Oproep aan ouders: stop met ‘omhoog drukken’ kinderen naar hoogste schoolniveaus

09.02.18
Ouders moeten stoppen om hun kinderen naar de hoogste schoolniveaus te pushen. De druk om beter te presteren leidt tot veel stress bij leerlingen. Daarvoor waarschuwt minister Arie Slob. ,,Het vmbo is niet een soort vergaarbak van kinderen die niet naar havo of vwo kunnen, en dus maar naar het vmbo moeten. Dit is geen restonderwijs.’’
Deel bericht
(advertentie)

Nieuwe vestigingen voor School voor Persoonlijk Onderwijs

17.10.18
De School voor Persoonlijk Onderwijs start nieuwe vestigingen in Deventer, Hengelo en Hoorn. Vanaf volgend jaar kunnen scholieren er in klassen van gemiddeld nog geen zestien leerlingen voortgezet onderwijs volgen. Curriculum, rooster en lesmethoden zijn op alle scholen gelijk. De scholen zijn gewoon bekostigd door de overheid, maar bieden onderwijs alsof je op een dure privé school zit.
Deel bericht

Van elke 400 kinderen gaat er één naar particuliere school

17.10.18
Het aantal particuliere scholen die geen rijksbekostiging krijgen groeit weliswaar, maar het aantal is nog altijd zeer beperkt. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert met zijn brief op SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint die aan de bel had getrokken over de groei van het aantal particuliere scholen.
Deel bericht

Jongere selectief bij samenstellen hulpnetwerk

17.10.18
Jongeren vragen niet bij al hun vrienden om hulp maar zijn daarin selectief. Jongeren vragen meestal aan twee tot drie vrienden om hulp. Hun vriendennetwerk is daarentegen vaak veel groter. Ze hebben vooral de voorkeur voor klasgenoten op wie zij lijken. Een jongere met depressieve symptomen zal eerder steun vragen bij een vriend die hier ook last van heeft.
Deel bericht

Aan de slag met streektaal op het vmbo

17.10.18
In samenwerking met het Friese Cedin heeft de IJsselacademie (Zwolle) een aangepaste uitgave van de lesbrief ‘Jouw taal hoort bij jou’ uitgebracht, speciaal voor vmbo-leerlingen in regio’s waar thuis ook dialect gesproken wordt.In deze uitgave komen verschillende thema’s in korte hoofdstukjes aan bod. Leerlingen buigen zich over de rol die taal speelt in hun leven.
Deel bericht

Lieve Coca-Cola en Mars, wij weten al hoe we de school gezonder krijgen: al uw rommel de deur uit

16.10.18
Column - Ik keek naar een filmpje van Coca-Cola en nu ben ik misselijk. In het filmpje legt het bedrijf uit hoezeer het zich inspant voor gezonde schoolkantines. Niet door, wat je met een beetje gezond verstand zou denken, zijn producten uit de scholen terug te trekken, maar juist door alle schoolgebouwen vol te stouwen met frisdrankautomaten.
Deel bericht

Slob 'mist onderliggende boodschap' in 'sympathieke brief van docent

16.10.18
Doe een beroep op de gepensioneerde leerkrachten minister Arie Slob, is de strekking van de open brief aan de minister van gepensioneerd leerkracht Tjalling Janssen, die zaterdag in de Stentor stond. De minister reageert op Twitter dat hij het een sympathieke brief vindt. Daarmee mist hij het onderliggend verwijt van Janssen, vinden Twitteraars die weer reageren op Slob.
Deel bericht

Minister niet blij met herbenoeming LVO-topman na vmbo-debacle

15.10.18
Na het examendebacle op het VMBO Maastricht is minister Arie Slob (Onderwijs) niet blij met de herbenoeming van bestuursvoorzitter André Postema bij betrokken scholenkoepel LVO. Het besluit was aan de raad van toezicht, maar Slob zou het hebben ontraden als hem advies was gevraagd, zo laat hij de Tweede Kamer weten.
Deel bericht

Zijn kinderen in Utrecht, Noord–Holland en Limburg zoveel slimmer dan de rest? (Opinie)

15.10.18
Uit onderzoek in de provincie Groningen is gebleken dat basisschoolleerkrachten daar vaak ‘onderadviseren’, hun leerlingen onderschatten dus. Onderzoekers in Drenthe zagen daar ‘een minder ambitieuze leercultuur’, en ‘lage verwachtingen’ van ouders en leerkrachten. Regio’s waar men het van oudsher niet hoog in de bol had, hebben relatief weinig vwo-plaatsen.
Deel bericht

Amerikaanse schoolgoeroe geeft workshop positiviteit op Nijmeegs college

15.10.18
Het Kandinsky College werkt nu zo’n acht jaar met het gedachtegoed van PBS-grondlegger George Sugai. Op uitnodiging van de school was de Amerikaanse professor speciaal onderwijs deze week op bezoek om met leerlingen, docenten en ouders te praten. Jullie moeten weten dat PBS geen big deal is. Het draait om respect. Het is belangrijk om waarden te hebben.
Deel bericht

