Award voor leerlingen Maritieme Academie Harlingen

07.06.18
Leerlingen van de Maritieme Academie in Harlingen hebben de bronzen medaille gekregen voor hun verdiensten voor International Awards for Young People. De medaille werd uitgereikt door gedeputeerde Sander de Rouwe. International Award vindt zijn oorsprong in Groot Brittannië waar het is opgericht in 1956 door Prins Philip en Lord Hunt (leider eerste succesvolle expeditie naar de Mt Everest)
Deel bericht
(advertentie)

Kabinet: De lerarentekorten blijven oplopen

17.01.19
De ministers Van Engelshoven en Slob schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zorgen houden over de vraag of er in de nabije toekomst voldoende leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.Vooral in het primair onderwijs is de situatie nijpend. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal vacatures dat na drie maanden niet was vervuld naar 20 procent.
Deel bericht

Ervaringen pilot 'Recht op Maatwerk' gebundeld

16.01.19
De pilot heeft ons veel reuring en beweging opgeleverd. De trein is niet meer te stoppen. Grote winst bij ons: de secties, die steeds heel afwachtend waren, zijn door deze pilot enthousiast geworden door leerlingen die zelf aangeven dat ze sneller willen, dat ze meer willen.Alle ervaringen, opbrengsten en tips van de deelnemende scholen zijn nu gebundeld in een online magazine.
Deel bericht

Leerlingen kritisch over Pieter Zeeman: dit is een strafkamp geworden

16.01.19
Verbaasd dat op school wordt gedeald, is niemand. Maar verbaasd dat de directie hard ingrijpt, zijn ze allemaal. Niet eerder zagen scholieren zo veel klasgenoten weggestuurd worden. De school is strenger geworden, concludeert zijn klasgenoot. De kluisjes worden ook steeds vaker gecontroleerd. En er worden wel eens vaker jongens van school getrapt.
Deel bericht

Pieter Zeeman stuurt zeven leerlingen van school wegens drugsgebruik

16.01.19
Zeven leerlingen van de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee zijn van school gestuurd. De jongens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar gingen zich volgens rector Peter van der Gaag te buiten aan gebruik van softdrugs. De school heeft er voor gezorgd dat de jongeren worden opgevangen binnen het hulpcircuit en via een andere weg ook aan een diploma kunnen worden geholpen.
Deel bericht

Ingewikkelde rekensommen maken met een pooltafel

16.01.19
Hoe kun je ingewikkelde rekensommen wat begrijpelijker én leuker maken? Nou, met een pooltafel! De wiskundeleraar op het Elzendaalcollege in Boxtel kwam op het idee om wiskunde met poolen te combineren. De leermethode wordt Smartpool genoemd. Inmiddels gebruiken twintig scholen zo'n pooltafel.
Deel bericht

Formeel afrondingsmoment schoolexamens

16.01.19
Onderwijsminister Slob wil dat er een formeel afrondingsmoment komt van de schoolexamens in het VO. Dat moet een nieuw examendebacle zoals bij VMBO Maastricht voorkomen. De minister gaat hierover in gesprek met onder andere de VO-raad. Hij verwacht later dit jaar de Tweede Kamer te kunnen informeren over de verdere uitwerking van deze maatregelen.
Deel bericht

Hack-les voor scholieren: 'Ze helpen ouders met goed wachtwoord'

16.01.19
De Nederlandse stichting Hack in the Class is in het leven geroepen om hack-les te geven aan scholieren. Want: zij moeten zich veel bewuster worden van hun eigen online veiligheid. Na onze les helpen ze hun ouders om een goed wachtwoord te maken, vertelt de 28-jarige hacker Stephanie.Want als je weet hoe je wordt gehackt, kun je jezelf er ook beter tegen beschermen.
Deel bericht

Meeste ouders steunen stakende leraren

16.01.19
Acht op de tien ouders staan achter de eisen van leraren voor meer salaris en minder werkdruk willen, meldt Ouders & Onderwijs.Uit een peiling blijkt dat de helft van de ouders achter de oproep staat van de Algemene Onderwijsbond aan de mensen in het onderwijs om op 15 maart te gaan staken. Drie op de tien vragen zich af of een staking het juiste middel is.
Deel bericht

Onthulling predicaten Excellente School op maandag 21 januari

16.01.19
Op maandag 21 januari wordt bekend welke scholen de komende drie jaar het predicaat Excellente School 2018 mogen dragen. De predicaten worden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten zal op feestelijke wijze plaatsvinden op de scholen zelf.
Deel bericht

