Week van de Mediawijsheid

11.11.17
Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs.
Deel bericht
(advertentie)

Meer dan 100 Afghaanse scholen gesloten na dreigementen taliban

16.07.18
De leerlingen van 103 scholen in de centraal gelegen Afghaanse provincie Logar moesten zaterdag noodgedwongen thuisblijven. Hun scholen bleven gesloten omdat hun leerkrachten bedreigingen kregen van de taliban.In heel Afghanistan kunnen minstens 3,7 miljoen kinderen van 7 tot 17 jaar niet naar school gaan,aldus Unicef.
Deel bericht

Inspiratieprijs Gezonde School 2018

14.07.18
Welke Gouden Tip heeft jouw school om te werken aan een gezonde leefstijl? Deel het beste idee van jouw school en inspireer daarmee andere scholen. Wie weet wint jouw school de Inspiratieprijs 2018. Alle basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen mogen meedoen. De Inspiratieprijs Gezonde School wordt uitgereikt tijdens het congres Gezonde School op 30 oktober.
Deel bericht

Leerlingen Isendoorn maken beste masterplan Nieuwstadskerk

14.07.18
Wethouder Ten Broeke maakte donderdagmiddag zijn opwachting in klas 2M, een tweetalige havo/vwo-klas van het Isendoorn College.Afgelopen winter bezochten deze leerlingen, samen met die van andere scholen, de Nieuwstadskerk. Een van de opdrachten die ze kregen, was een 'masterplan' maken over hoe de toren en de kerk in de toekomst ook kunnen worden gebruikt.
Deel bericht

Leerlingen Transport en Logistiek op bezoek bij VanDijk

14.07.18
Vrijdag 13 juli bezochten zo’n vijfenveertig leerlingen van openbare scholengemeenschap Winkler Prins het distributiecentrum van VanDijk in Kampen. De leerlingen volgen de opleiding Transport en Logistiek en met die bril namen ze de logistieke processen van VanDijk onder de loep – en dus ook het samenstellen van hun eigen pakket.
Deel bericht

Alle kinderen regulier naar school

14.07.18
Inwonersbelangen maakt zich zorgen over thuiszitters en het ontbreken van passend onderwijs in de gemeente Woerden en vroeg het college van B&W vorige maand om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het oprichten van eigen scholen voor (Voortgezet) SO, te zorgen voor inclusie van speciale onderwijsklassen op reguliere scholen en nieuw beleid op dit gebied te ontwikkelen.
Deel bericht

Breder onderzoek naar scholen Maastricht en bestuur LVO

14.07.18
De Inspectie van het Onderwijs voert een breder onderzoek uit bij scholen en bestuur van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Doel is in kaart te brengen hoe het bij VMBO Maastricht kon gebeuren dat alle schoolexamens gebreken vertoonden.Parallel aan het onderzoek bij de scholen doet de inspectie onderzoek naar het bestuurlijk handelen van het LVO-bestuur.
Deel bericht

Hrishikesh Harcharan wint wedstrijd Meesterschap in Techniek 2018

13.07.18
Hrishikesh Harcharan uit Lelystad heeft de wedstrijd Meesterschap in Techniek gewonnen. Hij versloeg hiermee 41 andere middelbare scholieren uit Lelystad die samen een tiny house gebouwd hebben dat bijna klaar is voor de verkoop.
Deel bericht

School van de Toekomst

13.07.18
De gemeente Rotterdam nodigt je uit mee te denken over de School van de Toekomst. Hoe leren kinderen tot 17 jaar volgens jou in 2030? Doe mee en maak kans op een inspiratietour door Nederland.
Deel bericht

Een praktijkgericht examenvak voor de gemengde en theoretische leerweg

13.07.18
Technologie & toepassing is een conceptschoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en waarin leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op ....
Deel bericht

Nu toch geen zomerschool voor sommige vmbo-leerlingen

13.07.18
Een onbekend aantal examenleerlingen van het VMBO Maastricht hoeft toch niet naar een speciale zomerschool. Voor hen, volgens de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs een "behoorlijke groep", is een toets niet meer nodig. "Het is een chaos", zegt onderwijscoach Ingeborg Dijkstra.
Deel bericht

Nu toch geen zomerschool voor sommige vmbo-leerlingen: 'Het is een chaos'

13.07.18
Een onbekend aantal examenleerlingen van het VMBO Maastricht hoeft toch niet naar een speciale zomerschool. Voor hen, volgens de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs een "behoorlijke groep", is een toets niet meer nodig. De overige leerlingen moeten wel naar de zomerschool om de examens in te halen.
Deel bericht

Scholing van leraren die nieuwkomers lesgeven: hoe doen andere landen dat?

