VVD grootste partij bij scholieren

20.03.18
De VVD is de grootste partij geworden bij de scholierenverkiezingen. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen haalde de partij 19 procent van de stemmen van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
Deel bericht
(advertentie)

Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort

12.12.18
De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is bekendgemaakt. De regeling is bedoeld voor onder andere schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidieregeling gaat uit van een regionale aanpak voor het primair en voortgezet onderwijs. Partijen in de regio bepalen zelf binnen welk geografisch gebied de samenwerking vorm krijgt.
Deel bericht

Slob geeft geen geld meer aan Lerarenparlement

12.12.18
Onderwijsminister Arie Slob draait de geldkraan voor het Lerarenparlement dicht. Zijn besluit daartoe volgt op de verkenning die Alexander Rinnooy Kan heeft uitgevoerd naar mogelijkheden om de kwaliteit van leraren te verbeteren.Het Lerarenparlement heeft maar weinig mandaat. Het afgelopen jaar is bovendien een aantal leden uit het Lerarenparlement gestopt.
Deel bericht

Parkeervergunning moet leraren aan Amsterdam binden

12.12.18
In Amsterdam-Noord worden extra parkeervergunningen voor leraren uitgegeven. Dit moet ze behouden voor het Amsterdamse onderwijs. Als tijdelijke oplossing verleent Amsterdam aan de scholen in Noord een extra parkeervergunning. In plaats van één parkeervergunning per vijf fte, mogen er nu twee vergunningen worden gegeven.
Deel bericht

PvdA wil vrijheid bijzonder onderwijs inperken

12.12.18
PvdA-leider Asscher wil de Grondwet aanpassen zodat ieder kind gelijke kansen op goed onderwijs krijgt. Daarbij wil hij scholen verplichten ieder kind te accepteren, ook als de leerling of de ouders een andere levensovertuiging huldigen dan de school. Daarnaast wil hij in de Grondwet opnemen dat onderwijs niet alleen een recht is maar ook voor leerplichtige kinderen kosteloos moet zijn.
Deel bericht

Expertmeeting over de rol van scholen in het omgaan met armoede

12.12.18
Hoewel scholen de armoede in de gezinnen van hun leerlingen niet kunnen oplossen, kunnen zij wel een belangrijke rol spelen onder andere in het signaleren van kinderarmoede. Daarom wil de regering praktische ondersteuning voor scholen organiseren.
Deel bericht

Zie rekenen en wiskunde als één schoolvak

12.12.18
Voor we debatteren is het goed om even over de grens te kijken, betoogt hoogleraar wiskunde-onderwijs Paul Drijvers. Het onderscheid tussen rekenen en wiskunde, dat in Nederland soms wat krampachtig wordt gehandhaafd, is in internationaal perspectief niet gangbaar. Ten tweede is er internationaal consensus over het belang van functioneel reken-wiskundeonderwijs.
Deel bericht

In het Jeugdjournaal: Steeds meer manieren om te wennen aan de middelbare school

11.12.18
Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Een goede zaak, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in het Jeugdjournaal. De overgang naar de brugklas is een hele spannende voor nagenoeg alle leerlingen.
Deel bericht

Game en app moet scholieren leren reanimeren

11.12.18
Ooit leren reanimeren? Voor veel mensen zal het antwoord ‘nee’ zijn. “I Save Lives” ontwikkelt een lesprogramma waarmee scholieren al op de middelbare school kunnen leren reanimeren. Als hun crowdfunding-campagne slaagt, zullen leerlingen van de Mavo aan Zee het programma als een van de eerste testen.
Deel bericht

Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

11.12.18
In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen.
Deel bericht

Er moet een parlementair onderzoek komen naar de rekentoets [opinie]

11.12.18
Drie prangende vragen blijven: Waarom heeft OCW in 2010 niet meteen voor een hersteloperatie binnen het vak wiskunde gekozen? Waarom moet het herstelproces zo lang duren? En wat zijn de kosten van een en ander geweest? De beantwoording van deze vragen vraagt om een parlementair onderzoek. Kamerlid Slob zinspeelde ooit op een parlementaire enquête.
Deel bericht

