Nederlandse leerlingen rekenen en lezen slechter dan hun ouders

11.04.18
Nederlandse kinderen lezen en rekenen slechter dan twintig jaar geleden en presteren daarin slechter dan hun ouders. Het gemiddelde reken- en taalniveau daalt, terwijl het aantal leerlingen dat echt ondermaats rekent en leest, juist stijgt.
Deel bericht
(advertentie)

Verplicht les op school: met geld omgaan

26.04.18
Scholieren moeten verplicht leren met geld om te gaan. Voorlichting over geldzaken en schulden moet onderdeel worden van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dat is een van de adviezen van ’jongerendenktank’ Speaking Minds aan politiek Den Haag om het armoedebeleid in Nederland te verbeteren
Deel bericht

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

26.04.18
Het kabinet kiest nu voor een verdeelsleutel waarmee de onderwijskansen worden vergroot van kinderen die dit het hardst nodig hebben. In het nieuwe systeem gaat ook minder meetellen waar een kind woont: er wordt meer gekeken naar het risico op een achterstand dan of het kind in een kleine of grote gemeente woont.
Deel bericht

Leeftijd voor WhatsApp gaat naar 16 jaar

26.04.18
Officieel moet je straks 16 jaar zijn om WhatsApp te gebruiken. Het bedrijf verhoogt de minimumleeftijd van 13 naar 16 jaar. WhatsApp doet het niet omdat ze de app niet geschikt vinden voor kinderen. Ze verhogen de leeftijd om aan nieuwe Europese regels te voldoen. Als de gebruikers 16 jaar of ouder zijn, mogen ze meer gegevens verzamelen.
Deel bericht

Openbare basisscholen Veluwe fuseren met voortgezet onderwijs

26.04.18
Het is vooral een organisatorische en bestuurlijke samenwerking, maar de leerlingen gaan er ook wat van merken. Voorbeeld: docenten Engels van RSG Epe en RSG Harderwijk gaan Engelse les geven op de basisscholen in de regio. Basisschoolkinderen gaan scheikunde- en wiskundeles volgen bij leerlingen van beide RSG's.
Deel bericht

Scholen druk met privacy-wet: mag je nog wel foto's ophangen?

26.04.18
De nieuwe wet stelt strengere eisen aan de opslag van data. Bedrijven, dus ook scholen, moeten beter nadenken over wat voor informatie ze opslaan en wie daar toegang toe heeft. Als iemand toestemming geeft voor het opslaan van data, moet hij helder worden geïnformeerd - zaken verstoppen in privacyvoorwaarden die niemand leest, is er niet meer bij.
Deel bericht

Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering

25.04.18
Jaarlijks komen 26 duizend jongeren van het praktijkonderwijs, van het voortgezet speciaal onderwijs en het zogenoemde entree-onderwijs. Dit zijn jongeren met een beperking, met gedragsproblemen of met een laag iq. De helft kiest voor een vervolgopleiding, de andere helft gaat op zoek naar werk.
Deel bericht

Gymnasium Celeanum uit Zwolle wint ConjunctuurBekerStrijd CBS

25.04.18
Het CBS organiseert sinds het schooljaar 2011/2012 jaarlijks de ConjunctuurBekerStrijd. Die wedstrijd is bestemd voor leerlingen van de havo- en vwo-bovenbouw met economie in hun profiel. Zij voorspellen onder leiding van hun docent de Nederlandse economie aan de hand van 10 indicatoren. De grote winnaar is dit jaar klas 6 van het gymnasium Celeanum uit Zwolle.
Deel bericht

Overplaatsing van werknemers bij Limburgse scholengroep

25.04.18
Vlak voor de meivakantie hoorden ruim 125 werknemers dat ze gedwongen op een andere locatie, buiten Maastricht, aan de slag moeten. Die mensen zijn aangewezen volgens het last in, first out-principe. “Ze hebben baangarantie binnen de scholenstichting. We gaan ze zo goed mogelijk proberen te matchen met andere scholen binnen onze scholengroep.”
Deel bericht

Ouderbijdrage steeds hoger: ongelijkheid tussen leerlingen groeit

24.04.18
Op middelbare scholen zijn de afgelopen jaren de vrijwillige ouderbijdragen gemiddeld 27 procent gestegen. Op de basisscholen zijn de ouders zelfs 37 procent meer kwijt.De verschillen tussen scholen zijn groot. Sommige besturen krijgen tonnen binnen aan ouderbijdragen, terwijl er bij andere geen euro extra binnenkomt.
Deel bericht

