De teloorgang van het publieke belang

09.07.17
“Als je de ongelijke kansen uit het hele onderwijsgebouw optelt wordt het publieke probleem van ongelijke kansen pas echt zichtbaar.” Izaak Dekker ziet in de uitkomsten van verschillende (inter)nationale rapporten de emancipatoire functie van het Nederlands onderwijs afzakken tot de laatste plaats.
Deel bericht

Politiek teleurgesteld in Amsterdamse scholen: 'Doe wat het beste is voor onze kinderen'

21.07.17
Ruim geslaagd voor vmbo-t, maar doorstromen naar havo, dat mag niet. Sommige middelbare scholen in Amsterdam zijn te streng voor ambitieuze scholieren die een niveau hoger willen. Dat moet per direct afgelopen zijn, vinden de gemeenteraad en de wethouder van Onderwijs, maar dat krijgen ze waarschijnlijk niet zo snel voor elkaar.
Deel bericht

Quotumwet werkt averechts voor banenafspraak

20.07.17
De invoering van een wettelijk quotum voor de banenafspraak leidt juist niet tot extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid vraagt aan een nieuw kabinet om een aantal knelpunten weg te nemen, zodat de banenafspraak beter realiseerbaar is.
Deel bericht

'Middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen moeten fuseren'

20.07.17
Om het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen toekomst te geven moeten alle middelbare scholen fuseren.
Deel bericht

Conciërge school Hilversum steelt en deelt foto’s van leerlingen

20.07.17
Tegen een 29-jarige oud-conciërge van het Hilfertsheem College in Hilversum is voor de rechtbank in Lelystad een werkstraf van 80 uur, een maand voorwaardelijke celstraf en een proeftijd van drie jaar geëist wegens het verduisteren van klassenfoto’s en pasfoto’s van leerlingen van de school waar hij in dienst was.
Deel bericht

Pijnlijke fout school Amsterdam, persoonsgegevens leerlingen op straat

19.07.17
Het Amsterdamse Spinoza-Lyceum heeft een pijnlijke fout begaan door een lijst met persoonsgegevens van meer dan honderd leerlingen breder te delen dan de lerarenkamer. De school heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deel bericht

Dure particuliere school: overheid laat doelgroep in de steek

18.07.17
In kinderen die om wat voor reden dan ook niet kunnen meekomen in het regulier onderwijs, wordt te weinig geïnvesteerd. Dat is de reden om een nieuwe particuliere school in Utrecht op te richten voor die groep, zegt Monique Keurentjes van instituut HIP, de initiatiefnemer van de school.
Deel bericht

Hulp schoot tekort bij zelfmoord Heerlense scholier

18.07.17
In de aanloop naar de zelfmoord van de 15-jarige jongen uit Heerlen, begin januari, zijn hulpinstanties tekortgeschoten. 'Gezamenlijke hulp en ondersteuning is onvoldoende passend geweest voor de problematiek van de jeugdige.' Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg in een vandaag verschenen rapport.
Deel bericht

Scholieren voortgezet onderwijs hebben rust en reflectie nodig (Opinie)

15.07.17
Als docent Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs maakt Dirk van de Glind de laatste jaren mee dat middelbare scholieren al tegen een burn-out aan lopen. Het is helaas een landelijke trend, signaleert hij.
Deel bericht

Hoe gaan we om met het smartphonegebruik van kinderen thuis en in de klas?

14.07.17
Er verschijnen steeds meer onderzoeken en artikelen over de invloed die (te veel) sociale media op mensen en vooral op kinderen hebben. Te veel bezig zijn met je telefoon/tablet blijkt slecht te zijn voor de kwaliteit van denken en werken, maar hoe doseer je het smartphonegebruik in de klas en thuis...
Deel bericht

Rechter ondermijnt autonomie school in zaak schoolfoto's (opinie)

14.07.17
Dat iemand een school aanklaagt voor een schoolfoto is tot daaraantoe. Want ach, je hebt van die mensen die een ander voor hun gelijk graag op kosten jagen. Maar dat kantonrechter mr. A. Emmens meegaat in de waan dat kinderen immateriële schade lijden omdat zij niet op de schoolfoto staan, schept een precedent ....
Deel bericht

81 kandidaat Excellente scholen 2017

13.07.17
De zomervakantie staat voor de deur en we zijn ongeveer halverwege de procedure Excellente Scholen 2017. De inspectieonderzoeken naar de waardering ‘Goed’ zijn inmiddels afgerond en het definitief aantal kandidaat Excellente scholen 2017 is bekend: 81! Deze scholen worden in september, oktober e...
Deel bericht

Onderhandelaarsakkoord over eenvoudiger ABP pensioenregeling en pensioenrekenleeftijd naar 68

11.07.17
Donderdag 6 juli hebben de vakbonden en de werkgevers in de overheids-en onderwijssector een onderhandelaarsakkoord bereikt over een eenvoudiger pensioenregeling en een verhoging van de pensioenrekenleeftijd naar 68.
Deel bericht

Maakt les van een Nobelprijswinnaar scholieren warm voor scheikunde?

10.07.17
Gewoonlijk is zijn publiek wat ouder, maar vandaag zit Ben Feringa's collegezaal vol met scholieren van VWO 4 en 5 uit Friesland, Groningen en Drenthe. Eerder vanmorgen waren de luisteraars nog jonger: toen gaf hij college aan basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8.
Deel bericht

Drugs kopen? 'Kan gewoon op school'

09.07.17
Jongeren onder de 18 roken, drinken en gebruiken drugs. Maar hoe kómen ze aan die verboden verdovende middelen? 'Zeker drie van mijn klasgenoten hebben drugs bij zich.'
Deel bericht

Bussemaker hekelt verschillende diagnoses door sociale afkomst

08.07.17
Kinderen uit welvarende milieus krijgen vaker een dyslexieverklaring, dan kinderen uit minder kapitaalkrachtige gezinnen. Ook maakt het wat uit of Nederlands je eerste taal is: dyslexie wordt dan vaker vastgesteld.
Deel bericht

Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren

08.07.17
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en digitale geletterdheid.
Deel bericht

'Leerling uit welvarend milieu heeft vaker dyslexieverklaring'

08.07.17
Een leerling uit een welvarend milieu krijgt mogelijk vaker een dyslexieverklaring dan een kind uit een armer gezin of met een migrantenachtergrond. Dat beeld rijst op uit een onderzoek naar de vraag waarom een groeiend aantal kinderen de diagnose dyslexie krijgt. Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven.
Deel bericht

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

07.07.17
Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.
Deel bericht

SnapChat zet jouw kind op de wereldkaart

06.07.17
Met de nieuwe update van de app SnapChat, kun je gebruik maken van een nieuwe functie: Snap Kaart (of in Engels Snap Map). We leggen uit wat het is en hoe je hierover in gesprek kunt met je kind of tiener.
Deel bericht

Dijsselbloem bevestigt OCW-gat van 467 miljoen euro

06.07.17
Minister Dijsselbloem bevestigt dat er in 2018 op de begroting van het ministerie van OCW een gat van 467 miljoen euro moet worden gedicht.
Deel bericht