Zeeuws-Vlaanderen krijgt niet de ‘eilandenstatus’

07.12.17
Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen hoeft niet te rekenen op extra geld. Dat blijkt uit antwoorden van minister Slob. Lees verder ?
The post Zeeuws-Vlaanderen krijgt niet de ‘eilandenstatus’ appeared first on VOS/ABB.
Deel bericht
(advertentie)

Levensbeschouwelijk onderwijs structureel geregeld

26.05.18
Elke leerling heeft recht op godsdienstig of humanistisch onderwijs, maar op openbare scholen worden deze lessen niet altijd gegeven. Daarom is er jaarlijks ruim 11 miljoen euro beschikbaar om deze lessen alsnog aan te bieden. Er zijn dan vakdocenten beschikbaar om dit onderwijs te geven aan leerlingen die dat willen. Jaarlijks maken hier ongeveer 70.000 leerlingen gebruik van.
Deel bericht

Diederik Samsom: 'Scholen moeten besparen om te voldoen aan Parijs'

25.05.18
Om de verhouding te schetsen: hoeveel keer meer energie verbruikt een gemiddelde school dan een gemiddelde woning? Een basisschool gebruikt ongeveer evenveel energie als twintig huishoudens. Een gemiddelde middelbare school zo’n beetje het dubbele. Verspillen scholen naar verhouding meer dan andere publieke voorzieningen? Ja, dat komt door een optelsom van factoren.
Deel bericht

Help de Overstapservice Onderwijs (OSO) verbeteren

25.05.18
Met OSO kunnen scholen leerlinggegevens eenvoudig digitaal overdragen op het moment dat een leerling overstapt naar een andere school; van PO naar VO, maar ook binnen het PO of VO. Jaarlijks worden OSO en de betrokken administratiesystemen aangepast op basis van suggesties van gebruikers en naar aanleiding van technologische- of andere ontwikkelingen.
Deel bericht

De Rede en ZSC kunnen samen in Terneuzen

24.05.18
SSG De Rede kan samengaan met chr. sg Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen.De Terneuzense gemeenteraad heeft hier in een raadscommissie mee ingestemd. Het openbaar voortgezet onderwijs verdwijnt daarmee uit Zeeuws-Vlaanderen. De fusieschool krijgt een protestants-christelijke/rooms-katholieke identiteit, maar de algemene toegankelijkheid voor leerlingen en docenten is en blijft gegarandeerd.
Deel bericht

Effect anti-pestprogramma's op scholen vaak nihil

24.05.18
Bij meer dan de helft van de basisschoolleerlingen die ‘pestlessen’ krijgen, hebben die amper effect. Van een aantal veelgebruikte methoden kan het effect niet worden bewezen. ‘De gronden waarop die lessen zijn gekozen, zijn soms verbazingwekkend.’
Deel bericht

Thema Week tegen Pesten 2018: Laat je zien

23.05.18
Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee bedoelen we jou als leraar. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen. Zodat ze je weten te vinden en om hulp durven te vragen bij pesten. Vertrouwen is daarbij van groot belang. Wederzijds vertrouwen staat centraal tijdens de Week Tegen Pesten 2018.
Deel bericht

Sterfgeval op school? Rouwprotocol ingehaald door social media

23.05.18
Social media staan vaak in de weg van het rouwprotocol dat scholen gebruiken als een leerling of een docent overlijdt. Maar zo'n draaiboek is niet eens zo nodig, zegt rouwdeskundige Daan Westerink. Het beste protocol wordt ter plekke gemaakt. Maar één opdracht staat voorop: neem als school meteen contact op. Probeer direct afstemming te zoeken met de ouders, de klas en docenten .
Deel bericht

Congres: Robotica en Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs

23.05.18
Op donderdag 14 juni 2018 organiseert Like2Share bij het Museum voor Communicatie in Den Haag het congres Robotica en Kunstmatige Intelligentie & Onderwijs. Dit evenement is bedoeld voor de gehele onderwijskolom, van PO tot WO.
Deel bericht

Gezamenlijke huisvestingsplannen

23.05.18
In de media leek het misschien alsof de gemeenten het onderspit hadden gedolven in het voorstel, en wij PO-Raad en VO-raad er met de buit vandoor gingen. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat niet alleen gemeenten, maar ook schoolbesturen meer verantwoordelijkheid krijgen voor het schoolgebouw.
Deel bericht

Nieuwe regeling helpt 'arme' brugklasser aan laptop

23.05.18
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt het voor alle brugklassers mogelijk om via Stichting Leergeld een laptop te huren als hier thuis geen geld voor is. Een aanzienlijk deel van de VO-scholen in Nijmegen verwacht tegenwoordig namelijk dat de leerling een eigen ‘device’ heeft of aanschaft. De actie komt voort uit een amendement dat in juli 2017 door de gemeenteraad is aangenomen.
Deel bericht