13.07.18
In Nederland zijn scholen en leraren niet goed voorbereid op het geven van onderwijs aan nieuwkomers. Daarom is in een studie van de HSU gekeken hoe Vlaanderen en Zweden het onderwijs aan deze kinderen organiseren. Daar worden nieuwkomers zo snel mogelijk in het reguliere BaO en VO opgevangen. Vooral is onderzocht hoe zij de professionalisering van leraren hebben gerealiseerd.
Deel bericht

‘Veel vmbo’s sjoemelen rond examinering’

13.07.18
Er wordt heel wat aangerommeld rond de examinering van vmbo'er, vermoedt René Kneyber. Hij is wiskundeleraar aan het Oosterlicht College in Nieuwegein en lid van de Onderwijsraad.
Deel bericht

Politie oefent aanslag op middelbare school in Staphorst

12.07.18
Schoten klinken door de school. Tijd om te wachten op zwaarbewapende collega's is er niet. Wat nu? Agenten, docenten én leerlingen oefenen een school shooting op de Pieter Zandt in Staphorst.Agenten gaan in duo's de school in, zodat ze continu weten wat er voor én achter ze gebeurt. Terwijl een klas met docent zich verschanst, kammen de agenten etage voor etage het gebouw uit.
Deel bericht

Kunst- en cultuuronderwijs in vmbo krijgt steuntje in de rug

12.07.18
De provincie Utrecht wil dat vmbo-scholen meer tijd en geld steken in kunst- en cultuurlessen op school. Uit onderzoek blijkt dat scholen veel behoefte hebben aan meer kunst en cultuur, maar dat er geen subsidies voor worden aangevraagd. De provincie wil de onderwijsinstellingen een steuntje in de rug geven en stelt daar de komende jaren twee ton voor beschikbaar.
Deel bericht

Impuls voor joods onderwijs op JBO-scholen

12.07.18
Docenten van de twee scholen voor basis- en voortgezet onderwijs gaan i.s.m. de WZO een programma uitwerken voor aanvullend Joods-identiteitsversterkend onderwijs. Daartoe worden voor een periode van vier jaar twee professionele leerkrachten uit Israël aan het JBO verbonden, die zich zullen inzetten voor verbreding en verdieping van het Joods onderwijs.
Deel bericht

Vmbo-scholen in Almelo doen sigaret in de ban

12.07.18
Het rookverbod gaat in als na de zomervakantie het nieuwe schooljaar begint. Het creëren van een rookvrije generatie willen wij van harte ondersteunen.Het rookverbod geldt niet alleen voor leerlingen, docenten en andere medewerkers. Ook voor ouders. Als deze toch een sigaret willen opsteken, wordt hen verzocht dat buiten het zicht van de school te doen.
Deel bericht

Met een Nederlands havo-diploma voortaan welkom op Belgische scholen

12.07.18
Eerst kon het niet, maar nu wel: studeren in België met een havo-diploma als vooropleiding. Bovendien is studeren over de grens goedkoper en duurt korter. Het woord 'hogeschool' is een tikje verwarrend. De school biedt onderwijs in wat we in Nederland mbo en hbo noemen. De schooldirectie heeft grote verwachtingen van de mogelijke komst van Nederlandse havisten.
Deel bericht

Hoe actueel is het gedachtengoed van Maria Montessori?

12.07.18
Zo neemt individualisering in het onderwijs een steeds grotere plek in. Heeft het onderwijs meer oog voor basisbehoeften als competentie, autonomie en relatie. En kloppen de uitgangspunten van het ervaringsgericht onderwijs perfect bij de Montessori-gedachte, om kinderen de ruimte te geven hun talenten te ontdekken. De meest geciteerde uitspraak is niet voor niets ‘Help mij het zelf te doen.’
Deel bericht

Vmbo'ers Maastricht horen morgen welke toetsen ze moeten herkansen

11.07.18
Morgen horen de leerlingen van VMBO Maastricht voor welke vakken ze opnieuw toetsen voor het schoolexamen moeten doen. Eerst was er sprake van een totaaltoets, over alle stof, voor alle 354 leerlingen. Het afgelopen weekend hebben de scholieren daarvoor geblokt.Maar maandagavond werd die totaaltoets afgeblazen voor 311 vmbo'ers. De ouders kregen daar een e-mail over.
Deel bericht