Grote steden vrezen nieuw beleid over achterstanden in het onderwijs

24.04.18
De grote en middelgrote steden maken zich zorgen over de ondersteuning aan duizenden kinderen met een achterstand op school. Grote steden hebben relatief veel kinderen met een achterstandspositie. De regels gaan op de schop: meer kinderen in meer gemeenten krijgen recht op ondersteuning, terwijl het totale budget niet even hard mee stijgt.
Deel bericht

450 jaar Tachtigjarige Oorlog

24.04.18
Wat veel mensen niet beseffen is dat ons land tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontstond. Het is de geboorte van Nederland. De oorlog begon als een strijd om geloof en tegen de macht van de Spanjaarden, maar het mondde uit in onafhankelijkheid. Genoeg reden om een jaar lang terug te blikken.
Deel bericht

Nederland heeft nieuwe Koningin van de Jeugd

24.04.18
De 14-jarige Chris Heidstra uit Ridderkerk is de nieuwe Koningin van de Jeugd. Zij gaf de beste speech tijdens de sprekerswedstrijd die plaatsvond op het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. Zij zal het komende jaar Nederlandse jongeren een stem geven, onder andere door een zelfgeschreven troonrede te houden tijdens Kleine Prinsjesdag op 14 september
Deel bericht

Ruim 900 aanmeldingen voor ondersteuningsaanbod Gezonde School

24.04.18
Meer dan 900 scholen hebben zich dit jaar aangemeld voor het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School. Voor schooljaar 2018-2019 kunnen scholen zich niet meer inschrijven. Wel komt er een nieuwe ronde voor aanmelding voor het schooljaar 2019-2020.
Deel bericht

Eindelijk, een islamitische school met een nuchtere kijk op haar plek in de samenleving

23.04.18
Commentaar - Met het Rotterdamse Avicenna College heeft Nederland eindelijk een islamitische school die de goedkeuring van de onderwijsinspectie kan wegdragen. En dan niet alleen omdat er op deze VO-school prima onderwijs wordt gegeven, maar ook omdat de school blijk geeft van een gezonde kijk op haar positie en rol in de samenleving.
Deel bericht

Wat kan het VO leren van het primair onderwijs over krimp?

23.04.18
De website leerlingendaling.nl schrijft in opdracht van de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW al enkele jaren over krimp in het primair en voortgezet onderwijs. In een zogenoemde longread over leerlingendaling in het voorgezet onderwijs staan de belangrijkste lessen die het primair onderwijs rondom leerlingendaling heeft geleerd.
Deel bericht

Gezeur maakt het onderwijs niet beter

23.04.18
Opinie - Je kunt er gif op innemen: onmiddellijk na de publicatie van het inspectierapport gaat de zeurkraan weer open. Als jonge docent en onderwijsonderzoeker vind ik deze impasse en de zure reacties van alle betrokkenen eromheen enorm frustrerend. In plaats daarvan hebben we input en energie nodig om tot een visie te komen over de belangrijkste en urgente thema’s
Deel bericht

Noordenveldse scholen ‘fietsvoorbeeld’?

23.04.18
Ook dit schooljaar kunnen basisscholen en middelbare scholen in Drenthe in het kader van de campagne ‘Op Fietse naar school’, meedingen naar de titel ‘Drentse fietsschool van het jaar’.Scholen maken kans op de titel, als zij hun leerlingen zoveel mogelijk stimuleren op de fiets naar school te gaan.
Deel bericht

Inspectie bezorgd over toekomst agrarisch onderwijs

22.04.18
De Inspectie van het Onderwijs is bezorgd over de toekomst van de agrarische onderwijscentra (aoc). Vanwege de daling van het aantal leerlingen is er sprake van een ‘bijzonder urgente’ opgave voor de agrarische opleidingscentra.
Deel bericht

Technische afdelingen vmbo dicht door tekort aan leerlingen

22.04.18
Dit schooljaar daalde het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst in tien jaar. Ook de komende jaren zullen veel scholen het met minder leerlingen moeten doen: onderwijsinstantie DUO berekende dat 20 procent van de middelbare scholen in de komende jaren fors minder leerlingen krijgt.
Deel bericht

Examenstunt verboden op Eindhovense school

21.04.18
Op het Van Maerlantlyceum in Eindhoven komt dit jaar geen eindexamenstunt. Volgens de school zijn stunts in het verleden al een paar keer flink uit de hand gelopen. Wat dat betreft is de Eindhovense school geen uitzondering. Deze acht absurde stunts kwamen er in Brabant al eens voorbij. Volgens de schoolleiding komt er wel nog een schoolbarbecue. De rector gaat nog in gesprek met boze leerlingen.
Deel bericht