Docenten, bekijk de verveelde puber eens met andere ogen

13.06.18
Beeldschermen bieden jongeren de mogelijkheid om het onaangename gevoel van verveling binnen enkele secondes te verdrijven. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het terugbrengen van verveling, en daarmee ook de creatieve ontwikkeling van jongeren.
Deel bericht
(advertentie)

Internetconsultatie doorgaande leerroute vmbo-mbo

18.01.19
Een wetswijziging moet het voor vmbo-leerlingen makkelijker maken om door te stromen naar het mbo, meldt het ministerie van OCW. U kunt deelnemen een internetconsultatie over deze voorgenomen wetswijziging.
Deel bericht

Scholen slaan handen ineen tegen cyberpesten

18.01.19
Zo'n 5 procent van de Limburgse jongeren is slachtoffer van cyberpesten. Om dit probleem aan te pakken, hebben drie Limburgers scholenkoepels de handen ineengeslagen en een convenant ondertekend. Zo krijgen jongerentaskforces het voortouw in het organiseren van themasessies, peer-educatielessen en werkbezoeken bij andere scholen.
Deel bericht

Door vrijwillige ouderbijdrage een rijker onderwijsaanbod

18.01.19
Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) maken zich zorgen over de stijgende schoolkosten die segregatie en kansenongelijkheid in de hand zouden werken. Volgens minister Slob echter kan de vrijwillige ouderbijdrage leiden tot een rijker onderwijsaanbod. Slob laat weten dat de ouderbijdrage in het PO inderdaad is gestegen sinds 2000, van 30 euro naar 42 euro per jaar.
Deel bericht

Laag slagingspercentage op Gregorius 'goed uit te leggen'

18.01.19
Bij ons stromen relatief veel leerlingen door vanuit het vmbo richting havo en vwo. De helft van de kinderen komt uit een sociaal-economisch zwakker milieu, veel van hen zijn migrantenkinderen. Dat betekent een extra focus op taal. En ja, dan kan het zijn dat leerlingen er soms een jaartje langer over doen. Wij vinden dat overigens helemaal niet zo erg. Als je er uiteindelijk maar komt
Deel bericht

Topambtenaar dringt aan op actieplan voor beter onderwijs

18.01.19
Voor meer economische groei op de lange termijn is een breed en ambitieus actieplan nodig voor beter en toekomstbestendig onderwijs. Hij wijst erop dat de gemiddelde resultaten van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geleidelijk afnemen, dat toptalent zich minder goed ontwikkelt en dat de kwaliteitsverschillen tussen scholen toenemen.
Deel bericht

Actief gebruik sociale media bevordert schrijfvaardigheid

18.01.19
Veel chatten op Whatsapp of tweeten zorgt er niet voor dat jongeren slechter schrijven op school. Juist een actief gebruik van sociale media waarbij leerlingen zelf berichten bedenken en schrijven, zorgt ervoor dat ze op school minder schrijffouten maken. Een passief gebruik van sociale media, heeft juist geen goede invloed op de schoolteksten.
Deel bericht

In één ruk door van vmbo naar mbo

18.01.19
Scholieren op het vmbo kunnen vanaf volgend jaar al op de middelbare school beginnen met hun mbo-opleiding. De drempel tussen voortgezet onderwijs en beroepsopleiding wordt verlaagd, zodat bij die overstap minder leerlingen uitvallen.Scholen krijgen vanaf 2020 de mogelijkheid om één doorlopende leerroute aan te bieden van de bovenbouw van het vmbo naar een mbo-diploma.
Deel bericht

Verplichte lerarenregister in ijskast

18.01.19
In hun recente Kamerbrief over het lerarenbeleid kondigen de bewindslieden van OCW nu aan in de huidige kabinetsperiode geen werk meer te maken van een verplicht register. De ministers laten de Wet Beroep leraar en het lerarenregister echter niet los. Schoolbesturen wordt een keuze geboden in het voldoen aan wettelijke verplichtingen rond de professionele ontwikkeling van leraren.
Deel bericht

Floracollege krijgt gouden Schoolkantine Schaal

17.01.19
Het Lentiz Floracollege in Naaldwijk krijgt als eerste school in Westland de gouden Schoolkantine Schaal. Dit is een keurmerk dat het Voedingscentrum geeft aan scholen met een gezonde kantine. Niet alle producten in de kantine zijn gezond, wel biedt de kantine ruime keuze aan gezonde(re) producten. Op deze manier worden leerlingen gestimuleerd om bewust over hun keuzes na te denken.
Deel bericht

