Kwart scholen wijzigt reisbestemming door aanslagen

13.02.18
Een kwart van de middelbare scholen die schoolreisjes naar het buitenland organiseren, gaat niet meer naar steden waar de afgelopen jaren terroristische aanslagen zijn gepleegd. De helft van de scholen heeft te maken met leerlingen die van hun ouders niet meer mee op reis mogen.
Deel bericht
(advertentie)

Meer landelijke regie in aanpak lerarentekort OCW

18.10.18
Mede op basis van input van de VO-raad en andere partijen is op een aantal belangrijke punten vooruitgang geboekt in de uitwerking van een aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort. De aanpak heeft een sterk regionaal karakter, maar daarnaast wordt ook ingezet op landelijke regie voor de aanpak van regio-overstijgende knelpunten.
Deel bericht

Unitonderwijs: 55 kids in 1 megaklas, is dat goed nieuws?

18.10.18
Naast de reguliere klassen heeft het Herbert Vissers College dit jaar een megaklas ingericht met 55 kinderen van alle niveaus. De brugklassers volgen geen vakken in verschillende lokalen volgens het ritme van de bel, maar hebben een grote eigen ruimte tot hun beschikking. Iedere ochtend begint de klas in drie groepjes met een ‘check-in’ door hun coach,
Deel bericht

Wandelende (en verdwenen) eilanden centraal in Waddenatlas

18.10.18
De Waddenatlas, die vandaag gepresenteerd wordt in het Afsluitdijk Wadden Center, is de nieuwste in een reeks thema-atlassen die Noordhoff uitgeeft, na bijvoorbeeld edities over voetbal, Amsterdam en veiligheid. "Elke Nederlander heeft wel een beeld van de Waddeneilanden, vaak gekleurd door toerisme. In dit boek zie je de gigantische geschiedenis erachter."
Deel bericht

RSG Wolfsbos leert leerlingen de magie van technologie ontdekken

18.10.18
Uniek is dit schooljaar de workshop ‘programmeren met micro:bits’. De Micro:bit is een computertje dat werkt op batterijen, met programmeerbare knopjes, lampjes, een kompas en Bluetooth. Ook kunnen er allerlei andere apparaten aan gekoppeld worden, zoals lichtsensoren of motortjes. Leerlingen sturen een zelfgeschreven code draadloos naar het computertje en kunnen meteen testen
Deel bericht

Maak leerlingen bewuster van het belang van privacy

18.10.18
Op school doe je er alles aan om informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te regelen zodat je school voldoet aan de privacywetgeving. Maar in hoeverre zijn leerlingen zich bewust van hun privacy? Het is belangrijk om met leerlingen het gesprek aan te gaan over privacy.
Deel bericht

Tien tips voor de “saaie” leraar"

18.10.18
De docent motiveert niet. In een reeks provinciedebatten vroeg het Laks driehonderd leerlingen uitgebreid naar hun ervaringen.Opvallende uitkomst: veel scholen schieten door in het gebruik van innovatieve lesmethoden. De leerling heeft liever een goed verhaal of lesboek dan alleen de iPad. Een andere belangrijke tip: maak duidelijk waarom lessen belangrijk zijn.
Deel bericht

Website van uw school nog steeds zonder https?

18.10.18
De veelgebruikte browser Google Chrome geeft voortaan een waarschuwing bij websites zonder beveiligde https-verbinding. Een virtuele rondgang leert dat daartoe websites behoren van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs en ook websites van onderwijsstichtingen. Websites zonder https krijgen voortaan via Google Chrome een rood waarschuwingsscherm,
Deel bericht

De vrijwillige ouderbijdrage blijft voor onduidelijkheid zorgen

18.10.18
Scholen slagen er maar niet in om afspraken te maken over de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het nieuwe schooljaar hadden alle scholen in het PO en VO eensluidende richtlijnen voor ouders en leerlingen moeten hebben.Daarin zouden ouders onder meer de verzekering moeten krijgen dat hun zoon of dochter niet wordt buitengesloten als de bijdrage niet is overgemaakt.
Deel bericht

Nieuwe vestigingen voor School voor Persoonlijk Onderwijs

17.10.18
De School voor Persoonlijk Onderwijs start nieuwe vestigingen in Deventer, Hengelo en Hoorn. Vanaf volgend jaar kunnen scholieren er in klassen van gemiddeld nog geen zestien leerlingen voortgezet onderwijs volgen. Curriculum, rooster en lesmethoden zijn op alle scholen gelijk. De scholen zijn gewoon bekostigd door de overheid, maar bieden onderwijs alsof je op een dure privé school zit.
Deel bericht

Van elke 400 kinderen gaat er één naar particuliere school

17.10.18
Het aantal particuliere scholen die geen rijksbekostiging krijgen groeit weliswaar, maar het aantal is nog altijd zeer beperkt. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert met zijn brief op SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint die aan de bel had getrokken over de groei van het aantal particuliere scholen.
Deel bericht