ResearchED 2019 – Where research meets education

16.01.19
Een grijze zaterdag begin januari. Nieuwegein. Kantoren en een groot schoolcomplex. Het Oosterlicht College is vandaag de grootste snoepwinkel op het gebied van onderwijsonderzoek. ResearchED. Verkeersregelaars verwijzen de veelal per auto gekomen belangstellenden naar een parkeerplek. De belangstel...
Deel bericht

Essay ‘Schaal in beschouwing’ pleidooi voor referentiepunten schaalvergroting in het funderend onderwijs

15.01.19
Referentiepunten voor fusievoornemens voor bestuurders, toezichthouders en stakeholders dragen bij aan het zicht houden op schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs. Dat is belangrijk omdat die ontwikkeling veel zegt over het onderwijs in onze samenleving. Met referentiepunten geef je schoolbesturen bakens en kun je met elkaar zien wat er gebeurt.
Deel bericht

Subsidie regionale aanpak lerarentekort: aanvragen vanaf vandaag mogelijk

15.01.19
Vanaf vandaag kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen subsidie aanvragen voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de regio. Heeft u vragen over de subsidieregeling? Maandag 21 januari tussen 15.00 en 17.00 uur houden de regioadviseurs van Voion een telefonisch spreekuur.
Deel bericht

Teams curriculumontwikkeling vragen om input

15.01.19
Meepraten over wat leerlingen in de nabije toekomst moeten leren? Bekijk dan de tussenproducten die teams van leraren en schoolleiders hiervoor hebben ontwikkeld en geef uw feedback! Reageren kan nog tot en met 27 janu ari.Onder de noemer curriculum.nu werken negen ontwikkelteams momenteel aan de uitwerking van zogenoemde bouwstenen voor negen leergebieden.
Deel bericht

Rechter stelt gezakte leerling in het ongelijk

15.01.19
Een vwo-leerling van het Revius Lyceum die bij de rechter bezwaar had gemaakt tegen de beoordeling van haar examen management en organisatie is definitief gezakt op één tiende punt. De school hoeft het examen van de leerling niet opnieuw te beoordelen, zo oordeelde de rechtbank Utrecht afgelopen vrijdag.
Deel bericht

Filosoof verklaart onderwijs failliet

15.01.19
De Nijmeegse filosoof Jan Bransen stelt in zijn nieuwe boek Gevormd of Vervormd? dat het huidige onderwijssysteem failliet is. Hij pleit voor een vorm van onderwijs waarin leerlingen een grotere rol hebben en hun eigen stem, perspectief en positie leren ontwikkelen. In het primair onderwijs zou het vooral moeten gaan om het ontwikkelen van zelfvertrouwen ....
Deel bericht

Nieuwbouwplan Harens Lyceum in Zuidlaren bedreigd door leerlingentekort

14.01.19
De nieuwbouwplannen van het Harens Lyceum in Zuidlaren staan op losse schroeven, doordat het leerlingenaantal in vier jaar tijd met meer dan een derde is gezakt. Dit schooljaar kan de middelbare school één klas vullen met nieuwe leerlingen. In die klas zitten leerlingen van zowel havo, vmbo als vwo
Deel bericht

Column: Paul Rosenmöller behartigt de belangen van de schoolbaas

14.01.19
Als meer leerlingen zakken voor hun vwo-examen als ­gevolg van deze maatregel, moeten scholen daar niet op afgerekend ­worden. Ik bleef haken aan dit zinnetje in de Volkskrant van vrijdag. Aan het woord: voorzitter Rosenmöller de VO-Raad. Het onderwerp: minister Slob van Onderwijs wil een doorstroomrecht in het leven roepen voor havisten die een ­vwo-diploma willen halen.
Deel bericht

Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

14.01.19
De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang. Op de website staat praktische en actuele informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Deel bericht

Slob: staken mag nu eenmaal

13.01.19
Minister Slob wil geen oordeel vellen over de staking die leraren hebben aangekondigd. Leraren hebben het recht om te staken en het staat hun dus vrij om daarvoor te kiezen om hun klachten en eisen kracht bij te zetten, zegt hij.Slob ziet ook wel dat er nog problemen zijn voor het onderwijs en dat die niet een-twee-drie zijn opgelost en noemt daarbij bijv. de hoge werkdruk.
Deel bericht

Lege klaslokalen door griepgolf. ‘Er moet nu écht wat worden gedaan aan het lerarentekort’

12.01.19
Steeds meer klassen worden naar huis gestuurd als de leraar ziek is, doordat er niet voldoende vervangers zijn. De huidige griepgolf maakt het personeelstekort in het onderwijs pijnlijk zichtbaar, zegt de AOb.De lege vervangingspoules zijn een probleem dat de onderwijsbond jaren geleden al zag aankomen. De voorwaarden in de poules zijn slecht.
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)