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

22.05.18
Dit inventariserende onderzoek beoogt weer te geven wat de stand van zaken is binnen de SWV'en van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van onderwijs aan en begeleiding van begaafde kinderen en welke ambities zij hebben.
Deel bericht

Staatssecretaris: ‘School geen vrijblijvende rol bij armoedebestrijding’

22.05.18
Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil dat gemeenten en scholen intensiever gaan samenwerken om armoede en uitsluiting onder kinderen te bestrijden.Gemeenten zouden een armoederegisseur moeten aanstellen. Die is het aanspreekpunt voor armoede onder kinderen voor onderwijs, maatschappelijk middenveld en anderen en zorgt voor afspraken en afstemming van taken.
Deel bericht

Een op de vijf vmbo'ers gaat naar het hbo

22.05.18
Vmbo-scholieren die na hun opleiding naar de havo zijn gegaan, gaan twee keer zo vaak naar het hbo als jongeren die na het vmbo voor een mbo-opleiding kozen.Een klein deel van de vmbo-g/t-scholieren (2 procent) stroomde uiteindelijk door naar wetenschappelijk onderwijs.
Deel bericht

Toegankelijkheid Zeeuws-Vlaams onderwijs blijft gewaarborgd

22.05.18
Voor ongerustheid is geen enkele reden, ook na de fusie in het Zeeuws-Vlaamse VO blijft de toegankelijkheid voor iedere leerling gewaarborgd. Dat bezweren de RvT en het bestuur van sg De Rede in Terneuzen. In de statuten van de fusieschool wordt de toegankelijkheid gegarandeerd en staat dat de gemeenteraad van Terneuzen, zoals bij openbaar onderwijs gebruikelijk, een stevige vinger in de pap heeft
Deel bericht

Rekenwedstrijd W4Kangoeroe

22.05.18
Zowel de opgaven, antwoorden en uitwerkingen van de 25e editie W4Kangoeroe staan online. Een dezer dagen kunnen de VO-scholen hun prijzenpakketten al ontvangen. We gaan vandaag beginnen met de BO-scholen. Het inpakken is behoorlijk intensief werk dit jaar, omdat sommige prijzen een nogal 'lastig' formaat hebben om in te pakken, vandaar.
Deel bericht

Veel scholen benutten geboden levensbeschouwelijke ruimte te weinig

21.05.18
Het schoolplan nieuwe stijl biedt scholen nog meer mogelijkheden om vanuit de levensbeschouwelijke grondslag het onderwijs en de opvoeding te doordenken en te beschrijven. De bedoeling van het nieuwe schoolplan is dat u als bestuur en school laat zien wat uw school zelf aan kwaliteitseisen stelt en hoe u wilt voldoen aan de basiskwaliteit.
Deel bericht

Beiler leerlingen willen een groene school

20.05.18
Leerlingen van CS Vincent van Gogh in Beilen presenteerden gisteren hun project De wijk van de toekomst, waarin zij ideeën voor een nieuwe Havenwijk uitwerkten. Wethouder Dennis Bouwman was onder de indruk van de presentaties. „Ik moet de leerlingen een groot compliment geven. Ze hebben verschillende benaderingen en oplossingen laten zien. Alle groepjes vonden een groene omgeving belangrijk.
Deel bericht

Nationaal Actieplan seksuele gezondheid

20.05.18
Het actieplan stelt dat kennis over seksualiteit de basis vormt voor een gezond seksueel leven. Hierbij hoort o.a. dat scholen voldoende aandacht hebben voor brede seksuele vorming, zoals veilig vrijen en de juiste vorm van anticonceptie. Zo wordt ervoor gezorgd dat er minder soa en ongewenste zwangerschappen ontstaan. Ook is er structurele aandacht voor grensoverschrijdend gedrag nodig .
Deel bericht

Kamermeerderheid voor nieuw onderwijsachterstandenbeleid

19.05.18
Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel van minister Slob voor een nieuwe verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. De PO-Raad: zorgen over de herverdeeleffecten die zullen optreden.Met name scholen in de grote en middelgrote steden gaan er de komende jaren miljoenen op achteruit, wat opgebouwde voorzieningen zal doen verschralen of verdwijnen.
Deel bericht

Schutter Texas spaarde levens van leerlingen 'die zijn verhaal zouden vertellen'

19.05.18
Dimitrios Pagourtzis, de zeventienjarige jongen die gisteren een bloedbad aanrichtte tijdens een schietpartij op de Santa Fe High School in Texas, spaarde de levens van medeleerlingen die hij graag mocht.
Deel bericht