Je komt nooit meer van de middelbare school af

10.08.17
Populaire kinderen groeien vaker uit tot gelukkige mensen. Onpopulaire kinderen raken juist vaker in een sociaal isolement. Onze jaren op de middelbare school zijn heel voorspellend, zegt hoogleraar Mitch Prinstein.
Deel bericht
(advertentie)

Informatie Passend onderwijs naar rijksoverheid.nl

17.07.18
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. De praktijkvoorbeelden en veelgestelde vragen zijn dan op de website steunpuntpassendonderwijs-povo.nl van de PO- en VO-raad te vinden. De overige informatie over Passend onderwijs is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
Deel bericht

Amber laat zich niet kisten en krijgt écht passend onderwijs

17.07.18
Amber Everhardus, 19 jaar, heeft, ondanks haar grote fysieke beperkingen, afgelopen week meerdere examens met vlag en wimpel gehaald. Bijzonder, want deze leerlinge van het Vechtdal College is geboren met een spierziekte.Omdat het fysiek niet mogelijk was om naar een school te gaan, is er uiteindelijk gekozen om het thuisonderwijs uit te breiden met een aantal vakken.
Deel bericht

Amsterdam: Komend schooljaar twintig keer meer zij-instromers voor de klas

17.07.18
Het aantal zij-instromers in het onderwijs neemt komend schooljaar explosief toe. Vergeleken met vorig jaar is de instroom dit jaar met tweeduizend procent gestegen, van vijf naar honderd. Dat blijkt uit een brief van onderwijswethouder Moorman (PvdA), waarin ze toelicht welke maatregelen er tot nu toe zijn doorgevoerd en hoe het lerarentekort in de stad zich als gevolg daarvan ontwikkelt.
Deel bericht

Steeds meer onbevoegde docenten Haagse scholen

17.07.18
Groep de Mos maakt zich grote zorgen over het groeiend aantal onbevoegde docenten dat in Den Haag voor de klas staat. Onbevoegd betekent niet altijd onbekwaam. Daarom wil Groep de Mos weten hoeveel onbevoegd gegeven lessen er worden gegeven en of de deze docenten een afgeronde lerarenopleiding hebben.In ieder geval is 223 fulltime onbevoegde docenten veel te groot.
Deel bericht

Bezwaar tegen fusie middelbare scholen in Terneuzen, kort geding dreigt

17.07.18
De belangenorganisatie voor openbaar onderwijs VOS/ABB heeft bezwaar aangetekend tegen de fusie van de middelbare scholen in Terneuzen. Zij dreigt ook met een kort geding. De nieuwe school krijgt een christelijk karakter, waarbij wel is vastgelegd dat de algemene toegankelijkheid voor leerlingen en docenten gewaarborgd blijft.
Deel bericht

Denktank en taskforce moeten lerarentekort aanpakken

17.07.18
De gemeente A'dam neemt weer extra maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Wethouder onderwijs Marjolein Moorman (PvdA) wil een denktank en taskforce in het leven roepen om het tekort van zeker 300 juffen en meesters en 70 docenten op de middelbare scholen in de stad aan te pakken.
Deel bericht

De Lage Waard is 'GLOBE Science School'

16.07.18
CSG De Lage Waard heeft het predicaat GLOBE Science School ontvangen. Daarmee zijn zij de eerste school in de regio Drechtsteden die het doen van écht wetenschappelijk onderzoek volledig heeft geïntegreerd in het lesprogramma.GLOBE is een netwerk van 32.000 scholen in 121 landen die onderzoek doen aan natuur en milieu in samenwerking met wetenschappers.
Deel bericht

Meer dan 100 Afghaanse scholen gesloten na dreigementen taliban

16.07.18
De leerlingen van 103 scholen in de centraal gelegen Afghaanse provincie Logar moesten zaterdag noodgedwongen thuisblijven. Hun scholen bleven gesloten omdat hun leerkrachten bedreigingen kregen van de taliban.In heel Afghanistan kunnen minstens 3,7 miljoen kinderen van 7 tot 17 jaar niet naar school gaan,aldus Unicef.
Deel bericht

Inspiratieprijs Gezonde School 2018

14.07.18
Welke Gouden Tip heeft jouw school om te werken aan een gezonde leefstijl? Deel het beste idee van jouw school en inspireer daarmee andere scholen. Wie weet wint jouw school de Inspiratieprijs 2018. Alle basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen mogen meedoen. De Inspiratieprijs Gezonde School wordt uitgereikt tijdens het congres Gezonde School op 30 oktober.
Deel bericht

