Gymnastiek in de toekomst: minder sporten en meer bewegen

10.03.18
"We kunnen wel een update gebruiken", zegt Léon Neven. Hij is gymdocent op middelbare school De Goudse Waarden in Gouda en heeft een duidelijke mening over de toekomst van zijn vak. "Het lesprogramma in het basis- en voortgezet onderwijs is elf jaar geleden voor het laatst aangepast. Het is helemaal niet slecht, maar komt wel uit 2007."
Deel bericht
(advertentie)

'Stop met label Excellente School'

17.03.18
Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs, vindt dat het predicaat 'Excellente School' een vertekend beeld geeft en verwarring schept. Het suggereert ten onrechte dat het onderwijs op scholen met het label beter is dan op scholen die het niet hebben, zo stelt Rosenmöller vanavond in Kassa.
Deel bericht

Als het maar niet te Joods wordt

16.03.18
Het lijkt wel of de Jodenvervolging wordt gekaapt door niet-Joden voor politieke doeleinden. Anne Frank wordt tot in den treure gebruikt (misbruikt) om hedendaagse problematiek aan te kaarten. Je hoeft haar naam maar te noemen of je krijgt aandacht. Maar het gaat allang niet meer om wat zij heeft meegemaakt, om haar specifieke geschiedenis, ...
Deel bericht

Nieuwe historische contexten havo/vwo

16.03.18
Het vak geschiedenis krijgt in de bovenbouw van havo en vwo nieuwe historische contexten. Deze gelden vanaf examencohort 2019-2020. Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft dit besloten, op advies van de door het CvTE ingestelde syllabuscommissie.
Deel bericht

Slob hakt volgende maand knoop door over verdeling extra onderwijsgeld

16.03.18
Het kabinet beslist volgende maand hoe het geld voor het wegwerken van onderwijsachterstanden wordt verdeeld. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil het geld eerlijker verdelen over gemeenten.
Deel bericht

Opinie | Streven naar predicaat 'excellent' is juist goed voor een school

15.03.18
Hoge cijfers zijn echt niet het enige dat telt om een school 'excellent' te kunnen noemen, weten docent Sean Keller en oud-leerling Eva Bon van het Comenius College te Hilversum. Ook zorg voor leerlingen en betrokkenheid van ouders kunnen meetellen.
Deel bericht

Meeste mensen blijven trouw aan pedagogisch beroep

15.03.18
Van de mensen met een pedagogisch beroep heeft 8,5 procent vorig jaar een andere baan aanvaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Deel bericht

Leerkracht is sowieso een zwaar beroep, vindt Vlaamse pensioenminister

15.03.18
Leerkracht, een zwaar beroep? Vlaamse pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) vindt van van wel, zo blijkt uit een belangrijk werkdocument binnen de regering. De kans wordt daarom steeds groter dat ze vroeger met pensioen mogen.
Deel bericht

Duizenden scholieren doen mee aan 'school walkout' in de VS

14.03.18
In heel de Verenigde Staten zijn vandaag tijdens de National School Walkout scholieren de klas uitgelopen om te protesteren tegen wapenbezit. Om 10.00 uur liepen ze hun klaslokaal uit om 17 minuten buiten te blijven.
Deel bericht

Toezichthouder privacy: ‘inzage in leerlinggegevens alleen als het noodzakelijk is voor werk’

14.03.18
Leraren mogen alleen nog maar leerlinggegevens inzien die zij voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Dit stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport naar toegangsrechten. Wat dit betekent, lees je in dit artikel.
Deel bericht

De becijfering van de eindexamens is niet eerlijk

14.03.18
Pas de eindexamens van havo en vwo aan, schrijven aardrijkskundeleraren Martin Bakker en Clarinus Nauta. Bij sommige vakken wordt met lage gemiddelden gerekend, opdrachten zijn cryptisch en hoogbegaafden worden benadeeld.
Deel bericht

Tussenjaar en bijgespijkerde leraar voor hoogbegaafd kind

14.03.18
Hoogbegaafde leerlingen moeten betere begeleiding krijgen van bijgeschoolde leraren en hulp krijgen van experts. Ook kunnen zij na groep 8 een tussenjaar volgen voor ze naar de middelbare school gaan.
Deel bericht

Checklists en instructiehulpmiddelen op nieuwe website voor techniekdocenten

13.03.18
Handige checklists voor een veilig technieklokaal, instructiekaarten om bij machines te hangen en informatie over wet- en regelgeving. Techniekdocenten, instructeurs, afdelingsleiders en directies vinden op de nieuwe website Veiligepraktijklokalen.nl/techniek informatie en tools om het onderwijs veiliger en gezonder te maken. Niet alleen voor de docent, maar ook voor de leerlingen.
Deel bericht

Resultaten onderzoek werktevredenheid VO-personeel vrijwel ongewijzigd

13.03.18
Om meer zicht te krijgen op de werktevredenheid in de sector heeft Voion in kaart laten brengen hoe tevreden het personeel in het voortgezet onderwijs is en welke factoren hierop van invloed zijn. In het onderzoeksrapport worden diverse aanbevelingen gedaan om o.a. de organisatietevredenheid te vergroten.
Deel bericht

Inktaap voor Martin Michael Driessen

13.03.18
Schrijver Martin Michael Driessen heeft de Inktaap 2018 gewonnen. Hij kreeg de literaire prijs dinsdag uitgereikt in de Doelen in Rotterdam voor zijn verhalenbundel Rivieren. De Inktaap is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur.
Deel bericht

Eerste Kamer laat doelmatigheidskorting nog niet los

12.03.18
De fracties van PvdA, PVV, SP, GroenLinks en OSF in de Eerste Kamer hebben opnieuw minister van Financiën Wopke Hoekstra verzocht om te bezien of de doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan worden verzacht of ongedaan gemaakt.
Deel bericht

Tieners, ouders, en de worsteling met de smartphone

12.03.18
De smartphone: nog maar tien jaar geleden kwamen de eerste modellen op de markt, en begon een revolutie die nog niet tot stilstand is gekomen. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone en is het gebruik ervan op bijna alle plekken geaccepteerd.
Deel bericht

Leernetwerk schrijfvaardigheid bovenbouw Nederlands en Engels

12.03.18
SLO start samen met Cito een leernetwerk schrijfvaardigheid Nederlands en Engels in de bovenbouw. U kunt hieraan meedoen.
Deel bericht

Opinie | Neder(ig)land: wees trots op je onderwijs!

12.03.18
‘We hebben het altijd over ons kikkerlandje, de baby van Europa. Wij zitten altijd maar op de hurken geringschattend over onszelf te praten. Maar je hoort nooit een Fransman geringschattend over Frankrijk praten.’ Godfried Bomans
Deel bericht

Nieuw boek vestigt aandacht op 'blinde vlek' Watergeuzen-historie

11.03.18
Nog altijd is de faam van de Watergeuzen nauw verbonden met de verovering van Den Briel, op 1 april 1572. De overwinning wordt jaarlijks gevierd in het Zuid-Hollandse stadje, 'In naam van Oranje doe open de poort' zijn gevleugelde woorden en wie kent niet het rijmpje over Alva en zijn bril?
Deel bericht

Open Education Week: 'Open leermiddelen delen is de essentie'

10.03.18
Tijdens de Open Education Week 2018 staan we stil bij open leermiddelen. Hoe kijkt Jan-Bart de Vreede, grondlegger van Wikiwijs en expert leermiddelen en metadata bij Kennisnet, tegen deze beweging aan? Lees het interview.
Deel bericht