Rotterdam zet in op kansengelijkheid

17.01.19
De gemeente Rotterdam trekt de komende jaren bijna een half miljard euro uit voor kansengelijkheid. ‘De ambitie is om alle Rotterdamse kinderen de beste onderwijskansen te geven. Daarom is gelijke kansen voor elk talent voor mij de kapstok van het Rotterdamse onderwijsbeleid’, zegt onderwijswethouder Said Kasmi (D66).
Deel bericht

Kabinet: De lerarentekorten blijven oplopen

17.01.19
De ministers Van Engelshoven en Slob schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zorgen houden over de vraag of er in de nabije toekomst voldoende leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.Vooral in het primair onderwijs is de situatie nijpend. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal vacatures dat na drie maanden niet was vervuld naar 20 procent.
Deel bericht

Ervaringen pilot 'Recht op Maatwerk' gebundeld

16.01.19
De pilot heeft ons veel reuring en beweging opgeleverd. De trein is niet meer te stoppen. Grote winst bij ons: de secties, die steeds heel afwachtend waren, zijn door deze pilot enthousiast geworden door leerlingen die zelf aangeven dat ze sneller willen, dat ze meer willen.Alle ervaringen, opbrengsten en tips van de deelnemende scholen zijn nu gebundeld in een online magazine.
Deel bericht

Leerlingen kritisch over Pieter Zeeman: dit is een strafkamp geworden

16.01.19
Verbaasd dat op school wordt gedeald, is niemand. Maar verbaasd dat de directie hard ingrijpt, zijn ze allemaal. Niet eerder zagen scholieren zo veel klasgenoten weggestuurd worden. De school is strenger geworden, concludeert zijn klasgenoot. De kluisjes worden ook steeds vaker gecontroleerd. En er worden wel eens vaker jongens van school getrapt.
Deel bericht

Pieter Zeeman stuurt zeven leerlingen van school wegens drugsgebruik

16.01.19
Zeven leerlingen van de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee zijn van school gestuurd. De jongens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar gingen zich volgens rector Peter van der Gaag te buiten aan gebruik van softdrugs. De school heeft er voor gezorgd dat de jongeren worden opgevangen binnen het hulpcircuit en via een andere weg ook aan een diploma kunnen worden geholpen.
Deel bericht

Ingewikkelde rekensommen maken met een pooltafel

16.01.19
Hoe kun je ingewikkelde rekensommen wat begrijpelijker én leuker maken? Nou, met een pooltafel! De wiskundeleraar op het Elzendaalcollege in Boxtel kwam op het idee om wiskunde met poolen te combineren. De leermethode wordt Smartpool genoemd. Inmiddels gebruiken twintig scholen zo'n pooltafel.
Deel bericht

Formeel afrondingsmoment schoolexamens

16.01.19
Onderwijsminister Slob wil dat er een formeel afrondingsmoment komt van de schoolexamens in het VO. Dat moet een nieuw examendebacle zoals bij VMBO Maastricht voorkomen. De minister gaat hierover in gesprek met onder andere de VO-raad. Hij verwacht later dit jaar de Tweede Kamer te kunnen informeren over de verdere uitwerking van deze maatregelen.
Deel bericht

Hack-les voor scholieren: 'Ze helpen ouders met goed wachtwoord'

16.01.19
De Nederlandse stichting Hack in the Class is in het leven geroepen om hack-les te geven aan scholieren. Want: zij moeten zich veel bewuster worden van hun eigen online veiligheid. Na onze les helpen ze hun ouders om een goed wachtwoord te maken, vertelt de 28-jarige hacker Stephanie.Want als je weet hoe je wordt gehackt, kun je jezelf er ook beter tegen beschermen.
Deel bericht

Meeste ouders steunen stakende leraren

16.01.19
Acht op de tien ouders staan achter de eisen van leraren voor meer salaris en minder werkdruk willen, meldt Ouders & Onderwijs.Uit een peiling blijkt dat de helft van de ouders achter de oproep staat van de Algemene Onderwijsbond aan de mensen in het onderwijs om op 15 maart te gaan staken. Drie op de tien vragen zich af of een staking het juiste middel is.
Deel bericht

Onthulling predicaten Excellente School op maandag 21 januari

16.01.19
Op maandag 21 januari wordt bekend welke scholen de komende drie jaar het predicaat Excellente School 2018 mogen dragen. De predicaten worden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten zal op feestelijke wijze plaatsvinden op de scholen zelf.
Deel bericht

ResearchED 2019 – Where research meets education

16.01.19
Een grijze zaterdag begin januari. Nieuwegein. Kantoren en een groot schoolcomplex. Het Oosterlicht College is vandaag de grootste snoepwinkel op het gebied van onderwijsonderzoek. ResearchED. Verkeersregelaars verwijzen de veelal per auto gekomen belangstellenden naar een parkeerplek. De belangstel...
Deel bericht
(Advertentie)
(Advertentie)