Leerlingen Isendoorn maken beste masterplan Nieuwstadskerk

14.07.18
Wethouder Ten Broeke maakte donderdagmiddag zijn opwachting in klas 2M, een tweetalige havo/vwo-klas van het Isendoorn College.Afgelopen winter bezochten deze leerlingen, samen met die van andere scholen, de Nieuwstadskerk. Een van de opdrachten die ze kregen, was een 'masterplan' maken over hoe de toren en de kerk in de toekomst ook kunnen worden gebruikt.
Deel bericht

Leerlingen Transport en Logistiek op bezoek bij VanDijk

14.07.18
Vrijdag 13 juli bezochten zo’n vijfenveertig leerlingen van openbare scholengemeenschap Winkler Prins het distributiecentrum van VanDijk in Kampen. De leerlingen volgen de opleiding Transport en Logistiek en met die bril namen ze de logistieke processen van VanDijk onder de loep – en dus ook het samenstellen van hun eigen pakket.
Deel bericht

Alle kinderen regulier naar school

14.07.18
Inwonersbelangen maakt zich zorgen over thuiszitters en het ontbreken van passend onderwijs in de gemeente Woerden en vroeg het college van B&W vorige maand om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het oprichten van eigen scholen voor (Voortgezet) SO, te zorgen voor inclusie van speciale onderwijsklassen op reguliere scholen en nieuw beleid op dit gebied te ontwikkelen.
Deel bericht

Breder onderzoek naar scholen Maastricht en bestuur LVO

14.07.18
De Inspectie van het Onderwijs voert een breder onderzoek uit bij scholen en bestuur van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Doel is in kaart te brengen hoe het bij VMBO Maastricht kon gebeuren dat alle schoolexamens gebreken vertoonden.Parallel aan het onderzoek bij de scholen doet de inspectie onderzoek naar het bestuurlijk handelen van het LVO-bestuur.
Deel bericht

Hrishikesh Harcharan wint wedstrijd Meesterschap in Techniek 2018

13.07.18
Hrishikesh Harcharan uit Lelystad heeft de wedstrijd Meesterschap in Techniek gewonnen. Hij versloeg hiermee 41 andere middelbare scholieren uit Lelystad die samen een tiny house gebouwd hebben dat bijna klaar is voor de verkoop.
Deel bericht

School van de Toekomst

13.07.18
De gemeente Rotterdam nodigt je uit mee te denken over de School van de Toekomst. Hoe leren kinderen tot 17 jaar volgens jou in 2030? Doe mee en maak kans op een inspiratietour door Nederland.
Deel bericht

Een praktijkgericht examenvak voor de gemengde en theoretische leerweg

13.07.18
Technologie & toepassing is een conceptschoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en waarin leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op ....
Deel bericht

Nu toch geen zomerschool voor sommige vmbo-leerlingen

13.07.18
Een onbekend aantal examenleerlingen van het VMBO Maastricht hoeft toch niet naar een speciale zomerschool. Voor hen, volgens de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs een "behoorlijke groep", is een toets niet meer nodig. "Het is een chaos", zegt onderwijscoach Ingeborg Dijkstra.
Deel bericht

Nu toch geen zomerschool voor sommige vmbo-leerlingen: 'Het is een chaos'

13.07.18
Een onbekend aantal examenleerlingen van het VMBO Maastricht hoeft toch niet naar een speciale zomerschool. Voor hen, volgens de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs een "behoorlijke groep", is een toets niet meer nodig. De overige leerlingen moeten wel naar de zomerschool om de examens in te halen.
Deel bericht

Scholing van leraren die nieuwkomers lesgeven: hoe doen andere landen dat?

13.07.18
In Nederland zijn scholen en leraren niet goed voorbereid op het geven van onderwijs aan nieuwkomers. Daarom is in een studie van de HSU gekeken hoe Vlaanderen en Zweden het onderwijs aan deze kinderen organiseren. Daar worden nieuwkomers zo snel mogelijk in het reguliere BaO en VO opgevangen. Vooral is onderzocht hoe zij de professionalisering van leraren hebben gerealiseerd.
Deel bericht

‘Veel vmbo’s sjoemelen rond examinering’

13.07.18
Er wordt heel wat aangerommeld rond de examinering van vmbo'er, vermoedt René Kneyber. Hij is wiskundeleraar aan het Oosterlicht College in Nieuwegein en lid van de Onderwijsraad.
Deel bericht