Jongere selectief bij samenstellen hulpnetwerk

17.10.18
Jongeren vragen niet bij al hun vrienden om hulp maar zijn daarin selectief. Jongeren vragen meestal aan twee tot drie vrienden om hulp. Hun vriendennetwerk is daarentegen vaak veel groter. Ze hebben vooral de voorkeur voor klasgenoten op wie zij lijken. Een jongere met depressieve symptomen zal eerder steun vragen bij een vriend die hier ook last van heeft.
Deel bericht

Aan de slag met streektaal op het vmbo

17.10.18
In samenwerking met het Friese Cedin heeft de IJsselacademie (Zwolle) een aangepaste uitgave van de lesbrief ‘Jouw taal hoort bij jou’ uitgebracht, speciaal voor vmbo-leerlingen in regio’s waar thuis ook dialect gesproken wordt.In deze uitgave komen verschillende thema’s in korte hoofdstukjes aan bod. Leerlingen buigen zich over de rol die taal speelt in hun leven.
Deel bericht

Lieve Coca-Cola en Mars, wij weten al hoe we de school gezonder krijgen: al uw rommel de deur uit

16.10.18
Column - Ik keek naar een filmpje van Coca-Cola en nu ben ik misselijk. In het filmpje legt het bedrijf uit hoezeer het zich inspant voor gezonde schoolkantines. Niet door, wat je met een beetje gezond verstand zou denken, zijn producten uit de scholen terug te trekken, maar juist door alle schoolgebouwen vol te stouwen met frisdrankautomaten.
Deel bericht

Slob 'mist onderliggende boodschap' in 'sympathieke brief van docent

16.10.18
Doe een beroep op de gepensioneerde leerkrachten minister Arie Slob, is de strekking van de open brief aan de minister van gepensioneerd leerkracht Tjalling Janssen, die zaterdag in de Stentor stond. De minister reageert op Twitter dat hij het een sympathieke brief vindt. Daarmee mist hij het onderliggend verwijt van Janssen, vinden Twitteraars die weer reageren op Slob.
Deel bericht

Minister niet blij met herbenoeming LVO-topman na vmbo-debacle

15.10.18
Na het examendebacle op het VMBO Maastricht is minister Arie Slob (Onderwijs) niet blij met de herbenoeming van bestuursvoorzitter André Postema bij betrokken scholenkoepel LVO. Het besluit was aan de raad van toezicht, maar Slob zou het hebben ontraden als hem advies was gevraagd, zo laat hij de Tweede Kamer weten.
Deel bericht

Zijn kinderen in Utrecht, Noord–Holland en Limburg zoveel slimmer dan de rest? (Opinie)

15.10.18
Uit onderzoek in de provincie Groningen is gebleken dat basisschoolleerkrachten daar vaak ‘onderadviseren’, hun leerlingen onderschatten dus. Onderzoekers in Drenthe zagen daar ‘een minder ambitieuze leercultuur’, en ‘lage verwachtingen’ van ouders en leerkrachten. Regio’s waar men het van oudsher niet hoog in de bol had, hebben relatief weinig vwo-plaatsen.
Deel bericht

Amerikaanse schoolgoeroe geeft workshop positiviteit op Nijmeegs college

15.10.18
Het Kandinsky College werkt nu zo’n acht jaar met het gedachtegoed van PBS-grondlegger George Sugai. Op uitnodiging van de school was de Amerikaanse professor speciaal onderwijs deze week op bezoek om met leerlingen, docenten en ouders te praten. Jullie moeten weten dat PBS geen big deal is. Het draait om respect. Het is belangrijk om waarden te hebben.
Deel bericht

Onderwijsinspectie zag terreur-oefening Hoogeveen niet zitten

15.10.18
De anti-terreuroefening die het Alfa College in Hoogeveen afgelopen juni wilde houden, is niet doorgegaan onder druk van de Onderwijsinspectie. Eerder zei de school dat de oefening niet doorging vanwege ophef in de media en op internet. De Onderwijsinspectie zegt tegen het DvhN fout te hebben gehandeld in de zaak rondom het Alfa College.
Deel bericht

Meiden op Zernike Montessori Lyceum in Groningen moeten breien en jongens leren stoere dans: 'Dit is dicriminatie'

14.10.18
Meiden moeten breien terwijl de jongens de Haka leren. Om die reden klaagt Floor Harryvan (16) het Zernike Montessori Lyceum in Groningen aan voor discriminatie.Tot verontwaardiging van vwo-5 leerling Floor Harryvan mogen meisjes niet deelnemen aan de Hakaworkshop voor het vak CKV. Scholen mogen geen onderscheid maken op geslacht en dat doen ze wel.’’
Deel bericht

Winnaars internationale eTwinningprojecten bekend

13.10.18
Op 10 oktober reikte Nuffic drie prijzen uit aan de beste internationale eTwinningprojecten van het afgelopen schooljaar. De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën: po, vo en mbo. De winnaars zijn de RK Basisschool Bernardus uit Saasveld, RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom en de Roncalli Mavo in Rotterdam. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 1.000 euro.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)