Van meisje naar jongen: zo vertel je dat aan je klas

10.01.18
Gert Bekendam helpt sinds zijn pensionering scholieren bij hun coming-out als ze besloten hebben van geslacht te veranderen. „Mijn agenda is voller dan toen ik nog werkte.”
Deel bericht
(advertentie)

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

19.07.18
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoek. In totaal is daar 15 miljoen mee gemoeid.
Deel bericht

Het einde van de Onderwijscoöperatie

19.07.18
Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Het Lerarencongres (dat op de internationale Dag van de Leraar 5 oktober 2018 gepland stond) kan geen doorgang vinden.
Deel bericht

Seksuele moraal in het klaslokaal

19.07.18
Veel leerkrachten vinden het sowieso lastig om op school over seksuele moraal te praten. Je wilt als leerkracht niet je eigen moraal opdringen aan je leerlingen. Maar hoeveel weet de gemiddelde leerkracht eigenlijk over de seksuele moraal van de ouders met een migratieachtergrond? Daarom ter illustratie een kleine greep uit de islamitische geboden van de sjiieten.
Deel bericht

School van de Toekomst

19.07.18
Vanaf 1 augustus is de ‘School van de Toekomst’ te zien in het Nat. Onderwijsmuseum. Deze presentatie toont kunstwerken die de toekomst van het onderwijs symboliseren. Studenten van kunstacademies lieten zich inspireren door ideeën die er leven over de toekomst van het onderwijs en maakten de installaties en projecten t.g.v. het 100-jarig jubileum van het ministerie van OCW.
Deel bericht

Eerste diploma-uitreiking VMBO Maastricht

18.07.18
41 leerlingen van VMBO Maastricht kunnen vandaag op school hun diploma ophalen. Ze krijgen woensdagmiddag een telefoontje wanneer ze daarvoor terechtkunnen, zei een woordvoerder van de school.Geslaagden komen niet allemaal tegelijk, maar krijgen een tijdstip te horen wanneer ze zich woensdagmiddag kunnen melden. Wie niet wil hoeft het diploma niet per se woensdag op te halen.
Deel bericht

Stichting Omgaan met Pesten kijkt terug op geslaagde opnames videoclip ‘Proud to be me’

18.07.18
Stichting Omgaan met Pesten lanceert in september de nieuwe campagne ‘Proud to be me’ en verspreidt samen met de videoclip een gratis lespakket voor scholen, dat ingezet kan worden in de week tegen pesten van 17 t/m 21 september! De stichting wil scholen inspireren om samen met de kinderen aan de slag te gaan en te werken aan een veilige omgeving.
Deel bericht

Taart voor 40 genomineerde leraren

18.07.18
Afgelopen donderdag werden 40 genomineerde leraren voor de verkiezing Leraar van het jaar 2018 op school verrast met een feestelijke taart. Uit bijna 800 aanmeldingen heeft de beroepsjury 40 leraren geselecteerd: 10 leraren uit elke sector (po, so, vo en mbo) De verkiezing Leraar van het Jaar is een activiteit van de Onderwijscoöperatie en deze organisatie wordt per 1 januari 2019 opgeheven.
Deel bericht

Grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

18.07.18
Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. Het is een vreselijke en destructieve ziekte. Daarom moeten we er alles aan doen om mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden. Het streven is om de vaccinatie eind 2019 aan alle dan 14- tot en met 18-jarigen aangeboden te hebben.
Deel bericht

VMBO Maastricht biedt excuses aan voor nieuwe fout

18.07.18
79 leerlingen van het VMBO Maastricht hoeven geen herstelopdracht te maken voor het vak ckv , terwijl ze dat eerder wel te horen hadden gekregen. Volgens de school is er een fout gemaakt en hadden de leerlingen het vak al afgerond. De school heeft hun excuses aangeboden en laten weten dat ze de herstelopdracht niet meer hoeven te maken.
Deel bericht

Historicus: 'Nederlanders zijn altijd bot en lomp geweest'

18.07.18
Historicus Piet de Rooij is de grondlegger van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Hij wordt niet vrolijk van de discussie over zeehelden of de bemoeienis van de politiek met geschiedenis op scholen. 'We oordelen zonder te begrijpen'.
Deel bericht

Conferentie 'Begaafdheid & Talentontwikkeling'