Onderwijsinspectie zag terreur-oefening Hoogeveen niet zitten

15.10.18
De anti-terreuroefening die het Alfa College in Hoogeveen afgelopen juni wilde houden, is niet doorgegaan onder druk van de Onderwijsinspectie. Eerder zei de school dat de oefening niet doorging vanwege ophef in de media en op internet. De Onderwijsinspectie zegt tegen het DvhN fout te hebben gehandeld in de zaak rondom het Alfa College.
Deel bericht

Meiden op Zernike Montessori Lyceum in Groningen moeten breien en jongens leren stoere dans: 'Dit is dicriminatie'

14.10.18
Meiden moeten breien terwijl de jongens de Haka leren. Om die reden klaagt Floor Harryvan (16) het Zernike Montessori Lyceum in Groningen aan voor discriminatie.Tot verontwaardiging van vwo-5 leerling Floor Harryvan mogen meisjes niet deelnemen aan de Hakaworkshop voor het vak CKV. Scholen mogen geen onderscheid maken op geslacht en dat doen ze wel.’’
Deel bericht

Winnaars internationale eTwinningprojecten bekend

13.10.18
Op 10 oktober reikte Nuffic drie prijzen uit aan de beste internationale eTwinningprojecten van het afgelopen schooljaar. De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën: po, vo en mbo. De winnaars zijn de RK Basisschool Bernardus uit Saasveld, RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom en de Roncalli Mavo in Rotterdam. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 1.000 euro.
Deel bericht

Greijdanus presenteert nieuw merk voor christelijk voortgezet onderwijs: GO

12.10.18
Martin Jan de Jong (bestuurder Greijdanus), vertelt dat een jongere die een GO-school binnenstapt, wéét dat er veel aandacht wordt besteed aan het christen-zijn en aan het ontdekken van de wereld. Hij weet ook dat hij er verschillende vakken kan volgen op verschillende niveaus, en dat er praktischer en projectmatiger gewerkt wordt, waardoor er meer samenhang komt in de leerstof.
Deel bericht

AOb wint bij Hoge Raad opnieuw zaak over ontslagvergoeding

12.10.18
Werknemers die ontslagen zijn kort voordat zij met pensioen zouden gaan, hebben recht op een volledige transitievergoeding. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een procedure die de AOb had aangespannen voor een 64-jarige docent uit het voortgezet onderwijs. De Hoge Raad bevestigt de hoofdregel dat de wet invulling geeft aan de transitievergoeding, de rechter dient de wet te respecteren.
Deel bericht

Maak een einde aan stigmatisering van kinderen met psychische problemen

12.10.18
Alle kinderen en jongeren in Nederland moeten zich veilig voelen. Zij verdienen de ruimte om zich naar vermogen te ontwikkelen en zouden niet buitengesloten of achtergesteld mogen worden wegens hun psychische problemen en de jeugdhulp die zij daarvoor ontvangen. Dit statement maakt het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie op de de Dag van de Psychische Gezondheid.
Deel bericht

Leerlingen Vox-klassen pitchen op de pont

12.10.18
Het kunnen geven van een goede pitch is belangrijk! Daarom deden leerlingen van Vox-klassen vandaag mee aan de Nationale Pitchdag. Ze ‘pitchten op de pont’ in Amsterdam onder toeziend oog van Thom Uildriks, Nederlands Kampioen pitchen 2018. In de dagen voorafgaand aan de Nationale Pitchdag werkten de leerlingen aan een eigen bedrijfsconcept.
Deel bericht

Krachttraining helpt dikke kinderen bij gym

12.10.18
Het is één van de bekendste jeugdtrauma's: als allerlaatste gekozen worden tijdens gymles. Onderzoekers uit Maastricht volgden een jaar lang bijna zevenhonderd kinderen op het VO in Limburg en hebben de oplossing voor dikke kinderen gevonden. Bij krachttraining blinken zij uit en vallen ze zelfs een beetje af. Alle scholen in het land moeten krachttraining invoeren tijdens hun gymles.
Deel bericht

Schooladvies vaker bijgesteld bij lagere inkomens

12.10.18
Bijna 8 procent van de leerlingen in groep acht in 2016/’17 kreeg na de eindtoets een hoger schooladvies dan het eerste schooladvies van de leerkracht. Kinderen van ouders met een hoog huishoudensinkomen kregen minder vaak een bijstelling, maar zij hadden ook vaker vwo (het hoogste niveau) als eerste schooladvies. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Deel bericht

Meer geld voor aanpak lerarentekort

12.10.18
Onderwijsminister Arie Slob verhoogt de subsidie voor zij-instromers en trekt meer geld uit voor de aanpak van het lerarentekort in de Randstad. Er komt 20 miljoen euro extra beschikbaar. Een deel daarvan komt uit de pot voor de Lerarenbeurs. Daar is minder vraag naar dan aanvankelijk werd gedacht.Van de 20 miljoen gaat 7 miljoen naar het budget voor zij-instromers.
Deel bericht

Instroom pabo groeit opnieuw

11.10.18
In de aanloop naar een politiek debat laten de hogescholen weten hoe het met hun opleidingen gaat. De pabo groeit dit jaar opnieuw, maar de andere lerarenopleidingen hebben het moeilijk. De tweedegraads lerarenopleidingen leverden 6,5 procent instroom in. Een lichtpuntje is dat het aantal eerstejaars bij de tekortvakken Duits, scheikunde en techniek nagenoeg gelijk is gebleven.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)