 miljoen in aanpak taal- en leesbevordering

07.03.15
Geen enkel kind mag meer opgroeien in een taalarme omgeving en mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren moeten in het hele land terecht kunnen voor taalscholing. Dat is de boodschap die het kabinet afgeeft met haar nieuwe aanpak tegen taalachterstanden, waarbij gemeenten een reg...
Deel bericht

Kind met zorg komt op school vaker in de knel

04.03.15
Belangenorganisaties maken zich zorgen over zorgverzekeraars die niet willen betalen voor begeleiding in de klas, terwijl dit wel degelijk hun taak is. Ieder(in), de organisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken, stuurt daar vandaag een brandbrief over naar de Tweede Kamer.
Deel bericht

Plan van aanpak invlechting SO -VSO

17.02.15
Met de invoering van passend onderwijs en de Wet kwaliteit (V)SO verandert de verhouding tussen het speciaal en regulier onderwijs. Scholen voor (V)SO werken steeds nauwer samen met reguliere scholen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Deel bericht

HU probeert een kwart van de docenten speciaal onderwijs te lozen

29.01.15
Bij het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht verdwijnen ‘per direct’ 23 van de 83 arbeidsplaatsen. Medewerkers van de lerarenopleiding voor speciaal onderwijs wordt een individuele vertrekregeling aangeboden. De onderwijsvakbonden zijn furieus en eisen dat er een fatsoenlijk sociaal plan komt.
Deel bericht

Handreiking integrale vroeghulp

09.01.15
Voor goede diagnostiek en zorg aan kwetsbare kinderen van nul tot zeven jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, die wordt veroorzaakt door een beperking, gedragsproblemen en/of een chronische ziekte zijn er netwerken voor integrale vroeghulp.
Deel bericht

Onderzoek: CI bij dove kinderen met bijkomende beperkingen

19.12.14
ertig tot 40 procent van de dove kinderen heeft bijkomende beperkingen. Het laatste decennium krijgen zij steeds vaker een CI.
Deel bericht

iPads in onderwijs aan kinderen die niet (goed) horen en zien

17.12.14
Wat is de meerwaarde van het inzetten van iPads in onderwijs aan kinderen met doofblindheid? Wat heb je eraan als je (bijna) niets ziet of hoort? Een bezoek aan de alledaagse praktijk van het onderwijs bij Kentalis Rafaël in Sint-Michielsgestel geeft helderheid.
Deel bericht

Bril ondertitelt voor doven en slechthorenden

16.12.14
De speciale bril zet gesproken tekst om in geschreven tekst, deze tekst wordt geprojecteerd op de binnenkant van de brillenglazen. De bril komt naar verwachting over twee jaar op de markt.
Deel bericht

Doven ontlenen identiteit aan het onderwijs

06.12.14
Corrie Tijsseling (48) promoveerde maandag aan de Universiteit Utrecht. Dat ging in gebarentaal.
Deel bericht

Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

06.11.14
In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland.
Deel bericht

Per 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. Wat betekent dit voor leerlingen op onze scholen?

05.11.14
Met de veranderingen van de AWBZ naar de WLZ of de gemeente gaan er zaken veranderen voor de scholen die er in het onderwijs mee te maken hebben.
Deel bericht

Leerling speciaal onderwijs gaat naar mbo of baan

30.10.14
Een groot deel van de schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs stroomt door naar vervolgonderwijs, vaak mbo, of naar een baan. Dat blijkt uit een rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Deel bericht

Speciaal onderwijs leidt op voor Wajong

29.10.14
De meeste leerlingen die les krijgen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, belanden daarna in de Wajong. Zeker 48% is helemaal afhankelijk van die uitkering voor jonge gehandicapten.
Deel bericht

iPads in de bovenbouw cluster 2

12.09.14
De leerlingen van de Professor Burgerschool, cluster 2, hebben een gemeenschappelijk kenmerk: slechthorendheid. Om toch alle informatie te verwerken wordt alles visueel ondersteund met gebaren. De tablet is een prima instrument om de informatieverwerking te bevorderen.
Deel bericht

Veertig besturen funderend onderwijs onder financieel inspectie-toezicht

12.09.14
De Onderwijsinspectie houdt op dit moment 40 schoolbesturen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs verscherpt in de gaten vanwege financiële problemen, aldus nieuwe gegevens die de inspectie heeft verstrekt.
Deel bericht

70.000 leerlingen in speciaal onderwijs

21.07.14
Afgelopen schooljaar volgden 70.000 basisschoolleerlingen speciaal onderwijs. Ruim 38.000 van hen gingen naar het speciaal basisonderwijs. Daar krijgen ze meer ondersteuning dan mogelijk is in het reguliere basisonderwijs.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)