Ziek thuis, maar tóch in de klas dankzij robot Benji

10.12.18
Ziek thuis zitten, maar tóch lessen volgen. Voor zieke leerlingen komen meer technische snufjes om via live verbindingen ‘in de klas’ te kunnen zijn. Ze staan in de rij om een robot te bemachtigen.De aanvragen voor een robot of live-verbinding met de klas stromen binnen. De virtuele lessen helpen voorkomen dat leerlingen helemaal uitvallen.
Deel bericht

Salarisplafond bestuurders met sprongen omhoog

10.12.18
Bestuurders van grote onderwijsinstellingen mogen van het kabinet volgend jaar 194 duizend euro verdienen, 13 duizend euro meer dan vorig jaar. Ook voor bestuurders van middelgrote en kleinere organisaties stijgt het wettelijke maximum in twee jaar tijd met 7 tot 8 procent. Een verkeerd signaal, vindt de AOb.
Deel bericht

Career Day Noord om leerlingen te inspireren

10.12.18
Op 11, 12 en 13 december organiseert Jet-Net & TechNet in samenwerking met hogeschool Windesheim en Deltion College Career Day Noord. Ongeveer 1.500 vmbo, havo en vwo-leerlingen nemen deel aan dit evenement. De leerlingen krijgen de kans om verschillende technologische beroepen en bedrijven te ervaren. Zij bezoeken onder begeleiding van studenten meerdere stands
Deel bericht

Maak kennis met nieuwe lesactiviteiten meertaligheid

09.12.18
Wil je meer doen met meertaligheid in de klas? Samen met docenten ontwikkelde SLO zestien lesactiviteiten waarin op een duidelijke en concrete manier te zien is hoe je als docent meertaligheid in kan zetten in de lespraktijk. Een eerste lesactiviteit is nu verschenen: 'Mijn taal, mijn verhaal'
Deel bericht

Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd

09.12.18
De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. In de regio’s liggen mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken. Het is van belang om die regionale aanpak te ondersteunen. Minister Slob heeft daarom de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd, bedoeld om het lerarentekort in het po, vo en mbo aan te pakken.
Deel bericht

KNAG werkstukwedstrijd

09.12.18
In schooljaar 2018-2019 organiseert het KNAG weer de Werkstukwedstrijd. Maakt één van je leerlingen een sterk, creatief, boeiend profiel- of sectorwerkstuk met een geografische focus, zend dit in! Werkstukken van leerlingen uit de (pre-)examenklas kunnen meedoen. Als docent kan jij het stuk insturen, tot en met 1 april 2019 via info@knag.nl onder vermelding van ‘werkstukwedstrijd’.
Deel bericht

Islamitische school Cornelius Haga groeit als kool

08.12.18
De islamitische school voor VO groeide in het tweede jaar van 44 naar 174 leerlingen. Het betekent dat Cornelius Haga binnenkort moet uitbreiden.Die uitbreiding is saillant, want Amsterdam en de landelijke overheid hebben er veel aan gedaan om de opening vorig jaar tegen te gaan, tot de rechter aan toe. Volgend jaar opent al de negende islamitische basisschool in de stad.
Deel bericht

Overleg lerarentekort gaat door zonder PO in Actie en AOb

08.12.18
PvdA-Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul wilde van de minister weten of het nog wel zin heeft het overleg voort te zetten nu twee vakbonden niet meer aan tafel zitten. Slob antwoordt daarop het vertrek van PO in Actie en de AOb hem er niet van weerhoudt om met de andere organisaties, waaronder de PO-Raad en CNV Onderwijs, door te gaan.
Deel bericht

Hoe betrek je jeugd bij politiek? ‘Kom gewoon bij ons langs op school’

07.12.18
Neem de plek in van onze leraren en vertel over uw werk. Die oproep van Matthijs Hoogewerf en Rob van der Burgh (beiden 14) krijgt een warm onthaal van Drentse politici. De twee leerlingen van het Gomarus College in Assen vertelden als insprekers bij een commissie van Provinciale Staten hoe Statenleden jongeren beter kunnen betrekken bij de politiek.
Deel bericht

Stanislascollege viert 70-jarig bestaan met bouwen van school in Ghana

07.12.18
Om het 70-jarig bestaan van het Stanislascollege in Rijswijk te vieren, bouwen leerlingen mee aan een school in Ghana. Er is een pop-upstore geopend om geld in te zamelen. In februari gaan zestig leerlingen en tien medewerkers van de verschillende scholen naar Ghana. Ze bouwen dan twee weken lang klaslokalen.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)