18.07.18
Op 14 en 15 november 2018 organiseert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein. Het thema van de conferentie is 'Flow creëren in leren'. We besteden aandacht aan het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei en benaderen dit vanuit een levensloopperspectief.
Deel bericht

Zeeland: Miljoenen voor slimmer reizen naar school

18.07.18
Een scholier uit Scharendijke ziet dat de volgende dag zijn laatste twee lesuren vervallen. Hij pakt zijn mobieltje en tikt op zijn 'smart mobility app' in: 13.00 uur, Pontes Pieter Zeeman - Scharendijke. Onmiddellijk licht het reisadvies van het Smart Mobility Project op. Dat kan een iemand zijn met wie hij kan carpoolen, een busje van het wmo-vervoer of gewoon de bus van Connexxion.
Deel bericht

VMBO Maastricht biedt excuses aan voor nieuwe fout

18.07.18
79 leerlingen van het VMBO Maastricht hoeven geen herstelopdracht te maken voor het vak ckv (culturele en kunstzinnige vorming), terwijl ze dat eerder wel te horen hadden gekregen. Volgens de school is er een fout gemaakt en hadden de leerlingen het vak al afgerond.
Deel bericht

Informatie Passend onderwijs naar rijksoverheid.nl

17.07.18
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. De praktijkvoorbeelden en veelgestelde vragen zijn dan op de website steunpuntpassendonderwijs-povo.nl van de PO- en VO-raad te vinden. De overige informatie over Passend onderwijs is te raadplegen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
Deel bericht

Amber laat zich niet kisten en krijgt écht passend onderwijs

17.07.18
Amber Everhardus, 19 jaar, heeft, ondanks haar grote fysieke beperkingen, afgelopen week meerdere examens met vlag en wimpel gehaald. Bijzonder, want deze leerlinge van het Vechtdal College is geboren met een spierziekte.Omdat het fysiek niet mogelijk was om naar een school te gaan, is er uiteindelijk gekozen om het thuisonderwijs uit te breiden met een aantal vakken.
Deel bericht

Amsterdam: Komend schooljaar twintig keer meer zij-instromers voor de klas

17.07.18
Het aantal zij-instromers in het onderwijs neemt komend schooljaar explosief toe. Vergeleken met vorig jaar is de instroom dit jaar met tweeduizend procent gestegen, van vijf naar honderd. Dat blijkt uit een brief van onderwijswethouder Moorman (PvdA), waarin ze toelicht welke maatregelen er tot nu toe zijn doorgevoerd en hoe het lerarentekort in de stad zich als gevolg daarvan ontwikkelt.
Deel bericht

Steeds meer onbevoegde docenten Haagse scholen

17.07.18
Groep de Mos maakt zich grote zorgen over het groeiend aantal onbevoegde docenten dat in Den Haag voor de klas staat. Onbevoegd betekent niet altijd onbekwaam. Daarom wil Groep de Mos weten hoeveel onbevoegd gegeven lessen er worden gegeven en of de deze docenten een afgeronde lerarenopleiding hebben.In ieder geval is 223 fulltime onbevoegde docenten veel te groot.
Deel bericht

Bezwaar tegen fusie middelbare scholen in Terneuzen, kort geding dreigt

17.07.18
De belangenorganisatie voor openbaar onderwijs VOS/ABB heeft bezwaar aangetekend tegen de fusie van de middelbare scholen in Terneuzen. Zij dreigt ook met een kort geding. De nieuwe school krijgt een christelijk karakter, waarbij wel is vastgelegd dat de algemene toegankelijkheid voor leerlingen en docenten gewaarborgd blijft.
Deel bericht

Denktank en taskforce moeten lerarentekort aanpakken

17.07.18
De gemeente A'dam neemt weer extra maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Wethouder onderwijs Marjolein Moorman (PvdA) wil een denktank en taskforce in het leven roepen om het tekort van zeker 300 juffen en meesters en 70 docenten op de middelbare scholen in de stad aan te pakken.
Deel bericht

De Lage Waard is 'GLOBE Science School'

16.07.18
CSG De Lage Waard heeft het predicaat GLOBE Science School ontvangen. Daarmee zijn zij de eerste school in de regio Drechtsteden die het doen van écht wetenschappelijk onderzoek volledig heeft geïntegreerd in het lesprogramma.GLOBE is een netwerk van 32.000 scholen in 121 landen die onderzoek doen aan natuur en milieu in samenwerking met wetenschappers.
Deel bericht